You are on page 1of 1

Notitie

Datum
15 december 2009

Aan
FB en FR
T.k.n.
interview Agnes Jongerius
Van
afdeling persvoorlichting
Onderwerp
Interview Agnes Jongerius: We laten geen kans voorbij gaan!

“Wij laten geen kans voorbij gaan!”

“Wij laten geen kans voorbij gaan om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te
behartigen.”, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius. De FNV heeft de afgelopen weken veel
met leden gesproken over de AOW. Er ligt een kaal wetsvoorstel van het kabinet zonder
enige regeling met een menselijk gezicht. “Dat betekent dat wij nu heel hard aan het werk
gaan om de schade van dit slechte kabinetsplan zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we
via de lobby bij de politiek. Maar dat doen we ook met gerichte acties, van allerlei soort. Zo
zult u ons niet missen bij de geplande hoorzitting en het echte kamerdebat over de
wetsvoorstellen.”, aldus Jongerius.

De FNV ergert zich vooral aan het ontbreken van fatsoenlijke plannen voor mensen die
langdurig zwaar werk hebben moeten verrichten. “Natuurlijk vindt ook de FNV dat mensen
niet moeten verslijten in hun werk. Daar mogen werkgevers best meer aan doen. We zullen
de politiek aan hun belofte houden hier een echte oplossing voor te creeren.”

In plaats van mensen in te delen in mensen met en mensen zonder een zwaar beroep,
zouden we in Nederland toe moeten naar een systeem waarin mensen met de lagere
inkomens de mogelijkheid krijgen alsnog op 65 jaar te stoppen zonder een strafkorting op de
AOW. Jongerius: “Zij zijn tenslotte de mensen die vaak vroeg begonnen zijn en ook geen
grote pensioenpot opgebouwd hebben waarmee ze de strafkortingen kunnen opvangen.” Als
we dat realiseren moet dat wat de FNV betreft niet om zeep worden geholpen door een greep
in de pensioenfondsen. Jongerius: “Dat is namelijk geld van de mensen, niet van de politiek.”

“Overigens zijn we niet onder de indruk van de plannen voor de ouderenparticipatie zoals
Donner die vorige week heeft gepresenteerd. Als je oudere werklozen aan het werk wil
hebben en houden, helpt het niet ze als te duur te bestempelen. Wij verwachten van minister
Donner een concreet plan om oudere werkzoekenden vanaf, zeg 50 jaar, aan het werk te
helpen. Daarnaast willen we het recht op doorwerken en betere ontslagbescherming.”, aldus
Jongerius.

De lobby van de FNV zal zich richten op alle mogelijke verbeteringen. Jongerius: “Het zou
natuurlijk prachtig zijn als we daarin ons eigen plan, deels of geheel, terug zouden zien. Want
een flexibele AOW is beter, daar blijf ik van overtuigd. Iedereen verdient een goede oude dag
en met de plannen van het kabinet gaat dat niet lukken. Dus onze lobby gaan we kracht
bijzetten met diverse gerichte acties.”

Related Interests