You are on page 1of 3

Corregidor

Lungsod ng Mariveles, Lalawigan ng Bataan, Rehiyon III
Intramuros
Lungsod ng Maynila, Pambansang Punong Rehiyon


Luneta Park
Lungsod ng Maynila, Pambansang Punong Rehiyon


Lapu-lapu Shrine
Lungsod ng Lapu-lapu, Lalawigan ng Cebu, Rehiyon VII


Fort Santiago
Lungsod ng Maynila, Pambansang Punong Rehiyon


Heritage City of Vigan
Lungsod ng Vigan, Lalawigan ng Ilocos Sur, Rehiyon IRehiyon Lungsod Lalawigan
Corregidor III Mariveles Bataan


Intramuros NCR Maynila


Luneta Park NCR MaynilaLapu-Lapu VII Lapu-Lapu Cebu
Shrine


Fort Santiago NCR MaynilaHeritage City I Vigan Ilocos del
of Vigan Sur
Proyekto
sa
Hekasi

Ipinasa ni:
Therese Anne Marie G. Adayo

Ipinasa kay:
Gng.Livelyn O. Cruto