You are on page 1of 1

Te nderuar student,

Ne vijim keni orarin e provimeve per afatin e Tetorit 2014.
Mikroekonomi II Dr. Mustaf Blakaj 13/10/2014 17:00
Banka dhe afarizm bankar Dr. Myrvete Badivuku 13/10/2014 17:00
Transporti ndrkombtar&shped. Dr. Myrvete Badivuku 13/10/2014 17:00
Makroekonomia II Dr. Nexhat Muhaxheri 14/10/2014 14:00 18:00
Makroekonomia II Dr. Myrvete Badivuku 14/10/2014 14:00 18:00
Gjuhe angleze II Dr. Lirak Karjagdiu 15/10/2014 14:00 18:00
Gjuhe angleze II Mr.Ardita Doko 15/10/2014 14:00 18:00
Informatika e biznesit Mr. Arbr Rei 16/10/2014 14:00 18:00
Informatika e biznesit Dr. Beqir Hamidi 16/10/2014 14:00 18:00
Financat e koorporatave Dr. Shpresa Reshidi 17/10/2014 14:00 18:00
Kontabiliteti financiar Dr. Mira Hani 17/10/2014 14:00 18:00
Kontabiliteti financiar Dr. Mixhait Rei 17/10/2014 14:00 18:00
Kontabilitet financiar Dr. Nazmi Iballi 17/10/2014 14:00 18:00
Kontabilitet financiar Dr. Muhamet Aliu 17/10/2014 14:00 18:00
Financa monetare Mr. Petrit Hasanaj 18/10/2014 12:00 18:00
Financa monetare Dr. Sabri Kadriu 18/10/2014 12:00 18:00
Menaxhimi i resurseve humane Dr. Mira Hani 20/10/2014 14:00 18:00
Menaxhimi i resurseve humane Dr. Muj Gjonbalaj 20/10/2014 14:00 18:00
Menaxhimi i resurseve humane Dr.Shpend Lushi 20/10/2014 14:00 18:00
Ndrmarrsi Dr. Nasir Selimi 20/10/2014 14:00 18:00
Ndrmarrsi Mr. Halit Hoxhaj 20/10/2014 14:00 18:00
Menaxhment Dr. Berim Ramosaj 21/10/2014 14:00 18:00
Menaxhment Mr. Arbr Rei 21/10/2014 14:00 18:00
Menaxhment Dr.Jusuf Fejza 21/10/2014 14:00 18:00
Marketing Dr. Nail Reshidi 22/10/2014 14:00 18:00
Marketing Mr. Kaltrina Suka 22/10/2014 14:00 18:00
Biznesi ndrkombtar Mr. Halit Hoxhaj 23/10/2014 14:00 18:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr. Mira Hani 24/10/2014 14:00 18:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr.Skender Ahmeti 24/10/2014 14:00 18:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr.Nazmi Iballi 24/10/2014 14:00 18:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Mixhait Rei 24/10/2014 14:00 18:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Petrit Hasanaj 24/10/2014 14:00 18:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Shefket Jakupi 24/10/2014 14:00 18:00
Ekonomi nderkombetare Dr. Altin Hoti 25/10/2014 12:00 18:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Mr. Arbr Rei 27/10/2014 14:00 20:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Dr. Nasir Selimi 27/10/2014 14:00 20:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Mr. Halit Hoxhaj 27/10/2014 14:00 20:00
Integrime ekonomike evropiane Dr. Shpresa Kursani 28/10/2014 16:00 20:00
Shkrimi akademik II Dr. Isak Shema 28/10/2014 14:00 20:00
Menaxhmenti i bankave Dr.Myrvete Badivuku 29/10/2014 14:00 20:00
Menaxhmenti i bankave Dr.Shpresa Reshidi 29/10/2014 14:00 20:00
Menaxhimi i projekteve Dr.Muj Gjonbalaj 30/10/2014 14:00 20:00
Teoria dhe metodat e vendosjes Dr. Hysni Terziu 31/10/2014 14:00 20:00

Verejtje: Luten te gjithe studentet qe paraqitjen e provimeve ta bejne minimum dy dite para
dates se provimit.


Faleminderit per mirekuptim!

Me respekt,
Erlina Llabjani