You are on page 1of 1

PANITIA MATEMATIK MENENGAH RENDAH 2009

DASAR LETAK KERJA

1. Buku Nota
- Perlu disediakan buku khas untuk nota
- Isi kandungan :
i. Teori Matematik
ii. Contoh-contoh soalan dan penyelesaian.
- Ruangan Indeks pada buku nota perlu dilengkapkan (topik dan tarikh)
- Perlu disemak setiap kali tamat sesuatu topik.

2. Buku Latihan
- 2 buah buku latihan:
i. Buku latihan 1
ii. Buku latihan 2
- Penggunaan adalah secara bersilih ganti
- Apabila Buku Latihan 1 dikumpul untuk semakan maka Buku Latihan 2
akan digunakan dan sebaliknya.
- Ruangan Indeks pada buku-buku latihan perlu dilengkapkan (topik, Nama
latihan dan tarikh.
- Perlu disemak setiap kali tamat sesuatu topik.

3. Bilangan soalan latihan seminggu


i. Kelas Rancangan Khas dan Kawalan (Anggerik, Dahlia, Cempaka,
Mawar & Melor)
- Sekurang-kurangnya 25 soalan seminggu

ii. Kelas Penyalur I ( Kenanga & Melati)


- Sekurang-kurangnya 20 soalan seminggu

iii. Kelas Penyalur II ( Teratai, Ixora & Lily)


- Sekurang-kurangnya 15 soalan seminggu