You are on page 1of 30

Sigara Zulalarda Hastane Çin'den

içene beş 100 milyar katkı payı 3. köprü


günhapis dolarvar artacak için teklif
ıılEMEN"",~ IOEVLET,Tiir\;· IVATAlmAşı'oi i çN."YoMpril

$:fff.!:~~:ı.
~o1dl"..,ı.

p<ıi"'I~Orı~:':~·do
öJodigiyil;eJ,,3Il
~~\"Ilk;~~r.;a~do .
~i1 yop.ıhın )•• d.ı rı·
"""'"~, ....
"'~m-d;)"<'<"T<lo
Gittiği her yerde çoçukları sevip oyunçak dağıtıyor ama...

TAYYiP 13 YASINDAKi
COCUKLA UGRASIYDR
Çelişkiye bak. Koskoca Başbakan, kendisine "Allah cezanızı verecek" diye bağıran bir
çocuğa kafayı takmış durumda. Şimdi gözler, 3 yıl hapsi istenen çocuğun davasında
~~~9J.~~·~·';~\~ Katılan sanığı
~~d~tı;,~~~ =- gülerek geldi
?.i:~:~:r;,~~ ~~,;r~~:
.~::~~::hL- ~~SJ~~:u_ ...,,"
~,=5t:.~·
bulonJu.s",·a1JX"" ......
ouj\.ı.·B~·.OaI..>.
""·;cıd; ... y... d..l,,,~
Karartmışları
.Jyıll>lp'I ...................

~I~'~~
çıne standardın danıskası Bu haldevdl =~"'.:,~~~~
~==.~-::II.IEIa~~.~=ı:'.:;.~~y~~ ~)'::~~~4!;"

Sevgilisi
kalbinden
vurdu ......
• IZMIR·(Io...·ll ,.. ı
""I:JuMUni,Koy"(S7),
d"'l ....y.U)"~1t>f.mI.

v... ogCwNIrnı' llIt_"ard.. du~~~i~~iı~ ~q~ı


VELiLERi
KAZ GiBi
YOLUYOR

A1M.,,_.
..... _
""""
...."Ela.. ""~_."ıo,

Beyoğlu'ndagezersin
gözlerini süzersin
kafana da taşı yersin! -
:;IT~Jo~g.dÖ~;(~~~I;~ ~~.
~:.eı~~b:~~~ı~:,::,:~k,;;::::-uı:ı.':ı~·
t.l;du,ıa..._nOAKı<OGUJI()t<O,l
Asker "kağıt
pareasl"m
takibe aldı

Halk "Demokratik açılım" diye kandırıliyor, Apo ise tehdit savurı.ıyor

ONüMü ACIN, YOKSA.•


imralı'dan avukatlarıyla mesaj gönderen bebek katili, "PKK'ya katılımlar çoğaimıştır
Eğer önümü açmazsanız daha yüksek seviyede bir savaş yaşanır, terör iyice azar" dedi
~:I~~~~~3:~:...ı...t.~~~'E:~~ri'"
f,'~~~fb~:1:~~~,:~:;;~:~'~~~:ı"
"Çl\lm~"rm"Ll>rkl"",""Ap<>dlı,nlt'b"k
j50"'~;'re<nI<"'''''''1i'.'.WUrm>}'Oı.",I.td,.

SAVAŞ SERTlEŞIRMIŞ!
-ı-

TORK BILIM ADAMLARıNDAN MOTHIŞ BULUŞ

Deprem tam lı gün


önceden bilinecek

MT.T:'4\'lr.1:_
Korkaklar ve sakatlar!
.,,~f'I'W.""<oıbn,"""'~tıIııst­
y.... SI<ı:ıhonl.oocod<~biı~

~~_I\*ll#*w
ı=-~_ \ft~l"Y •.
~~Tb'kPOlil:i«dordt.~lip"""
...I;ı:ıo.ı.ılertVOIll Hı;\*

~-""
Toır;ılıblrp:ıldoıcı.t<dd.l:O,\~blrkellt
g,:ı;,w.Lol<otıı.xlolil<yo""""""'''Hoo.o,or·

~~!JLf'CnO_
·1laIılı~.çdı_.'
"Y...... ö,ıIo,ooııNndııllıl ...... jOIpIr.1,I
ı:ıi:*ıhar

!liJfh-irıboıl»kın~~...,....

rr~~~
·ÇıriolJ·~~lIoIloDıIı-
dıIıIıınhol:lt ... OoCI:nlı ıIjAo!Iemb.U>-
~ıık.Tbb,>o· Onıdııı.:.loıldıı-......
...,...._,..,ı-.<hr .. ~
TOK A·CIN
Başbakan Erdoğan
Ramazan'da millelle
resmen dalga geçiyor ,

HALiNDEN ANLAMAZ
Milletle para yok, piyasada iş yok. Evlerde teneere kaynamıyor. buzdolapları tam takır
ama Başbakan çıkmış "Evlerde israf var. Fakir bile israf yapıyor" diyor. PES ARTIK!
.Ör-;CEıdgilnl,"""b"I""k- • "f.VLEltıl(""'lok.,...,..,i;ill'V'.

~if:tE$~~~~~~~ ~~~~=~Et~j=~"
=====""-'===...
+
Ilpa:m-j;;;,ii,i,!jiıı·JI16!3ffi@ii·uuı1i"i·fffl6!"6Pb'@@nM1

sözeo
lAKSICININ DE
AKP'NiN JETONU
SÖZGOSO
OLUYOR
DAHA YENi DüSTü
Kürt açılımının mimarı olan Başbakan'ın Başdanışmanı Doç. Yalçın Akdoğan
"DTP'nin derdı Kürt halkı değil, Öcalan" dedi. .. HA ŞUNU BILEVDINIZ!

Emekliye
loto Çıktı
.Oçli,..ı,~s"Y"

~%~~.
gerginlik
."'ÇI~IŞT"',y",,'
d.ofl'>rgl"'"''l"''''''
t~L ..••'"
Mannara
"Jaws"ı...
• ISTAN8Ul'd.ıS
",,,""lil:I..öpo.-kb.ılı.
S',·.... ı-ıL •• ·c!a

->
13 yaşında
anne oldu
.I(AYSERhı.~"·
çilklal-l.>rıOll.d<>­
gumY'p~_·16·d.
Askerden
2 mesaj
.PKK"~u>;,ıbj,..
oek. Koıı'J>M''''~1
ı.MM',,-.Ş1.

CHP: Evet
l\1I1P:Rct
.ERMENlaçılu>u
SO<üO""'!<rii\U>ı..
"' .......,...•5·'"
~KA~Y~~:i'#-. ~cim~~~ili
tm.~,ik.ıJ""iyl<lIUl
.REKORTMEN
~;'~gilti.ldd"'Y' .. ıc-ıf><m"",,~ı.....,

~;~~t~~i
6W~. rol.. ~ .... ~1<'Iin 0... .... ~.. d""",b.ı.oi

L.:========'--"""'" •
EolEI""_"""oI"loIoIinD<.oU'~oIO<J.
rutıll}is)".nd •. II.,;'''''''"
Nl'i/vn.>I;.,.*"nh).....
""",......ı",:.r<l.
'BEKLENEN' SEL TEKiRDAG'DA FABRIKALARı BASTı

CAlıDA CAN PAZARı


Azgın sel sularından kaçarak fabrika çatılarına çıkan
300 işçi, ölüm korkusu içinde saatlerce yardım beklecli
'l-' L:
.-.
Basbakan'ın ''Teğet geçti" dediği krizin 1 yıllık faturası ağır oldu

KRiZ SiLDi SüPüRDü


Fabrikalar kapandı. işsizlik tavan yaptı. Ekonomi küçüldükçe küçüldÜ. Milyonlar borca
batıı. Yuvalar yıkıldı. Intiharlar arttı. Işte "kriz afeti"nin yıldönümünde başımıza gelenler
~~~kjJ~=~~~'~~~:;;~
.lOO9'un ilkç.r...g;:!008'imumı.... lh.

/ ::~~I:;·rt~~~".~ ~~~;'ı·~~,~~~;~rk.
• lklr.ci,ty",l..l<L"'diono"';ylI«1<·7d.r.l.
d,_\'"ı.m9.y'LSl.:ı''''kii>Ulm~oldu.
• Onköliip<,fomulUı.bitlikl.T(j.kiy•
• konoml,lndonlOOmily"dnb,.llindi
6 milyon Işsizimiz var
~.:ı~kl~~L~\~~:~~~:I:~f:~~I~ıtO
.K.o'''..
2OO8'd.it,i.likyüzd<lı.Jil".ri.
~i~ko",n"k"d'.1l109'un<>u~ln.ı. ii<
yü.d" 153.jub.lınd.d.ı.16.1·"~Jklı

'!J;~~~~~~&~T~;7d~~~:.I'

• • • 1:.,'"., :w
Yıkar değil, .ıkar biraz!
EmıroesleQl'MmoRk'",,-~Uıokl:ıIcIIı­
oIYı1=ıbJIli'>,~'~~~
ToP:aı'ooıl~""""l;irı.m<ılh
Erkekler daha yalancı
~l<oboJ_>UÇUdoho_ .1~GJlTEıı.E·<kl'.ıpıl.'n"r.ıı'''~''''
~,~(llP\N_ço!ıwor. Lekleringü..do6ı..""kdd,n1.mn3i.ez
EoIdi:<l<di,dorl'rilU~\urlı"" 1'·l,ın;;.'jyl<di~iniort.ıy.koy<Iu
.• 9'da
"..,..m...ı.n~w.rlır'
S<r*ı"""'I$yüriloıııl-.dı",6~t.­ Okulda cinayet
ı,riüuı.u.ı",~.~""· ."BO·ninY.I.Onl'·...ito<i'nd.
oi<uyanVıetn..""lıl"IWI<"o"Iene­
<'1i ı;tın"",.",ıibIJlundu,.16"<!I

Köprü, otoyolbedava
~I~~~~,t;l'b~.:ıl'~:
1~;';I'~M-;ikl;~ri;lk~;
.1.3rnilyonilkllgreıimbirin
ci.""f'".okulöı",,,"l~
, dilnd.rsb"'~y'pb" .9"d.

~rr~~~e,!.~
l.çıkb,l\rn.ıobun.Şirı'M!idilnl'
..... " ' . -
... ıvyorı,1T"n'ıvd~"OI'br".9·<IIı
1·'bttl;I"lfjg"il,iMil"":iiRjTTj1j1Tjjli·ülli'hfi·tI 12~~81~1l~'1Il=.
Kürt acılımı palavra
başlamadan bitmiştir
AKP daha önce Ergenekon olayıyla
gündem değiştiriyordu. O iş savsadı
ılımiarın
arkasında
ABO ve AB var

AKP'nin Kürt açılımından cesaret alan DTP'liIer çizmeyi astı

BU NE KüSTAHLIK oTP'1i vekil Geylani, Orgeneral Başbuğ, Baykal ve Bahçeli'yi


"Türkiye'nin üç belası" olarak suçlarken, Grup Başkanvekili
Demirtaş, "Açılım alacaksa Apo'ya saygı duyacaksınız" dedi
.KORT~hmliUrt'ri"""lm .. lı·do
bH""""'_k~.'i1iAp<>'l'um"h>ı<>p
gô>1.""".... ı:.ln"y.nDTı·m.,.$L'.
l'nml><wJu.lll1>lIwIcilH""~IGey.

~~"'~~~~;8~;.ULM~I'~'
MIU·c;..... IB.ık>mlNvlot6.h(rli'yi
....llml .. l#y<u~d'nwI<J••ull.>d1
'1leüdeB',leblslıyo,"

':?:f;~~
Ayşe Nine asfalb göremedi
~ff;~ı~~;~ş;:'1~~~~~~~~ ;iğ~~~~i!fti~f.~7
Dağlıca'daki şehlderlmlzin Indklımı açılıma kurhan 1Ii\tl

PKK'mn istediği oldu


smr ötesi sona eriyor
• .. r.~~ı$
= '===.:..:'--J
". ., f!< __ Fast,food'da
• r ;;:'~~.d:=ö1~ gizil tuzak!
"Ol""""JI<"\b;~,
2010'da yüzde 2.5+2.5 zam'

BAYRAMı ZEHiR ETTiLER

Işsizlikte Ivlvmlslz
.·AB'Y"b.>J<.'.... nız,TnrklY"·ni/1I;<>i.lik.
"'doh';y;bOtt>o>kL>dooklu!unogOO-
m..,,,,i,-Ili>i»ı<JJ~ıo.7'J"")m'ıl'k,y..ı..·
ı.~ı.ıpuonl,kb~""ıoln\u~oLıc.ıL·

• i ıl:i
Aydın Doğan
.'4 'i':_
ve ceza!
!Wik.>!jA>ZlInHııkkıOevı1m(bolkldo
A""~fI"tıtırl\ıoıo.,g,,1çlı113m11·
1""755mi1yonlirold<koOO.o>c;v<tgI«...
........ ~ ...kb<ıdclado,jru..-i,.ne.­
nm~oIedcdl,
-Bosıny>yındtltr,;ama.Allatıg<ıdndon
_A\dınDogon",ortıl<.mIo<ıııdool
m><Iıojl"""""~''"Y"""ktırdot1m~
..!
lloJoö<Umloıonu~~~
Onunlu'lalbıiyo<,.bmimdc~
~g;"""ııIı~yol<h.mdo"""1
A.,.lınBoy·I(ok""'~JlIZdoı+:on
gcncmcl<kııı\llımı>,gelettg'oıp.ııroolon
kcnı>undIı1om<ll"""'uyanmı... ç"'~

.... _.
.T,,>y'c>Iloy"""'f..ıne,.ınadohoo;ol<
~kann1,..bir~,'Ol.lkIu..ı..

~,o.ıOollMtoçrgl~ocaI<lı'}roollo
2·"ıdo>Boyço.pnIobirı-n6ovlr-.
MoIiyomoınuılononı»ndao,&şb>kıı<ı".,
habeılcılmadon·V~~·<iyo<ck
kabııd"l'neTtlılc1yo'doldımur,nodolılr
baıkııdomolcra1lkOlkedo."
Hal<kıOevnmbt!ıylom,a,,'dog ...
~_-.ıı .....
ı."biIogını.iIOdd.
~.....",..g&bıritmIıl".or>.olglbl
blrıoey! Si.'
M.!##.,w.. i'·lIfii'iI.!i1dilillfj,#-ı,ı-!f-i'j:f.(:9 r:~~+~~~~"""i
BAYRAMı KANA
BULAYACAKLAROI
Hükümetin "açılırri" arifesinde PKK'II
hainler boş durmuyor, Hakkari'de yola
döşenen bombalar patlamadan bulundu

Onlara çok sey borçluyuz ama daha maaslar.n. doğru düzgün vermiyoruz

MADALYALI YOKSULLAR
işte AKP'nin görmezden geldiği bir kitle daha... Türkiye'de yaklaşık 93 bin gazi, malül
dul eşleri ve yakınları var. Hepsi 200-300 lira gibi sadaka maaşlarla yaşamını sürdürüyor
Hani 50511'al adalet? Gel de sen geçin
.VATi\Ni\hi,......~....,.,kor<'" .TORKM'do""l")'.nl... k1'1

~E~1~~~l ~:Z~~Jt~~~1
;i;'~~E~~~
,',,_
!i~jırE:'E~~ıF
m,J(,ı ".loıl "'pıunı y.doh.ıhJkcd;}'I>lı",.,.4'lo
~~~~~~~!~~glLL!L~ .,.m!I:,l':f.ii:jıq.iil:I'·'iiilj#.':li"i'l'iij:lil:ılll'ij"']i'
ro HüKüMET MEMURU
DiRi DiRi GOMECEK
Genelkurmay Baskanı Mardin'de vatandaslarla bayramlastı

Basbuğ'dan Kürt açılımı!


TürkçE). bilmeyen vatandaşlarla sohbet etti, evlerine konuk oldu. Bir vatandaş
Başbuğ'a, "Bizim bir milletvekilimiz var Emine Ayna... Oda teröristtir" dedi ..

o;.. CJ~ i
-aY'llkin rm .;;;!;!. EI'6!iUiilb'kı . n 'f'mm
iSSiz gençler bir gün
elimizde patlayacak
''Toplumda birçok hadise
işsizliğe dayanıyor" diyen
Eczacıbaşı şöyle konuştu:

.1"Y ...l~'I<Muon;""
bil<riyı<~<u_.
bl.~oI.....ı..5<o-
~...k";"P,L>.<>ti. T.ıu
~1<igil"'l...ool... I~.
hkABO",)·.f<ti""Ç11..uı

~:'~,r;w""';-~~ol..
'.kM"""'il••ı..·gon:;.. i1.
Iran endl$esl
• n[)()(;ANsoı..d4.

~::;:'~:~i=.ıı<><ı<
New York'ta yelkenieri suya indirdi ~~~n~~~ı.:,:~.~~;
:'"':,=~....:....~e..":'~~:':'=7'::'~::"'''':Z:':::~~~ ~:I~;:;li,~'TJ";,n~J'~~'"

Eşiyle
[:J
••
.
ilişkiye girdi
hapsİ
zorla
isteniyor
_emdonduR
hem kazık yedik
iLK HEDEF AKP'DEN t'"

iKTiDARı ALMAK
ı;ıeğişim
Türkiye ,,~ Harei<\ti lideri Mustafa
Sarıgül, ıstanbul'da çok iddialı konuştu
.·YAKJXgd<"«'&n~kMv.· .·H[('EFI)o1Iı.mlihrtı",ik~d,

~~$~~r~;~~:" &E:?,~~=~~-

Bakanlığın öğrencilere bedava dağıttığı ders kitapları hatalarla dolu

KiTAPLAR DOKULUYOR
Türkçe kitabına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı diye bir bayramımız yok. Hayat Bilgisi
kitabiRa göre de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi 23 Nisan değil 29 Nisan
-. . ~ ~ -~. ~~ ~~.§E~~ \or

~it:~~~~5u~;~k
KASıTLı MI?
20 bine
Cırağan'd
yatmadı