You are on page 1of 1

Nama : .

Kelas :
Antonim (Kata Lawan)
Cari perkataan antonim tersembunyi.
Rajin Awal Kuat Keras Balik Lurus
Tinggi Ambil Bandar Belakang Beku Berani

M Q W E R T Y U I O P P Q C I
N T Q W E B R T Y U H F A O O
B AP Q W E E R F G G H I C V P
V K N P E R G I B V R C X Z L
C U M V M I Q W E R T B L B K
X T Z X A S D F G H T G A V J
Z Q W Q G F F B N M M F M C H
A A S D F G H J B N R Z B X G
S L K J H G F D A S D T A F F
D M A L A S A P S X U C T V D
F Q W E R F A G G B S G H R S
G Z Q S F D L S M G Y H B A A
H X W F A W S E D F C Y T G Z
J C E H F E L A M S D F G N X
K V D A V T Q W E A R G H U C
L B T D G G A S D F H F H P V
P N G N J F L K J G F D D M B
I H B E N G K O K L K J H A N
U G H R K F W E S S D F G K M
Y T R E W Q A S D F G H J K L