You are on page 1of 2

Vragen introductie: IBE

HvU onze FNT

HvU algemeen:

1. Welke informatie is te vinden op HvU site voor de studenten. Noem drie items die jij voor je studie
belangrijk vindt.

2. Hoeveel faculteiten kent onze hogeschool en hoeveel studenten studeren er?

3. Zoek je eigen opleiding en doe de rondleiding. Wat vind je ervan?

4. Ga naar de mediatheek en log in op de virtuele mediatheek. Ga naar diensten. Wat kost het om boeken bij
een andere mediatheek te bestellen?

Utrecht vragen.

5. Hoeveel kilometer ligt de FNT van het centrum van Utrecht.

1
6. Ga naar de site van Utecht. Ga naar de stad in cijfers. Lees de folder: Utrecht bij de hand.
Hoeveel studenten studeren er in Utrecht.

Specifieke opleidingsvragen

7. Zoek onze IBE site op. In het adres ga je klein naar groot je eindigt met www.ibe………………nl
Ga naar Blackboard, wat denk je wat dit is. Kun je erin komen.

7. Ga ook naar de studiegids. Daar staan je rechten en plichten. Stuur je tutor een e-mailtje, met voor jou
relavante informatie. Motiveer wat je denkt te gaan leren in deze opleiding. Dit doet iedereen!!!!!

8. Bekijk de volgende site http://www.bgutrecht.nl/ Bekijk de foto’s. Wat vind je ervan?

9. Hoe heet je opleidingscoordinator en wie is de opleidingsdirecteru en op welke etage zitten ze.

10. Je gaat nu terug naar je tutor, jullie bespreken de vragen, en krijgen van je tutor een consumptiebon om te
gebruiken. In ons UTV cafe. Waar ligt dat eigenlijk. Die is voor ons open vanaf 14.00 uur.