ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2014-2015
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Καλάβρυτα, 12 – 14 Δεκεμβρίου 2014
Οργάνωση: ΕΚΟΜΕΝ
Γραμματεία Εκδήλωσης: Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23 – 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210-7210001, 210-7210052, Fax:
210-7210051
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τρίκαλα, 20-23 Φεβρουαρίου 2015
Οργάνωση: ΕΚΟΜΕΝ
Γραμματεία Εκδήλωσης: Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23 – 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210-7210001, 210-7210052, Fax:
210-7210051
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Ημερίδες Μεταβολισμού 2015»
Αθήνα, 13 – 16 Μαΐου 2015
Οργάνωση : ΕΚΟΜΕΝ
Γραμματεία Εκδήλωσης: Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23 – 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210-7210001, 210-7210052, Fax:
210-7210051
4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Κεφαλονιά, 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2015
Οργάνωση: ΕΚΟΜΕΝ
Γραμματεία Εκδήλωσης: Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23 – 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210-7210001, 210-7210052, Fax:
210-7210051
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Σύρος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2015
Οργάνωση: ΕΚΟΜΕΝ
Γραμματεία Εκδήλωσης: Congress World Event Travel E.E.
Μαιάνδρου 23 – 11528 Αθήνα
Διεύθυνση: Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων
Μαιάνδρου 23  11528 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Τηλ.: 210-7210001, 210-7210052, Fax:
210-7210051

Διεύθυνση: Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων
Μαιάνδρου 23  11528 Αθήνα