Patria este ceea ce ştii să faci din ea.

ASEB Oradea « România, jud. Bihor, Oradea, str. Universităţii nr. 1, Universitatea din Oradea, Corp F; www.aseboradea.ro, aseb_oradea@yahoo.com, tel. 0746/92.73.91 »

Revistă realizată de Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni, Oradea

Realizată cu sprijinul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea.

Cuprins
Cuvânt înainte..................................................................................................................................2 27 martie 1918...................................................................................................................................3 Un moment de reculegere.................................................................................................................4 Lacrimile Basarabiei........................................................................................................................5 Interviuri - Dl Ioan Rada....................................................................................................................6 Prezent trecut, trecut prezent?..........................................................................................................7 Rădăcinile puterii.............................................................................................................................8 Exodul femeilor din RM....................................................................................................................9 Când Republica Moldova va fi membru în Uniunea Europeană?..................................................10 Pro-Cultura....................................................................................................................................11 Despre accentul ca la “O-zone”......................................................................................................12 Drepturi şi Obligaţii.......................................................................................................................13 Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi România.........................................................14

Sunteţi stresat? Angoasat? Dezamăgit? Alienat? Încercaţi o spălare de creier!..............15 Nicotina, Despre mâini şi dragoste, S-a rupt lăstarul.....................................................16 Cum să inveţi... mai uşor!................................................................................................17 Alertă globală...................................................................................................................18
Ambasadorul iubirii sau nostalgia unor timpuri încă neştiute.......................................................18 Obiective turistice..........................................................................................................................19

Redactor responsabil AnAtol CojoCAri Redactor Coordonator Andrei BuCur Secretar de redacţie AnAstAsiA CeBAn Redactori VAleriu ujA CristiAn sAuleA MihAi ilieV iurie BoiCo Mariana ioniţă sergiu ZgArdAn Maria ţurcanu CeZArA FilipoV AlexAndru CiupAC AlexAndru Burunsus lArisA sârBu Graficieni/Tehnoredactori Diana ţânţari CAMeliA FilipoV

Echipa dE rEdacţiE:

Facultatea Ştiinţe Economice din Oradea, II Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea, V Facultatea de Ştiinţe Sociale din Oradea, I Facultatea de Ştiinţe Politice din Oradea, II Franţa, Bordeaux, Universitatea Michel de Montaigne Fac de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Oradea C.N. “Mihai Eminescu” din Oradea, cl. XI Facultatea de Litere din Oradea, III Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, drd Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea, I Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea, masterant s. Rachitna, regiunea Cernăuţi, Ucraina Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea, III Rep Moldova, Fac de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării Facultatea de Arte Vizuale din Oradea Liceul de Arte din Oradea, cl. XI

1

Cuvânt înainte...
Am aflat că o revistă nu se naşte uşor, când nu o face altcineva în locul tău. Durerile iţi aparţin, nu te poţi lepăda de ele. E un drum care merge într-o singură direcţie, care ajunge la capăt în mâna ta, cititorule. Acest număr trei apare după ani de abandon, de aşteptări... Acum, însă, când astrele sunt favorabile şi condiţiile prielnice, declarăm: ’’Doamnelor şi Domnilor, Revista ,,Vreme vine ’’ a renăscut astăzi, pe 27 Martie, 2009!’’. Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Oradea îşi asumă actul unei moşteniri, crearea unei tradiţii şi perpetuarea ei pentru generaţiile viitoare. Revista este acum copilul nostru, îi oferim cămin şi căldură! Am ales data de 27 Martie pen tru încărcătura pe care o poartă, pentru a onora această Mare Zi, în care Basarabia a vibrat la unison şi prima s-a ridicat pentru a striga Unire! Ca proiect în cadrul ASEB-ului, membrii căreia sunt tineri şi entuziaşti, revista vine cu un suflu nou! Ea îşi propune să dea glas întrebărilor şi frământărilor acestora, să caute răspunsuri, să formeze opinii. Spaţiul ei va găzdui deasemenea, informaţii despre activităţile şi realizările Asociaţiei. Începând cu acest număr, vom avea colaborări cu persoane care nu sânt membri ASEB sau nu se află la studii în România. La final... Acest mănunchi de scrieri apare ca o necesitate şi invită cititorul la o privire în intimitatea gândirii şi simţirii noastre. Avem emoţii, e primul nostru pas, călcăm atent, cu bătăi puternice în piept, dar încrezători...şi tineri!

redacţia

2

27 MARTIE 1918
Întrucât cauzele declanşării Primului Război Mondial au fost numeroase şi diverse , acesta avea să rezolve multe dintre problemele lumii. Astfel, existau popoare care nu-şi aveau locul în propria lor ţară, fiind jefuite, persecutate, manipulate, supuse unor asimilări incompatibile de limbă, tradiţii şi obiceiuri, organizaţie politică. Un exemplu concret a fost poporul român dintre Prut şi Nistru, a cărui soartă a fost hotărâtă prin negocierile dintre Imperiul Otoman şi Imperiul Ţarist, în cadrul tratatului de pace de la Bucureşti din data de 28 mai 1812, la sfârşitul celui de-al cincilea război ruso-turc (18061812). Atunci are loc anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist. La început, ca provincie de graniţă, apoi ca gubernie, acest teritoriu a fost nevoit să meargă după tiparul ruşilor mai bine de un secol, înlocuinduise în acest fel “jugul de lemn” al otomanilor cu”jugul de fier” al slavilor. Românii basarabeni nu au avut prilejul să se bucure de finele secolului anterior, cunoscut şi sub denumirea de secol fanariot, în timpul căruia turcii au “strangulat Ţarile Româneşti pâna la sânge”. Venise peste ei o napastă şi mai mare : oamenilor li se neagă originea lor română sub ameninţarea sabiei şi li se impune învăţarea limbii ruse. Se declanşează un puternic proces de rusificare, prin ‘‘convertirea’’ populaţiei băştinaşe, cât şi prin migraţii considerabile ale ruşilor in Basarabia, majoritatea acestora deţinând funcţii de conducere. Cu toate astea, însă, populaţia majoritară de ţărani nu uitase limba strămoşească, iar tradiţiile şi obiceiurile au rămas aproape neclintite în cadrul ei. Problema consta în faptul, că reprezentanţii ei erau,de obicei, rusofoni. Avea să fie rezolvată prin desemnarea unui organ cu

funcţie legislativă, ce reprezenta interesele majorităţii poporului, “Sfatul Ţării”. Prima şedinţă ţinută de Sfatul Ţării s-a desfăşurat pe data de 21 noiembrie, 1917, fiind condusă de preşedintele acestuia, Ion Inculeţ. Legislativul îşi desemnase totodată şi un organ executiv, ”Consiliul Director”, condus de P.Erhan. Profitând de momentele de slăbiciune ale Rusiei , ieşită din război şi puternic bântuită de revoluţii, Sfatul Ţării declară în data de 2 decembrie 1917 Republica Democrată Moldovenească ca parte federativă. Socialiştii şi bandele bolşevice din Chişinău şi din Ucraina nu au recunoscut Sfatul Ţării, şi au acţionat prin violenţă, creând o stare de anarhie. În aceste condiţii, conducerea de la Chişinău solicită ajutor armatei române. România reacţionează pe măsură, conştientă fiind de şansa pe care nu avea dreptul s-o rateze. Aşa că la 13 ianuarie 1918, divizia a XI-a a Armatei Române, condusă de generalul Broşteanu, trece Prutul. Intră în Chişinău şi după 3 zile reuşeşte să alunge bandele bolşevice dincolo de Nistru. Ca reacţie din partea Rusiei, Ministrul României aflat la Sankt Petersburg este arestat şi închis la Petropavlovsk, iar relaţiile diplomatice au fost rupte. În data de 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării proclamă independenţa Republicii Democrate Moldoveneşti , Ion Inculeţ devine preşedinte, Consiliul Director devine Consiliul de Ministri, prim-

3

Un moment de reculegere
ministru este desemnat D.Ciugureanu. Unei ţări tinere cum era Basarabia îi venea greu să se autoguverneze. Soluţia logică era să se unească cu România, iar când lucrurile se bazează pe logica conducerii şi sentimentul puternic al poporului, atunci ele sânt de neoprit. Basarabenii nu au ezitat să facă Unirea cu Ţara-Mamă. Aşadar, în 26 martie 1918, soseşte la Chişinău Delegaţia Diplomatică Română în frunte cu A.Marghiloman, noul preşedinte al Consiliului de Miniştri din România, însărcinat să primească vestea fericită a proclamării Unirii. A doua zi, în data de 27 martie 1918, Sfatul Ţării votează Unirea : din 125 deputaţi 86 au votat pentru, 3 au votat împotrivă, iar 36 s-au abţinut. Unirea s-a proclamat în anumite condiţii : recunoaşterea reformei agrare, a autonomiei provinciei, recrutarea pe baze teritoriale a armatei, respectarea drepturilor minoritătţilor etnice, menţinerea libertăţilor civice şi a sufragiului universal. Toate aceste condiţii au fost acceptate de Guvernul României şi reglementate mai târziu, cu unele modificări, prin Constituţia din 1923. La nivel internaţional, Unirea a fost recunoscută mai târziu la 28 octombrie 1920 de către Franţa, Anglia, Italia şi Japonia. Franţa şi Anglia ratifică în 1922, Italia abia în 1927. Odată cu Unirea tuturor teritoriilor româneşti într-o Românie Mare, s-a realizat visul tuturor românilor, care au înţeles că drumul lor se face numai împreună şi mereu însoţit de principii democratice, ceea ce glontele nu poate strivi in veci!!!

Trăiască România Mare!!!
VAleriu ujA

În ziua de 18 ianuarie 2009 s-a stins din viaţă marele nostru poet Grigore Vieru, născut la 14 februarie 1935 în satul Pererîta de pe malul stâng al Prutului. A fost un artist desăvârşit, o conştiinţă a tot ce însemnă: Mama, Patria, Cuvântul, şi nu în ultimul rând un “pedagog naţional” pentru noi, “copiii”. Grigore Vieru a primit, în 1988, cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Andersen. La 13 noiembrie 1990 a devenit membru de onoare din străinătate şi la 23 martie 1993 membru corespondent al Academiei Române, care l-a propus, în 1992, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Decorat cu Ordinul Republicii (Republica Moldova) şi laureat al multor premii pentru poezie. În anul 2000 a primit din partea Guvernului României Medalia "Eminescu - 150 de ani de la naştere". Poezia sa ne-a învăţat să ne iubim neamul, într-un mod simplu, frumos şi fascinant. Ne-a dăruit primele litere, cuvinte, scrise în abecedarul copilăriei noastre. Ne-a dat “Albinuţa” şi ne-a colorat copilăria-n vii culori cu filmul “Maria, Mirabela”. Grigore Vieru, părinte al nostru, nu te vom uita niciodat! Vei rămâne pentru noi un nemuritor, o pasăre liberă, plăpândă, măiastră! AnAtol CojoCAri

4

Mi s-a dat să citesc o carte. Se numeşte ’’Basarabia’’, de Paul Goma. Se citeşte greu. Autorul posedă un mod particular de a scrie, iar datele multe din text nu te lasă să treci repede la pagina următoare. Dar nu contează. Sunt prea implicat în toată povestea asta. Ş-apoi, cum aş putea fi convins altfel, doar se vorbeşte despre istorie acolo, despre trecut. Şi despre prezent. Ajung la un capitol al cărţii şi la durere, trezită şi simţită în mine parcă undeva în adâncuri.O durere uitată, îngropată. Basarabia a plâns că a fost bătută, jefuită, violată, deportată, înfometată, ucisă… Sună cumva şocant? UN ADEVĂR NU FOST NICIODATĂ ALTFEL. Înfometarea Basarabiei, anii 19461947, morţi 200.000. Din ’’Cartea foametei’’ de Larisa şi Valeriu Turea, Chişinău, 1991, povesteşte Anatolie Costişanu, Codru, Teleneşti : ’’ Eu m-am născut în anul 1936, când s-a decretat foametea, aveam 10 anişori. Ţin minte re-ocupaţia din ’44, mare teama s-a vârât în inimile noastre în anii aceia- nimic nu se uită… (…) În 1948 ta a strâns olecă de pâine- însă activul ne-a luat grâul, păpuşoii, fasolea, tot, tot, până la un bob. Ne-a rămas la suflet vaca şi calul. Noi, copiii, sora Nina, fraţii Ion şi Vasile tăiam lemne cu beschia, mama amesteca rumeguşul cu ce putea, îl fierbea şi aşa mâncam toţi şapte. Dar cât puteai să te ţii cu inimă de copac? Aşa că tata a tăiat calul. Vreo două săptămâni am dus-o. (…) Într-o zi tata zice:’’ Anică, îmi iau doi băieţi şi plec spre Polonia. Dacă găsesc ceva de mâncare, mă întorc să-i iau şi pe iştialalţi.’’ A luat tata două lăicere mari şi frumoase, hainele mamei de nuntă - şi, cu mine şi Ion, am pornit tustrei la drum tare lung şi greu. (…) Aşa am ajuns la Bălţi, de acolo - la Cernăuţi. Acolo, tata m-a lăsat

Lacrimile Basarabiei

pe mine să vând lăicere, iar el cu Ion s-au dus prin piaţă. Nu ştiu nici azi cum s-a întâmplat, dar nişte blestemaţi miau furat lăicerele şi am rămas cu nimic. (…) Am umblat aşa din sat în sat, din oraş în oraş până am ajuns la Strji. Intram în magazine şi cerşeam :’’Dedea, dai hleb, dai tri rublea’’. Vânzătorilor li se făcea milă şi ne dădea, care pâine, care bani, că pe-acolo n-au tras aşa foame straşnică. (…) Ne aciuisem într-o casă părăsită. Fiind mai mititel, nu mai puteam de picioare, tata şi Ion erau prea slăbiţi ca să mă târâie prin bălţi, omăt, apă la cerşit. S-au gândit să mă lepede la vreun spital sau casă de copii. Când am bătut la uşa spitalului din Stanislav, eram orb de păduchi, picioarele umflate, pline cu apă pe sub piele. Doctorii m-au îmbăiat, m-au culcat…Parcă-l văd şi acum pe tata cum a deschis uşa şi mi-a spus:’’ Tolică, noi ne ducem mai departe…’’ Am rămas acolo trei luni, după care m-au dus la o casă de copii. Tata s-a întors acasă, cu de mâncare, dar frăţiorul Vasile, mai mic decât mine, era înmormântat deja. N-au avut din ce-i face sicriu, l-au dus la groapă pe o scară de suit în pod… (…) În 1948 am scris unde mă aflu, a venit tata şi m-a luat. (…) Să nu tragă nici puiul de şarpe ce-am tras noi, basarabenii, sub ruşi. Le povestesc copiilor mei cu lacrimi în ochi, cum oamenii nu mai aveau nici măcar lobodă, ştir sau frunze de salcâm. Se umflau bieţii oameni şi mureau, câte 10-15 suflete pe zi. Eu îi învăţ pe copiii mei şi pe toţi care mă ascultă să strângă orice bob de jos, să sărute fiecare bucăţică de pâine, să nu deie cu piciorul în ea - că tare-i greu şi rău când nu o ai în casă. Pâinea-i tot aşa de scumpă ca părinţii, ca fraţii, ca surorile, ca Patria.

Andrei BuCur

5

Interviuri
Interviu cu Dl Rada Ioan, Preşedintele Filialei Menumorut din Oradea a Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina. Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina a fost constituită în ziua de 11 ianuarie, 1990, la Bucureşti. În acest an, se aprobă şi primul Statut al Asociaţiei. În peste 100 de localităţi s-au constituit filiale, printre care şi Filiala Menumorut din Oradea. Primul Congres a avut loc la Iasi, în noimbrie 1990. Acţiunile cele mai importante au fost: transporturi de carte românească şi ajutoare umanitare în Basarabia şi Bucovina, organizarea de filiale ale Asociatiei în aceste teritorii, organizarea “Drumului Crucii” cu traseul Bucureşti-Chişinău ,acţiuni pentru eliberarea grupului de patrioţi români întemniţaţi la Tiraspol (demersuri oficiale şi conferinţe de presă), organizarea anuală a “Lunii Basarabiei”, etc. ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI: N.C. - Domnule Rada, care este scopul sau, mai bine zis ,idealul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina? R.I. - Idealul Asociaţiei este unirea spirituală a românilor de pretutindeni, a românilor din vechile teritorii româneşti, înstrăinate în urma celui de-al Doilea Război Mondial, aflate în present în Ucraina şi Republica Moldova. În ultimii ani, ne-am axat mai mult peTransnistria. N.C. - Cum anume reuşiţi să realizaţi această unire spirituală a românilor de pretutindeni? R.I. - Anume prin aducerea elevilor şi studenţilor din Ucraina şi Republica Mol

dova, dar şi a cadrelor didactice.Toţi elevii şi studenţii sunt urmăriţi îndeaproape pe timpul şcolarizării, iar noi îi ajutăm, în măsura posibilităţilor. Şi anume, : le oferim cazare gratuită, organizăm excursii în zona Munţilor Apuseni. Cadrele didactice pe care le invităm, fac niste cursuri cu program special de predare a Istoriei şi Limbii Române, pentru a căpăta experienţă profesională. Acest program durează două săptămâni. N.C. - Aţi publicat cărţi sau articole? R.I - Da, am scris cărţile “Pro Basarabia şi Bucovina” şi “Transnistria”. N.C. - Care credeţi că a fost cea mai eroică, dacă îmi permiteţi să spun aşa, faptă realizată pentru românii din Republica Moldova? R.I. - Cea mai frumoasă faptă a fost aducerea şi tratarea celor peste 100 de răniti de la Nistru , din conflictul care a avut loc în 1990, la spitalul de recuperare din Băile Felix. N.C. - Vă mulţumesc! AnAstAsiA CeBAn

6

P

rezent trecut,

trecut prezent?
‘‘Se poate face un circ cu purici. Puricii trebuie dresaţi, primul lucru care trebuie făcut este să se obţină ca puricii să nu mai sară. Cum se ajunge aici? Se pun puricii sub un păhar. Puricii încearcă să sară, se lovesc de sticlă, cad la loc. Dintr-un anumit moment, ei nu mai sar. Păharul poate fi ridicat. Şi iată-i pe purici avansând încet, prostiţi; ei pot fi împinşi cu degetul, se poate sufla peste ei, nu mai sar!’’

(Eugen Lovinescu) În una din zilele de hodină, stând în camera mea îmbrăţişat cu lenea, urmând sfatul “marelui istoric şi lingvist” V.Stati: “googluiam moldoveneşte” pe net. Întâmplător sau nu, am dat de această cugetare a marelui critic şi scriitor român, Eugen Lovinescu. După ce am citit câteva rânduri, parcă m-a trăsnit, şi atunci am înţeles de ce unicul circ din Republica Moldova nu mai funcţionează de ceva timp! A câta oară politicienii noştri nu s-au evidenţiat prin originalitate (vorbesc de toate culorile curcubeului politic moldovenesc) şi au găsit o metodă aplicată la un număr mai mic de vietăţi, într-un spaţiu mai restrâns, care poate avea succes în Moldova!? Voilà, circul e gata! Biletele sunt gratuite! După atâţia ani de antrenamente, fiind dresaţi de cei mai buni “îmblânzitori moldoveni” am ajuns şi la etapa când

“păharul a fost ridicat” şi noi, ameţiţi de aerul bogat în gaze de eşapament, pur şi simplu ne-am îmbătat de fericire: fericirea de a fi independenţi (dar săraci) şi liberi (la figurat desigur). Au trecut câţiva ani şi «lumea» a început să înţeleagă că a fost prostită. Nici un fel de Europă nu ne vrea şi nu ne rămâne decât să mergem înainte, şi să spunem oftând din tot sufletul: “Tot ce se face, se face spre bine”. Ah, ce l-aş mai snopi în bătăi pe cel ce a rostit primul această aberaţie care ne parazitează minţile! Mă întreb mereu, de unde atâta optimism la moldoveni? Mă tem că degrabă, împinşi de atâta optimism, vom vedea în loc de crucile din cimitiruri, doar plusuri ! E mai uşor să dai vina pe Dumnezeu, forţe malefice sau alte chestii inexplicabile pentru creierul omului, decât să recunoşti umil : « am greşit noi, e vina noastră » . Am ales singuri seminţele, roadele au fost amare, acum le mâncăm îngâmfaţi, dar nici să vadă alţii că am greşit ! Şi iarăşi mă întorc la circ… Cică un circ de succes trebuie să meargă în turnee prin alte ţări, ca să arate scamatorii şi tot felul de trucuri. Moldovenii noştri, pentru a nu se abate de la tradiţie, organizează şi ei turnee îndelungate prin Spania, Italia, Franţa, Grecia şi alte ţări din întreaga lume, unde dau dovadă de “talente” incomparabile! Aşa că , dragi confraţi întru Europa, deschideţi larg porţile, vine circul din Moldova !!!!! P.S: Mesaj pentru circurile de peste hotarele RM: “Domnilor, circul vostru nici nu se compară cu cel din Moldova,18 ani de antrenamente zilnice au facut din noi nişte PROFESIONIŞTI! Iar pentru cei şmecheri, care se dau drept vedete de trotuar , o urare din suflet: “iubiţi tovarăşi, să vă ia circul!” Cristian saulea

7

Rădăcinile puterii!
Întorcându-mă în ţara pedepsită, Care de ani buni stă împăienjenită, Văd doar umbre întunecate, Străzi pustii îndurerate, Aşteptându-şi nevoita soartă, Ce din colţuri roşii se arată. Însă pe alocuri se ivesc, Lumini albe, împărăteşti, Cafenele larg deschise, Covoare roşii întinse, Pentru ,,superioritatea intelectuală”, Ce duc mari afaceri în ţară. Toţi se ceartă şi se-nfruntă, Neavând bani deajuns în pungă, Maşini scumpe în parcare, Şi conturi de milioane, Neglijând drepturile unui popor, Ce cerşeşte un ,,adevăr’’ înjositor. Însă, intrând pe uşă domnul Preşedinte, Un mistreţ de-o rasă rară, Unicat fiind în ţară, Neînţelegerile încep să dispară, Ascultând idei strălucitoare, De-a menţine clasa proletară. Îndestulat de binele ţării muncitoare, E roşu, rumen plin de splendoare, Alături de feciorul ingenios, Care e şi el un animal hidos, Pun în aplicare legi şi afaceri murdare, Pentru satisfacerea ,,puterii conducătoare’’. Idealul ,,mistreţului intelectual’’ Este un alt animal, Care se află într-o regiune îndepărtată, Cu idei bine punctate şi finanţe importante, Trimiţând scrisori semnate, Ce trebuie de ,,intelectual’’respectate.

Prezentându-se un conducător deschis, Nu-i decât un dictator egoist, Înfometat după putere, Ca albina după miere, Ducând o ,,politică reformată’’, Într-o ţară democrată. Însă ţara este într-o criză totală, Nu doar financiară, ci şi morală, Toţi încercând din ea să fugă, Pentru a avea o viaţă cât mai lungă, Blestemând şi înjurând cârmuirea, Care fură cu desăvârşire omenirea. Cât va mai dura această nebunie? Cu siguranţă încă nu se ştie. Rădăcinile sunt adânc înfipte, De ani buni sunt îngrijite, Şi vor fi în continuare, Pân-la ultimul ,,mistreţ’’ce moare!

iurie BoiCo

8

Exod - părăsire în masă a unui teritoriu, a unei ţări de către populaţia respectivă. De vreo zece ani încoace, se produce un fenomen social de largă răspândire : femeile din Republica Moldova pleacă să lucreze in Italia, Grecia, Franţa, dar mai ales în Italia. Pleacă din sărăcie, deznădejde, pentru o viaţă mai bună. Ştim acest lucru. Mai ştim şi cum se ajunge in ţara latină dătătoare de euro şi speranţă. Şi care e preţul plătit pentru asta. Mă frământă, însă, altceva : situaţia familiilor rămase fără mamă, soră, soţie, fiică. Societatea s-a trezit brusc privată de un număr impresionant de femei. Astfel, tinerele căsătorite care pleacă, lasă de multe ori un copil mic în grija soţului, şi el tânăr. Se creează o situaţie delicată, greu de suportat. Uneori, pentru a evita un divorţ, pleacă şi soţul. După posibilităţi. Odrasla ajunge inevitabil la bunici. Nu-i aşa de rău până la urmă. Totuşi, lipsa mamei, a ambilor părinţi, dacă stau să mă gândesc, este resimţită de copilul mic. Pe de altă parte, nu toţi bunicii se descurcă la fel de bine, fie că e vorba de sănătatea lor sau de educaţia şi afecţiunea pe care o dau nepoţelului abandonat temporar. Poate exagerez pe undeva, poate îmi fac prea multe griji, nu ştiu. În alte cazuri, bătrânii care nu mai au nepoţi de crescut, bolnavi, rămân singuri, neajutoraţi. Banii trimişi din Italia nu înlocuiesc prezenţa umană de care au atâta nevoie. Este o imagine foarte tristă. O observaţie atentă şi plină de ironie: femeile noastre au grijă de copiii şi bătrânii lor. Pe bani,desigur. Nimic de reproşat. Merg mai departe şi mă gândesc la adolescenţi. Ei reprezintă o categorie aparte, dacă luăm în considerare perioada pe care o parcurg, cu toate aspectele ei. Libertatea gratuită brusc apărută în urma plecării mamei sau, mai rău, şi a tatălui, le schimbă viaţa cu siguranţă. Unii adolescenţi, mai înţelepţi sau mai supravegheaţi, ştiu ce au de făcut. Sau, forţaţi de împrejurări, au în grija lor fraţi mai mici, bunici mai bătrâni.

Exodul femeilorsuportă RMlipsa din greu Alţii

mamei şi devin introvertiţi, se izolează tot mai mult de cei din jur. Uneori, se produc agravări de situaţie sau chiar accidente. Cei extrovertiţi, sociabili, profită din plin de împrejurări, dar se întâmplă să exagereze şi s-o ia pe căi greşite, ratându-şi uneori şcoala, posibilităţile, talentul. În sfârşit,o parte din ei calcă pe urmele părinţilor. Astfel, cercul se închide. Familiile cu un plus de ani şi copii mai mari trec, în general, mai uşor peste aceste schimbări. Ce se întâmplă însă, cu bărbaţii rămaşi acasă? Unii rezistă, au grija căminului şi merg mai departe. Alţii, rămaşi singuri ( copii plecaţi pe la şcoli sau căsătoriţi), obosiţi de aşteptare, bârfe şi certuri, încep să bea. Simt un regret adânc pentru aceste familii, altădată prospere. Sunt şi bărbaţi care n-o duc rău în lipsa soţiei, dimpotrivă. Banii munciţi şi trimişi de ea acasă ajung pentru băutură şi femei ( pe loc stătătoare, de ţară iubitoare ). Copiii au cel mai mult de suferit în astfel de situaţii. Aşa că mamele care nu mai suportă sau care au destul curaj, divorţează. Unele îşi iau copiii şi se stabilesc în Italia, nu de alta, dar au văzut care sunt drepturile şi respectul de care se bucură femeia acolo. Şi copiii, mai ales copiii. Sunt şi familii întregi, nedestrămate, care le urmează exemplul. Înseamnă că au trecut testul răbdării şi al încrederii. Bravo lor. Dacă aş fi întrebat ce părere am despre cei care pleacă pentru totdeauna, probabil aş răspunde că fiecare îşi caută locul pe pământ. Până una alta, cei mai mulţi se duc să se întoarcă. Locul lor e acasă. Şi se vor mai duce. Pentru că trebuie, pentru că vor sa trăiască mai bine şi situaţiile de care am vorbit în acest articol se vor repeta...şi se vor repeta. Un ochi râde şi altul plânge, vorba lui Paul Goma. Aşa se vede biata noastră Moldovă, palma asta de pământ care ne-a plămădit şi ne-a crescut, şi... ne-a lăsat să plecăm... termin cu un oftat adunat şi lung.

Andrei BuCur

9

Când repuBliCA MoldoVA va fi MeMbru în uniunea europeană?
Uniunea Europeană este astăzi cea mai puternică şi prosperă comunitate de state de pe Terra. După 50 de ani, de la Tratatul de la Paris (18 aprilie 1951) şi până la ora actuală Uniunea Europeană a avut o evoluţie rapidă, devenind cel mai important bloc comercial şi cel mai mare actor comercial global. Rând pe rând multe state din Europa au aderat la această structură economică, unele urmează (state candidate: Turcia, Croaţia, Macedonia) iar altele aspiră să adere (state potenţial candidate), cum e Republica Moldova. Integrarea în Uniunea Eurpeană al Republicii Moldova reprezintă astăzi cel mai în vogă subiect. După Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC , 1994 - 2008), ce a stabilit baza juridică dintre RM şi UE, Chişinău şi Bruxelles-ul a demarat un nou cadru juridic ce prevede aderarea RM la UE (Planul de Acţiune Uniunea Europeana – Republica Moldova, 2009 – ? «2017»). Totodată, partea moldovenească şi-a formulat deja poziţia sa, solicitând un Acord de Asociere, care ar prevede o perspectivă clară de aderare la UE pentru ţara noastră. Şi acest Plan de Acţiune va cuprinde în principal 12 etape pe care Republica Moldova trebuie să le pargurgă până la aderare: 1. Denunţarea reciprocă a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (2009) - RM trebuie să treacă de la politica de vecinătate la o politică de asociere, prin semnarea unui Acord de Stabilizare şi Asociere cu UE; 2. Ieşirea de sub monitorizarea Consiliului Europei (2009); 3. Reorientarea politicii externe a RM de la o politică de vecinătate către o politică de asociere la UE (2009) contextul actual al relaţiilor dintre R. Moldova şi UE nu presupune o abordare de tip „integrare europeană”, ci are un statut de

vecin al UE. Chişinăul ar trebui, în continu are, să depună eforturi de lobby pe lângă statele membre ale UE, în vederea atragerii susţinerii a 6-7 ţări membre ale UE ce dispun de un mecanism extins de influenţă diplomatică asupra celorlalţi membri UE (Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, etc) spre obţinerea unui Acord de stabilizare şi asociere cu UE; 4. Semnarea Acordului de Stabilizare şi Asociere cu UE (2009-2010) - va permite trecerea relaţiilor RM-UE la un nivel calitativ nou, obţinând acces la instrumente financiare europene mai importante, asigurând o continuitate a proceselor de reformă; 5. Activitate de lobby pe lângă guvernele statelor membre, în vederea acceptării statutului de ţară candidată (2009-2011) - instituirea unui parteneriat privilegiat cu România ne va permite atragerea susţinerii RM din partea marilor state ale UE. Astfel, asigurarea susţinerii din partea României pentru aderarea Moldovei la UE, este o necesitate vitală în procesul de lobby al RM pe lângă guvernele statelor membre, în vederea acceptării statutului de ţară candidată; 6. Îndeplinirea celor două criterii: politic şi economic, de la Copenhaga (2009-2012) - trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi criterii: Criteriul politic, care presupune

10

ca ţara noastră să realizeze stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului etc. Şi criteriul economic, care înseamnă existenţa unei economii de piaţă operaţionale, precum şi capacitatea de a face faţă presiunii concurenţei şi forţelor pieţei din cadrul UE; 7. Depunerea cererii de aderare (2012) - Art. 49 al Tratatului de la Maastricht asupra Uniunii Europene: «Cererea de aderare este adresată la Consiliul Miniştrilor al Uniunii, adică ţării care exercită preşedinţia Consiliului»); 8. Începerea negocierilor pe capitole, în conformitate cu Acquis-ul comunitar (2013) Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi si obligaţii comune ce unesc statele UE; 9. Transpunerea Acquis-ului în legislaţia naţională şi îndeplinirea criteriului legislativ de la Copenhaga (20092014); 10. Finalizarea negocierilor (2015); 11. Semnarea tratatului de aderare (2015); 12. Ratificarea tratatului de aderare de către toate statele membre (2017) - pentru intrarea în vigoare, Tratatul trebuie ratificat de către ţările membre, Parlamentul European şi ţara solicitantă, potrivit prevederilor constituţionale respective (de către Parlament sau prin referendum naţional). De regulă, procedurile de ratificare durează 1,5-2 ani. Abia după ratificarea Tratatului de aderare, apartenenţa Moldovei la UE va deveni efectivă. Aşadar, stimaţi cititori, la ora actuală relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană au atins „etapa premergătoare obţinerii statutului de statcandidat la Uniunea Europeană”, însă deocamdată nu m-aş pronunţa că în 2017 Republica Moldova va fi membră Uniunii Europene. AnAtol CojoCAri

Filarmonica de Stat Oradea 1. Concert simfonic Joi, 5 aprilie, ora 19 În Sala Filarmonicii. Program: P. I. Ceaikovski: Serenada pentru coarde, op. 48 A. K. Glazunov: Concert pentru saxofon şi orchestră în Mi bemol major, op. 109 C. Debussy: Rapsodie pentru clarinet şi orchestră, O. Respighi: Fântânile Romei -poem simfonic. 2. Concert simfonic, Joi, 12 aprilie, ora 19 În Sala Filarmonicii. Program: F. Liszt: Fantezia ungară pentru pian şi orchestră, F. Liszt: Concert nr. 2 pentru pian şi orchestră în La major L. van Beethoven: Simfonia a II-a în Re major, op. 36 Teatrul de stat Oradea 1.Nevestele vesele din Windsor de W. Shakespeare, directia de scenă Victor Ioan Frunza sâmbătă, 14 aprilie, ora 18, Sala Studio. 2.Strip-tease de Slawomir Mrozek, regia Doru Fârte - duminică 15 aprilie, ora 18, Sala Mare 3.Cenuşăreasa după Charles Perrault şi Fraţii Grimm, regia Eugen Tugulea - marţi, 17 aprilie, ora 10, Sala Studio. 4.Salonul nr.6 de A.P. Cehov, regia Petru Vutcărău - sâmbătă, 21 aprilie, ora 18, Sala Mare. Merită vizitat: Galeria Foto-Art Oradea str. Moscovei, nr. 5, tel. 0259-441.978, 0721-21.21.11; Luni - Vineri 08:00 – 18:00 Sâmbătă:09:00-13:00. Galeria de Artă - str.Calea Republicii 8, Oradea Telefon: (0259) 436 438; luni-vineri: 09.00-18.00, sâmbătă-duminica: închis Muzeul Ady Endre - str. Parcul Traian 1, Oradea l:inchis, marţi-joi-dum: 10:00-14:00, 16:00-18:00, miercuri-vineri-sâmbătă: 10.0015:00 Galeria de Artă - str.Calea Republicii 8, Oradea Telefon: (0259) 436 438 luni-vineri: 09.00-18.00, sâmbătă-duminică: închis Galeria Empire - Adresa: Str. Cuza Vodă, Oradea Telefon mobil: (0766) 592 640 lunivineri:10.00-17.00, sâmbătă: 10.00-13.00 Muzeul Iosif Vulcan - Str. Iosif Vulcan 16, Oradea l: închis, ma-joi-dum: 10:00-15:00, mivin-sâm: 10:00-14:00, 16:00-18:00

Pro-cultura

CeZArA FilipoV

11

Despre accentul ca la “O-zone”
„Ai accentul ca la „O-zone”. E super tare! Să nu-l schimbi.” Cu această frază m-am ales în prima promenadă din direcţia campusului universitar din Oradea spre căminele studenţeşti. Eram însoţit de doi proaspeţi colegi, bihoreni, care aveau să-mi devină camarazi de nădejde. Drept răspuns, n-am putut decât să le zâmbesc. Abia atunci am început să simt pe propria-mi piele valenţele regionale ale limbii române. Primele săptămâni academice anevoie am schiţat câteva dialoguri cu, (virgulă) colegii. N-aveam nici un fel de teamă sau ruşine faţă de româna pe care o ştiu. Eram curios. Curios şi amuzat în acelaşi timp. Încercam să înţeleg cum de este posibil ca într-un schimb de fraze, cu o durată de zece, cincisprezece secunde, încap trei sau chiar patru „no bene”. După câteva zile de la „incidentul cu O-zone” am fost nevoit să mai fac un efort diplomatic. Cu greu am parat întrebarea unui profesor, de altfel, foarte apreciat de mine, care suna cam aşa: „Ştii română? Şi să scrii?”. La scurt timp după cele două „incidente”, am dat peste deviza Uniunii Europene - „Unitate în diversitate”. Ceea ce m-a făcut să gândesc dintr-un alt punct de vedere sintagma „accentul ca la O-zone” şi nu numai... Fraza, citată mai sus, mi se pare „mai puţin ştiinţifică”. Subînţeleg prin „accentul ca la O-zone” – graiul moldovenesc vorbit în Basarabia. Despre o „limba basarabeană” nici nu poate fi vorba, pentru simplul motiv că graiul vorbit în Basarbia este unul şi acelaşi cu graiul vorbit în Moldova, provincie istorică a României. Academia Română s-a pronunţat demult asupra

acestei „diversiuni lingvistice” cu raţiuni politice subliniind că, citez: „nici un lingvist/ dialectolog român sau străin nu a identificat vreodată un grai basarabean şi, cu atât mai puţin, o limbă basarabeană.[…] Limba vorbită azi în Basarabia este şi trebuie să fie LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ.”. Mă întreb atunci: „E mai român ca mine ardeleanul sau maramureşeanul?”. „Cît de puternică poate fi o naţiune dacă a căzut atât de multe ori pradă unor nonsensuri cu iz stalinist?”. Totuşi, adevăr vorbea Cantemir: „Astfel că astăzi Moldovenii, Muntenii, Valahii de peste munţii Carpaţi, cei din Balcani, cei din Bugeac şi Eprioţii, toţi se numesc cu numele îndeopşte nu de Valahi, ci de Români, iar limba lor de-acasă o numesc „limba română”. MihAi ilieV

12

Drepturi şi Obligaţii
Nu de puţine ori, ne întâlnim cu situaţii în care ni se pretinde să avem un anumit comportament, fără să ştim exact pe ce temei legal se cere acest lucru. Ideal ar fi ca noi, studenţii şi elevii basarabeni, să fim la curent cu toate legile în vigoare, precum şi cu modificările care apar, dar fiind un lucru aproape imposibil de realizat, e bine să cunoaştem măcar drepturile şi obligaţiile care ne privesc zi de zi. Pentru că, deşi SUNTEM trup şi suflet ROMÂNI, legal suntem cetăţeni străini cu domiciliu temporar în ROMÂNIA. Sună revoltător, dar asta e realitatea acum. Vă propun un extras din legislaţia română pentru a VĂ aduce la cunoştinţă care sunt drepturile şi obligaţiile de care benefeciem în ROMÂNIA . Drepturile străinilor: (1) Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantata de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte. (2) Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României. (3) Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toata durata valabilităţii permisului de şedere. (4) Pot beneficia de măsuri de protecţie sociala din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România. (5) Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Autoritatea pentru străini au dreptul de a verifica datele perso nale înscrise în acesta şi, cand este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii. (6) Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire în societate. Obligaţiile străinilor: (1) Pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi sa respecte legislaţia română. (2) Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau siguranţei naţionale. (3) Străinii nu pot finanţa partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri dintre cele prevăzute la alin. (2). (4) Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi sa depună toate diligentele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade. (5) Străinii care intra pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii. (6) Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens. AlexAndru Burunsus

13

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi România
După proclamarea independenţei, Republica Moldova s-a dovedit a fi nepregătită pentru noile realităţi politice, sociale şi economice. A fost necesară o revizuire a strategiilor pentru alinierea la standardele mondiale existente. În perioada 1995-2008, comerţul extern a crescut puternic, însă foarte dezechilibrat, importurile prevalând în mod net asupra exporturilor. În această perioadă, Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova. În 2008, ţărilor UE le reveneau 51,4% din exporturile moldoveneşti şi 43,0% din importurile ţării. România, pe parcursul acestor ani, a devenit unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Acest fapt s-a datorat, în primul rând, legăturii istorice dintre cele două state care a dus la semnarea unor acorduri care au creat premisele dezvoltării şi diversificării relaţiilor comerciale bilaterale. Între anii 1995-2007, comerţul dintre cele două ţări s-a derulat în baza Acordului de Comerţ Liber, semnat la 15 februarie 1994, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995. Conform prevederilor acestui Acord, comerţul era complet liberalizat, agenţii economici moldoveni, precum şi cei români beneficiind de un regim tarifar vamal foarte avantajos. Aderarea României la Uniunea Europeană a adus produs schimbări, astfel încât din 2007 politica comercială utilizată este cea a UE. Astfel, pâna la 1 martie 2008, Republica Moldova a beneficiat de Sistemul Generalizat de Preferinţe Plus, prin care 7200 de

produse au beneficiat de acces liber pe piaţa UE, fiind scutite de plata taxelor vamale (în aceste condiţii, circa 87,77 % din exporturile Republicii Moldova au beneficiat de acces liber). Din martie 2008, UE instituie Sistemul Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP) şi contingentele tarifare la o serie de produse sensibile (vin, zahăr, ouă de păsări, carne de bovină, porcină, ovină, grâu ş.a.), ceea ce extinde şi mai mult lista mărfurilor ce pot fi exportate în spaţiul comunitar, fără taxe vamale. În anul 2008, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi România a însumat 926,6 mil. USD, faţă de 660,3 mil. USD în anul 2007, reprezentând o creştere cu 40,3 %. Exportul moldovenesc a fost, în anul 2008, de 335,8 mil. USD, faţă de 211,2 mil. USD în anul 2007, reprezentând o creştere cu 59,0 %, iar importul din România a însumat în anul 2008, 590,8 mil. USD faţă de 449,1 mil. USD în anul 2007, reprezentând o creştere cu 31,6 %. Astfel, în 2008 România a devenit principalul partener de export al Republicii Moldova şi al treilea partener de import. Republica Moldova are o balanţă comercială deficitară în relaţiile sale cu România (plăţile pentru importuri depăşesc încasările din exporturi). O reducere a deficitului comercial, până la echilibrare chiar, se poate face prin creşterea competitivităţii produselor moldoveneşti care va avea ca efect o creştere valorică a exporturilor (mai ales că majoritatea produselor moldoveneşti sunt exportate în UE fără taxe vamale).

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Datele nu includ operaţiunile de export-import ale întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

sergiu ZgArdAn

14

SUNTEŢI STRESAT? ANGOASAT? DEZAMĂGIT? ALIENAT? ÎNCERCAŢI O SPĂLARE DE CREIER!
De astăzi nu ascult nici un post de radio, nu citesc nici un ziar, nu ma uit la TV... De astăzi nu mai sunt actuală... De astăzi trăiesc pe lună.... M-am trezit azi dimineaţă cu ciudatul sentiment că nu mai sânt în patul meu, în camera mea, în casa mea...Sunt în romanul lui Kafka...Mi-am aprins TV-ul şi am realizat că sunt mai multe dimensiuni ale realităţii, şi multi dintre noi vieţuim în aceeaşi dimensiune din simplul motiv – CINEVA îşi doreşte asta. NOTA BENE: paradox: acest CINEVA nu este un Alter-Ego de-al nostru... Suntem figuranţi în propria noastră existenţă, jucând după un scenariu impus. Să fim oare cu toţii manipulaţi?...Manipularea reprezintă acţiunea prin care un actor social (persoană, grup, colectivitate) este determinată să gândească şi/sau să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului, şi nu conform convingerilor proprii. Acum voi toţi consideraţi că nu puteţi fi supuşi unei voinţe străine, că sunteţi stăpânii propriei vieţi, şi sunteti mult prea inteligenţi pentru a fi folosiţi. Aveţi perfectă dreptate- suntem generaţia LIBERĂ. Noi nu putem fi dirijaţi atâta timp cât e democraţie, domnilor! Cât timp suntem în mileniul trei! Cât timp suntem fiinţe raţionale! Acestea vă sunt gândurile, acestea au fost şi ideile mele, până nu am ajuns să realizez că avem astăzi manipulare de dragul îndobitocirii, şi manipulare de dragul trezirii... Suntem înconjuraţi de multiplele tehnici de manipulare, astfel încât noi nu cunoastem cum este să fim în afara acestui sistem. Noi înşine suntem produsul manipularii! Tot ce am afirmat pină acum pare să fie discursul unui paranoic... Dar nu este aşa. Este suficient să vă conectaţi spiritul de observaţie, să anexati spiritul analitic, şi să vă debarasaţi de MASS-media . Fără panică, rog mult, experimentul poate dura şi o singură zi, pentru ca să realizaţi într-un final cât de dependenţi sunteti de părerea unui CINEVA. Avem prea multe autorităţi pentru a ne găsi propriul loc în viaţă, pentru a afla unde este limita dintre lumea interioară şi cea exterioară, pentru a ne cunoaşte pe noi înşine. «Omul este măsura tuturor lucrurilor». În interiorul nostru, vocile nu pot fi suprimate, realitatea proprie nu este denaturată chiar autodistrugerea este un proces pe care il putem stopa oricind. E adevarat ca nu suntem insule, dar la fel de cert este faptul ca intreaga noastra existenta poate fi transformata intr-un «Proces».

lArisA sârBu

15

Nicotina...
Nicotina 0,6 mg. Gudron 8 mg. Monoxid de carbon 9 mg. Am inceput sa fumez acum trei ani. Naveam incotro. Intr-o gasca de tocialari care adormeau cu gindul la Eminovici si se trezeau pe note bacovienene - n-aveai incotro. Ne-a facut cunostinta un amic, intimplator, el nu fuma, avea mai multe tigari la el. Nu mi-a facut nici o propunere. Am luat singur. Era o tigara simpla, ca multe altele pe care le vazusem anterior. Nicotina 0,6 mg. Gudron 8 mg. Monoxid de carbon 9 mg. Nimic special. Totusi, avea sa fie prima. Afara. Am iesit in curte, asa stiam ca procedeaza domnii, s-o savurez. Grabit. Eram grabit, plin de nerabdare sa o cunosc. Ne priveam. Felinarele orasului gri lasa pe fata celor doi provinciali o vaga lumina de bucurie. I-am zimbit. Am tras doar un fum. Nu vroiam mai mult. Alveolele au protestat vehement. Am ascuns-o apoi intr-un buzunar. Stiam amindoi ca ne vom reintilni. Nicotina 0,6 mg. Gudron 8 mg. Monoxid de carbon 9 mg. Acasa. Am lasat-o la bunica. Intr-un borcan pitit, ascuns sub patul din casa mare, linga lada cu nuci. 20 de km si un cimp de tutun - atita ne despartea. Ma gindeam mult timp la ea. Statea singura. Inchisa intr-un borcan. Nicotina 0,6 mg. Gudron 8 mg. Monoxid de carbon 9 mg. Vacanta. A doua zi am ajuns la bunica. Lucra in gradina. N-am salutat-o. Am luat borcanul. Alveolele n-au mai protestat; s-au contopit cu fumul de tigara. Tigara?...Au mai fost si altele dupa aceea, cu alte arome si alte preturi. Altele. Insa... Nicotina 0,6 mg. Gudron 8 mg. Monoxid de carbon 9 mg. N-am fumat niciodata... MihAi ilieV

Despre mâini şi dragoste…
De dragoste trebuie să te apropii, oprindu-te brusc din mers, să paralizezi 3 secunde şi... să întinzi mâna cu degetele răsfirate, într-o mare taină... Aşa am făcut azi. A urcat în mână şi am dus-o la inimă, şi am mers mai departe. Fără să mă uit la ea. Mai târziu, când m-am gândit la cele lumeşti şi m-am uitat, nu mai era acolo. Capul a rămas plecat spre inimă. Andrei BuCur

S-a rupt lăstarul...
S-a rupt lăstarul, Pe suflet se aşterne bruma, Pe inimă - amarul. Tăcerea ţi-e mireasă, Apusul îţi surâde Cu dragoste aleasă. Un strigăt doar rămâne Şi moartea te sugrumă, Ca foamea pe o pâine. Ai fost o aşteptare, În schimbul unor pietre, Ai dăruit iertare. Ţi-ai împlinit destinul, Şi-n sufletul sleit, Îţi înflorise crinul. S-a rupt lăstarul Şi strugurii s-au rupt. Rămase doar amarul.

AlexAndru CiupAC

16

Cum să inveţi... mai uşor!
Chiar dacă ( stre)siunea a trecut (cu bine sau ...), de invăţat nu scăpăm aşa uşor. Greu pentru unii, uşor pentru alţii sau, pur si simplu inexistent, pentru că s-a inventat copiatul, învăţatul este totusi, una din activităţile importante ale unui student, sau cel puţin aşa ar trebui să fie. Să-i acordăm atenţia cuvenită! Am făcut câteva cercetări pe metode eficiente de învăţat. Sper să vă placă şi să vă ajute în egală măsură... Mulţi dintre noi învaţă când au timp, chiar dacă nu este cea mai bună perioadă din zi. Cu siguranţă ştii perioada din zi în care poţi asimila mai uşor informaţia. Aşa vei reţine cel mai bine. Şi atenţie: nu invăţa când eşti obosit! Oricum e degeaba. Alege locul cel mai bun de studiu! (nu cel mai comod, care te poate distrage). Daca iti place liniştea, poţi învăţa în bibliotecă; dacă îţi place să inveţi cu muzică, poţi folosi căştile, dar atenţie: nu da volumul prea tare; pentru linişte deplină, foloseşte dopurile de urechi. Nu tărăgăna! Nu lăsa de azi pe mâine testele şi proiectele. Împarte-ţi timpul de studiu în perioade mici şi uşor de gestionat. De exemplu, ai o carte întreagă de învăţat: alege capitolele mai uşoare şi împarte-le în două. Capitolele grele le bagi la mijloc, şi alternezi: studiezi prima parte de capitole uşoare/mici, apoi partea de capitole grele/mari, şi termini cu a doua parte de capitole uşoare/mici. Unii învaţă uşor in grup. Însă atenţie, în acest caz se poate trece uşor la discuţii colaterale, bârfe şi glume. Dacă totuşi, ai pus-o de-o ,,orgie intelectuală ca la carte’’, va fi prezentă cel puţin o persoană care vă va sili să învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi! Nu uita de pauze (foarte important!!!!). E revigorant şi motivant să faci o pauză, şi e bine şi pentru corp: te mai dezmorţeşti. E recomandat să te plimbi un pic, să iei o gură de aer proaspăt. Te vei simţi mai bine şi te vei concentra mai uşor. Poţi lua o pauză de somn, de 20 de minute, nici mai mult ,nici mai putin. Studii au demonstrat că un somn de 20 min te ţine în formă 4 ore. Cele mai bune ore de dormit sunt între 22.00 si 1, timp în care corpul secretă anumiţi hormoni, ce restabilesc echilbrul şi relaxează mintea. Învaţă să te motivezi! Niciodată nu ştii destul, oricât ai susţine că ai învăţat. Recapitulează şi aprofundează materia de bază; află noi detalii, care la prima vedere pareau inutile. Încearcă să pui tot ce înveţi în practică! Dacă nu textul în sine, măcar principiul. Ajută enorm de mult. Poţi ajunge chiar expert în ceva anume, dacă te dedici destul de mult principiului. Fii insistent! Chiar dacă pare foarte greu la început, nu ceda în faţa grosimii unei cărţi sau a unui volum imens de informaţii. Au mai fost şi alţii înaintea ta. Albert Einstein a spus: “Geniul e 1% inspiraţe şi 99% transpiraţie!’’. Acestea fiind spuse, dragi cititori, vă urez succes în ceea ce v-aţi propus. Succes studenţilor în urmatoarea sesiune şi elevilor în ani terminali. Sper să vă fi ajutat sfaturile culese special pentru voi. Multe dintre ele le-am pus în practică şi vă asigur că au dat rezultate bune. Ce îmi mai rămâne de spus? Spor la învăţat!!!!!! Maria ţurcanu

17

alertă globală !!!
Încălzirea atmosferei la nivel global este o problema cu care ne confruntăm zilnic. Clima se modifică cu o viteză uimitoare fiindcă “lucrurile care se petrec în mod normal la scară geologică se întamplă acum într-o viaţă de om”- spune Fagre(cercetător stiinţific). Temperatura creşte din cauza arderii combustibililor fosili, în urma căreia se produc gazele cu efect de seră. Creşte concentraţia dioxidului de carbon. La acest fenomen, participă şi vulcanii prin gazele din magmă şi cenuşa vulcanică. În cea mai mare parte, însă, oamenii sunt cei care contribuie la aceste schimbări, odată cu dezvoltarea tehnico-stiinţifică, şi continuă s-o facă, fără a lua măsuri majore în ceea ce priveşte sănătatea Pămantului. Topirea gheţarilor, creşterea nivelului mării, extremele climatice, dispariţia unor specii de plante si animale, afectarea sănăţii oamenilor – iată consecinţele neprotejării mediului, născute din ignoranţă şi cinism. Nivelul de topire al gheţarilor este măsurat de către specialişti şi în fiecare an rezultatele sunt tot mai îngrijorătoare. S-a constatat că în anul 2100 gheaţa pe timp de vară va dispărea. Creşterea temperaturii grăbeşte retragerea gheţarilor care, la rândul lor, sporesc nivelul apei în oceane şi modifcă circulaţia curenţilor de aer şi de apă, ducând la schimbări climatice drastice într-un timp foarte scurt. Astfel, ne confruntăm cu două probleme majore: inundaţia zonelor situate în vecinătatea apelor şi seceta din zonele uscate, unde este mare nevoie de apă, necesară pentru absorbţia dioxidului de carbon. O dată cu aceste fluctuaţii majore, se

modifică durata şi caracterul anotimpurilor, iar trecerea de la un anotimp la altul se face brusc. Iarna este tot mai caldă, primăvara ne surprinde, vara este arzătoare, iar ploile din toamnă ne înspăimântă. Dacă se transformă natura, chimia apei şi cea a aerului, atunci cu siguranţă sunt puse în pericol vieţuitoarele acvatice şi cele de pe uscat. Unele animale, plante şi insecte încearcă să-şi adapteze modul de viaţă şi de reproducere la noile condiţii de mediu. În afară de efectul masiv de poluare al industriei, exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale are un ecou puternic asupra acestor modificări (vezi defrişările brutale, şocante care se produc in multe ţări, cum ar fi România). Cataclismele naturale se produc tot mai des. Trăim într-o lume în care ne asteaptă o climă îngrozitoare. Contribuim zilnic la apariţia ei. E important ca fiecare să conştientizeze acest lucru şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului, solului şi a apelor pentru generaţiile prezente şi viitoare! Se trag semnale de alarma!!! Mariana ioniţă

18

Ambasadorul iubirii sau nostalgia unor timpuri încă neştiute
Într-o epocă în care adevărul nu mai este la modă, iar prostia se extinde ca gripa, când lumea păşeşte într-un marş al nebuniei crezând cu sinceritate în demnitatea acestui proces, încerc să-mi asum riscul dezaprobării, autoproclamându-mă ambasadorul iubirii. Cândva, când logos-ul nu se năştea decât din centrul inimii pătrunse de speranţă, în negura unor timpuri apuse dincolo de orizonturile imaginaţiei, iubirea nu se agăţa de vârful unei vorbe folosite-n van, ci se afla în sânul existenţei pământeşti. Azi totul e altfel, chiar mult prea nefiresc, pe dos. Vorbim despre iubire, o cântăm, de parcă am invoca o zeitate adormită, iar fraza „te iubesc” devine secvenţa unui ritual obligatoriu. Mă întreb de ce faimoasa Mona Lisa a renumitului Da Vinci rezistă peste veacuri, chiar mai mult, devine o icoană a cărei valoare îşi depăşeşte limita. Oare ce îi dă atâta magnetism? Răspunsul nu ezită să apară şi este simplu: femeia zilelor noastre este victima unor împrejurări, care denaturează postura de purtătoare de neam, căzând ca o pradă în gura ignoranţei; pe când misterioasa Mona Lisa devine, fără să-şi dorească, un ideal, dacă nu imposibil, atunci cam mult prea greu de urmat. Degradarea comportamentală a femeii contemporane o situează în opoziţie faţă de femeia lui Leonardo, faţă de însăşi natura sa. O figură poate fi lăudată numai atunci, când oglindeşte zbuciumul sufletului, afirmă Leonardo da Vinci. Gioconda reuşeşte acest lucru cu siguranţă. Dar ce exprimă femeia de astăzi?... Sărmana, ea e silită să-şi dezgolească fragilul trup, pe

undeva schimbându-şi chiar şi formele (în care se reflectă trăsături ale unui neam întreg), spre bucuria pervertită a bărbatului. Acesta încă n-a conştientizat , că rolul său în perpetuarea speciei umane nu e nici pe aproape a fi cel mai important. Realităţile ce bat la uşă mă duc cu gândul la Roma antică, în care indulgenţa faţă de plăcerile efemere distrug un imperiu întreg, ca un vierme în miezul fructului răscopt. Aceste gânduri fugitive, care mă tulbură în nopţile fără de somn, îşi caută un loc în poezie, se manifestă căutându-şi scopul de a servi ca slugă şi îndemn femeii ce urmează să se nască! AlexAndru CiupAC

19

Obiective turistice din Bihor
Dacă vă întrebaţi ce locuri din Oradea aţi putea arăta unui prieten care a venit in vizită… Dacă aveţi chef să vă relaxaţi în week-end, şi nu oricum, dar de-a dreptul plăcut şi sănătos… Atunci aruncaţi o privire peste aceste rânduri. Un tur al oraşului oferă şansa de a admira clădiri deosebite, cu o arhitectură frumoasă, specifică. Iată câteva dintre ele. Complexul Baroc, aflat vis-à-vis de Parcul Petofi (ca reper), este format din Palatul Episcopal sau fostul Muzeul Ţării Crişurilor( care încă activează, dacă nu mă înşel, deci, poate fi vizitat) şi Bazilica Romano-Catolică , în interiorul căreia găsim numeroase fresce impresionante, realizate de J.N.Schoph şi Francesco Starno. În afară de asta, e un loc frumos unde se poate sta în linişte pe o bancă sau face o plimbare, mai ales când înfloresc magnoliile. Şirul Canonicilor, aflat chiar în vecinătatea complexului, construit în a doua parte a secolului al XVIII-lea , poate fi un loc bun de visare, nostalgie şi… făcut poze (când e mult soare afară) . Fostul Palat al Finanţelor, 1890, realizat în stil eclectic (adică îmbinarea mai multor stiluri), găzduieşte actualmente Policlinica (lângă magazinul Crişul, şi are mare nevoie de o lucrare amplă de restaurare). Biserica Mănăstirii Capucinilor, ridicată în anul 1837, în stil neoclasic, se află în centrul oraşului. Teatrul de Stat, 1899-1900, este o clădire impunătoare şi frumoasă (mai ales după ce s-a lucrat la faţadă şi a fost instalat sistemul de iluminare). Lucrările de interior încă nu s-au finalizat (stagiunea se ţine la Casa de Cultură a Sindicatelor). Un alt complex mare al oraşului, Vulturul Negru (1907-1909), se află chiar în centrul Oradiei Mari, şi este alcătuit din Palatul Vulturul Negru si pasajul care îl străbate (interesantă structură arhitectonică), oferind o imagine foarte frumoasă şi plăcuta senzaţie de spaţialitate. În interiorul pasajului, şi la intrare, se pot vedea vitraliile care înfăţişează simbolul complexului- vulturul negru, într-un decor specific. Alte atracţii turistice de trecut în agendă sânt: Palatul Apollo (1913-1914), situat peste drum de Parcul ,,1 Decembrie’’, Biserica cu Lună (denumirea se jusitifică, pentru că arată fazele lunii printr-un mecanism ingenios folosit de arhitecţii bisericii), Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului’’. Cât despre week-end… Cunoscute încă din antichitate, izvoarele cu apă termală din apropierea Oradei, sunt şi astăzi apreciate de către o mare categorie de turişti. Aflate la 8 km de Oradea, staţiunile balneare Băile Felix şi Băile 1 Mai beneficiază de prezenţa nămolurilor saprapelice şi a apelor termale oligometalice, bicarbonate, calcice , sodice, cu temperaturi de 43-49 grade. Climatul temperat continental, cu ierni blânde şi veri moderate, este influenţat de existenţa unor păduri întinse de foioase, care asigură celor două staţiuni atmosfera ideală, în orice sezon, pentru relaxare şi tratament. Aici, ploaia sau frigul iernii nu este o piedică în calea unei băi cu apă termală, în aer liber! Cu siguranţă mai sunt locuri de văzut în Oradea pe care le ştiţi şi nu au fost pomenite aici. Eu vă invit să decoperiţi altele, noi. La www.oradea-online.ro sau www.oradea-bihor.ro sau… la picior. AnAstAsiA CeBAn

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful