You are on page 1of 7

INNOVATION AT SEA

Combining wind and water energy

Thijs Cornelissen Seth van Leersum Misja Janzen


Stijn Sluiters Mingoes Kukupessy
Inhoud Presentatie

 Inleiding.

 Missie / Visie / Strategie.

 Wave-Wind Turbine.
Inleiding

 Fossiele brandstoffen raken op, klimaat


verandert

 Vestas B.V. zijn bijdrage aan een beter


en duurzaam milieu.
Missie / Visie / Strategie
 Missie
 Meer duurzame energie.
 Combineren van bestaande technieken.

 Visie
 Geen fossiele brandstoffen.

 Strategie
 6000 Mw duurzame energie uit de Noordzee in
2020
Wave-Wind Turbine
Wave-Wind Turbine
Vragen…