You are on page 1of 1

Week 7, toetsing Cursus Buitenklimaat

Casus Automobielbranche

De toetsing van de cursus Buitenklimaat bestaat uit een individueel te maken


casus over de automobielbranche. Jou wordt gevraagd, de externe omgeving
van auto-importeur en –handel Pon te beschrijven en becommentariëren.
Gebruik hiervoor de theorie van Destep. Pas ook het 5-krachtenmodel van
Porter toe op de automobielbranche. Betrek vervolgens de huidige algemeen
economische en conjuncturele situatie erin en beredeneer welke invloed deze
gegevens hebben op het voeren van een bedrijf in de automobielbranche.

Je treft een aantal recente artikelen van Internet aan, om je te helpen. Let
erop dat deze stapel niet uitputtend is en dat het ook niet gezegd is dat je alle
artikelen kunt/moet gebruiken. Natuurlijk gebruik je ook je eigen inzicht,
ervaring en gezond verstand. Als je info uit een artikel gebruikt, zorg dan
wel dat je steeds de bron vermeldt.

De artikelen zijn gerangschikt naar drie groepen:

CBS algemeen economisch en conjunctuur

Pon bedrijfsgegevens en strategie

Media de digitale toekomst van autoverkoop

Eindproduct
Als eindproduct verwachten wij een rapport (tussen 2 en 5 A4) dat een
duidelijk beeld geeft van de automobielbranche, de externe invloeden en de
conjuncturele en algemeen economische situatie die invloed heeft op de
branche.