P. 1
Duaja e Pejgamerit a.s.per Inteligencen

Duaja e Pejgamerit a.s.per Inteligencen

|Views: 2,911|Likes:
Published by zenulla

More info:

Published by: zenulla on Dec 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Duaja e të Dërguarit a.s.

Për kuptim të shpejt të
dijës
DU’AU-L-IFITAHI POSLANIO!A DO!A "A #$"% I
#OL&% SH!ATAN&%
%udhu 'i(ahi mi)e shejta)i ra*him 'ismi(ahi
rrahma)i rrahim+
A((ahume+ a(em)i ma je),ea’)i+ -e),ea’)i 'ima
a(emte)i+-e .id)i i(ma.
A((ahume+ ja mua(eme i'rahime a(em)i+ -e ja
mu,ehheme su(ejma)e ,e hem)i. /e(,atiha0
Duaja për ta shtuar dituri)
D1-a .a p1-e2a)je .)a)ja
eudhu 'i(ahi mi)e shejta)i ra*him 'ismi(ahi
rrahma)i rrahim
su'ha)eke (a i(ame (e)a i(a ma a(emte)a i)eke
e)te a(amuguju'i+ re'e.id)i i(ma) -e,ehma) -e
)a,ia) -e e(hik)i 'i-sa(ihi)e 'i-hurmeti kau(ike -e
a(em)ahu mi) (edu))a i(ma+ ra''i-shrah (i sadri
-ejesir (i emir -ah(u( ukdete) mi) (isa)i je,kahu
kau(i -ejesir (e)a -(-jusre -e*he)e')a-(-
usra+a((ahume-(tu, 'i-)a ,i tejsiri ku(e’asiri) ,e
i))e tejsire ku(i asiri) a(ejke jesiru) i)edha(ike
a(a((ahi jesir+ i(ahi 'ihassi si,atike -e'ie’adhami
esmaike -e 'i ismeti e)'ijaike -e 'i )uri eu(iaike
-e 'i demi shuhedaike -e 'i duai su(eha(ke es-
e(uke .ijadete) ,i(-i(mi -e 'erekete) ,i ri.ki
-esihhate) ,i(*hismi -e teu'ete) ka'(e-(meuti -e
rahate) i)de(meuti -e mag,irete) 'ade(meuti -e
)e*hate) mi)e))ari -eduhu(e) ,i-(*he)eti -e
a,ijete) ,i-ddi)i -e) du)-ja -e( ahireti 'i-rahmetike
ja erhame-rrahimi)+ a((ahume i))a )es-e(uke-(-
em)e jaume-(-eidi -e-(-*he))ete jaume-(-hu(udi
-e(-mu,i)e 'i-(-uhudi me’a-(-mukarre'i)e-shuhudi-
i))eke rahimu) -edud./e(,atiha0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->