You are on page 1of 1

RASPORED ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Split, 10.10.2014
8:14
Terzi p. B315
Terzi p. B315 Mihanovi v. H-5
Mihanovi v. H-5
Radica p. 18
Ristov p. H-1 Radica p. 18 Goi p. A304 Vlai p. BRM
Ristov p. H-1 Radica v. 18 Goi p. A304 Vlai p. BRM
Ristov p. H-1 Terzi p. A326 Vlai v. BRM
Terzi p. A326
Dobrota p. 18
Dobrota p. 18
Dobrota v. 18
Vjebe kod prof. Goia i prof. Terzia u dogovoru s nastavnicima s FESB-a.
Petak Subota etvrtak Srijeda
DIPLOMSKI STUDIJ - POMORSKE ELEKTROTEHNIKE TEHNOLOGIJE
III. SEMESTAR
Ponedjeljak Utorak Sat
MODELIRANJE I SIM. PROC.
MODELIRANJE I SIM. PROC.
8:00
8:50
UPRAV. EL. STR. I POG.
9:35
8:45
UPRAV. EL. STR. I POG.
INTELIG. BR. MOTORI
10:30
9:40
11:15
10:25

ELEKTROMAG. KOMP.
12:10 12:55
MODELIRANJE I SIM. PROC. INTELIG. BR. MOTORI EL. MREE I POSTROJ.

15:30
MODELIRANJE I SIM. PROC.
14:35 13:50
INTELIG. BR. MOTORI
11:20
14:40
13:00
12:05
ELEKTROMAG. KOMP.
ELEKTROMAG. KOMP.
EL. MREE I POSTROJ.
13:45
MODELIRANJE I SIM. PROC.
ODR. I ISPIT. EL. OPREME
ODR. I ISPIT. EL. OPREME
16:15
15:25
BR. HIDRAULIKA I PN.
16:20 17:05
BR. HIDRAULIKA I PN.
17:10 17:55
18:00 18:45
BR. HIDRAULIKA I PN.
18:50 19:35
Legenda:
H1 do H5 - Predavaonice u Hrvojevoj 8
12 - Predavaonica broj 12 na Pomorskom fakultetu
BG - Brodograevna (industrijska) kola i broj uionice
HHI - Hrvatski hidrografski institut
P - predavanja
AV - auditorne vjebe
TN - terenska nastava