You are on page 1of 1

afdeling IBE afstudeerrichting TBK

Arjan Hamoen

Het onderzoek ging over de financiele haalbaarheid van een woningproject in de stad
Osijek ( in het oosten van Kroatie) Houdt daarbij rekening met de plaatselijke wensen en
eisen.

De opdrachtgever was Digh ( Dutch international Garantees for Housing), als er


haalbaarheid is gaat Digh op zoek naar een geldverstrekker, vervolgens wordt de lening
afgesloten bij de Wereldbank.

Arjan heeft gewerkt als projectleider, samen met drie Bouwkundestudenten, zijn zij tot de
conclusie gekomen, dat het project haalbaal is.

Zij hebben Deskresearch en fieldresearch gepleegd in Osijek, De gemeente Osijek wilde


hulp, kennis en financiële steun bij het ontwerp en bij de bouw van dit project.

Zij zijn positief, maar het ontwerp van de wijk moet met groen voorzieningen, met
parkeerplatsen en moet ook rekening houden met de betaalbaarheid.

Opgeleverde resultaten voor de opdrachgever: de data, het rekenmodel en klantenprofiel,


deze modellen kunnen een op een geprojecteerd worden op andere projecten in de
wereld.

Arjan als projectleider zijn hobby paardrijden, van de ene hindernis naar de andere
hindernis zoals hij als gewoon is te doen, ook met deze afstudeerscirptie volbracht, de
deelstukken waren een verhaal.

Arjan ik wens in je sport en natuurlijk ook in je beroep grote toekomst toe en laat nog
eens van je horen. En doe je broer Erik de groeten van me.

De groeten uit CHINA, het zal daar nu 6 uur later zijn, dus zitten wij ook nu in de
gezelligheid!!

Daan Kuipers.