You are on page 1of 3

From: "Cabinet Director General ANP" <cabinetanp@dgp.

ro>
Subject: imbunatatire conditii de munca
Date: 17 decembrie 2009, 21:55:43 GMT+02:00
To: "'SN LP'" <snlp2007@yahoo.com>, <fsanp@fsanp.ro>, <sergiustupu@yahoo.com>
Cc: <ibala@dgp.ro>, <icelmare@dgp.ro>, <tfungureanu@dgp.ro>, <hschis@dgp.ro>
1 Attachment, 116 KB

Buna seara,

Alăturat va transmitem raspunsul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor referitor la solicitarea dumneavoastra privind
constituirea unui cuantum procentual din bugetul anual al institutiei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului.

Cu respect,

I.p. Maria Georgescu


___________________________________________
Sef Serviciu Cabinet si Registratura Generala
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Str. Maria Ghiculeasa nr.47
Tel. +4(0) 21 242 05 93
Fax. +4(0) 21 242 60 78
From: "Cabinet Director General ANP" <cabinetanp@dgp.ro>
Subject: imbunatatire conditii de munca
Date: 17 decembrie 2009, 16:53:30 GMT+02:00
To: "'SN LP'" <snlp2007@yahoo.com>, <fsanp@fsanp.ro>, <sergiustupu@yahoo.com>
Cc: <ioan.bala@dgp.ro>, <icelmare@dgp.ro>, <tfungureanu@dgp.ro>, <hschis@dgp.ro>, <iserban@dgp.ro>
1 Attachment, 203 KB

Buna seara,

Vă transmitem alăturat punctul de vedere al conducerii ANP referitor la solicitarea dvs. privind alocarea unui cuantum procentual din
bugetul anual al ANP pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Cu respect,

I.p. Maria Georgescu


___________________________________________
Sef Serviciu Cabinet si Registratura Generala
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Str. Maria Ghiculeasa nr.47
Tel. +4(0) 21 242 05 93
Fax. +4(0) 21 242 60 78
From: "ioan bala" <ioan.bala@dgp.ro>
Subject: INVITAŢIE organizaţii sindicale privind participarea la dezbateri Acord colectiv privind raporturile de serviciu
Date: 18 decembrie 2009, 00:31:37 GMT+02:00
To: "'SN LP'" <snlp2007@yahoo.com>, <fsanp@fsanp.ro>, <sergiustupu@yahoo.com>
Cc: <ioan.bala@dgp.ro>, <icelmare@dgp.ro>, <tfungureanu@dgp.ro>, <hschis@dgp.ro>

Buna seara,

Vă adresăm invitaţia ca mâine 18.12.2009 , ora 11,00 să fiţi prezenţi, în calitate de reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale
reprezentative pentru sistemul penitenciar, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru dezbateri şi hotărâri cu privire la
„Act adiţional nr. 2 al Acordului colectiv privind raporturile de serviciu”
Cu respect,

I.p. Maria Georgescu


___________________________________________
Sef Serviciu Cabinet si Registratura Generala
Administratia Nationala a Penitenciarelor
Str. Maria Ghiculeasa nr.47
Tel. +4(0) 21 242 05 93
Fax. +4(0) 21 242 60 78