You are on page 1of 1

Voorcalculatorische balans

Teamnaam ………………….....……………………
Teamnummer …….. Periode …………….

Productie middelen ……………………


Voorraad goederen standaard versie
……………………
Voorraad goederen luxe versie ……………………
Debiteuren ……………………
Kas ……………………
Aandelenkapitaal ……………………
Algemene reserve ……………………
Banklening ……………………
Winstreserve + …………………… +
Totaal …………………… ……………………

© TriQs management simulations 2003-2004