You are on page 1of 10

Rafael Escoz i Sebastian Limpias

Larry Wales Larry Sanger


La wikipèdia es un projecte de la fundació
wikimedia
La Wikipèdia és projecte de enciclopèdia
lliure basat en un ambiciós procés de
revisió per persones.
Els ingressos de la Wikipèdia es fan per
mitjans de donacions per assegurar el
manteniment de la Wikipèdia
La Wikipèdia està editada per milions de
persones en tot el món. Sempre de
manera gratuïta i voluntària.
És un esforç per crear i distribuir una
enciclopèdia lliure amb alta calitat possible
a cada persona del planeta en el seu
idioma.
Búsqueda: Per buscar informació
Imprimir/Exportar: Per si ho vols imprimir.
Eines: Per si vols pujar informació
Idiomes: Per canviar d’ idioma
Microsoft: 50.000 $ para unir-se a ells
La Stanton Foundation: 890.000 $ per
millorar la seva usabilitat
Fundació Alfred P. Sloan: 3.000.000 $ per
mantenir en bona forma el seu major
projecte.
Poc després de que Obama fos president,
els senadors Ted Kennedy i Robert Byrd
figuraven com morts.
Pedro J. Ramírez director de El Mundo
vivia amb el dissenyador Ralph Lauren.
El dia que va guanyar el premi Nobel, al
escriptor Jean Marie Leclézio el va donar
per mort.