You are on page 1of 1

CADANGAN ASPEK PENJAMINAN KUALITI (4P)

BIL PERKARA ASPEK TEMPOH TINDAKAN


1 Pemantauan PdP (Pentaksiran Berjalan Seiring Proses PdP, Penulisan RPH) Januari Sekolah
Dokumentasi -Fail Pengurusan, FPM,FS Januari Sekolah
Persediaan Awal ( DSP,Rekod Perkembangan/Rekod Transit) Januari Sekolah
Semak rekod perkembangan Murid/Rekod Transit Sebulan sekali Sekolah
Kemasukan Prestasi/pelaporan SPPBS April - November Sekolah

2 Pementoran Pengurusan & Pengoperasian Januari PPD / Sekolah
Pembinaan Instrumen Ikut keperluan PPD / Sekolah
Pengurusan Evidens Ikut keperluan PPD / Sekolah
Pengurusan Prestasi dalam SPPBS April (setelah SPPBS dibuka)
/mengikut keperluan
PPD / Sekolah
Penggunaan DSP dalam Pentaksiran Ladap Ikut keperluan PPD / Sekolah

3 Penyelarasan memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran Berkala

Sekolah/JK Kecil
Penyelarasan

4 Pengesanan memastikan instrumen pentaksiran yang digunakan mampu
menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai.
Berkala

Sekolah/JK Kecil
Penyelarasan
Perhatian : Ini merupakan Cadangan Aspek Penjaminan Kualiti 4P. Mohon pihak sekolah membuat pengubahsuaian mengikut keputusan JK PBS sekolah
masing-masing.