You are on page 1of 4

Minoritatea polonez din Uniunea Sovietic

Minoritatea polonez din Uniunea Sovietic a fost format din fo tii cet eni polonezi sau de
vorbitorii de limb polonez reziden i n Uniunea Sovietic. Istoria acestei minorit i poate fi
mpr it n trei perioade.
1921-193
!omunit ile poloneze au fost "mo tenite# de t$nrul stat sovietic de la Imperiul %us. &up
primul rzboi mondial' (olonia i-a recptat independen a' iar secesiunea sa definitiv a fost
recunoscut prin )ratatul de pace de la %i*a din 1921' parafat la nc+eierea rzboiului polono
, sovietic. -n urma acestui tratat de pace' n componen a Uniunii Sovietice au rmas teritorii
cu o popula ie polonez semnificativ. .a nceput' acestor cet eni li s-a permis or*anizarea a
dou raioane autonome' una n %SS /elarus i cealalt n %SS Ucrainian.
&up nc+eierea colectivizrii a*riculturii n U%SS' Stalin a +otr$t s desfiin eze ambele
re*iuni autonome' popula ia de ori*ine polonez fiind n cele din urm deportat n %SS
0aza+ n perioada 1931 , 193. 2oarte pu ini polonezi au pierit n timpul deportrilor i
dup aceea' n ciuda faptului c relocarea lor s-a fcut n zone slab populate' nepre*tite s
primeasc noii coloni ti' lipsite de facilit ile stric necesare pentru supravie uire
3infrastructur medical' case' etc4' deporta ii primind n sc+imb un spri5in substan ial din
partea autorit ilor' a5utor care a redus rata mortalit ii.
&e asemenea' un mare numr de polonezi erau prezen i n %usia' e6ila i n Siberia' nc din
timpul revoltelor polonezilor din Imperiul arist.
1939 , 1917
-n timpul celui de-al doilea rzboi mondial' Uniunea Sovietic a ocupat o zon ntins n estul
(oloniei' 3a a numita 0res84' nc 9'2 , :'9 milioane de polonezi devenind astfel cet eni
sovietici' 3din cei apro6imativ 13'9 milioane de locuitori ai teritoriilor ane6ate4. Istoricii mai
discut nc despre cifra e6act a deporta ilor polonezi din aceste teritorii' aprecierile variind
ntre 9;;.;;; i 1'7 milioane de polonezi transfera i n zone ndeprtate ale U%SS-ului sau
mor i n timpul acestui proces.
Masacrul de la 0at8< 3cunoscut i ca incidentul de la 0at8< sau masacrul din pdurea 0at8<=
0at8<' pe ruse te >?@ABC 30atn4' este un sat situat la 2; de Dm vest de ora ul SmolensD din
%usia4 a fost o e6ecu ie n mas a unor cet eni polonezi de ctre for ele poli iei secrete
sovietice n timpul celui de-al &oilea %zboi Mondial.
-n timpul acestei ac iuni' apro6imativ 22.9;; 3potrivit cercettorului rus Eictor FaslavsD84 de
cet eni polonezi au fost e6ecuta i n trei locuri diferite n primvara anului 191;. Ma5oritatea
celor uci i erau ofi eri captura i ca prizonieri de rzboi n timpul rzboiului polonez de aprare
din 1939' dar printre cei e6ecuta i se aflau i numero i civili. !um sistemul polonez de
recrutare cerea tuturor absolven ilor unei universit i s devin ofi eri n rezerv' sovieticii au
reu it prin acele asasinate s distru* o mare parte a intelectualit ii poloneze' ca i a evreilor
polonezi i a bieloru ilor polonezi. Gorbaciov i-a cerut scuze n octombrie 199; fa de
poporul polonez' ns nu a permis publicarea ordinului de e6ecu ie. -n 2;;9' autoritatea rus
de competen pentru anc+etarea cazului 3n locul fostei procuraturi militare sovietice4 a
dispus' fr o evaluare 5uridic clar' nc+iderea cazului i declararea a 11: dintre 13 de
dosare privind masacrul de la 0at8< drept secret de stat.
(e data de 2: noiembrie 2;1;' parlamentul rus a recunoscut oficial c masacrul a fost comis la
ordinul direct al lui Stalin.
&up nc+eierea celui de-al doilea rzboi mondial' cei mai mul i polonezi din 0res8 au fost
e6pulza i n %epublica (opular (olonia' dar' n conformitate cu statisticile oficiale' 1'3
milioane de polonezi au rmas s triasc n continuare n U%SS.
1917-1991
Minoritatea polonez a fost una dintre pu inele al crei numr a sczut n continuu' dup cum
arat statisticile oficiale. (ersecu iile etnice i-au transformat n unii dintre cei mai pu in coli i
locuitori ai rii.
&up 199' datorit tensiunilor interetnice' polonezii care triau n 0aza+stan au nceput s
emi*reze n %usia' iar' cu spri5inul societ ilor de emi*rare' i n (olonia. &up colapsul
Uniunii Sovietice din 1991' mai triau polonezi ntr-un numr semnificativ' n urmtoarele tri
foste sovieticeH
.ituania' apro6imativ 29;. ;;; 37I din popula ia rii4'
/elarus' cel pu in 12;.;;;'
Ucraina' cel pu in 19;.;;;'
%usia' mai mult de 1;;.;;;.
Stalin i evreii
Istoria relaJiilor dintre evrei Ki %usia Jarist a fost sub semnul discriminrii , evreii fiind
izolaJi ntr-o "zon de rezidenJ#' la vest de Imperiu Ki supuKi interdicJiilor profesionale , Ki'
de prea multe ori' unei tra*ice persecuJii presrat de violente po*romuri. Lntisemitismul era
atunci o politic de stat revendicat cu m$ndrie de o facJiune ultranaJionalist Ki reacJionar.
%evoluJia din februarie 1917 a eliberat deodat evreii de aceast opresiune. MulJi dintre ei se
an*a5eaz total at$t n miKcrile democratice' c$t Ki n cele revoluJionare. %zboiul civil
declanKat prin preluarea puterii de ctre bolKevici la 7 noiembrie 1917 a prile5uit un nou val de
po*romuri at$t din partea "albilor#' c$t Ki a naJionaliKtilor ucrainieni sau ai Lrmatei %oKii.
Mdat bolKevicii bine instalaJi la putere' situaJia evreilor din noua %usie prea s se
amelioreze simJitor. MulJi dintre ei s-au implicat n instituJiile noului re*im' a*lomer$nd
marile oraKe' care p$n atunci le-au fost interzise. Lstfel' la nceputul anilor N3;' Moscova
numra peste 29;.;;; de evrei' la o populaJie evreiasc sovietic de apro6imativ 3 milioane
de persoane. Lceast lume idiK a cunoscut un fel de "v$rst de aur# cultural prn intermediul
ziarelor' teatrelor' al *rupurilor muzicale' al cluburilor de tot felul.
-n 1937' "marele c$rmaci# a decis accelerarea acestui proces' declanK$nd Marea )eroare. -n
11 luni 31937-1934 au fost or*anizate "mari operaJii teroriste secrete#' planificate'
centralizate Ki puse la punct de Stalin personal. Lcesteau au urmat' pe de o parte' "linia
c+iaburlor#' a crei int erau "oamenii trecutului# , aristocraJi' preoJi' bur*+ezi' Jrani care
p$n atunci scpaser de teroarea de clas -' iar pe de alt parte' o linie "naJional#' viz$nd
minoritJile naJionale implantate n apropierea frontierelor 3polonezi' nemJi' finlandezi'
coreeni' etc.4. -n total' peste 7;;.;;; de mpuKcaJi Ki milioane de deportaJi.
-n timpul primei 5umtJi a anilor N3;' evreii au fost mai de*rab scutiJi de represiune. -n
1933' Stalin le-a impus locuitorilor de la oraKe un paKaport intern' pe care' n csuJa a cincea'
era menJionat obli*atoriu ori*inea etnic , n cazul acest' Oevreu#. -n mai 1931' Stalin a
+otr$t s creeze re*iunea autonom evreiasc din /irobid5an' n ad$ncul Lsiei !entrale' care
viza fr ndoial ndeprtarea de capital a unei prJi din populaJia evreiasc' dar care nu a
avut prea mare succes. &esi*ur' n timpul primului Mare (roces de la Moscova' n vara anului
193:' 11 din 1: acuzaJi erau evrei' dar acest lucru reflecta doar prezenJa lor important n
r$ndul *enera iei vec+i bolKevice' pe care Stalin +otr$se s o e6termine.
-n sc+imb' la 12 ianuarie 1931' acesta declarase urbi et orbi' ntr-un interviu dat L*enJiei
)ele*rafice PvreiKtiH comuniKtii sunt "duKmanii feroce Ki ireductibili ai antisemitismului'
form e6trem a canibalismului#. 2oarte mulJi evrei erau n sferele puterii' astfel nc$t' n
193:' aproape 1;I din cadrele poliJiei politice de la v$rf erau evrei. Iar doi dintre oamenii cei
mai apropiaJi ai Ottucului popoarelor#' 0a*anovici Ki Me+lis' erau tot evrei.
-ntre septembrie 1939 i iunie 191;' Stalin a tras foloasele alian ei sale cu nazi tii' iar Lrmata
%o ie a putut invada fr vrsare de s$n*e partea de est a (oloniei' rile /altice i
provinciile rom$ne ti /asarabia i /ucovina de Qord. i' dintr-odat' problema evreiasc s-a
pus cu acuitate. U%SS' care numra apro6imativ 3 milioane de evrei' a "recuperat# 2 milioane
suplimentareH 1.27;.;;; de polonezi' 29;.;;; din rile /altice i 379.;;; din %om$nia.
&esi*ur' ei au fost "sovietiza i#' ca i restul popula iei' dar neapar in$nd n cea mai mare parte
a timpului nici elitelor auto+tone' nici rnimii' au avut mai pu in de suferit din cauza teroririi
care nso ea cucerirea lor= totu i' peste 29;.;;; de evrei care nu doreau nici s se ntoarc n
zona ocupat din Germania' nici s adopte na ionalitatea sovietic au fost deporta i n Gula*'
alturi de apro6imativ 29.;;; de evrei din .etonia.
&ar vremurile erau de5a pe care s se sc+imbe sau' mai de*rab' s revin la normalitatea
stalinist. -ntr-adevr' si*ur de-acum c va c$ ti*a rzboiul' Stalin a decis s termine munca
nceput n timpul Marii )erori' lic+id$nd prin noile "mari opera ii teroriste secrete#
"minorit ile# frontaliere neruse i considerate n mod tradi ional turbulente' rebele. &in 27
p$n n 3; decembrie 1913' el a deportat 93.;;; de Dalmuci' apoi' din 23 p$n n 2 februarie
1911' 921.;;; de ceceni i in*u i' ntre 1 i 2; mai 1911' 1;.;;; de ttari din !rimeea' i'
n fine' zeci de mii de *reci' bul*ari' armeni' turci i Durzi din !aucaz. -n timpul toastului n
cinstea victoriei' la 21 mai 1919' Stalin a numit poporul rus "poporul conductor# i s-a
orientat mai clar spre un na ional-comunism.
)ransferurile unor *rupuri entice n Uniunea Sovietic
Mutarea n mas a unor *rupuri etnice' poten ial duntoare sovietelor' a fost o te+nic
folosit foarte des de Stalin c$t timp a fost la putere. Eictimele acestor transferuri au fost
polonezii 319314' coreenii 319374' ucrainienii' evreii' lituanienii' letonii' estonii 3191;-1911 i
1919-19194' *ermanii de pe Eol*a 319114' balDarii' cecenii' in*u ii 319114' calmcii 319114'
turcii me Detieni 319114' ttarii din !rimeea 31 mai 19114. Un mare numr de culaci'
indiferent de na ionalitate' au fost reloca i n Siberia i Lsia !entral.
-n timpul i dup nc+eierea celui de-al doilea rzboi mondial' Stalin a ordonat o serie de
deportri la o scar nemaint$lnit' care au afectat profund compozi ia etnic a Uniunii
Sovietice. (este 1'9 milioane de oameni au fost deporta i n Siberia i n republicile central-
asiatice. Separatismul' mpotrivirea la le*ile sovietice' colaborarea cu invadatorul nazist erau
cele mai des citate motive oficiale pentru deportri' de i nu se poate ne*li5a o dorin secret
de purificare etnic a anumitor re*iuni' a a cum a fost cazul !rimeii i a trtarilor b tina i.
&eportrile au nceput cu polonezii din /elarus' Ucraina i %usia Puropean' 3vezi
Minoritatea polonez din Uniunea Sovietic4' atin*$nd apo*eul n 1932-193:. !oreenii din
Mrientul -ndeprtat Sovietic au fost deporta i n 1937. Lu urmat *ermanii de pe Eol*a i alte
na ionalit i din !rimeea i nordul !aucazului. Llte minorit i au fost alun*ate din zona de
coast a Mrii Qe*reH bul*arii' *recii i armenii. &in zonele nou cucerite n (olonia au fost
deporta i 1;;.;;; de oameni. .a fel s-a nt$mplat i n rile baltice' de unde au fost deporta i
peste 2;;.;;; de oameni. &in re*iunea !ernu i i din %SS Moldoveneasc au fost deporta i
rom$nii' estimrile fiind ntre 2;;.;;; i 1;;.;;; de oameni. -n conformitate cu ultimele
recensminte' n %usia triesc 2;.;;; de rom$ni' iar n 0aza+stan triesc peste 1;.;;;'
victime ale deportrilor' sau urma i ai acestora. Qumrul celor care au pierit n timpul
deportrilor este uria H s-a estimat c :;I dintre balticii deporta i au murit i aproape 5umate
dintre ttarii din !rimeea au pierit de foame n primele 1 luni de e6il. -n total se apreciaz c
au murit 1;I dintre to i cei care au fost deporta i.