You are on page 1of 3

Ontwikkeluren blok ervoor

TBK VT
SEM OE
Blok 1 BV2A BV2B BV2C BV2D
OEBABE HOE HOE BUE BUE HOE
OELOG1 MOL MOL ROS ROS ROS
OEPROW-TRAI ? ? HUL ? HUL
OEPROW PRINCe2 TAM TAM HER HER
OEPROW Frog
OEPRO1 HOE MOL BUE HER HER:ROS
TAM TAM ROS ROS
OEPRO-navision Rhenen Rhenen HER HER Naar blok 4??
OESLO2 HOE HUL-M HUL-R KAM
ZEG TAM TAM ROS

Blok 2
OEBUDS HOE HOE BUE BUE HOE
OELOG2 MOL MOL ROS ROS ROS
OEPROW
OEPRO2 HOE MOL BUE HER HER:ROS
TAM TAM ROS ROS
OESLO2 HOE HUL-M HUL-R KAM
ZEG TAM TAM ROS

SEM 4
Stage IST 43 SOLL 44
STSLO2 CAZ 5 7
HUS 13 7
KAM 9 7
RIJ 10 7
(WUL) 7
KUI 5
ROS 5
TAM 5
SEM EE
Blok 1 BV6A BV6B
EECOCO WAL WAL WAL
EECOCO RIJ RIJ RIJ
EEPRAD KAM HAR KAM
EESCIM GOE STOU STO
EEITCO RHE HAR BOER HAR/RHE
EEPROJ STO HAR STO
KAM RIJ
EE-ENGELS HAE HAE
EESLO3 CAZ 8
HOE 12
HUL 11
HUS 9
KAM 10
KUI 4
RIJ 8
Blok 2

EESCIM GOE STO STO


EEITCO RHE HAR BOER
EEPROJ STO HAR
KAM RIJ
EESLO3 CAZ 8
HOE 12
HUL 11
HUS 9

26631502.xlsVoorjaar 2008 Pagina 1 12/18/2009


KAM 10
KUI 4
RIJ 8
Minor/ 2e stage
Stage
Blok 1
Blok 2

Afstuderen
IST 32 SOLL 71

HER 5 40 nieuwe afstudeerders VT


HUL 2 10 doorschuivers ??
KMP 2 21 nieuwe afstudeerders DT
KUI 2
RAA 6
ZEG 5
MOL 2
HOE 4
BUR 4

STERROLLEN

Kennis Mobiliseren
Aanspreekpunt

Organisatiekolom

Interactie

Kwalititeit

Communicatie(PR)

toraal
Sem 1 TB STO HUL ? CAZ ROS KUI 35
Sem 2 OE HOE HUL/HER MOL HUL ROS ROS 40
Sem 3 CI RIJ HAR ? HAR KKO RIJ 30
Sem 3 TP HER HER SMI TAM TAM 30
Sem 4 Stage OBB RIJ ? CAZ ROS RIJ 20
Sem 5 PL MOL HAR MOL KAM/HAR MOL KAM 40
Sem 6 EES STO HAR KAM KAM/HAR STO KAM 40
Sem 7 2e Stage + Minors OBB HAE 5
Sem 8 AfstudeREN OBB HUL MOL HUL OBB OBB 15
aantal uur/blok 10 5 5 5 5 5 255

ONTWIKKELEN
SEM 1
Blok 1
TBBIKA STO
TBBUKA KUI
TBREZO CAZ
TBWISK KKO
TBPRO1 HUL

SEM 3
Blok 1
CIOSTO KKO
CIMARK RIJ

26631502.xlsVoorjaar 2008 Pagina 2 12/18/2009


CIPROC HAR
CIPRO1 RIJ

SEM 5 PLIO1 SMI


PLIO2 MOL
PLORGA KAM

SLO1 HUL
SLO2 CAZ
SLO3 CAZ

SEM 8 afstuderen
blok 1 STOU
HUL
MOL

PROJECTEN
JOIN en Door Rollen GRE
HUL
GRE
CAZ
HOE
RIJ
HER
MOL

Sharepoint ?

COMMISSIES

Coordinatie SLO lijn CAZ


HUL

Examencommisie TBK KMP


GOE
CAZ
GRE

Stagecommisie CAZ
RIJ
ROS

Afstudeercommissie MOL
HUL
STO

TBK INSTROOM BLOK 1 KUI


KAM
RIJ

MINOREN
Monor TCI KUI
Minor Innovatie MOL
Minor EE STO

26631502.xlsVoorjaar 2008 Pagina 3 12/18/2009