You are on page 1of 1

Blok 1

……, studiejaar 2005-2006


Cursuscode TTBK-TBBUKA-04 Omschrijving: Buiten Klimaat

Cursusonderdeel Buitenklimaat Omschrijving: Wat is TBK

Tentamen na afname innemen door Ja


surveillant

Hulpmiddelen:
Rekenmachine Ja
Tabellen Nee Zo ja, welke ………………………………………….
…………….
(svp voorbeeld toevoegen voor surveillant)
Boek Nee Zo ja, welke ……………………………………………….
……….
(svp kopie kaft toevoegen voor surveillant)
Anders:
Een ingebonden boekwerk van 40 a4 over Synthon en DSM
inclusief 10 pagina’s uittreksel grondslagen bedrijfskunde de basis
…………….

Tentamen afdeling : IBE


Groepen : hertentamen
Vak : Buitenklimaat
Docent : R. van Rossum en D.Kuipers
Datum tentamen : 17 oktober 2007
Tijd :
Aantal opgaven : 3
Aantal bladzijden : 3
Toegestaan hulpmiddel een rekenapparaat, eigen materiaal: een zelf
gemaakt boekje van 40 blz.
.

Naam
Collegekaartnummer