RANGKAIAN

KOMPONEN
RANGKAIAN
Komponen Rangkaian 1/3
RANGKAIAN
Di akhir pembelajaran ini, anda dapat:

 Menyatakan komponen-komponen rangkaian
Objektif 2/3
RANGKAIAN
:: Klik Untuk Maklumat Lanjut ::
1. Kabel Rangkaian dan RJ45
2. Kad Antaramuka Rangkaian (NIC)
3. Hab
4. Suis (Switch)
5. Modem
6. Penghala (Router)
7. Teknologi Semua Dalam Satu
(Penghala+Modem+Suis)
8. Titik Pusat Tanpa Wayar (Wireless Access Point)
9. Perbezaan Antara Hab dan Suis
Komponen Rangkaian 3/3
| MENU |
RANGKAIAN
Digunakan untuk menghubungkan komputer ke peranti,
peranti ke peranti dan sambungan ke rangkaian internet dalam
rangkaian berwayar.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Peranti komunikasi ini digunakan oleh komputer untuk
berkomunikasi di dalam rangkaian.
Kad NIC untuk komputer meja dan komputer riba berbeza dari
segi bentuk dan rupa tetapi fungsinya adalah sama
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Peranti komunikasi digunakan untuk menyambungkan
beberapa komputer dan peranti di dalam satu LAN.
Berfungsi sebagai sebagai titik pusat bagi kabel-kabel dalam
sesebuah rangkaian.
Apabila data tiba di suatu port rangkaian, data itu akan disalin
ke port rangkaian yang lain supaya semua peranti dalam
rangkaian boleh menerima data berkenaan.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Mempunyai fungsi yang sama seperti hab.
Lebih berupaya menyemak data yang diterima, menentukan
alat penerima dan menghantar data tersebut dengan tepat.
Akan memilih laluan terbaik semasa penghantaran data
kepada destinasinya.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Diperlukan oleh komputer untuk mendapat sambungan ke
Internet.
Menukarkan isyarat digital ke isyarat analog dan sebaliknya
Membolehkan komputer menghantar data melalui talian
telefon atau kabel.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Membawa data daripada satu rangkaian kepada rangkaian
yang lain.
Mempercepatkan penghantaran data melalui laluan yang
terbaik.
Juga berfungsi sebagai penghubung rangkaian yang berbeza
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Penghala
(Wireless N-150 ADSL2+ 4-Port Router All in One)
Teknologi penghala telah berkembang dan semakin maju -
penghala, modem dan suis telah digabungkan menjadi satu
komponen.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Menghubungkan
komunikasi
berwayar untuk
membentuk satu
rangkaian tanpa
wayar.
Berfungsi sebagai pusat penghantaran dan penerimaan
gelombang radio tanpa wayar dalam sesebuah rangkaian.
Dengan sendirinya tidak boleh membuat sambungan ke internet -
perlu disambungkan ke hab, suis atau penghala untuk
menghantar dan menerima isyarat dari peranti lain.
Komponen Rangkaian
| MENU |
RANGKAIAN
Hab
Menghantar data ke semua
peranti yang terdapat di dalam
rangkaian
Keselamatan data tidak terjamin
kerana semua peranti dalam
rangkaian boleh menerima semua
data yang dihantar oleh hab.
Hab menghantar data kesemua
peranti. Ini memperlahankan
penyampaian data kerana
kesesakan dalam lebar jalurnya
Lebih murah
Suis
Mempunyai keupayaan
menyimpan alamat semua peranti
yang disambungkan kepadanya.
Mampu mengesan peranti dan
menghantar data hanya kepada
peranti berkenaan dengan lebih
pantas
Lebih pintar.
Suis yang mempunyai kelajuan 10
mbps mampu mengagihkan 10
mbps ke setiap port yang ada.
Lebih mahal
Komponen Rangkaian