You are on page 1of 114

-------------- -

257201
Pah'mann
A
magyar
piaristk
A
MAGYAR PIARISTK
II. JZSEF URALKODSA
ALATT.
STIEF JEN S TRSA KNYVNYOMDI MINTZETE
19! 4

I RTA:
pal l manN Pt er
K E G Y E S R E N D I
t A N R
A
MAGYAR PIARISTK
II. JZSEF URALKODSA
ALATT.
A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMNYEGYETEMEN A HITTUDOMNY-
DOKTORI FOKOZAT ELNYERSE VGETT BENYJTOTT RTEKEZS.
IRTA:
PALLMANN PTER
KEGYESRENDI TANR
(KZIRAT GYANNT)
KOLOZSVR
STIEF JEN S TRSA KNYVNYOMDI MINTZETE
1914
r
o
3
3
257^1
/ V ff?
ELSZ.
II. Jzsef uralkodsnak rvid 10 ve ktsgkvl az
jkor trtnetnek legmozgalmasabb idszaka. Az a szel
lem, mely az idejben flszabadult, azok az intzke
dsek s reformok, melyek az nevhez fzdnek, olyan
mlyen belenyltak s kihvtk maguk ellen a kzfelfogst,
hogy a felkorbcsolt hullmok lecsendesedsre s elsi
mulsra mg igen hossz idre volt szksg.
Nem volt az llami vagy magnletnek egy intz
mnye sem, mely ennek az idnek hatst klnsebben
meg nem rezte volna, meg nem snlette volna de leg
jobban az egyhz s a szerzetesi intzmny. Klnsen
a szerzetesi intzmny volt az, mely egyik nap sem tudta,
hogy ms napra mire virrad, melynek sorsa veken t
a lt s nemlt knos krdse kztt hnykoldott. De
amint az egsz egyhzi letre, gy a szerzetesi intzmnyre
is rfekdt a 11. Jzsefrl elnevezett jozefinizmus szelleme
minden tkval s minden vadhajtsaival egytt, beleoltotta
vszes csirit a szerzetesi let vrkeringsbe is, melynek
szomor bomls s romls lett a vge. Ers regeneratv
ernek kellett lenni abban a szerzetes testletben, mely
tvonszolta azt a zivataros idt s jra erhz tudott
jutni bens letben.
Cli tztem magam el, hogy a kegyesrend magyar
rendtartomnynak erre az idre es 10 ves trtnett
irom meg. Azt tartjk ltalban, hogy egyedl a piarista
rendet nem trlte el II. Jzsef, ami magban vve is
elg indt ok volna sok egyb mellett a trgy feldolgozsra.
Tervem kivitelben egy rszrl ki kellett trnem a
szerzetesi intzmny gyben ltalban hozott intzked
4
sekre, de mindentt csak a legszksgesebb kitrsekre
szortkoztam, msrszt pedig nem lelhettem fel a rendet
rdekl minden gat. Sem szemlyekrl, sem irodalmi
mkdsrl, sem pedaggiai mkdsrl stb. nem akar
tam szlni. Elssorban a theolgus szemvel akartam a
kort nzni, azokat a szempontokat kidombortani, melyek
elssorban a rend bels, szellemi lett illetik. Annl is
inkbb megtehettem ezt, mert a rend ezen tz ves tr
tnete csaknem teljesen 11. Jzsef krl forog. Annyira
httrbe szorul minden egyb, hogy alig rdemel figyel
met. Oly ersen belegette nevt a rend akkori trtne
tbe, hogy minden gban megtalljuk ers nyomt.
Az volt a trekvsem, hogy forrsaimat beszltessem
magam helyett, tbb zben tletmondstl is tartzkod
tam, mert gy lltottam be a forrsbl mertett anyagot,
hogy azt ksz tletnek, kzvetlen tletnek lehet tekinteni.
Az anyagot kt rszre osztottam fel. Az I. rsz
1781 1786. vig terjed, a rendnek tervbe vett eltrlse,
illetleg tszervezse idejig. A 11. rsz a csszrnak
1790-ben bekvetkezett hallig tart. Ez a feloszts nem
volt okvetlenl szksges, de termszetesnek, st az anyag
knny ttekinthetsge szempontjbl kvnatosnak tar
tottam. Azrt is alkalmas ez a feloszts, mert az els
korban elvetett magvakbl kikelt szomor gymlcsket
mr a msodik rszben vilgosan meglthatjuk.
Vgi mg azt a megjegyzst fzm ide, hogy jelen
dolgozatomat az egyhztrtnelem trgyai kz hajtom
sorolni, mindamellett olykor t kellett trnem az egyhz
jogi trre is, a rendi helyzet tagllsra s megismertetsre.
Ez alkalommal egyttal kedves ktelessget vlek
teljesthetni, mikor igen tisztelt rendtrsamnak s bartom
nak, dr. Friedreich Endre kegyesrendi fgimnziumi tanr
rnak szves tbaigaztsait e helyen is megksznm.
Kolozsvr, 1914 mjus h.
Forrsaim:
Dolgozatom anyagt tlnyom rszben rsban lev, eddig
kiadatlan forrsokbl mertettem.
1. A budapesti kegyesrendi kzponti levltrban lev . n.
Intimata Regia, mely a helytart tancstl rkezett sszes iratokat
foglalja magban. A rendkvl nagy szmban rkezett iratok kzel
t vaskos ktetet tesznek ki (IIVI. bezrlag).
2. A m. kir. orszgos levltrban igen gazdag s rtkes
forrsgyjtemny van errl a korrl a kegyesrend viszonyait ille
tleg, mely klnsen azrt fontos, mert az elbb emltett Intimata
Regia adatait kibvti, megvilgtja s fltrja azt az llspontot,
melyet az egyes gyekben a rend foglalt el, teht fltrja a msik
oldalt is. Az orszgos levltrban a kancellriai gyosztly
foglalja magban az anyag terjedelmesebb rszt, mert odajutottak
el a helytarttancs jegyzknyvei s a rendtl flterjesztett fonto
sabb okiratok. Azonban a helytarttancsi gyosztly is tbb
rtkes adatot nyjt.
3. Nagy hasznt vettem a kecskemti kegyesrendi trshz
trtnetnek is, mely a fontosabb rendi hatrozatokat (pl. a vci
nagykptalanit) s a rendfnki nevezetesebb krleveleket egsz
terjedelmben kzli. Tbb dologban a nagykrolyi hztrtne
tnek adatait is felhasznltam (Csapir Benedek hagyatkbl val
msolat).
4. Egy az 1782. vbl szrmaz nyomtatott Famlia Domus
(nvtr) nagy segtsgemre volt a rend akkori szemlyi viszonyai
nak megismersben. (A kecskemti trshz hzi knyvtrbl).
5. A rendi generlis s provincilis kptalanok Directoriumai
A korviszonyok ismertetsre felhasznlt egyb forrsaim :
Sebastian Brunner: Die theologische Dienerschaft am Hofe
J oseph 11. (Oeheime Correspondenzen und Enthllungen) Wien 1868.
Sebastian Brunner: Die Mysterien dr Aufklrung in Oester-
reich 17001800. Mainz 1869.
6
Dr. Coelestin Wolfsgruber: Christoph Anton Cardinal Migazzi
Saulgan 1891.
Dr. A. J. GroszHoffinger: Historische Darstellung dr
Alleinregierung Joseph des Zweiten (insbesondere dr politisch
kirchlich nioralische Reaction). Stuttgart u. Leipzig 1837.
Adarn Wolf: Die Aufhebung dr Klster in Innersterreich
17821790. Wien 1871.
Dr. W. Lustkandl: Die josephinistischen Ideen und ihr Erfolg.
Festrede. (Zr hundertjhrigen Gedenkfeier des Regierungantrittes
Kaiser Joseph des Zweiten.) Wien 1881.
Meg nem nevezett szerztl: Leben und Geschichte Kaiser
Joseph dr Zweiten in 4 Theile. Amsterdam 1790.
Csapir Benedek: Rvai Mikls lete. (1IV.) Bpest, 1881.
Dr. Finczy Ern: A magyarorszgi kzoktats trtnete
Mria Terzia korban. (III.) Bpest, 1899.
Marczali Henrik: Magyarorszg trtnete II. Jzsef korban.
1III. Bpest, 1888.
Dr. Mihlfi kos: A papnevels trtnete s elmlete III.
Bpest, 1896.
Takts Sndor: A fvros alaptotta budapesti piarista koll
gium trtnete. Bpest, 1895.
Gimnziumi rtestk az 18949596.4 tanvekbl, melyek
fbb vonsokban trgyaljk az egyes gimnziumok s rendhzak
trtnett s olykor becses okmnyokat kzlnek. (Nyitrai, bpesti,
vci, debreceni, szegedi, temesvri, kanizsai, nagykrolyi, kisszebeni,
trencsni, magyarvri, szt -gyrgyi, tatai, kszegi rtestk.)
Az olcs knyvtr (172325 sz.) mvei kztt megjelent dr.
Supka Gza fordtsban II. Jzsef vlogatott levelei cm kis fzet,
melybl tbb idzetett vettem. II. Jzsef levelezst Brunner s
msok is ismertetik, de az emltett knyv olyan leveleket tartal
maz, melyeknek egyes mondatai tallan egyeznek a csszrnak
a kancellriai jegyzknyvnek vgre rott, sztszrt megjegyz
seivel. Ezzel akarom indokolni, hogy mirt idztem ebbl a kis
fzetbl egyes rszleteket.
Els rsz. 1781-1786.
I. Fejezet. Bevezets.
1. . Mria Terzia fbb intzkedsei a szerzetesek
gyben.
II. Jzsef egyhzpolitikai intzkedseit s reformjait ltalban
gy szoktk elbrlni, hogy azok a Mria Terzia uralkodsa alatti
viszonyokkal les ellenttben llanak. Maga II. Jzsef is, mikor
trnra lpett, azt rta Istvn Ferenc Choiseul hercegnek . . Re
formjain tovbbi trgya a papsgnak, anym uralkodsba val,
eddigi befolysa lesz. Nem ltom szvesen, hogy azok az emberek,
akiknek a tlvilgi letrl val gondoskods a hivatsuk, blcse-
sgknek ffigyelmt pen a mi fldi letnkre irnytjk.al Ebbl
azt kvetkeznk, mintha intzkedsei egszen kln talajbl fakadtak
volna. Pedig II. J zsef egyhzpolitikai intzkedseinek szlai vissza
nylnak Mria Terzia uralkodsnak idejre. Kzvetlen s els
szlait Mria Terzinak ama nagy fontossg elhatrozsban
fedezhetjk fel, mikor egszen j politikt kezdett, mikor cli
tzte ki maga el, hogy a federativ llamokbl egysges monar
chikus llamot teremtsen egysges trvnyhozssal s kzponti
kormnyzattal. Ez az egszen j vgnyokra terelt politika nem
hagyhatta, amint nem is hagyta, rintetlenl az egyhzat sem.
Brunner emlti1 2 Hrczan bborosnak, az osztrk hz a rmai udvar
ban tartzkod kpviseljnek azon lltst, hogy az osztrk
kormnyzati rendszer felfogsa az egyhzi gyekben az 1755. v
ta vltozott meg.
Szinte lpsrl-lpsre ki lehet mutatni, mikp nnek s izmo
sodnak mindig jobban azok a gykrszlak Mria Terzia ltalnos
egyhzi intzkedseiben, melyek utdja alatt rohamosan cserjv,
1Supka: II. Jzs. vl. Iev. 33. old.
2 Theol. Dienersch. 314. 1.
8
st fv fejldtek. De szorosan trgynl hajtok maradni, pusztn
a szerzetesek gynl. A szerzetes rendek viszonyai ugyanis ln
ken foglalkoztattk a kirlynt s llamfrfiait. Tagadhatatlan, hogy
abban a mindig jobban a nemzetgazdasgi irnyban elrehalad,
ridegen jzan s praktikus korban a szerzetesek tekintlye hov
tovbb mindinkbb alhanyatlott. Szervezetk, kivltsgaik, a vilgi,
papsghoz val viszonyuk, tovbb egyfell az ingatlan birtokok
felszaporodsa, msfell egyes szerzetek nagy kszkdse az anyagi
eszkzk elgtelensge miatt (pl. a piaristknl) minduntalan
alkalmat adott az llamhatalomnak gyeikbe val beavatkozsra
s szigor ellenrzs gyakorlsra.
Mr 1769 ben tbb llamfrfi azt a tervet veti fel, hogy az
sszes szerzetes papsg kezbl ki kell venni a vagyonkezelst,
melyet a kincstrnak kell tvennie, a szerzetesek pedig kapjanak
bizonyos meghatrozott vi sszeget.1 Ez ellen azonnal erlyesen
tiltakozott a nuncius, mg vgre sok levlvlts utn M. Terzia
meggrte a ppnak, hogy a szerzetesek reformjtl elll. Ez az
gret azonban egyltalbn nem tartotta vissza M. Terzit attl,
hogy minisztereinek tancsra s elterjesztsre be ne vezessen
nehny j s hasznos jtst". gy az 1769.- trvny korltozta
a szerzetes hzak szaporodst; az 1770. dec. 9.-i trvny meg
szntette a szerzetesek hzi fogsgi bntetseit, az . n. carcer-t;
ezzel kapcsolatban az 1771. jan. 16.-i trvny a szerzetes fnkk
bntet jogt az alattvalkkal szemben ersen korltozta. Majd
meg trvnyileg rtk el, hogy senki a 24. v betltse eltt nem
tehet fogadalmat s a rmai kria minden tiltakozsa ellenre
is rvnyt nyert ez a trvny. Egsz sorozata jelent meg a tr
vnyeknek, melyek ersen korltoztk a szerzetesek ingatlan birtok
szerzsi jogt, a vgrendelkezsi jogot stb.
Ezek a reformok akkor mg az llam praktikus kvetelm
nyeinl alig tnlek fel egybnek: sszefggsben voltak az
j rendri s nemzetgazdasgi elvekkel, melyeket Mria Terzia
kormnyzati elvei kz beiktatott. Nagyban s egszben azonban
megmaradt az eddigi viszony egyhz s llam kztt. Ha volt is
olykor ellentt a ppai kria s az udvar kztt, az tmeneti jel
leg volt s a viszonyon lnyeges rst nem ttt. Mria Terzia
a nagyobb szabs reformokat magval az egyhzi legfbb tekin
1 L. Wolf, Oesterreich unter Maria Theresia 388. 1. id. ugyancsak Die
Aufheb. dr Klster c. m. 4. I.
9
tllyel akarta vgrehajtani. A jezsuitk feloszlsban is ez a felfogs
jellemzi llspontjt, gy hogy az egyes tagokkal szemben anyai
gondossggal jrt el.
Tny azonban az, hogy arrl az trl, melyre M. Terzia
politikai irnynak megvltoztatsval rlpett, visszatrs tbb
nem volt, st mindig gyorsabb lett az elrehalads. Uralkods
nak vge fel a placetum ersen rvnyeslt, az llam mindig
szigorbban felgyelt az iskolai viszonyokra, a cenzra tg teret
nyitott a Febronius eszmk terjedsnek, melyek hatst klnsen
a tants s nevels gye ersen megrezte. Az j intzkedsek
s reformok szmra a talaj el volt ksztve, a hajtsok mr itt-ott
mutatkoztak, igazn csak egy 11. Jzsef kellett, hogy az j eszmk
egyszerre, erteljesen eltrjenek.
2. . II. J zsef egynisgnek s egyhzpolitikai intz
kedseinek ltalnos jellemzse.
11. Jzsef, mint trsuralkod, sem az egyhzi, sem az iskolai
gyekre kzvetlenl nem folyt be. De jv tervei, rendszere akkor
alakult ki, melynek megvalstshoz mindjrt trnra lpse utn
btor kzzel nylt.
Mieltt intzkedseinek ltalnos jellemzsrl szlnk, II-
Jzsef egynisgnek kpt hajtom nhny vonssal megfesteni.
Azok kz az egynisgek kz tartozik, akikben a szlssgek
tallkoznak kell harmnia nlkl. Tele jakarattal s nemes
eszmkkel de balkez, egyoldal eljrsval sikertelen marad a
legjobb trekvse is. Aki rzkeny volt s ridegen igazsgos
akart lenni; aki elfogult volt s felvilgosultnak hitte magt; aki
ha kellett egy szzaddal elre tudott ltni s ha kellett, azt sem
vette szre, mi trtnik a szomszdban; akit a j szv tett zsar
nokk; a nagy sz, kit Voltaire nem tudott megtveszteni, de
Pombal marquis s rmai trsainak sajthadjrata fanatikus hvv
tesz egy ldatlan gynek.U1
Ha 11. Jzsef egynisgnek kpt azokbl a mozaik dara
bokbl rakjuk ssze, melyeket rsaibl, megjegyzseibl gyjt
hetnk, arra a kvetkeztetsre jutunk, hogy alapjban hv lelk, 1
1 Nagy Pter birlata Supka II. Jzs. vl. lev.-tzetre Magyar Kultra
II. vf. 5. sz.
10
st katolikus rzs ember volt. mindig annak rezte s tartotta
magt; az egyhz dogmit hiv llekkel fogadta el, st mg fbb
rendelkezseinek is alvetette magt, a pozitv keresztnysg mellett
kitartott. Nem volt sem szabadkmves, sem Voltaire-i szellem.
De kornak szellemt szvta magba, annak lgkrben lt, annak
eszmi s kvetelmnyei szerint jrt el.
Minden gondolata s minden trekvse az llam s npe
javnak volt szentelve. Ezrt lt, ezrt dolgozott, intzkedett risi
tett ervel, fanatikusan s a fenll viszonyokra val minden tekintet
nlkl. Ha az ember jl szemgyre veszi mondja Brunner1
a csszr munkssgnak bmulatos sokoldalsgt s nagyhalmazt,
akkor szerezhet nmi fogalmat feszlt s szntelen tevkenysg
rl. Az llami s egyhzi kormnyzsnak minden szla az kez
ben futott ssze s tle indult ki ; az uralkodsi mdja tkletes
kpe volt az abszolutizmusnak s centralizcinak; nem csoda, ha
munkja vgn hiszen a legtbbet sajt maga rakta a vllra
sszoroppant, de ms oldalrl utols vben az llam gpezete
is gy llott mr, hogy romokba hullik szt, mikor mr egyes
rszei gy is darabokra trtek."
Egyhzi intzkedseinek vgs clja volt az llamot az egy
hz alul emanciplni. Ennek elrsre arra trekedett, hogy a
rmai kria trvnyhozi jogkrt korltozza, a ppai primtussal
szemben a pspkk jogt kitgtsa. A protestantizmust ersen
trte, st vdte ; az iskolagyet teljesen llamiv tette, klnsen
az egyhznak az iskolagy tern gyakorolt jogait ersen meg
nyirblta, st szinte megszntette.
A mi szorosan vve trgyunkat rintleg a szerzetesi intz
mnyrl val gondolkozs mdjt illeti, osztozik kornak felfog
sban. Alapelve ebben az, hogy az llamnak gyakorlatilag tevkeny
polgrokra van szksge, teht a hasznossgi elv rvnyeslse.
11. Jzsef, amint alapjban a np lelkt sem ismerte, mg kevsbb
ismerte a vallsi let mlysgeit. A keresztny mly llek bens
lete, az engedelmessg magasabb elve, az alzatossg szelleme,
a lemonds, a szemllds stb. mind rejtly s idegen volt neki.
Nem csoda, ha a kolostorokban nem ltott egyebet, mint szegny
vagy gazdag henyl sereget, vagy rmai vrakat, amelyekben
a hierarchia elsncolta magt s onnan vdekezik".12
1Theol. Dienersch. 357. 1.
2 Wolf, Aufh. dr. Klst. 17. ol.
11
11. Jzsef uralkodsnak egyik felvl tzte ki maga el,
hogy a szerzetes intzmnyt gykeresen tformlja, a szerzeteseket
munkra, tantsra, betegpolsra s lelkipsztorsgra knyszertse.
Ha majd lerntottam a leplet a szerzetesi intzmnyrl, ha az
aszketikus tanok Andromache-ftyolt elldztem egyetemeim
katedrirl s a tisztn szemlld bartokat dolgoz polgr
emberekk teremtettem t, akkor majd szeretnm, ha egyesek a
zelta-prtiak kzl reformjaim felett okoskodnnak ... Meg kell a
bartok seregt tizedelnem, fakirokbl embereket kell csinlnom,
azokbl, akiknek borotvlt feje eltt a np hdolattal trdre bori ...
Ezeket rja a csszr terveirl a salzburgi rzknek 1781. vi
februrjban.1
Mria Terzia uralkodsa alatt a szerzetesi intzmny szm
ban, befolysban ersen korltozdott ugyan, de mgis csak
gyenge kezdemnyezs volt azokhoz az elevenbe vg, mindenre
kiterjed reformokhoz kpest, melyek egyms utn lttak napvil
got mindjrt II. J zsef trnralpsnek els veiben. Ezek a refor
mok nem sprtk ugyan el az egsz szerzetesi intzmnyt, de
igenis ldozatul esett sok szerzetesrend s sok szerzeteshz, a meg-
maradottakat pedig szellemben s bels letben ersen megtpte.
Igaz ugyan, hogy a csszr a mauerbachi karthauzi kolostor zillt
gyeinek trgyalsval kapcsolatosan arra utastotta az llamtancsot,
hogy minden rks tartomnyban lev azon rendeket, melyek
sem iskolt nem tartanak fen, sem beteget nem polnak..., bizto
sok s orszgos hatsgok ltal rassa ssze s vagyonukat gy,
mint a jezsuitkt vegye t..., 2 mindamellett, ahol vagyont tallt,
ott nem kimit semmit. Amelyik szerzet teht tlte II. Jzsef ural
kodsnak idejt, nemcsak azrt lte t, mert gyakorlati tevkeny
sget fejtett ki (tants, betegpols vagy lelkipsztorkods), hanem
mert nem volt mit tle elvenni.
Mindezeket az intzkedseket II. Jzsef llamfi jogra hivat
kozva hajtotta keresztl, anlkl hogy az egyhz legfbb tekintlyt
megkrdezte vagy erre beleegyezst krte volna, vagy legalbb
utlag eljrsrl beszmolt volna. Rautensrauch egy rpratban 3
igy foglalta ssze a csszr llspontjt: Mindaz, a mi lnyeg
ben nincs az llam javra, nem tartozhatik a vallshoz sem s
minden az llamra nzve kros dolognak a vallshoz semmi kze.
1 Supka. II. Jzs. vl. lev. 40. 1.
2 Wolf Aufheb. dr. Klst. 19. 1.
a Rautenstrauchs Traum von einen Hirtenbrief.
12
Teht egyltalban nincs szksge az uralkodnak sem ppai
bullra, sem felmentsre, hogy valamely az llamra kros dolgot
megszntessen..." Maga II. J zsef eljrsnak azon hatsval,
melyet az Rmban keltett, teljesen tisztban volt. Azt rja Hrczan
bborosnak, a rmai udvarban tartzkod meghatalmazott kvet
nek az 1781. vi oktberben : ... Rmban erre ki fogjk jelen
teni, hogy ez az isteni jogoknak megtmadsa, jl tudom, hango
san fogjk ordtozni, hogy Izrael dicssge oda van: panaszkodni
fognak azon, hogy n a npet megfosztom vezetitl, tribunusaitl,
hogy a dogma s a filozfia fogalmai kztt klnbsget teszek
s mg dhsebbek lesznek, ha mindezt anlkl fogom megcsele
kedni, hogy az Isten szolginak szolgjtl krtem volna mind
ehhez jvhagyst".1
Mikor pedig Migazzi bboros figyelmezteti megrendlt llek
kel rt leveleiben a csszrt, ppen gy gnyoldik, mint a fenti
levelben. gy pl. 1781. nov. 1. ezeket rja a tbbi kztt: ...A z
n levelei egszen tragikusak, az enymek egszen komikusak s
br Thalia s Melpemone mint nvrek nem frnek mindig jl
ssze a parnaszuson, engedje meg mgis, hogy kivrjam azt az
idt, mikor majd a mi nvreink kzelednek egymshoz".2
3. . II. J zsef tancsosai.
II. J zsef krnyezete termszetesen mindenben egyetrtett
vele. Helyesebben szlva, krnyezete tette a csszrt olyann,
amilyen lett. Azok az llamfrfiak, kiket M. Terzia udvarban tartott,
csaknem kivtel nlkl a korszellemtl teljesen titatott egynek
voltak. Azt mondja Thei ner:3 Jzsef, a klnben kivl tulajdon
sgokkal bir uralkod, ki orszgai boldogtsnak gondolattl
volt thatva, oly igen szerencstlen volt, hogy olyan gonosz, el
vetemlt s vallstalan egyhzi s vilgi miniszterek komploltjnak
kezbe kerlt, akik jsgval, buzglkodsval s minden jrt
lelkesed szivvel pldtlanul visszaltek s olyan intzkedsek
foganatostsra brtk r, melyek ellenkezjt rtk el annak, amit
akart elrni".
II. Jzsefnek rossz szelleme Kaunitz Vencel herceg, udvari-
1 Supka. II. Jzs. vl. lev. 39. 1.
2 Hofinger: Alleinregierung Js. ds Zw. 49. 1.
3 Geistliche Bildungsanstalten 296. 1.
13
hzi s llami kancellr, az llam tancselnke. A jozefinizmusnak,
mint szellemi lgkrnek megteremtse, mely alaprugja minden
intzkedsnek, Kaun tz nevhez fzdik. Wolf felsorolja emlk
iratait, melyek a jozefinizmus alapelveinek h kifejezi s tkletes
jellemzi, melyeket a bc^'i llami levltr riz. Szlnak ezek: az
egyhz szabadsgrl, primtusrl, egyh. s llamnak egymshoz
val viszonyrl, az egyhziak ltszmnak s vagyonnak korl
tozsrl, holtkzrl, egyh. vagyon megadztatsrl, szerzetesi
fegyelemrl1 stb.
Nagy szerepet jtszott gr. Hrczan Harras Ferenc bboros, az
osztrk hznak a rmai krinl tartzkod teljhatalm kvete, igen
tanult egyn, rtelmes s gyes diplomata. Szksg is volt minden
gyessgre, mert neki jutott az a knyes feladat, hogy a csszr
llspontjt a rmai krinl kpviselje. Elgondolhat, mennyi ma
gyarzatra, igazolsra volt szksg; majd meg gy kellett a refor
mokat belltani, mint amelyekre okvetlenl szksg van, kzben
simtani, kiegyenlteni, olykor kierszakolni, gy amint alkalom-
adtn a helyzet kvnta. Hrczan egynisgnek hatrozott rny
oldala, hogy a csszr szolglatt helyezte mindenek fl, melyet
csak slyosbt az a krlmny, amit Brunner emlt,2 hogy az j
s modern llamkormnyzsnak maga is ers hve volt, teht teljes
meggyzdssel s ntudatosan jrt el mindenben, mint aki egy
ttal sajt llspontjt is kpviseli.
Az egyhzi intzkedsek tulajdonkpeni tervezi, a trvnyek
kszti s rszletes kidolgozi voltak Heinke s Kresel. Heinke
1782-ben az udvari egyhzi bizottsgnak els referense lett. Annak
idejn dolgozta ki a jezsuitk feloszlatsra vonatkoz vlasz
iratokat. intzte a kolostorok eltrlst is. Kresel, az udvari
egyhzi bizottsg elnke, Brunner szerint3 az osztrk szabad
kmvesek tartomnyi nagymestere. Heinke s Kresel alkoti
annak a sok reformnak, mely az egyhzi joghatsg kezbl annyi
sok gyet s trgyat kicsavart s az llam kezre jtszott t.
Meg kell emlteni Rautenstrauch braunaui aptot is, akinek
nevhez sok szomor intzkeds tervezse fzdik. Tele febro-
ninista eszmkkel teljesen szolgai llekkel segtette el az egyhz
ellen tr trvnyek s rendeletek keresztlvitelt. Minden tovbbi
nlkl mr eleve jvhagyott mindent.
1Aufheb. dr. Klst. 10. 1.
2Theol. Dienersch. 9. 1.
3 Mysterien dr. Aufklrung 52. 1.
14
II. Jzsef az egyhzi s iskolai gyek vezetsre jra szer
vezte s sajtos hatskrrel elltta az egyhzi s tanulmnyi
udvari bizottsgot. Az udvari egyhzi bizottsgot (Geistliche Hof-
komission) a milni Giunta Economale (1767-ben szervezte M.
Terzia Kaunitz bztatsra) mdjra akarta szervezni. 1782 ben
csakugyan szervezete kszen l l ;1 ln ll az elnk, tancsosai a
kt kancellria kebelbl val 33 tag. A bizottsg magyar tagjai
a magyar kancellritl veszik irnytsukat. Ilyen egyhzi bizottsg
a helytart tancs kebelben is volt, melynek ln a prms llott.
Teljes mkdsi jogkrt azonban csak 1784-ben nyert, mikor a
csszr minden az egyhzi gyekre vonatkoz trgyat a jogkrbe
utalt.1 2
Az udvari tanulmnyi bizottsgot mr M. Terzia alaptotta
s II. Jzsef csak a puszta tanulmnyi gyeket rendelte gykrbe
(Studien-Hofkomission).
Ezekkel az emberekkel s ezekkel az intzmnyekkel akarta
II. Jzsef egyhzi s iskolai reformjait megvalstani.
4 . A kegyesrend trtnetnek vzlatos ismertetse
II. J zsef korig.
A kegyestantrend a XVII. szzad msodik felben kezdte
meg mkdst Magyarorszgban, de nem mint nll magyar
provincia, hanem mint a lengyel rendtartomnynak egy kiegszt
rsze. 1695. vben elvlt a lengyel rendtartomnytl s mint a
nmet tartomnynak egy alprovincija mkdik egszen 1721-ig,
mikor nll magyar rendtartomny lett.
Az 1715. vi 42. trvnycikkben magyar honossgot nyert
a rend, mely most egymsutn alaptja jabb s jabb hzait s
iskolit. XII. Kelemen ppa az 1731. vi mjus h 1-n kelt ren
deletvel arra adott a piaristknak engedlyt, hogy nemcsak az
alsbb, de a felsbb iskolkban is tanthassanak nemes szrma
zs ifjakat is, konviktusokat kormnyozhassanak, tovbb hogy
ms szerzetek beleegyezse nlkl is alapthassanak rendhzakat.
Maga III. Kroly mindenkpen rajta van, hogy a rend felviruljon,
a mrmarosszigeti rendhzat alaptja meg.
151051782. Kancell. Orsz. Levtr.
2 93271784. Kancell. Orsz. Levtr.
15
De a kegyesrend gyors s szleskr elterjedse Magyaror
szgon leginkbb Mria Terzia uralkodsnak idejre tehet. A
mint ugyanis a jezsuitk irnti ellenszenv, mely a klfldn mindig
jobban eltrbe lpett, nlunk is ersdtt, az orszg figyelme
mindig fokozottabban a piaristk fel fordult. A milyen arnyban
n a bizalmatlansg a jezsuitk irnt, olyan arnyban emelkedik a
piaristk tekintlye. Ennek egybirnt abban is kell okt keresnnk,
hogy a piaristk tantsi mdjukba tbb j gondolatot is belevittek.
Finczy1 idzi Tapolcsnyi rendfnk 1766,-i jelentst, mely
szerint a rendnek 22 intzete van, ezek kztt 14 teljes gimnzium,
7 kis gimnzium s egy gazdasgi akadmia i e intzet a pozsony-
megyei Szempczen (Collegium Oeconomicum), mely elkszt
iskola volt az llami kzigazgats bizonyos szakszer gazataira.
A jezsuitknak 1773-ban bekvetkezett feloszlatsa utn a
kegyesrend, mint a legtbb intzettel bir tekintlyes tantrend,
egszen magra vonta a kzfigyelmet. Mikor pedig a jezsuita
iskolk tvtelnek gyben a pannonhalmi fapt, a jszi prpost,
a domonkos, minorita, plos, piarista s szt. ferencrendi tartomny
fnkk kzs rtekezletet tartottak (1776.), Orosz Zsigmond
piarista tartomnyfnk kijelentette, hogy a trencsni, selmeczi s
kszegi gimnziumokat tveszi (a kolozsvri Terzinumot mr
egy vvel eltte vette t.)
Ilyen viszonyok kztt tallta a rendet II. Jzsef trnralpse.
De mdomban van a rendnek 1782. vi llapott egy ebbl az
vbl szrmaz Famlia Domus alapjn ismertetni. A Famlia
Domus ugyanaz, ami ma a nvtr, csakhogy a szletsi stb. ada
tokat nem jelezte.1 2
Nem akarok a rszletes adatokra kitrni, ezek az egyes kr
dsek trgyalsnl kerlnek sorra, csak fbb vonsokban mutatom
be a rend kpt. A rendtagok ltszma volt 418, akik a kvet
kezkpen oszlottak meg: 269 flszentelt ldoz pap, 97 klerikus
(mind tantottak), 27 novicius, 3 frter novicius s 22 frter. A
rendnek 27 helyen volt rendhza, Vczon kett volt. A rendhzak
kztt a legnpesebb volt Nyitra (40 rendtag); a tbbi npessg
szerint ilyen sorrendben kvetkezett: Privigye (29), Pest s Trencsn
(2626), Kolozsvr (23), Kecskemt (22), Vczi Terzinum (21),
Nagykroly (18), Breznobnya s Szeged (17 17), Szt. Anna,
1M. kzokt. trt I. 147. 1.
2 Lsd az I. rszhez csatolt fggelkben.
16
Szt. Gyrgy s Vcz (15 15), Tata (13), Korpona (12), Debrecen
s (Kis) Szeben (11 11), M. Sziget s Kszeg (1010), Veszprm,
Selmec s Rzsahegy (9 9), Kalocsa (8), Kanizsa s Megyes
(77), Beszterce s M. vr (66), Vgl Tokai (5).
Ebben a nvtrban azonban mg nincs megemltve a podolini
hz, melynek tcsatolsa erre az idre esik, gy, hogy valjban
29 rendhza volt ebben az idben a kegyes tantrendnek Magyar-
orszgon.
2. Az albb emltend rendi bels szervezeti viszonyok meg
rtse miatt rviden ki kell arra trni, hogy fbb vonsokban
milyen volt a rend szervezete, azaz mikpen trtnt az elljri
llsok betltse.
Az egsz rend ln llott a Rmban szkel generlis, a
kinek az egsz rend kormnyzsban segtsgre voltak a generalisi
kormnysegdek. Ezeket a tisztsgeket a hat venkint megtartott
Capitulum Generale, ltalnos nagykptalanon tltttk be. A ge
nerlis nagykptalan tagjai voltak az emltetteken kvl az egyes
rendtartomnyok rendfnkei s kt a tartomnyi kptalanban
vlasztott kpvisel.
Az egyes provincik ln llott a tartomnyfnk, kit jog
szerint kt kormnysegd s kt kormnytancsos tmogatott. Az
egyes rendhzak vezeti a rektorok vagy superiorok (a szerint,
amint domus vagy residentia volt a trshz elnevezse).
Az egyes rendtartomnyokban hrom venkint volt tartomnyi
gyls (Capitulum Provinciale), mely elssorban megvlasztotta
(de csak minden hat vben) a generlis nagykptalanra kldend
kt kpviselt. Azonkvl a rendi elljri llsokra hrmas jellst
ejtett meg. A rendfnki s noviciusmesteri tisztsgre 33 egynt
jellt, akik kzl a generlis ksbb 11 kinevezett. Azonkvl
a hzfnkket kandidl kilences bizottsgba ngy tagot vlasz
tottak meg, akik a rendfnkkel, mint a bizottsg elnkvel, tovbb
a kt kormnysegd s kt kormnytancsos kzremkdsvel
kijelltk a hzfnki llsra alkalmas egyneket, akik kzl a
tartomnyi gyls egy egy egynt megvlasztott.
A hzi egyb tisztsget (msodhzfnk, hzi lelkiatya, szm-
vizsgl, hitsznok, lettkezel stb.) a rendfnk nevezi ki a hz
fnkk elterjesztsre.
Annyit jegyzek meg, hogy mr Mria Terzia idejben is
nha eltrtek a kandidlstl s a rendfnk maga nevezett ki
egyes tisztsgekre egyneket.
II. Fejezet.
II. Jzsef intzkedsei a szerzetesek gyben.
1. . A szerzetesrendek elszaktsa generlisaiktl
(Nexus rendelet).
Mikor II. Jzsef trnra lpett, els teendi kz tartozott
egyhzpolitikai terveinek vgrehajtsa. Elsszr is a szerzetesi
intzmnyt kezdte ki, mely irnt a mily nagy gylltsggel, p
oly elfogultsggal is viseltetett. Azokon kvl, amit e trgyrl a
bevezet rszben is megemltettem, nehny rszletet sorolok fel
leveleibl, mely cselekvseinek s eljrsnak rugit tisztn meg
vilgtja. .. A bartok uralma (rja a salzburgi rseknek), ...mr
tulsgba ment: az alaptvnyok s kolostorok szma mr tlhalad
minden hatrt. A kormnyoknak eddig, ezen emberek kln sza
blyzatai szerint, semmi rendelkezsi joga nem volt szemlyzetk
fltt; mr pedig pen ezek minden llam legveszedelmesebb s
leghaszontalanabb alattvali s minden egyes alkalommal Rmba,
a Ponlifex Mumushoz fordulnak/ 41 A szerzetesekkel val elbns
nak egsz tervezett a csszr rvid nehny sorba sszefoglalva
rta meg Hrczan bborosnak: ... Miutn gyllm a babont s
a szaduceusokat, miutn kivonjk magukat a polgri trvnyek
hatlya alul, teht meg fogom tlk npemet szabadtani: e clbl
szlnek eresztem a bartoka1, feloszlatom kolostoraikat s ket
magukat a kerleti pspkknek fogom alrendelni."1 2
A csszr azzal kezdte meg a szerzetesek reformlst, hogy
elvgta ket Romtl, illetleg a rmai kzponttl, a generlistl.
Nem j a gondolat, mert a cseh-osztrk kancellria mr 1775-ben
terjesztett fel ilyen tartalm ajnlatot, amit elvben M. Terzia is
elfogadott. Most valra vlt. A kanczellria 1781. vi jan. 31-n
trgyalja a dolgot, elsorolja azt a sok krt, mely az orszgra h
ramlik, hogy 20 szerzet fgg idegen generlistl, st 151 klastrom
idegen elljr alatt ll. Ebbl sok htrny szrmazik. 1. Sok pnz
megy ki az orszgbl. 2. A generlis szabadon rendelkezik a kon-
vent feleslegvel. 3. A szerzetesek inkbb kvetik elljrik paran
cst, mint a fejedelemt, ami veszlyess vlhatik hbors bonya-
1 Supka, II. Jzs. vl. lev. 37. 1.
2 Supka, 11. Jzs. vl. lev. 39. 1.
17
2
18
dalom idejn. 4. Ezen sszekttets folytn minduntalan idegen,
rossz elv szerzetesek jnnek az orszgba.
Ezen a bajon gy segthet a csszr, ha elrendeli: 1. Minden
klfldi sszekttetst a kzs imdsgokat kivve meg kell
szntetni; 2. A szerzetes rendek belfldn szervezkedjenek a kls
elemek kizrsval. 3. A generlis minden intzkedse s rsa
kzlend az llamhatalommal az exsequatur miatt (placetum a
szerzeteseknl). 4. Az ltalnos nagy s generlis klfldi kp
talanokon a belfldi szerzetesek nem vehetnek rszt. 5. Rmba
nem szabad utazni, sem az ottani intzetekben tanulni. 6. Mise
knyvet s breviriumot nem szabad a klfldrl beszerezni, sem
nyomtatni.1
Ezen elzmnyek s tancskozsok utn jelentek meg II.
Jzsef els egyhzpolitikai intzkedsei, melyek letnek 40. szlets
napjn lttak napvilgot. 1781. vi rnrc. 13-n hatrozta el magt
arra, hogy 40. szletsnapjnak emlkre megsznteti a belfldi
szerzeteseknek a klflddel, de klnsen a generlissal val
sszekttetst s mrcius 24.-n csakugyan meg is jelent a terje
delmes intzkeds rendelet alakjban.2
Az . n. nexust megszntet rendeletet prilis 2.-n hirdettk
ki. Ennek a rendeletnek rtelmben a csszr uralma al tartoz
sszes szerzetesrendeknek minden nven nevezend sszekttetst
brmely klfldi szerzeteshzzal, trsulattal s elljrval meg
kell szaktaniok. Ez az intzkeds a kvetkez dolgokra terjed ki :
1. Minden a csszr uralkodsa al tartoz terleten s az
rks tartomnyokban ltez szerzeteshz, teljesen, flttlenl s
minden idre szaktson meg minden passzv rintkezst s min
denfle ktelezettsget a klfldi, a csszr uralma al nem tartoz
orszgok s tartomnyok rendhzaival, trsulatokkal s az ott lak
elljrkkal exceptis suffragiis et precibus (imdkozhatnak egy
msrt s az elhunytakrt mutathatnak be szt. miseldozatot
teht az egymsrt val imdkozs s szt. miseldozat ktelk
nek megszaktsa nlkl).
2, A csszr uralma al tartoz terleteken lev szerzetes-
rendek hzai (kolostorai) vagy egyenkint alkothatnak kln nll
testletet, vagy egyeslve alkothatnak egy szerzetes trsulatot, csak
ezt a szndkukat kt hnapon bell (1781 mrc. 24-tl kezd -
dleg) jelentsk ki felsgnek.
1 L. Marczali, II. Jzs. II. kt. 65. 1.
2 2010. Int. Reg. Kegyesr. levtr. I. I. fgg.
10
3. A csszr megparancsolja, hogy a jvben semmifle
szerzeteshz a generlissal vagy ms klfldi hzzal sem jogha
tsgi, sem fegyelmi, de mg kevsbb anyagi (pnzbeli) ssze
kttetsben ltalban semmifle viszonyban (exceptis suffragiis
et precibus) ne lljon, hanem felsge hatalma alatti terlete
ken lak s szkel provincilis vezetse alatt legyen, az rsekek
s pspkk, valamint a kirlyi helytarttancs (mint kirlyi
trvnytestlet) legfbb fenhatsga alatt. Az rsekek s pspkk
mepkapjk e jogaik gyakorlsra a felhatalmazst.
4. A csszr uralmhoz tartoz terleten lak szerzetes nem
jelenhetik meg semmifle klfldi vagy generlis kptalanon vagy
ms ilyenfle sszejveteleken; tovbb az . n. vizittorokat, kor*
rektorokat vagy brmifle ms a klfldi elljrktl kldtt egy
neket fogadni nem szabad.
5. Elljrnak csak bennszltt vagy honpolgrsgot nyert
egynt lehet vlasztani. Ebbl kifolylag mindig az orszg ter
letnek vagy az rks tartomnyok hatrain bell kell megtartani
a kptalanokat, ahol a szoksos belgyeiket elintzik s a tarto
mnyfnkt, valamint a tbbi elljrkat megvlasztjk. Magyar-
orszgon s a hozztartoz terleteken lak szerzetesrendek kte
lesek a kptalanok megtartsra a helytarttancstl engedlyt
krni, mert csak az onnan nyert engedllyel tarthatk meg. A
kptalanokon hozott hatrozatok kztt kln kell vlasztani a
lelki, szellemi s bels fegyelmi gyeket az anyagi s kls fe
gyelmi gyektl, s ez utbbiakat kln megksztett jegyzknyv
ben fel kell terjeszteni.
6. Szerzetes sem klfldre, sem Rmba rendi gyben nem
utazhatik, ugyancsak ilyen clbl ott llandan nem is tartzkod
hat, mivel erre szksg tbb nincsen.
7. Semmifle az istentisztelethez tartoz knyvet (miseknyv,
brevirium vagy ms ilyenflt) klfldrl beszerezni vagy ltal
ban csak a legkisebb pnzsszeget is klfldre kivinni a csszr
engedlye nlkl nem szabad.
Ez a rendelet tartalma, mely a cseh s nmet kancellriban
kszlt s amelyet a csszr az egyntetsg kedvrt Magyaror
szgra is kiterjesztett, hogy ott is alkalmazzk a szerzetesekre.
Egyben azt is megparancsolta, hogy mindentt egy ugyanazon
idben kell kihirdetni.1
1 1446/1781. kancell. Orsz. Levtr.
2*
20
Az erdlyi kormny 1781 prilis 14-n ugyanilyen rtelm
rendeletet adott ki.1
2. . A magyar kancellria s a prms llsfoglalsa
a nexus megszntetse gyben.
1. A magyar kancellria megkapta a rendeletet, de a kihir
dets eltt feliratot intz a csszrhoz a rendelet nmely pontjnak
megvltoztatsa miatt. A felirat rtelmi szerzje Esterhzy, aki al
is rta.1 2 A feliratban maga Esterhzy beszl s teszi meg rdekes
szrevteleit a rendeletre nzve. Ami ezen legmagasabb rendelet
lnyegt illeti, politikai oldalrl semmi megemlteni valt nem
tallok benne, sem politikai, sem orszgos trvny rtelmben
ellene kifogst tenni nem lehet, st mi tbb, az a jog, mely fel
sgt fhatalmi jognl fogva a lelkigyek tern a nmet rks
tartomnyokban megilleti, a magyar s a trsorszgokban annl is
inkbb rvnyes, amennyiben itt az apostoli kirlyi joghatsg
folytn mg csak klnsebb kiterjesztst nyer. Hogy azonban a
lelki gyek rszrl nem forog-e fenn nmi meggondolsra mlt
dolog, erre nzve nem akarok a krdsbe belebocstkozni; a
magam rszrl csak azt tartottam volna kvnatosnak, hogy el
zetesen nhny pspknek s az egyhzi elljrsgnak vlem
nyt kellett volna kikrni s gy az sszes, a rendelet keresztlvitele
alkalmval elfordulhat krlmnyek rett megfontolsa utn mr
jelre mindent helyesen lehetett volna elintzni. A magyar tarto
mnyokban van ugyanis nehny olyan szerzetesrend, mely jelenleg
ugyanolyan nmet szerzettel egy provinciba van tmrlve,
azonkvl tbb cseh- s nmet preltusnak Magyarorszgon van
a javadalma, aminek folytn tbb pspknek s helytart tancsnak
vannak alrendelve, azrt mg most megkellene llapodni azirnt,
hogy mikpen kell az ilyenekkel eljrni; tovbb mivel egy ugyan
azon orszg terletn a szerzetes rendek tbb pspk alatt lla
nak, azrt kzttk is felmerl a krds, vjjon minden pspknek
vagy csak egynek legyenek-e alrendelve s akkor is milyen gyek
ben ? Ezek miatt azt vlem, hogy az egyenl alapelvek s rend
szablyok szerinti elintzs miatt legjobb lenne, ha a magyar,
1 1745/P. Hely. tan. Orsz. Levtr.
2 1709/1781. kancell. Orsz. Levtr.
21
a cseh s nmet legalztosabb udvari kancellrik sszejnnnek
s gy ezeket, mint ms egyb krlmnyt a rendelet kihirdetse
eltt mrlegelnnek . . . 1
Esterhzy felterjesztst a csszr figyelembe sem vette, mert
mrc. 20-n kelt vlaszban csak annyit felel, hogy a felhozott okok
a rendelet kihirdetst nem ksleltethetik, mert oly termszetek,
hogy ksbb kerlnek megoldsra.
A nexust megszntet rendeletet a kancellria a Pozsonyban
szkel helytarttancshoz kldi, mely viszont a pspki kar
tagjainak s a szerzetes rendek tartomnyfnkeinek kldi meg
azzal az utastssal, hogy a vlaszt kt hnapon bell terjesszk fel.
2. Magyarorszg akkori prmsa, Battynyi, a nexus rende
letre csakhamar meg is kldi vlaszt a kancellrihoz. Azonban
nemcsak a sajt vlaszt terjeszti fel, hanem a szerzetesrendek
provincilisainak aggodalmait is sszefoglalja s a maga vlasz
val egytt kldi. A szerzetes provincilisok vlasza rviden ssze
foglalva arra terjed ki, hogy a generlissal val nexus megszn
tetse s a szerzetesrendeknek a klnbz politikai felgyeletek
s pspki fennhatsgok al rendelse folytn a szerzetesi fegye
lem meglazulsa kvetkezik be. Azt a krst terjesztik el teht a
szerzetesrendek, hogy miutn a generlisnak engedelmessget
fogadtak, mivel tovbb intzmnyk jellege megvltozott, nyug
tassk meg lelkiismeretket az egyhzi trvnyes hatalom tjn s
annak szava ltal. Egyebekben pedig hdolattal vetik magukat al
a legfelsbb rendelkezseknek s kijelentik, hogy gyszlvn
mindnyjan a jelenlegi formban kvnnak megmaradni.
A prms a szerzetes provincilisok krsnek elterjesztse
utn eladja a sajt vlemnyt, hogy t. i. mikp volna clszer
s dvs a kirlyi rendelkezst vgrehajtani:
a) Ami az egyes szerzetesrendek bels alkotmnynak psg
ben maradst illeti, azt vli, hogy hivatalos ton ki kell eszk
zlni, hogy az egyes rendi generlisok az felsge terletein lak
szerzetesrendek elljrinak, az . n. tartomnyfnkknek rks
privilgiumknt adjk meg azt a jogot, hogy ezentl egyszer s
mindenkorra azt a hatalmat s joghatsgot, melyet eddig k
(a generlisok) gyakoroltak, ezentl az rvnyesen megvlasztott
provincilisok gyakorolhassk. gy azutn nmagtl megsznik
minden sszekttets a klfldiekkel, viszont a szerzetesrendek meg
sajt szablyaik szerint kormnyozhatk.
1 1709/1781. kancell. Orsz. Lvtr.
22
b) Ami a pspkknek egyhzmegyjk terletn lak szer
zetesek fltt gyakorland joghatsgt illeti, arrl mr a tridenti
zsinat intzkedett, de magyar hazai trvnyeink i s: . m. szt.
Lszl rendeletinek I. knyvben a 21. fejezetben; Mtys kirly
az 1486. VI. rendeletnek 12. cikkben; ezek a trvnyek kifeje
zetten az rsekek s pspkk joghatsga al rendelik Magyar-
orszgon a szerzetesrendeket. Hogy azonban az olyan dolgokban
is, melyek egy egsz rendtartomny gykrbe tartoznak vagy
amelyekben egyszerre tbb pspknek az ebbl knnyen el
fordulhat zavar miatt alrendelve nem lehetnek, szintn felsge
kegyes rendelkezseinek szellemben lehessen eljrni, a legfbb
joghatsgot gyakorolja az esztergomi rsek, mint prms, mely
joghatsg t klnben is mr IX. Bonifc, de klnsen II. Pius
ppnak 1464-ben kelt rendelkezse alapjn megilleti, st ezt a
joghatsgot mr a XIII. szzadban is gyakorolta.
c) Hogy pedig a szerzetesrendek kormnyzsban a jog
hatsg gyakorlsa krl zavar ne keletkezzk, a szerzetesrendeket
hrom csoportba sorozzuk. Az els osztlyba azok tartoznak, akik
nek. van kln Magyarorszgban szkel provincilisuk (ilyenek a
ferencrendiek, minoritk, piaristk stb.), vagy nmet rendhzakkal
egytt alkotnak provincit. Ez utbbiak elvlnak a nmet rend
hzaktl s egy kln nll magyar provinciv tmrlnek, az
elbbiek vltozatlanul megmaradnak. A msodik csoportba azok
tartoznak, akiknek sem elegend rendhzuk, sem elg szm rend-
taguk nincs arra, hogy nll provincit alkossanak. Ezeket a
mostani llapotban kell meghagyni a magyar pspkk felgye
lete alatt. A harmadik csoportba tartoznak, a premontreiek, a ciszter
citk s a plosok, akiknek vannak Magyarorszgon nll apt
sgaik s prpostsgaik. Kzlk a bencsek a pannonhalmi f
aptnak legyenek alrendelve; a plosok, kiket Magyarorszgon
aptjaik s elljrik kormnyoznak, a prms felgyelete alatt
jelenlegi llapotukban maradjanak meg. A premontreiek s csiszter-
citk sajt, de csak az orszg terletn lak aptok s prpostok
kormnyzsnak legyen alvetve; de egyik kzlk viselje let
hossziglan a vicegenerlisi cmet, mely tisztsget vagy vlaszts
tjn tlthetik be vagy a legtekintlyesebb javadalomhoz kthetik.
A legfbb joghatsgot flttk is a prms gyakorolja.
Az alapelveknek ilyen mdon val megllaptsa utn szk
sges lenne egy a prms elnklete alatt szervezend bizottsg,
melyben a kalocsai rsek s ms pspkk is rsztvegyenek. A
23
bizottsg lseire a szerzetesrendek tartomnyfnkeit is meg kel
lene hvni, hogy nehzsgeiket feltrhassk. gy lehetne a teljes
megnyugvs szempontjbl helyesen eljrni, klnsen pedig fel
sge legmagasabb szndkait sikeresen megvalstani.1
gy sszefoglalva terjeszti fel a kancellria a prms vlaszt
sajt helyesl s a prms rveit megerst vlemnynek hozz-
fzsvel.
3. . II. J zsef vlasza a szerzetes tartomnyfnkk
agglyaira s a prms ajnlatra a nexus gyben.
1. II. Jzsef a prmsnak a nexus gyben elterjesztett ajn
latra csakhamar vlaszol. Vlaszban els sorban a tartomny
fnkk agglyaira tr ki, azutn a prms ajnlatra a nexus ren
delet clszer vgrehajtsra nzve.
A szerzetesrendek tartomnyfnkeinek azon aggodalmra,
hogy a generlissal vl sszekttets megszaktsa folytn a szer
zetesi fegyelem s a szablyok megtartsban val egyformasg
komolyan veszlyeztetve van, azonkvl hogy a szerzeteseknek
lelkiismeretbeli agglyaik vannak a generlisnak fogadott engedel
messg miatt, azt vlaszolja a csszr, hogy mindez valjban
lrvekre tmaszkodik. Mert:
a) A fegyelem s szerzetesi szellem lnyegben tulajdon
kpen a rendi szablyzaton alapszik, nem pedig a generlisok
nknykedsn; mert pen az (a generlisok) fllpsk oka az
eg\ hztrtnet XII. szzadban bekvetkezett szerzetesi fegyelem
hanyatlsnak, mert sok generlis bitorolt tekintlyvel vagy el
jogainl fogva az eredeti szablyok szellemnek megvltoztatsra
vetemedett. Csak ljenek a szerzetesek az anyaszentegyhztl jv
hagyott intzkedsek, elrsok s szablyok szerint, akkor sokkal
jobb szerzetesek lesznek, mint most. Ami pedig (a szablyok
megtartsban val) egyenlsget (egyformasgot) illeti, annak
semmi jelentsge nincs, mert ez sehol, semmifle rendnl nincsen
meg, st maguk a generlisok kztt sincs meg. Egybirnt is
micsoda kr esik akr a vallsnak, akr az egyhznak, akr pedig
az llamnak rdekn, ha egyik vagy a msik kolostorban vagy
provinciban pl. a karima, nek, az elmlkeds, ruhaviselet, az
1 49081781. kancell. Orsz. Levtr.
24
rk beosztsa stb. mskp van, mint a tbbiben; hiszen tnyleg
alig van meg valahol a teljes egyformasg; csak a hrom fdolog,
t. i. az engedelmessg, szegnysg s a tisztasg megrzse, melyek
igazi lnyeges kellkei a szerzetesnek, maradjon meg vltoztats
nlkl; erre pedig nincs szksg generlisra, csak a hatrozatok
s a rendi szablyok megtartsra.
b) Ami az engedelmessg fogadalmt illeti, amelyet a gene
rlisnak fogadtak, azt nem lehet mskp rtelmezni, mint csakis
gy, hogy az neki, mint az akkori tnyleges elljrnak (qua tunc
existenti superiori) trtnt; ha teht fejedelmi trvnyek t, mint
idegent ezen hatalmnak az llam terletn bell val gyakorlstl
megfosztjk, az ltal tbb nem elljr, teht t a belfldi
terleteket illetleg polgrilag nem lteznek (civiliter mortuus)
kell tekinteni s helybe lpnek a provincia elljri; mivel pedig
tovbb semmifle esk vagy fogadalom egy harmadik jogt nem
korltozhatja, sem meg nem ktheti, annl kevsbb a kirlyi
jogokat, ppen azrt egy. kellleg kioktatott szerzetes soha sem
fogja ezen fogadalma alul val flmentst krni; az agglyos
kod pedig knnyen megkaphatja ezt sajt pspktl, mivel itt
nincs sz az apostoli szknek fenntartott esetrl, t. i. az engedel
messg nneplyes fogadalma alul val feloldozsrl, hanem
pusztn csak arrl van sz, hogy az engedelmessg fogadalma
ennek vagy annak az elljrnak kezbe ttessk le.
2. Ez a csszr vlasza a szerzetesrendek tartomnyfnkei-
nek. Sorra veszi ezutn a prms ajnlatait. Az elsben azt ajnlja
a prms, hogy krjenek a provincilisok a generlisoktl rks
privilgiumot mindazon joghatsg gyakorlsra, melyet eddig
maguk a generlisok gyakoroltak.
a) Azt vlaszolja erre a csszr, hogy a mrc. 24.-n kelt
rendeletnek vilgos tartalmval egyenesen ellenttben llana, ha a
mr egyszer trvnyes ton minden rintkezsbl kizrt s flretolt
generlist ismt csak mint ilyent ismernk el s neki megenged
nk, hogy a mr elklntett s honpolgr szerzeteseknek rks
privilgiumot engedlyezzen. Hiszen ezltal a rendi generlissal
val sszekttets hallgatagon s indirekte ismt csak letbe lpne,
mert aki privilgiumot engedlyez, vagy aki fel van jogostva
ilyennek engedlyezsre, az megmarad gy a jognak, mint a
hatalomnak birtokban, mg msoknak pusztn csak annak gya
korlst engedi meg; gy azutn Rma ber szemmel rkdnk
a fltt, hogy kvetelse minden idben megmaradjon, mert a
25
nexus s a generlisok joga a szerzetesrendek fltt elismertetett.
Kedvez alkalom esetn bekvetkeznk az engedlyezett privil
gium visszavonsa s az rks tartomnyok mrhetetlen krra
visszalltank az elbbi llapotot.
b) Azt mondja a prms, hogy a szerzetesrendek fltt a
legfbb fennhatsg minden idben a magyarorszgi prmst illette
meg, mivel neki, mint szletett kvetnek tbb ppai bulla bizto
stja ezt a jogot.
Azt vlaszolja erre a csszr, hogy ez a trvnynek igazi
rtelmt jra csak meghistan, melynek ugyanis az a clja, hogy
bredjenek mr egyszer vgre valahra a pspkk ntudatra a
vallsnak, az egyhznak s az llamnak mrhetetlen nagy javra,
gyakoroljk Isten s nem a rmai szk kegyelmbl kapott
jogaikat. A legfbb elveknek egyike pen az, hogy magtl az
rk Blcsessgtl rendelt hierarchia a lelki fpsztori hatalomnak
sem megosztsa, sem alrendelse ltal a legkevsbb se szen
vedjen vltozst. Ha valamely szerzeteshz, akrmelyik szerzetes-
rendhez tartozzk is, annak a pspknek tartozik engedelmessggel,
akinek egyhzmegyjben van, akkor esetleg botrnyok alkalmval
a segtsg kzelebb is van, gyorsabb is, mintha a tvolban lev
prmshoz kellene elbb fordulni s, az bzna meg a maga nev
ben valakit mst. Ha azonban a rendi szablyok megtartsra s
a fegyelemre val felgyelet tbb pspkre van bzva, a sok kzl
mindig lesznek j psztorok, komoly felgyelk, akiknek pldjt
a tbbieknek kvetni kell. Egyik sem merszkedik majd egykny-
nyen a rmai udvarral val sszekttetst elsegteni s ha a sok
kzl egyik meg is tenn, mg mindig nem olyan nagy a kr,
minthogyha a prms szabad kezet nyer az egsz szerzetes pap
sgnak sajt beltsa szerint val vezetsre; de a sok magyar-
orszgi pspk kzl egyiknl sem kell ettl tartani. Azonkvl
mi sem egyszerbb, minthogy minden egyes pspknek, mint az
egyhzmegye fpsztornak az egsz (az egyhzmegyben lak)
papsg legyen alrendelve; mirt kellene p Magyarorszgon a
hierarchiai trvnyektl eltrni, mikor az olyan nagy krral jr,
mirt kellene a pspki joghatsg aluli gylletes exemptit
ennek a joghatsgnak a prmsra val truhzsa ltal bevezetni ?
Hiszen ezltal a rmai kria elvei rvnyeslnnek annl is inkbb,
mert itt egy jabbfajta exemptirl van sz, melynek megindokol
sra mg szletett ppai kveti mivoltra s ppai bullra is hivat
kozik; pedig a szbanforg gyben pen ezek ell kell kitrni,
26
ha komolyan rtelmezzk a fejedelmi jogokat, kivlt Magyaror
szgon, mert ezeknl fogva mindezt maga a magyar kancell
ria hivatkozott sok ilyen birodalmi alaptrvnyre bulla nlkl
is sajt maguk ereje ltal is keresztl lehet vinni.
c) A prms harmadszor azt ajnlja, hogy amely szerzetes-
rendnek nincsen Magyarorszgon nll provincija, vljon el a
klfldiektl s alkosson nll magyar rendtartomnyt. Az apt
sggal s prepostsggal (die Herrenklster) br monostorok ma
radjanak meg jelenlegi llapotukban, azaz rendeltessenek a prms
fennhatsga al, illetleg vlasszanak maguk kztt rks vik
rius generlist. Vgl ezt az egsz gyet egy bizottsgban kell
elintzni, melynek a prms lenne az elnke s amelybe bevo
nandk lennnek a tbbi pspkk is, azonkvl a szerzetes f
nkk is meghvandk.
Ami a magyar szerzetesrendeknek a tbbi, az rks tarto
mnyokban lev provinciktl val elvlasztst illeti, az ellenkezik
a legfelsbb akarattal s a mr kifejezett szndkkal, azonfell
flsleges, st egyenesen kros, teht meg nem engedhet. Egy
vikrius generlisnak vlasztsa mr csak annl is kevsbb tar
tozik a dologhoz, mivel a generlis fretolsa utn nem lehet
vikriusa olyan szemlynek, akit ezentl nemlteznek kell tekin
teni. Az ilyen titulust egszen be kell szntetni s helybe az
rks vizittor titulust tenni. Ami pedig az ajnlott s a prms
elnklete alatti bizottsgot illeti, az egszen flsleges. Amint a
magyar kancellria az orszg alkotmnyos trvnyeibl kimutatta,
az a rendelet, mely a szerzeteseknek a rendi generlisokkal s a
klfldiekkel val nexust megszntette, a magyar trvnyek alap
jn egsz jogos, mivel hasznos a kzjra, dvs a szerzetesi
fegyelem szempontjbl, a visszalsek megszntetse miatt pedig
egyenesen szksges; ez clja a nylt levlnek (ptens), amit pen
ezrt a magyar kirlysgban annl is knnyebb keresztlvinni.
Csak az van mg htra, hogy ami a nmet rks tartomnyok
ban a nexus megszntetse gyben el van rendelve s tnyleg
mr vgre is van hajtva, a magyar llamokban is egszen azonos
mdon kell vgrehajtani.
4. . Rszletesebb intzkedsek a nexus meg
szntetsvel kapcsolatban.
Mindezek az intzkedsek, melyeket a csszr a nexus meg
szntetse gyben megtett, termszetesen a kegyesrendet is rin
tettk, mint a tbbi szerzetesrendet. Mieltt azonban ennek tr
gyalsra rtrnk, nhny rszletesebb intzkedst kell mg
ismertetni. A prms elterjesztse s ezzel kapcsolatban a magyar
kancellria ellenvetsei ugyanis mg sem maradtak egszen hats
nlkl; de a nexust megszntet rendelet letbelptetse kzben
is felmerlt nmi nehzsg. Ez adott okot az 1782.-iki rendelet
csoport megjelensre, mely rszletesebb intzkedseket tartalmaz.1
1. A csszr elssorban is jra elrendeli, hogy a prms
tartsa magt mindenben a kiadott rendelethez s vilgtsa fel a
szerzeteseket a rendelet cljrl s hajtsk azt pontosan vgre.
A rendelet vghez csatolja azonban, amit ksbb gyakrabban
megismtel hogy nincs szndkban senki lelkiismeretre vala
mit rerszakolni, teht ha valaki kell felvilgosultsg vagy kioktats
hinyban agglyt vagy nyugtalansgot rez, mindenkp szabad
sgban van oda kltzkdni, ahol agglyoskods nlkl tartz-
kodhatik. Egy szval a csszr biztostja nem minden szem-
forgats nlkl a szerzetesek szabad kltzkdsi jogt!
2. A nexust megszntet rendelet vgrehajtsa krl nmi
nehzsg merlt fel magnak a nexusnak rtelmezsben. A cseh-
nmet udvari kancellria 1781. vi junius 8.-iki lsben foglalkozott
a krdssel s arra az llspontra helyezkedett, hogy csak a passiv
nexus lehet az llamra kros, mg az activ nexus nem minden
viszonyok kztt kros az llamra. Az activ nexus megengedhet,
hogyha meggyz bizonytkok alapjn biztostva van, hogy 1) a
belfldi zrdk, vagy legalbb is egy azok kzl valamely kl
fldi zrdtl anyagi hasznot hznak (in Temporalien gewinnen);
2) ha nem kell attl tartani, hogy pnz vagy pnzrtk kerl ki
a klfldre; 3) ha nem kldik ki a szerzeteseket a fogadalom
lettele eltt idegen kolostorokba, ahol esetleg az rks tarto
mnyokban elrt 24. v eltt teszik le a fogadalmat a nagyon
is dvs clzat trvny kijtszsra, sem nem vgzik tanul
mnyaikat klfldi kolostorokban, mivel egsz ms, az rks
tartomnyok iskoliban hirdetett elvektl eltr elvekkel jnnnek
27
1 1152/1782. Int. Reg. Kegyesr. levltr.
28
vissza. Vgre ha 4) a fennll nexus nem nyjt arra alkalmat,
hogy kls vagy fegyelmi dolgokban kijtszk a fejedelmi tr
vnyeket. Ha e kvetelmnyek kzl valamelyik hinyoznk, akkor
az llam tartzkod llspontra helyezkedik, mert vagy az llam
bels ereje vagy a trvnyek rvnye szenvedne krt.
A kancellria ebben az lsben nyltan kifejezte, hogy a
nexus megszntetsre csak azrt volt szksg, mert a rgebben
kiadott azon tilalom, hogy a szerzetesek a klfldre ne vigyenek
ki pnzt, nem bizonyult elg hatsosnak, mert ha ez elg lett volna
arra (t. i. a rgi tilalom), hogy . . . a szerzetesek csakugyan
eszerint is jrjanak el, akkor soha sem lett volna ok a nexus be
tiltsra, mert ez pen arra van rendelve, hogy a visszals alkal
mt, gykert s alapjt elvegye".1
A csszr a kanczellria llspontjt elfogadta s ilyen rtelm
hatrozatot adott ki a nexus rtelmezse gyben.
3. A szerzetesrendeknek a generlissal val nexus sztsza-
! nsa utn a csszr mindazt a joghatsgot, amit eddig a gene
rlis gyakorolt, nhatalmlag a provincilisokra ruhzta. Ezt mr
az els s ltalnos rendeletben is lnyegben kifejtette, de nmi
leg vilgosabban meghatrozta az 1152/ 1782. sz. rendeletben.
Minden trvnyesen megvlasztott szerzetes apt, prpost, preltus,
a tbbi szerzetesrendeknl brmely provinciban a szablyszeren
megvlasztott tartomnyfnk rendelkezik mindazzal a hatalommal
s joghatsggal, melyet azeltt a rendi szablyok rtelmben a
generlis gyakorolt.
Azonban a provincilisok s ltalban a szerzetes rendhzak
a psp<i karnak, mint ffelgyeleti testletnek vannak alrendelve.
Ugyancsak a fennt emltett rendelet fejti ki bvebben ezt a ffel
gyeleti jogot. cs. s k. flsge legkegyelmesebben akarja,
hogy az sszes pspkk egyhzmegyjkben az isteni s a
nyilvnosan szentestett orszgos trvnyek rendelkezse alapjn
ket megillet hatalmuknl s joghatsguknl fogva kzvetlenl
intzkedjenek mindazokban a dolgokban, melyek a gondjaikra
bzott egyhzmegyjk terletn fekv szerzeteshzak gyeit illetik,
akr esetleg valamely szerzeteshzat kln rdekl dologban, akr
abban, ami az egsz rendtartomnyhoz tartozik. Ha pedig vala
mely rendtartomnynak tbb egyhzmegyben van rendhza s
azokban valami rendellenessg vagy nyilvnos panasz merl fel,
1 Kancell. jegyzknyv 1152/1782. Orsz. Levltr.
29
amit privtim elintzni nem lehet, ktelessge mindazoknak a
pspkknek, akiknek hatskrbe ez az gy tartozik, az ilyen
dolog fltt kzsen tancskozni s orvoslsrl gondoskodni ; ha
pedig a vlemnyek nem egyeznnek meg, akkor kirlyi legfbb
dntst kell krni
Ezen az ltalnos jelleg intzkedsen kvl a csszr kl
nsen a szerzeteshzak belletben a bke biztostsra hvja fel
a pspkk figyelmt. Mivel a monostorokban s a trshzakban
uralkod hzi fegyelem s bels bke, valamint a nyugalom leg
inkbb az alkalmas s megfelel elljrktl fgg, ezrt felsge
e dolgot klnsen gondjba ajnlja a pspkknek, akiket azon
ban arra is felszlt, hogy ebben okosan jrjanak el s ket sem
a szavazs szabadsgban, sem az ket megillet jogok gyakor
latban meg ne zavarjk.
Ezek a rendeletek azt mutatjk, hogy a csszr a szerzete
seknek vszzadokon t lvezett kivltsgos jogt a pspki jog
hatsg rendelkezse all, az . n. exemptit nem vette figyelembe.
Azonban nem sokkal ezen rendelkezs megjelense utn megje
lent egy olyan rendelkezs, melybl azt lehet kiolvasni, hogy a
szerzeteseknek exempt kivltsgt mgis, ha nem is vette figye
lembe, de legalbb rdekldst mutatit irnta. A pozsonyi hely
tart-tancs ugyanis kiadott egy rendeletet,1 melynek rtelmben
a csszr tjkozdst akar szerezni a szerzetesrendeknek az egy
hzmegyei pspkk joghatsga aluli brmily nem exemptirl
s privilgiumrl, azrt felhvja a szerzetesrendek provincilisait,
hogy amennyiben volnnak rsbeli okiratok ezekrl a privil
giumokrl s exempikrl, kldjk be azok hiteles msolatt s
egyttal azt is jelezzk, hogy mely kivltsgokra kaptak kirlyi
jvhagyst (Placitum Regium).
4. A nexus megszntetse szinte termszetszeren maga utn
vonta a placetum kiadst, melyet a szerzetesrendeknek, teht a
kegyesrend tartomnyfnknek is megkldtk.1 2
Ebben a rendeletben az foglaltatik, hogy az apostoli szk
rendeleti, sszevve s egyenkint, akr Bulla, Breve, Decretum v.
Constitutio alakjban adassanak ki vagy brmely ms formban
kldetnek, ha s amennyiben felsge uralma al tartoz hiv
npet vagy egyhzakat, szerzetes vagy vilgi trsulatokat, vagy
13537/1782. Helyt. t. mj. 7. Orsz. Levtr.
2 2191/1781. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
30
javadalmas, nyugdjbm lev, mltsgot visel vagy joghatsgi
szemlyt vagy egyes szemlyeknek adomnyozott jogkedvezm
nyeket, vagy valamely ogadalmas szerzetesnek a vilgi papsghoz
val tlpst illeti, akr dogmatikai, akr egyhzi vagy fegyelmi
trgy, azt mindenkor a kihirdets eszkzlse elolt a helytart
tancsnak eredeti szvegben be kell mutatni, hogy a kihirdetsre
az engedly (exsequatur) megadassk.
Ez a rendelet lnyege, melynek vgre az a zradk van
csatolva, hogy minden felsge engedlye nlkl kapott kedvez
mny vagy szemlyi kivltsg semmis s rvnytelen.
Azonban a szerzetesrendek egy ms termszet placetumot
is kaptak. A csszr ugyanis nem elgedett meg azzal, hogy a
generlistl elszaktsa a rendeket, de hogy ezt teljesen s annl
nagyobb sikerrel keresztl is vihesse s a gyakorlatban rvnye
stse a szndkot, hogy t. i. a szerzeteseket teljesen letpje Rma
anyai keblrl, megparancsolta, hogy minden iratot, mely a rendi
generlistl rkezik s minden erre kldend vlaszt fel kell a
helytart tancs utjn a csszrnak terjeszteni. Elnevezhetnk ezt
szerzetesi placeiumnak.1
5. A teljessg kedvrt ide fzm, hogy a prms a kalocsai
rsekkel egyetemben mg egy zben terjesztettek fel a csszrhoz
feliratot, a mire a csszr szinte gnyos rvidsggel azt vlaszolja,1 2
hogy akinek az intzkedsek nem tetszenek, mondjon le, tegye le
hivatalt s tvozzk. Szerzetesrend pedig a mltban is volt gene
rlis nlkl, a jelenben i s; a lelkiismeret szabadsga pedig minden
kinek biztostva van.
III. Fejezet.
A kegyesrend bels viszonyainak talakulsa.
1. . A nexust megszntet rendelet hatsa a kegyes
rend bels viszonyaira.
A kegyesrend ezen 11. Jzsef korabeli tiz ves trtnetnek
trgyalst nem tudnm alkalmasabban bevezetni, mint a nexust
megszntet rendelettel, mert ez jellemzi legkifejezbben a tiz v
trtnett.
1Helyt. tan. 2566/1781. pr. 15. Orsz. Levtr.
2202/782. kancell. Orsz. Levtr.
31
A kegyesrendnek akkori provincilisa Orosz Zsigmond volt.
Nagykrolyban tartzkodott, mikor a csszri ptenst megkapta.
A csszri rendeletben megkvnt vlaszt is Nagykrolybl rta s
onnan kldte a helytarttancshoz, ahova klnben is minden
iratot be kellett terjeszteni. A felterjesztett iratot azzal vezeti be a
rendfnk, hogy a rend mindig kszsggel teljestette az uralkod
hajt; ez esetben is kijelentheti, hogy nemcsak az sszes hz
fnkkkel tudatta a kirlyi rendelkezst, hanem tudtra adta a
generlisnak is, hogy ezentl minden a generlissal s a klfldi
rendhzakkal val rintkezstl el vannak tiltva.
Kijelenti tovbb a provincilis, hogy amint eddig kln
nll provincia volt a rend az orszgban, gy ezentl is kln
ll provincia akar maradni az rsekek s megys pspkk
valamint a helytarttancs tagjainak ffelgyelete alatt. Mivel pedig
az elljrk tisztsgnek hatrideje mr a vge fel jr, kri a rend
fnk egyttal a helytarttancsot, hogy a tartomnyi nagy gyls
nek alkalmas idben val sszehvsra adjon engedlyt.
A rendfnk vlaszt a helytarttancs tudomsul veszi s a
kancellria tjn a csszrhoz felterjeszti.
Helynvalnak tallom azt a megjegyzst ide fzni, hogy a
csszri intzkedst a kegyesrend is gy, mint az sszes tbbi
rend elfogadta. A kegyesrend azonkvl a tants, mint hivatsnl
fogva ffoglalkozsa rvn amgy is folytonos s kzvetlen rint
kezsben llott az llammal gy, hogy ezt a lnyegbe vg intz
kedst alig fogadhatta mskp, mint megadssal.
A nexus megszntetse mr magban vve, de taln mg
inkbb az az erszakos, kihv eljrs, mellyel az vgbement,
roppant ersen reztette hatst a rendben. A rend klnben is
abban az idben risi nehzsgekkel kzdtt egyrszt anyagi
tren, mert igen szks s sanyar viszonyok kztt ltek az egyes
hzak; de sokkal inkbb a bels letben, a fegyelmi tren. A cs
szri sszes intzkedsek, az a sokszor gnyos alaphang, mely
azokbl kicsendlt, mindmegannyi csknyts volt a bels fegye
lem akkori idben nmileg roskodoz pletre.
Az akkori szomor viszonyok jellemzsre ismertetem Orosz
Zsigmond rendtnknek 1781-bl kelt rendfnki krlevelt.1
Rendi szoks szerint az iskola v elejn kzli a rendfnk a famlia
domust, vagyis az egyes rendhzak szerzetes csaldjt a rendagok
1Kecskemti trhz trt. I. k. 173. 1.
32
gykrnek fltntetsvel. Ezt az vet lekldi a kecskemti hz
fnknek is egy a helyzetet rdekesen megvilgt krlevl ks
retben. Bevezetsben megindokolja, hogy mirt ksett a krlevl.
Igen sok akadly merlt fel, melyeket le kellett gyzni. Ilyen aka
dlyokat grdtettek: 1. a figazgatk, akik tbb tekintlyt kve
telnek maguknak a tanrok fltt, mint a provincilisnak; tovbb
2. mivel a rendtagok, gy az igazgatk, mint a tanrok, bzva a
vilgiak tmogatsban s prtfogsban, tlsgos nagy szabad
sgra trekesznek s nmelyek a provincilis rendelkezsnek a
figazgat kifejezett parancsa nlkl nem akarnak engedelmeskedni
s a provincilis hatrozott parancsa ellenre sem akarjk helyket
otthagyni. Msok mr egszen a fkevesztetsg karjaiba dobtk
magukat, vilgiak mdjra lnek, kicsapongk; a bntetstl val
flelem miatt pedig ms hasonl rzelmekkel szvetkeztek s
azokkal egy kvet fjnak, minden bizodalmukat a vilgiakba helyezve,
az engedelmessg jrmt lerzni igyekszenek: ilyenek tbben
vannak. Msok viszont gy vannak meggyzdve, hogy rdemk
s mltsguk szerint nem lptek elre, vagy nem kaptak a szerint
elhelyezst, s magasabb llsok utn svrogva a provincilis
rendelkezseit megvetettk s flebbvaljuk intzkedsei ellenre
sajt akaratukat kvettk s nem hagytk oda helyket.
Mindennek oka az rja tovbb a rendfnk hogy a
meghalt Mria Terzia kirlyn mg letben szigor rendelettel
meghagyta, hogy a fegyelmezetlen s botrnyos letet l szer
zeteseket nem lehet tbb a vtsg slyossga szerint megfeny
teni, hanem csak gy enyhn szabad ket rendretastani; sokan
a szerzetesek kzl, ettl az engedkenysgtl flbiztatva, minden
szerzetesi fegyelmet lbbal tiporva hanyatt-homlok neki rohantak
a szlssges letnek. Azonban termszetes, hogy csak azok tapos
tk s tapossk azt az tat, akik a szerzetesi letbe beleuntak,
akik a szegnysget megvetettk, akik a klauzura miatt mltatlan-
kodnak, akik az engedelmessget megutljk s vadllatok md
jra futnak szt sajt testi knyelmket hajhszva; mg ezalatt
a szerzetesi fegyelmet szeret rendtagok ezt a fkezetlensget s
letiport szerzetesi fegyelmet vres knnyekkel s kesersggel
eltelve siratjk s mindenkp azt srgetik, hogy az olyanokat vagy
javtsk meg, vagy tvoltsk el soraik kzl.
Eddig tart a provincilis kisr, sok kesersggel s panasz-
szal megrt levele.
Hogy a rend gyt s jhrt szivkn visel kivl rend
33
tagok milyen keser rzletet tplltak szvkben, azt vilgosan
mutatja a kecskemti hzfnknek a hztrtnet lapjain1 olvashat
azon megjegyzse, mellyel az elhunyt kormnysegdek helybe
jakat kinevez rendfnki intzkedst kisri. Panaszkodik, hogy
a kormnysegdek kinevezse azeltt az egyhzjog rendelkezse
szerint jogszeren ment vgbe, amikor is a kormnysegdeitl
krlvett generlis tlttte be a kormnysegdi tisztet a provin
cilistl ajnlottak sorbl ; ma tkletesen eltr az eljrs, amikor
laikusok parancsra s csszri rendelkezsre trtnik minden,
mikor a provincilis a vilgi hatalomtl kapta azt a jogot, mely
elzleg a generlis volt.
Ilyen zavaros viszonyok kztt tallta a nexust megszntet
rendelet a rendet. Ksbb tbbszr s pedig hivatalos ratok id
zsvel mutatok r arra a tnyre, hogy a csszri intzkedsek,
fleg a nexus rendelet, mily ersen reztette bnt hatst a rendi
letre; szinte ingott az egsz intzmny talaja nem kls, hanem
bels viharok puszttsa folytn. Hozz kell vennnk mg azt a
sajnlatos krlmnyt, hogy amikor a rendfnknek a legnagyobb
erlyre lett volna szksge, akkor ebben testi betegsge folytn
igen meg volt gtolva a rend nem csekly krra.
2. . A generlis llspontja a nexus gyben.
Mint az elz fejezetben jeleztk, a csszr megparancsolta,
hogy a provincilisok terjesszk fel azokat a vlasziratokat, melyek
a generlisoktl feleletl rkeztek az egyes rendekhez. Azonban
valszn, hogy az els rendelet ltalnos rendelkezsre egy rend
sem terjesztette fel a generlisok vlaszt. Erre lehet kvetkeztetni
abbl, hogy egy jabb srget rendelet rkezett,1 2mely arra hivat
kozik, hogy kzismert s el nem titkolhat dolog, hogy a szer*
zetesrendek generlisai felsge orszgai terletn lak szerzetes-
rendektl a nexus megszntetse gyben hozzjuk rkezett jelen
tsekre az adand utasts trgyban abban llapodtak meg, hogy
a knoni trvnyek, a konstitucik, melyre eskt tettek, azonkvl
a kt hatalom hatrvonala elgg ismeretes elttk, s gy ezek
erejnl fogva arra vannak utalva, hogy a rgi llapot mellett meg
maradjanak.
1 I. k. 192. 1.
2 16051782. mrc. 27. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
3
34
Mivel azonban eddig mg egy szerzetesrend sem kldte be
az rkezett vlaszt, amit mr az els rendelet rtelmben meg
kellett volna tennik, azrt felsge megparancsolja az sszes
szerzetesrendek tartomnytnkeinek, hogy mindazt, amit feleletl
kaptak a generlisoktl, haladk nlkl kldjk fel.
A kegyesrend tartomnyfnke is felkldte mindkt vlaszt,
mely a generlistl rkezett. Kt levl rkezett, mondja ebben
a flterjesztsben a rendfnk 1 az egyik vlaszul arra a jelen
tsre, melyben a kirlyi rendeletre megszntetett nexust jelentette.
A msik levl rkezsnek viszonyait a rendfnk jnak ltja nmi
magyarzattal kisrni, mikor kijelenti, hogy annak megrsra sem
a mltban, sem jelenleg alkalmat nem adott, mert a generlis ezt
a levelet teljesen sajt elhatrozsbl rta, felhasznlva a rmai
ppa bcsi tartzkodsnak kedvez alkalmt. A kt levlen kvl
csak nehny lap rkezett, melyek a rendben elhunyt tagok rvid
lettrtnett foglaltk magukban, de a lapokon az elhunytakrt
val imk s szt. mise felajnlsnak krsn kvl ms nem volt.
A rend generlisa Ramo Cajetn volt, aki az 1781. v mjus
29.-n Rmban kelt nagyon rvid levelben sajnlattal vette tudo
msul a csszri intzkedst. Azt rja ebben az els levelben,
hogy arrl, amit a csszr elrendelt s vgrehajtott, neki ugyan
mr volt tudomsa, mgis j nven veszi, hogy maga a provin
cilis is tudatja vele. Br jl tudja, hogy a Krisztustl ered parancs
rtelmben meg kell adni a csszrnak, ami a csszr, de Istennek
is meg kell adni, ami Isten. Szvbl fakad imval kell krni
Istent, hogy adjon egyhznak kedvez, bks idket. Legbensbb
rzelmvel keblre leli gy a provincilist, mint a provincia minden
tagjt, jindulatt minden idben s minden alkalommal bsgesen
nyilvntja.
A msik levl nyltan s hatrozottan rmutat arra a visszs
s tarthatatlan joghatsgi llapotra, melybe a provincilis a nexus
megszaktsa ltal kerlt. Nagy lelki szomorsggal hallottam,
hogy ott milyen knyszerhelyzetben vannak a szerzetesek. Hogy
azok, akik a rendi szablyok, az egyhzi s ppai trvnyek ellenre
vlasztanak s akiket gy megvlasztanak, honnan kapnak lelki
felhatalmazst, hogy ennek mi a forrsa, nem tudom. Azt tisztn
ltom, hogy milyen rendkvl slyos dolgok azok, melyek gy a
fogadalomttelre, mint a gyntatk kijellsre, mint tovbb az
13365/1782. kancell. Orsz. Levtr.
35
egyhzi rend flvtelre nzve az ilyenfle vlasztsokbl kvet
keznek. Hiszen az elsoroltak trvnyesen megvlasztott provin
cilist tteleznek fel, aki t. i. a fogadalmat tveszi, aki a gyntatsra
s az egyhzi rendek flvtelre engedlyt ad! Ez az, amit n
fjlalok, ami a szerzetesek lelkiismerett nyugtalantja. A rmai
ppa most Bcsben tartzkodik, a hozzval folyamodssal el
lehetne hrtani a bekvetkezett bajt. Az tekintlyvel a vlaszts
trvnyessgt s minden egyebet is, gy teht a lelkiismeret meg
nyugtatst s bkjt is meg lehet szerezni."
A levl vgn a generlis rmnek ad kifejezst, hogy a
rendfnk jobban van s szmra a j Istentl j egszsget kr.
(Mikor Orosz Zsigmond Nagykrolyba utazott, Mezfny mellett
felfordult a kocsi, a rendfnk kibukott s eltrte a lbt).
A provincilis vlaszolt a generlis msodik levelre, mely
ben mltnyolja ugyan a felhozott nehzsgeket, de kijelenti, a
jelen viszonyok kztt a csszri intzkedsekhez kell alkalmaz
kodni. A levl tartalmn s alaphangjn ersen megrzik, hogy a
provincilis a levelet a kancellria kzvettsvel kldte el a gene
rlisnak, amint mskp klnben nem is kldhette.
Ezzel a levllel megsznt az sszekttets a generlis s a
magyar rendtartomny kztt. Csak a fent emltett suffrgiumokat
kldtk az elhunyt rendtrsakrl.
Mivel az imk s a szt. mise felajnls kzssge meg volt
engedve, a csszr ezt az engedlyt annyiban tgtotta,1 hogy meg
engedte az jonnan megvlasztott provincilisnak, hogy megv
lasztst kzlheti a rendi generlissal, de nem kzvetlenl, hanem
csak a helytarttancs tjn, mely felterjeszti a levelet a csszr
nak s ha nincs benne semmi kifogsolni val, akkor flsge
elrendeli, hogy a kancellria tjn elkldessk a levl Rmba; az
adand vlasz viszont Bcsbe kldend, ahonnan a lert mdon
jt el a provincilishoz.
3. . A vczi nagykptalan (1782).
A nexust megszntet rendelet a szerzetesi intzmnynek
a belletnek s fegyelemnek azon igen fontos biztostkt s el
mozdtjt, t. i. a rendi kptalan intzmnyt sem hagyta rintet
lenl. A rendeknek elssorban engedlyt kellett krni a polgri
13710(1782. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
3*
36
hatsgtl a kptalan megtartsra. Ez ksbb gy mdosult, hogy
egyenesen a helytarttancsnak kellett bejelenteni, nehogy esetleg
ktsg merljn fel, hogy melyik polgri hatsgtl kell enge
dlyt krni. Tovbbi intzkeds a kptalanok gyben az is, hogy
a kptalan lefolysrl kln jegyzknyvet kell kszteni s azt a
helytarttancshoz felterjeszteni, hogy kell tjkozdsa legyen
a rendi viszonyokrl s ahhoz szabhassa eljrst.
Fentebb emltettem, hogy a rendfnk engedlyt krt a hely
tarttancstl a nagykptalan megtartsra, melyet meg is kapott
azzal az utastssal, hogy mindazt, amit a kirlyi rendelet elr,
tartsa be a kptalan pontonkint s lelkiismeretesen. A kptalant a
mr nagybeteg Orosz Zsigmond rendfnk ssze is hvta az 1782.
vi oktber 10.-r Vczra.
A rendfnk a kptalant sszehv krlevelt azzal kezdi,
hogy minden, vagy valsznleg minden nyilvnossgra jtt, amit
felsge a kegyesrend, mint a tbbi rend talaktsra vonatkoz
lag elrendelt s amelyeknek vrsban sokig bizonytalansgban
voltunk; most mr nincs egyb htra, mint mindazt, ami s a
hogyan megvan parancsolva, mindenkinek tudomsra hozni s
kszsggel vgrehajtani. A nagykptalanon nemcsak a jelen viszo
nyok kerlnek trgyals al, hanem a mskor is megszokott trgyak
is: ilyenek pl. az esetleg elhanyagolt vagy be nem tartott rendi
szabvnyok megjtsa, a hzak llapota, elljrk vlasztsa stb.
A mondott idre csakugyan ssze is jtt a rendi nagykp
talan, melyen azonban a mindig rosszabbod egszsgi llapottal
kszkd Orosz nem tudott mr elnklni, hanem megbzta maga
helyett Conrdi Norbert kormnysegdet, aki tnyleg utda is lett
a nagygylsben trtnt megvlasztsa folytn.1
A nagykptalanon a szoksos elrt imk s istentisztelet el
vgzse utn felolvastk a kirlyi rendeleteknek, fleg a nexus
megszntetsre, a kptalanok megtartsra s az elljrk vlasz
tsra vonatkoz intzkedseit. A flolvasott kirlyi rendeletek
kztt kivlan fontos az az intzkeds, mely elrendeli, hogy a
rendfnk a rendtartomny szerzetes hzainak sszes tagjait rja
ssze s ezt az iratot mielbb kldje fl a helytarttancshoz ; ezt
a jvben is minden egyes esetben meg kell tenni, valahnyszor
valamely szerzeteshz tagjai kztt akr thelyezs, akr hall vagy
valami ms ok miatt vltozs llana meg.
1 Adataim a kecsk. hztrt. I. k. 195. skk. lapokbl.
37
A kirlyi rendeletek felolvassa utn a rend kormnyzsra
vonatkoz gyeket trgyaltk a rendi konstitucik s a kir. ren
deletek alapjn. Tbb hatrozatot hoztak. Elhatrozta a nagykp
talan, hogy a rendtartomny kormnyzsban ezentl a rendnkt
6 kormnysegd tmogatja. (Eddig az elz tanvre szl Famlia
Domus adatai szerint kt kormnysegd s egy kormnytancsos
volt, voltakpen kt kormnytancsosnak is kellett volna lennie.)
A 6 kormnysegd kzl tnylegesen csak ngynek lesz kijellt
gykre, akik kzl kett a provincilissal egy hzban fog lakni.
A kormnysegdek vlasztsa gy megy vgbe, hogy a rend
fnk kijell kilenc egynt, akik kzl a kptalan hrmat vlaszt
meg; a tbbi hrmat a kptalan sajt tetszse s beltsa szerint v
lasztja. A kormnysegdek a hzakban mindjrt a hzfnk utn fog
lalnak helyet, de abban a hzban semmi kln joghatsguk nincsen.
Elhatrozta tovbb a nagykptalan, hogy a provincilis
szemlyesen, akadlyoztatsa esetn megbzsbl ms valaki, meg
ltogatja a hzakat s az errl szl iratokat bemutatja a rendi
kormnytancsnak. A rendfnkt a ltogatsok alkalmval valaki
a kormnysegdek kzl elksri. Ezentl csak hrom vig viselik
hivatalukat; hrom ven tl csak abban az esetben, ha 5/ e-od sz
tbbsggel nyernek hivatalukban megerstst.
A noviciatus gyeire nzve azt hatrozta a nagykptalan, hogy
a beltzs egyszerre trtnjk, mg pedig oktber elejn s a
nevelsi eljrst s mdszert pontosan meg kell llaptani.
Az iskolagyekkel kapcsolatban azt hatrozta a nagykptalan,
hogy krjen a rendfnk a helytarttancstl arra engedlyt, hogy a
rektorok vagy a helyettesk ezentl is gyakorolhassk a rendi konsti-
tucikban is elrt azon jogot, hogy megltogathassk az iskolkat s
a tanrok mkdsrl, szorgalmrl a provincilist informlhassk.
A kegyesrendi kptalanok rgi szoksa szerint ezek utn hozz
fogtak az egyes hzi kptalanokon felmerlt s a nagykptalan el
trgyals s elintzs vgett felterjesztett . n. petcik trgyals
hoz. A leglnyegesebb ezek sorbl az a krds volt, hogy mikor
s hnyszor tartand nagykptalan s milyen jogkrrel van fel
ruhzva? Erre nzve azt hatrozta a nagykptalan, hogy ezentl
minden hrom vben tartanak nagykptalant (provincilis kptalant),
melynek ezentl olyan lesz a jogkre, mint a minvel eddig ren
delkezett a generlis nagykptalan.
A feltett krdsek alapjn elhatroztk, hogy a noviciusok
flvtelt, a rendtagok elhelyezst, a rendtagokra vonatkoz infor
38
mcikat ezentl mindig a rendi kormnytancsban trgyaljk meg.
Ha a rendfnk egy vi mkdse utn meghal anlkl, hogy rs
ban kijellte volna utdjt, akkor az j rendfnk megvlasztsa
a rendi kormnytancs feladata; de ha a msodik vben hal meg,
akkor a legidsebb kormnysegd a rendfnkhelyettesi tisztet
viseli az j vlasztsig.
Az egyes hzak elljrinak megvlasztsra nzve elhat
roztk, hogy a kormnytancsban szavazssal tltik be a hzfnki,
igazgati, hitsznoki s a magasabb tanri llsokat.
A rendtagok, a nvendkek kikpzsre nzve elhatrozta a
nagykptalan, hogy 3 vig tanuljk a theolgit, a tantrgyfeloszts
tern pedig a kir. rendeletekhez s a szisztmhoz kell alkalmazkodni.
Elhatroztk mg azt is, hogy ha egy mg nem fogadalmas
nvendk hal meg, az ilyenrt is ajnljon fel minden rendtrs
egy-egy szent mist; abban a hzban pedig, ahol meghalt, min
denki 33 szent mist.
Mg nehny kisebb gy elintzse kerlt sorra, melyek el
intzse utn hozzfogtak a rendi elljrk, a rendfnk s a kor
mnysegdek vlasztshoz. A nagygyls tartama alatt meghalt
Orosz Zsigmond rendfnk helybe j rendfnk lett Conrdi
Norbert; kormnysegdek lettek: Ktsor Keresztly, Valero Jakab,
Temlnyi Rmig, Gett Benedek, gr. Knigsacker Jzsef s Per-
czel Imre.
Az jonnan megvlasztott rendkormny a nagykptalan tag
jaival mg egy utols lst tartott, melyen tbb fontosabb dolgot
hatroztak el.
1. Hogy a kirlyi s a pspki rendeleteket az eddigi pon
tossggal, azonnal a megrkezsk utn ki kell hirdetni.
2. Hogy a kirlyi rendeleteknek megfelelleg mindazt, ami
a konstitucikban csak nmileg is vonatkozik a generlistl val
fggsre, mint elvlt s elavult dolgot egyszeren ki kell trlni.
(1784-ben 25223. sz. a. a csszr elrendeli, hogy a szerzetesek
regulikban s konstituciikban a mr megjelent s ezutn meg
jelenend legfelsbb rendelkezseknek meg nem felel pontokat
trljk, illetleg vltztassk meg azokat soha fel ne olvassk;
az ez ellen vt elljrkat szigor bntetsben rszestik).1
3. Hogy ezentl minden rendhzban minden egyes hnap
ban hrom szent mist kell elmondani az uralkod csaldrt.
1L. fgg.
39
4. Hogy folytonos ima helyett, amit a konstitucik elrnak
s amit a szt. Alapt szigoran a rendtagok lelkre kttt, ezentl
minden hzban egy szt. mist kell elmondani, mert ez az ima a
kirlyi rendeletekkel ssze nem egyeztethet.
A nagykptalan hatrozatait a rendfnk nneplyesen ki
hirdette s megerstette. A nagykptalani jegyzknyv kivonatait
felkldte a rendfnk a helytarttancshoz.
A vci nagykptalan hatrozataibl hrom fontos dolgot kell
ismtelve kiemelnem; az egyik a rendkormny tagjainak szapor
tsa, ami a rend kormnyzsban sokat grt s szp remnnyel
kecsegtetett; a msik a rendfnknek kiltsba helyezett tervszer
ltogatsa az egyes hzakba s ezzel kapcsolatban a hzfnkk
ellenrzse s felgyelete a tanrok iskolai munkja fltt; vgl
a harmadik a hzfnkk (igazgatk, hitsznokok s fontosabb
tanri llsok) kinevezse a rendi kormnytancs rszrl.
A sok bels kzdelemmel a rendfnk a tapasztalt kormny
segdei tmogatsa mellett szerencssen sikert arathatott volna, a
bels fegyelmet helyrellthatta volna, ha II. J zsef tovbbi igen
szerencstlen intzkedsei meg nem gtoltk volna ebben a nemes
trekvsben.
4. . A rendi bels alkotmny mdosulsa.
A vci nagykptalan utn joggal lehetett volna vrni a rendi
belletnek bkjt s jra val fellendlst, mert br nylt seb
volt a nexus megszakadsa, bizonyosra lehetett volna venni, hogy
idk folytn ez a seb is beheged. Azonban, amint fentebb is jelez
tem, olyan intzkedseket tett 11. Jzsef, melyek minden j remny
nek szlait elvgtk, melyek a mr eddig is sok nehzsggel kzd
rendet teljesen vlsgos helyzetbe sodortk.
11. Jzsef minden egyhzi s szerzetesi szemlyi gyre vonat
koz intzkedsei abbl az alapelvbl fakadtak, mely a kor szel
lemeit ltalban jellemezte : minl jobban felszabadtani az egynt
az egyhzi ktelk alul, az egynt mennl tbb szabadsggal fel
ruhzni. Ez az alapelv rvnyeslt azokban az intzkedsekben is,
melyeket a kegyesrend bels letre nzve tett s amelyek mindenre
alkalmasak lehettek, csak arra az egyre nem, mely taln hihetleg
clja volt a csszrnak, hogy a rend bels lett megszilrdtsk.
Emltettem Orosz Zsigmond rendfnk azon krlevelt, mely
ben felpanaszolja, hogy nehnyan a tanrok kzl mily nehezen
40
vetik magukat al a rendfnk intzkedseinek. A csszrnak egy
mst kvet tbb intzkedse egyenesen odairnyult, hogy a
tanrok szabadsgt nvelje, amivel a fegyelem lazulsnak csak
mg tgabb teret nyitott. Klnsen rossz hatssal volt az, hogy
a csszr a tanrok tekintlyt mestersgesen akarta emelni a
rendi egyb llsok s hivatalok tekintlynek alszllitsval, st
azoknak egyenes megszntetsvel.
Mr az elz idben kiadott s II. Jzseftl megismtelt azon
rendelet,1 hogy a grammatiklis osztlyokat egy tanr vezesse
mind a hrom ven t, tants szempontjbl taln rszben ered
mnyes lehetett, de rendi bels fegyelem tekintetben nagyon
dvsnek alig mondhat, mert korltozza a rendfnk rendelkezsi
jogt s szabadsgt a rendtagokkal szemben. Megelzte ezt a
rendeletet egy msik, ugyancsak Mria Terzia idejbl szrmaz
rendelet,2 melyet 11. Jzsef szintn feljtott,3 mely a gimnziumi
igazgatkat s tanrokat ugyanazokkal a kivltsgokkal ruhzza
fel, mint amelyekkel a klnbz rendekben a lektorok s a hit
sznokok brtak. A kegyesrendet illetleg ez az intzkeds a
theolgiai tanrokra s az . n. concionatorokra vonatkozott. Ez
utbbiak a rendhz tagjainak tartottak bizonyos idben beszdet,
de klnsen a rendi templomokban meghatrozott nnepnapokon
a hveknek. Igen tisztelt s tekintlyes lls volt a rendben; min
den hzban volt ilyen hivatal, tbb helyen nem is egy, hanem
tbb rendtag volt annak betltsvel megbzva, rendszerint id
sebbek, akik mr nem tantottak. Ez az intzkeds II. Jzsef rszrl
kivlt azrt volt rossz hatssal a rendi belletre, mert a tanri kar
javarszt abban az idben klerikus tanrok tettk s gy a mr
klnben is becsszott nagyzsi hbort s a velejr fkezhetet
lensg csak mg jobban megntt.
A csszr a megkezdett ton tovbb haladt. jabb kt ren
delet rkezett az 1783. vben, mely kzvetve ismt csak a fent-
jelzett clt szolglta, t. i. a tanri tekintly mestersges emelst a
rendi llsok tekintlynek letiprsa, st maguknak a tiszteletbeli
s tnyleges llsok megszntetse rn. gy alig egy vre a vci
kptalan utn megjelent 11. Jzsefnek az a rendelete, mely a rend
ben mindenfle tiszteletbeli llst, cmet, rangot s kivltsgot
megszntet, de megszntet tnyleges s a rendi kormnyzs szem-
129091781. Int. Reg. Kegyesr. Ievtr.
2 !776. vi aug. 29-n kelt 734 sz. a.
3 1781. vbl 1892 sz. Int. Reg. Kegyesr. Ievtr.
41
pontjbl annyira szksges llsokat is a kormnysegdek s
kormnytancsosok llst. gyszlvn csak kt rendi elljri lls
maradt meg, a rendfnki s a hzfnki tisztsg. Eltekintve attl,
hogy a tiszteletbeli llsok megszntetsvel sok rdemes s kivl
rendtag, aki mgtt sok s nehz munkban eltlttt vtizedek
mltak el, joggal zokon vehette, hogy fiatal s kezd emberekkel
egy rangba helyeztk ket, a tnyleges s teendkkel sszekttt
kormnysegdi hivatal elnyomsval sok nehzsg grdlt a rend
fnk el a rend gyeinek vezetsben.
Azonban az igazn slyos s veszlyes kvetkezmnyekkel
jr rendelet csak ezutn rkezett meg, mely a rendi bels alkot
mnyt gykeresen mdostotta, felforgatta s igazn a legszomorbb
vlsg el sodorta.
Amint ugyanis I. Jzsef a szerzetesrendeket eltpte a gene
rlistl, gy nem llott meg, hanem elvgta, ha nem is teljesen,
de lnyegben mgis, az egyes szerzeteshzakat a provincilistl
is azzal a rendelettel, melyet az 1784. vi nov. 30.-rl keltezve
lekldtt a Budra kltztt (1783-ban) helytarttancsnak, mely
1785 jan. lO.-iki tancslsben trgyalta s lekldte a rendfn
kknek. Ebben a rendeletben1 nem kisebb dologrl van sz,
mint arrl, hogy az egyes szerzeteshzak ezentl maguk vlasztjk
hzfnkeiket; a provincilis nagykptalanban ezutn csak ezek
az gy megvlasztott hzfnkk jelenhetnek meg s magnak a
kptalannak szinte egyedli feladata a provincilis vlasztsa; vgl
a provincilis vizitci joga ersen korltozdott.
A rendelet rtelmben az eddigi a rendekben dvott azon
szokst, melynl fogva a helyi (hzi) elljrkat kineveztk vagy
(rendi kormnytancsban) megvlasztottk, az ezzel jr sok ht
rnyos kvetkezmny miatt meg kell vltoztatni s ennek helybe
a csszr a kvetkez eljrst rendelte el :
1. A jvben minden rendhz vagy zrda maga vlasztja a
priort vagy quardint vagy rektort, egyszval a kzvetlen hzi els
elljrt. A provincilisnak ebben csak annyi a joga, hogy a vlasz
tst megersti vagy esetleg az alkalmatlan egynt a megvlasz
tsbl kizrja (den Unfhigen die Exclusivam gbn). A vlasztst
a hzi msodelljr (subprior, vikrius, vicerektor) vezeti; rszt
vesz benne minden fogadalmas rendtag, de a laikus testvrek
kivannak zrva. Elljr csak fogadalmas s felszentelt rendtag
1217/1785 kancell. Orsz. Levtr,
42
lehet, akr abbl a hzbl val, akr a rendtartomny valamely
ms hzban tartzkodik. A vlaszts rvnyhez abszolt sz
tbbsg kell s ha a harmadik szavazsnl sincs meg az abszolt
sztbbsg, akkor azt kell jonnan megvlasztott hzfnknek
tekinteni, aki a harmadik szavazsnl relatv sztbbsget kapott.
Minden hrom vben j vlasztst kell tartani, de mindannyiszor
megvlaszthat a rgi elljr, ha alkalmasnak bizonyult.
2. A tartomnyi nagygylsen, melynek a jvben ffeladata
a provincilis megvlasztsa lesz, a tnyleges provincilison kvl
ezentl csak az egyes hzak kzvetlen, els elljri jelenhetnek
meg, hogy vlasszanak uj provincilist vagy hogy megerstsk
tisztben a rgit. A provincilis tiszte a jvben 6 vig tart. Ebbl
kifolylag ezentl csak hat vi idkzkben szabad provincilis
kptalant tartani; ezenkvl minden egyes esetben az jonnan
megvlasztott vagy jra megvlasztott provincilis vlasztsrl
rtesteni kell mindazon egyhzmegyk pspkeit, ahol a rend-
tartomnynak hza van, valamint fel kell terjeszteni a helytart-
tancsnak megersts vgett.
3. Mivel ezentl a hzi msodelljrt, p gy, mint a tbbi
kisebb hzi tisztsget betlt egynt a hzfnk nevezi ki, azrt
be kell szntetni azt a szokst, hogy a nagy kptalanra a hzf
nkn kvl ms valaki is felmenjen a hzi tagok kzl, tovbb
a rendtagoknak egyik hzbl a msikba val thelyezst; ebbl
kifolylag a provincilis csakis akkor helyezhet t egy rendtagot
ms hzba, ha klnsen fontos krlmnyek srgetik.
4. A rendfnknek eddig szoksa volt az egsz rendtarto
mny hzait megltogatni (visitatio); ezt a provincilisnak a jv
ben be kell szntetni, mely ltogatst csakis abban az esetben
teheti meg s csak azt a rendhzat ltogathatja meg a provincilis,
ha s amelyben zrzavar van, vagy valami ms fontos esemny
vagy krlmny az szemlyes jelenltt s ltogatst okvetlenl
megkvnja.
Vgl 5. Az egyes szerzeteshzak elljrit ezen j vlasztsi
eljrs szerint mielbb (4 hten bell) meg kell vlasztani. A nagy
kptalan idejt az tazsra val tekintettel, csak mjusban lla
ptja meg.
A rendfnk az tasts rtelmben a rendeletet kzlte az
egyes hzakkal s flszltja a hzak tagjait, hogy az j rendelet
rtelmben ejtsk meg a vlasztst. A vlasztsok meg is trtntek
s a rendfnk az jonnan megvlasztott hzfnkket megerstette.1
1 Kecs. hzt. I. kt. 230. 1.
43
Mivel a hzfnki llsnak vlaszts tjn val betltse
krl nehzsg merlt fel arra nzve, hogy az egyes szerzetes
hzakhoz beosztott, de a rendhzon kvl mkd rendtagok
brnak-e s mennyiben szavazjoggal, a csszr gy szablyozza
a rendhzakon kvl mkd tagok vlasztsi jogt, hogy azokat,
akik llandan kint mkdnek, a vlasztsra nem kell meghvni,
de egyenesen kizrni nem azabad ket abbl, gy, hogyha rszt
akarnak a vlasztson venni, sajt kltsgkn eltazhatnak az
illet rendhzba s rszt vehetnek az elljr vlasztson.1 Akik
pedig a lelkipsztorkods terheit nem brjk el regkor vagy
gyengesg miatt, visszatrhetnek a rendhzakba s az elljr
vlasztsban szavaz joggal brnak, st elljrknak meg is
vlaszthatk, ha klnben kpesek a hivatal viselsre.
Az jonnan megvlasztott vagy jra megvlasztott elljr
lemondsa csak abban az esetben fogadhat el, ha megrendlt
egszsgi llapota vagy igen magas kora miatt nem tudn az ell
jri llst betlteni. Abban az esetben, ha szavazategyenlsg
miatt nem lehet eldnteni, ki a megvlasztott elljr, a pspk
dntsre kell bzni.12
Ez az intzkeds az eddigi bels alkotmnyt a rendnek
egszen mdostotta; a rendi let kialakulsra igen szerencstlen
kvetkezmnyekkel jrt. Nem tartom szksgesnek, hogy ezeket
a kvetkezmnyeket most ismertessem, mert trgyalsunk II. rsz
ben erre a trgyra jra visszatrek s okiratokkal bizonythatom
azt az lltst, hogy egy maga ez az intzkeds is vgzetes bajba
sodorta a rend bels lett.
II. Jzsefnek gy ezen, mint mr elbbi a kormnysegdi
hivatalt megszntet rendelete folytn a rendi bels szervezetben
bizonytalansg llott be arra nzve, hogy ki legyen a rendfnk
utdja abban az esetben, ha idkzben hal meg mandtum
nak lejrta eltt. A vci nagykptalan erre nzve gy rendelkezett,
hogy ebben az esetben a korban els kormnysegd kveti, ha
mg csak egy v van htra az j vlasztstl. A rendfnk a hely
tarttancshoz fordult azzal a krdssel, hogy nem lehetne-e a
provincilisvlaszts alkalmval egyttal egy viceprovincilist is
vlasztani, aki abban az esetben, ha a rendfnk idkzben meg
hal, esetleg vagy tovbb viszi a teendket a hat v vgig, vagy
1727/6266, 1788. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
2 14551/1785. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
44
nem vrja meg a hat v vgt, hanem mindjrt sszehvja az j
rendfnk megvlasztsra a tartomnyi nagygylst. A helytart-
tancs a krdst gy oldja meg, hogy nem kell megvrni a hat
v leteltt, hanem mindjrt ssze kell hvni a kptalant s az j
provincilist megvlasztani, semmifle vikrius vagy helyettes pro
vincilisra szksg nincsen.1
A nagykptalan megtartsi mdjra, elnklsre, provincilis
halla vagy akadlyoztatsa esetre vonatkozlag a kancellria el
terjesztsre a csszr elrendelte,1 2 hogy az egyntetsg kedvrt
a rgi provincilis akkor, mikor mg tnyleges provincilis, hvja
ssze a nagykptalant. Mivel pedig mr megbzatsa lejrt, az
elnki tisztet annak a hznak fnke viselje, amely hzban a pro
vincilis kptalant megtartjk, aki egybknt is azon esetre, ha a
provincilis meghal vagy akadlyoztatva van, a provincilis nev
ben s tisztben jr el ; kivlt, ha a provincilis idkzben meg
hal, az feladata sszehvni a provincilisvlaszt kptalant. Egy
ttal azt is megllaptotta a helytarttancs a rendfnkhz int
zett levelben, hogy a tartomnyi nagygylst ezutn Pesten kell
megtartani, teht a rendfnk helyettese szksg esetn mindig
a pesti hzfnk.
Idkzben meghalt Conrdi rendfnk s a helytarttancs
Knigsacker pesti hzfnk levelre megengedi, hogy provincilis
vlaszt kptalant tarthassanak. A nagygyls rendfnkk Knigs
acker Jzsefet vlasztja meg. A csszr a vlasztst jvhagyja
s a helytarttancs tjn az j rendfnkt hivatalban megersti.
Knigsacker rendfnkk val vlasztsval egy jabb krds
merlt fel, mely a kancellria dntse al kerlt. Knigsacker
ugyanis rendfnkk val megvlasztatsa utn is megtartotta a
pesti hzfnksget. A helytarttancs ezt azon a cmen kifog
solta, hogy ha netaln is idkzben meghalna, vjjon ki hvja
akkor ssze a nagykptalant? A rendfnk vlaszban arra hivat
kozott, hogy hrom vi mandtuma mg nem jrt le, azrt nem
mondott le a hzfnki llsrl; klnben is ez nem szokatlan
jelensg a rend trtnetben, mert pl. Nemesnyi Adolf az 1751.54.
vekben mint provincilis egyttal nyitrai hzfnk is volt. Az
gy fltt a kancellria gy dnttt, hogy mivel az 1751. v ta
a rendhzak gye is, de magnak a rendnek vezetse is egsz
1 13177/1785. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
2 11860/1785. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
45
j irnyt nyert, az elmlt idkre plda gyannt hivatkozni nem
lehel, annl kevsbb, mert a rendfnk hivatsa nem egy hznak,
hanem az egsz rendnek vezetse, mely megkvnja, hogy bizonyos
rendkvli esetekben sajt szemlyes jelenltvel intzze el a bonyo
lult gyeket, amikor a gondjra bzott hzat msra kell bzni. De
meg klnben is, mint bkebir elljr s alattval kztt, ha
egyenetlensg merlne fel, nem viselhet hzfnki tisztet, teht
a jvben ezt a kt hivatalt mindig szt kell vlasztani.1
* *
*
Ilyen mdosult llapotban maradt a rend bels alkotmnya.
De ezek az intzkedsek is tmeneti jellegek maradtak, mert mr
az 1786. v vgn mg gykeresebb talaktsrl, a rend egsz
tszervezsrl volt sz.
IV. Fejezet.
A rendi nvendknevels s tanrkpzs gye.
1. . A nvendknevels s a tanrkpzs az egye
temes szeminriumok ltestse eltt.
Mint minden intzmny, gy a szerzetesrendek letben is igen
fontos az utdok minl jobb s clszerbb kikpeztetse. A kegyes
rend is mindenkor igen nagy gondot fordtott nvendkeinek neve
lsre, br a korviszonyokkal s a tants gynek sokszor srgs
kvnalmaival mindig szmolnia kellett.
1. Abban az idben, melybe trgyalsunk anyagt beleillesz
tem, az ifjak tbbnyire a humanira osztlyok elvgzse utn
jelentkeztek a rendben val flvtelre, arnylag vve nagyon keve
sen a blcsszeti osztlyok elvgzse utn. Eltekintve attl, hogy
igen kevs olyan gimnzium volt abban az idben az orszgban,
ahol blcsszetet is tantottak, magnak a rendi nevelsnek md
szerbe legjobban bekapcsolhat volt a humanira osztlyokat
vgzett tanul ifj flvtele s tovbbkpzse. A novicitus kt
vig tartott, melynek msodik vben azonban mr rendszerint
tantottak. A novicitus utn mint klerikus tanrok mkdtek nehny
vig, amiutn a blcsszeti tanlmnyaikat vgeztk el. A blcs
13836/2416. 1786. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
46
szt elvgzse utn ismt tantottak nehny vig. Mikor elrtk az
elrt letkort, rendszerint flszenteltk a klerikusokat, mg ha nem
is vgeztk el a theolgit s csak utnna kerltek fel a theolgira.
Ez nagy vonsokban a nvendknevels menete. Rszletezve
s az 1782. vbl szrmaz Famlia Domus adatait alapul vve a
kvetkezkben mutatom be a rend akkori llapott.
a) Novicitus. A rendnek hrom helyen volt novicitusa:
Privigyn, Trencsnben s Kecskemten. Mivel a novicitus kt
vig tartott, kln vlasztom az els ves noviciusokat a msod
vesektl. Privigyn volt 10 1. ves s egy laikus testvr, Tren
csnben 9 I. ves s egy laikus testvr (sebsz), Kecskemten
1. ves s egy laikus testvr, teht 25 1. ves novicius volt s 3
laikus testvr. Az 1. ves noviciusok (Novitii primi Anni Studiosi
v. Repetentes Humaniorum) a szerzetesi let alapelemein kvl
ismteltk a humanira trgyakat. Azonban a novicitus egyttal
tanrkpzintzet is volt, azrt igen fontos trgy volt a novicitusban
a methodologia (In methodo Scholas docendi Instituiio). Trencsn
ben s Privigyn a helyettesmester tantotta s ismteltette a novi-
ciusokkal a humanira trgyakat (Novitiorum in Humanioribus
Studiis conformiter ad Benignum Systema Litterarium institutor).
1. ves novicius csak rendkvli esetben tantott, mint tallunk
Trencsnben egy esetet.
Tanultak a novicitusban nyelveket is, grg s hber nyelvet.
Privigyn a hzi consultor tantja e kt nyelvet a novicitusban,
Trencsnben csak grg nyelvet tanulnak. Mindezekrl a kecske
mti novicitusnl nincsen emlts, pedig legalbb is a methodo-
logit, vagyis a tantrgyaknak az elrt tanmdszer szerinti tants
mdjnak elsajttst okvetlenl kellett tantani.
A II. vi novicitus tagjai mindnyjan tantanak vagy a gram-
matiklis osztlyokban vagy az elemi iskolban. A 4 privigyei
msodves novicius kzl 3 tant a grammatikban, 1 az elemiben,
a kt trancsni a grammatiklis osztlyokban tant.
b) Blcseleti tanlmnyok. A novicitus elvgzse utn ritkn
kerlt a sor mindjrt a blcseleti tanulmnyok elvgzsre, hanem
rendszerint 23 vet tantottak s csak azutn vgeztk blcseleti
tanulmnyaikat. Abban az idben a rendi klerikusok hrom helyen
vgezhettk blcseleti tanulmnyaikat: Nyitrn, Pesten s Nagy
krolyban. A rendben akkor volt 9 els- s 7 msodves blcs-
szettanul klerikus. A filozfia trgyai voltak: logika, metafizika,
matematika, fizika s oknyom-trtnet.
47
c) Mikor a theolgiai tanulmnyok vgzshez juthattak a
rendtagok, rendszerint mr fel voltak szentelve. A theolgit kt
helyen tantottk, Nyitrn itt voltak tbbsgben s Brezn-
bnyn. Nyitrn a theolgiai intzet igazgatja Conrdi Norbert
(a ksbbi rendfnk) volt, egyttal kormnysegd volt s a
theolgusoknl a keleti nyelvek tanra. kvle mg ngy tanr
tantott a theolgin, kett dogmatikt, egy morlist s egy patol
git. A theolgusok szma mind felszentelt rendtag, tizenegy,
7 els-, 2 msod- s 2 harmadves. Breznbnyn csak kt tanr
tantott: a hzfnk s a kis gimnzium igazgatja, mind a kett
dogmatikt; theolgus volt 4, kik szintn mindnyjan flszentelt
rendtagok voltak.
2. Mikor 11. Jzsef trnralpett, ilyenek voltak a rendi nven
dknevels s tanrkpzs viszonyai. 11. J zsef az egsz papkpzs
s szerzetestanr kpzs gyt felforgatta, de nem mindjrt ural
kodsa elejn, mert az els 2 vben eldjnek szellemben fej
lesztette tovbb a nevels gyt.
Mria Terzia az intenzivebb s szakszerbb tanrkpzs
gyt gy akarta elmozdtani, hogy egy 1778-bl szrmaz rende
letvel megparancsolta, hogy a szerzeteshzakban csak azok tant
sanak filozfit s theolgit, akik a budai khlyi egyetemen nyertk
kpestsket, Ezt a rendelkezst a helytarttancs tanulmnyi
bizottsga a kegyesrend fnknek klnsen figyelmbe ajnlotta.
Elzleg azonban mr a rendfnk kapott a helytarttancstl is
leiratot,1 mely hivatkozva az elbbi rendeletre kifejti, hogy a szer
zetesrendek fnkeinek azrt kell a budai kirlyi egyetemre rend
tagokat kldeni, hogy ott repeticiban rszeslve kell mdszeres
tudst sajttsanak el, mert gy tanthatjk rendi nvendkeiket is
arra, hogy azok haszonnal s kell eredmnnyel tanthassanak a
nyilvnos iskolkban. Evgbl a helytarttancs krdst intzett a
rendfnkhz, hogy ilyen egyetemet vgzett tanr tant-e mr
valahol a rendben? (A novicitusokban, mint fentebb jeleztk, mr
gy tantottk a noviciusokat.)
A helytarttancs keretn bell mkd tanulmnyi bizottsg
a kegyesrenddel kapcsolatban rszletesebben foglalkozott az egye
temi repetici gyvel.1 2
A tanulmnyi bi/ ottsg arra a szerinte ismeretes tnyre hivat
14554/1782. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
2 1783. febr, 2.-iki lsnek jegyzknyvbl 1931. sz. a.
48
kozva, hogy nincs elg olyan taner, akinek a kor kvnalmainak
megfelel szakkpzettsge volna, azrt a bizottsg a kegyesrend
gyeit figyelembe vve azon ltalnos utastsokhoz, melyeket a
kirlyi tancs (Senatus Regius) az 1782. vi nov. 14. a szerzete
sekre nzve ltalnossgban elrendelt, a rszletkrdsek helyes
megoldsa vgett tbb hozztoldst csatol figyelembe vve
mindenben a szisztma elrsait, mely a tantrgyak eladsban
mindenben egyforma beosztst s anyag kezelst rendel el; ami
termszetesen elssorban rinti a kegyesrendet, mint melyre Ma
gyarorszgon a legtbb gimnzium van bzva, melyben sajt tanrai
tantanak.
a) Mivel igen nehz s fltte kltsges feladat lenne, ha
minden egyes a tants tern mkd vagy arra rendelt egynt a
budai egyetemre kellene kldeni repetici miatt, azrt a tartomny
fnk krsnek e dologban helyet kell adni, hogy t. i. a rendi
noviciusok a novicitusban kapjanak alkalmas s kiprblt vezetk
utastsa mellett oktatst mindabban, amit a szisztma elr, hogy
mikpen kell az anyagot eladni s az ifjsgnak kifejteni. Hogy
azonban azok, akikre az iskolk fltt val magasabb felgyelet
tiszte bzva van, biztosak s nyugodtak lehessenek a fell, hogy
a kegyesrend nvendkei csakugyan a szisztma elrsnak szel
lemben nyertek kell s helyes tbaigaztst az sszes tantrgyak
ban, azrt azok a szerzetestanrok, akikre a rendi noviciusok
nevelse r van vagy r lesz bzva, a nyri hnapokra ide
jnnek a kirlyi egyetemre Budra vagy Pestre, ahol a kegyes
rendnek hza van. Itt azutn a kirlyi egyetemen a szisztma
minden rszben s az egyes rszek alkalmazsban alapos oktatst
nyernek gy, hogy vgig hallgatjk az eladsokat, a magisterek
vizsgit s mindent gyakorlati kivitelbl sajttanak el. Azutn a
kirlyi (egyetemi) tancs (Senatus Regius) eltt vizsgt tesznek a
szisztma alapos ismeretrl s alkalmas pldkkal bemutatjk
kszsgket annak gyakorlati alkalmazsban; azutn hiteles bizo
nytvnyt kapnak a kirlyi tancstl s gy hozzfoghatnak otthon
szerzetk nvendkeinek mdszeres oktatshoz.
b) Miutn gy kell s szakszer oktatsban rszesltek a
szerzetes noviciusok az elrt mdszer kezelsben, mieltt az
ifjsg nevelsre s tantsra alkalmazst nyernnek, elbb vala
mely szomszdos fgimnzium igazgatja s a humanirk s a gram
matikai osztlyok legidsebb tanra eltt lelkiismeretes vizsglatot kell
tennik, akik mindazon trgyak krbl, amelyeket tantani fognak,
49
megvizsgljk s ennek eredmnyrl hiteles bizonytvnyt llta
nak ki. (Ez teht azokra a tanrokra vonatkozik, akik a gramma-
tiklis s a humanira osztlyokban fognak tantani.)
c) A magasabb tanulmnyokat, t. i. a blcseleti tanulmnyokat
illetleg a tartomnyfnknek arra legyen gondja, hogy a kegyes
rend tagjai kzl venkint kldjn a budai kir. egyetemre kt
jelesebb tehetsg ifj rendtagot a theolgiai kurzus megismilsre
s kettt a blcseleti tudomnyok alaposabb elsajttsra; ilyen
mdon rendszeresen sajttjk el ezeket a tudomnyokat s otthon
viket is gy tanthatjk.
Ami azokat illeti, akik ezeket a tudomnygakat nyilvnos
fiskolkon, t. i. a budai kir. egyetemen vagy a kir. akadmikon
vagy a pspki lceumokban akarjk eladni, azok elbb egyetemes
szaktudomnyuk fokozatain tartoznak thaladni, mert nem lehet
senki a felsbb tanulmnyok tanri szkein rendes tanr, csak aki
a kir. egyetemen a doktori babrt megszerezte ; teht nem is folya-
modhatik ezen llsok elnyersrt senki, ha elbb a budai egye
temen a szigorlatokat teijes sikerrel ki nem llotta.
Azokra a tanrokra pedig, akik ezeket a felsbb tanulm
nyokat sajt szerzetk nvendkeinek sajt rendhzaikban akarjk
eladni, az a rendelkezs az irnyad, hogy mieltt a (theolgiai)
tanri vagy lektori llsra megbzst kapnnak, hacsak elbb esetleg
a budai egyetemen az illet tudomnyszakbl kell sikerrel mr
be nem szmoltak volna, azon trgyakbl, melyeket el akarnak
adni, vagy a budai egyetemen a megfelel fakults eltt, vagy
valamely szomszdos kirlyi akadmin magukat vizsglatnak kell al
vetnik, s senkit, mg otthon a rendhzban sem szabad sem tanri,
sem lektori llsra alkalmazni, csak miutn vizsglatt kell siker
rel elvgezte.
Azonfell a szisztma 15. .-nak elrsa szerint ktelesek
a szerzetesek ezeknek (tanroknak) a hzi privtiskoljukban el
adott tteleit venkint a tartomnyfnk tjn a budai kirlyi egye
temi tancsnak elkldeni, egyben arrl is szmot adni a tancsnak,
hogy a tantrgyak eladsban milyen mdszert kvettek s milyen
szerzket hasznltk eladsuk vezrfonalul.
Eddig tart a bizottsg intzkedse a febr. 2.-i (1783) gyls
ben, melybl tiszta kpet nyernk a tanrkpzsnek akkori idben
elrendelt mdjrl. Ha nem is teljesen, de mr jrszben ezen
elrs szerint trtnt a tanrkpzs a kegyesrendben. A theolgiai
tanrok ugyan nem voltak mg doktorok, de az is csak id kr-
4
50
dse volt, hogy megvalsuljon. Egy theolgiai doktora volt a
rendnek, aki a budai egyetemen tantott (Perczel). Filozfiai doktor
abban az idben 12 volt a rendben (hrom bekebelezett), leg
nagyobb rsze Pesten volt, ahol a nvendkek tanultak blcseletet.
A fentemltett jegyzknyvnek mg van kt pontja, melyet
rdemesnek tartok mr itt megemlteni.
d) Mindenki eltt kzismert tny, folytatja a jegyzknyv
hogy a kegyesrendiek anyagiakban rendkvl szklkdnek,
azrt a tartomnyfnknek ismtelve megtett srgs krsre az
egyetemi kirlyi tancs alzattal kri felsgt, hogy mint a koldul
szerzeteknek, nekik is adjanak a tanulmnyalapbl a repetici id
tartamra nmi seglyt, s pedig annak a ngynek, aki a theolgiai
s filozfiai kurzust megismtli, egyenkint 100100 irtot az 1783.
vi nov. 1. napjtl kezddleg; azoknak pedig, akik a nyri
hnapok alatt a grammatikai s humanira tanulmnyokat ismtlik,
egyenkint 5050 irtot juttassanak.
e) Ezeket az intzkedseket ms szerzetesrendek nvend
keire is ki kell terjeszteni.
Ezzel fejezdik be a helytarttancs tanulmnyi bizottsgnak
jegyzknyve, melyet felterjesztenek a kancellrihoz s a csszr
hoz. Vlasz azonban nem rkezik. Sokkal nagyobb, az egsz
nevelsgyet, de klnsen a papsg s szerzetesek nevelsnek
gyt j irnyba terel, gykeres vltozs kszl, mely az eddigi
llapotokat egszen kiforgatja az egyetemes papnevel-intzetek
ltestse (Seminarium Oenerale).
2. . Az egyetemes papnevel-intzetek (Seminarium
Generale) fellltsa.
II. J zsef is, de mg inkbb tancsadi, nagyon tisztban
voltak azzal, hogy azok a nagy reformtervek, melyek lelkket be
tltttk, csak is gy valsulhatnak meg, ha a papsg s a szer
zetessg gondolkozsmdjt a felvilgosult eszmk szerint meg
tudjk vltoztatni. Erre csak gy lehetett remny, ha a papsg s
a szerzetestagok kikpzst egszen j alapra fekteti, vagy mint
Rautenstrauch, braunaui apt, ezen gynek szomor hr elhar-
cosa mondta: . . . a jvben a papsg kikpeztetst kzvetlen
llami ggy teszi".1 II. Jzsef megtette e tren is az elhatroz
lpst, melynek kezdete szintn visszanylik Mria Terzia idejre.
1 Wolfsgruber: Migazzi 557. 1.
51
Ugyanaz a bizottsg, mely a felvilgosultsg hullmainak
nagy ervel ellenllni tud jezsuita rend eltrlsben kzremk
dtt, a rend feloszlatsa utn elhatrozta, hogy vgre valahra
Ausztriban is flemeli a szellemi letet arra a magaslatra, melyben
az szaki Nmetorszgban van, s ezrt gy az alsbb, mint a
felsbb iskolkban nagy erllyel hozzfognak a szksges javtsok,
hinyptlsok s jtsok eszkzlshez. Az elrt eredmnyt leg
rvidebben Migazzi bborosnak szavaival fejezhetem ki, aki az
1777. vben VI. Pius ppnak kldtt jelentsben a tbbi kztt
ezeket mondja: A theolgiai tanulmnyoknak kt vvel ezeltt
megkezdett talaktsa semmi jt sem igr, mert a dogmatikra s
a morlisra olyan kevs idt fordtanak, hogy az alapos kikpzs
remnye ki van zrva. Az egyhzjog pedig gy, amint most
tantjk csak kritizl, vitatkoz, szertelensgre hajl szelleme
ket nevel".1
Mria Terzia uralkodsnak utols ht vben a felvilgo
sultsg talajt gy ksztettk el, hogy a theolgiai tanterveket
tdolgoztk, de klnsen a tanknyvekbe beloptk a febronianista
s janzenista eszmket. Mikor II. J zsef lpett trnra, mr sem a
tanterven, sem a tanknyvekben lnyegesebb vltoztats nem kel
lett, csak olyan egynekre volt szksg, akik ezen szellemtl s
a felvilgosult eszmktl thatva tantsk a theolgit s akkor
a gpezet jl mkdik." 2
11. Jzsef a papsgnak az j, rla nevezett jozefinizmus szel
lemben val neveltetsre teljes ervel rvetette magt. Ezt a
clt akarta elrni az egyetemes papneveldk, a Seminarium Gene
rl intzeteinek fellltsval, melyek a pspki joghatsg alul
kivannak vve s kzvetlen llami felgyelet alatt mkdnek.
Gondom lesz r rja mr az 1781. vi oktber havban
Hrczan bborosnak Rmba hogy az plet, amelyet a jv
szmra ptek, tarts maradjon; a kzponti szeminriumok az n
szellemem szerint val papoknak lesznek a meleggyai s azok a
lelkszek, akiket itt kpznk ki, tisztultabb szellemet visznek ki
magukkal a vilgba s helyes tantssal fogjk azt a np leikbe
beleplntlni.3 Annyit jegyzek mg meg, hogy az egyetemes pap
nevel-intzetek alaptervezetnek kidolgozsa Rautenstrauch mve.
Az udvari kancellria tagjainak is volt arra gondjuk, hogy
1Wolfsgruber, Migazzi 331. I.
2 Kaunitz szavai Wolfsgruber, Migazzi 524. 1.
3 Supka, II. Jzs, vl. lev. 40. 1.
4*
52
minduntalan kifogsoljk s tarthatatlan llapotnak tntessk fel a
szerzetesek privt, hzi oktatst, gy, hogy errl az oldalrl is
rbrjk a csszrt az j intzmny ltestsre. A nevezetes ren
delet els formjban mr az 1782. vbl val (Ueber einen aller-
unterthnigsten Vortrag dr Bhm. u. Oesterr. Hofkanzley de
dalo 23. Aug. 1782), vgleges alakjban az 1783. vben kelt.1
Elrebocstok annyit, hogy a rendelet a szerzetesrendekre
mrt igazi csapst, mert a rknyszertett j szellemen kvl meg
szntette a novicitust.
A trgyhoz tartozlag a rendeletnek elssorban a szerzete
sekre vonatkoz rszeit dombortom ki.
A blcseletnek s a hitiudomnynak a szerzetes hzakban
val partikulris tantsa mindig hinyos volt s olyan is marad,
teht el kell trlni. A szerzetesrendek ezentl mr csak akkor
vehetnek fel ifjakat a novicitusba, ha azok minden tanulmnyaikat
befejeztk s hsz s egynhny vesek. De tovbb a szerzete
sektl hamistatlan, tiszta erklcsi letet kvetelnk, amelyet csak
gy lehet elrni, ha az ifjakat kora ifjsguktl fogva a csbt
soktl s buksoktl gondosan visszatartjuk viszont semmifle
rend vagy szerzet nem tarthatja fiatal tagjait veken keresztl az
egyetemen, hacsak elzetesen hivatsukrl s erklcsi rtermett
sgkrl kell meggyzdst nem szerzett.
Mind a kt cl elrsre csak egyetlen egy biztos eszkz
van, t. i. az 1783. nov. 1-n minden rendben s szerzetben (a
nmet szveg mindvgig Orden und Stift kifejezseket hasznl)
sznjenek meg a hzi tanfolyamok; a tanulmnyait vgz ifjsg
az egyes orszgok szerint egyetemekre vagy lceumokra helyez
tessk t s maradjanak ott addig, mg betltik a 24. letkort s
a flszentelst elrik. Minden egyetem vagy lceum mell a papsg
ltszmnak s az orszg nagysgnak megfelel egyetemes pap
nevelt kell pteni, melyben egytt van a tanulmnyait vgz
papsg; minden szerzetesrend venkint megllaptott sszeget fizet
tagjainak elltsra.
. . . Ktfle ellts lesz a papnevelintzetekben, egyik a
koldul szerzetek szmra, a msik a tbbi szerzetesrend s a
vilgi papsg szmra. Minden szerzetesrend nvendkeivel egytt
kld egy lektort is az egyetemes szeminriumba, aki a fiatalok
fltt felgyel, de egyttal korrepetitorjuk is. A lektorok min
1 8885/1783. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
53
dig felszentelt papoknak kell lennik a szeminriumokban a
lelkiigazgati teendket is elltjk.
A ffelgyeletet az ilyen egyetem vagy liceum mell ptend
szeminrium fltt egy pspk gyakorolja, aki egy kanonokot
vagy ms valakit a vilgi papsg krbl igazgatnak s gazda
sgi felgyelnek nevez ki, hogy a hzban teljes legyen a rend.
Csakis ilyen mdon s mskp semmiesetre sem lehet elrni
azt 3 j eredmnyt, hogy t. i az 1783 vtl kezdve az ifj pap
sg egyetemeken s lceumokban kapjon oktatst a tudomnyokban
s sznjenek meg a zgiskolk.
Mindegyik sajt hivatsa s maga vlasztotta szably szerint
lhet; a szerzetesrendek is meglehetnek nyugodva ifj rendtagjaik
felgyelete s nevelse fell. A nemesen gondolkoz pspk s
a vilgi pap igazgat bizonyra valamennyi fltt egyformn gyel
fel ; joga van a rossz s kifogs al es, kevs remnyt nyjt
egyneket a magasabb rendek flvtele eltt a tartomnyfnknek
s a preltusoknak bejelenteni s a szerzetbl val elbocsttatsukat
kieszkzlni; jl megjegyzend klnben, hogy tanulmnyaik be
fejezse eltt fogadalmat nem tehetnek, de k is gy, mint az
joncok, szerzetes ruhjukban jrnak s szablyzatukat minden
ben be kell tartaniok.
A szerzetesrendeknek ezen intzkedsbl semmi kruk sem
lesz, kivve, hogy nehny gyertya s fstlhordozval keve
sebb lesz, akiket egybknt msokkal knnyen ptolhatnak.
Ilyen mdon vgre valahra egyszerre valsul meg a teljes
egyformasg s mindentt azonos szellem fog uralkodni.
Eddig tart a nevezetes rendelet, melyet nem sokra rszlete
sebb utastssal ltott el a kancellria, de egyttal pontokb i szedte
a csszr rendelkezst Magyarorszgra val tekintettel. Azt rja
ugyanis az udvari kancellria tanulmnyi bizottsga,1hogy Magyar-
orszgon is ksz s felsge nemes szndka szerinti kivitelre
talljon a rendelkezs, mindenek eltt r kell mutatni azokra az
alapelvekre, melyek ennek az j rendelkezsnek kiindul pontjl
s alapjl szolgltak felsge rszrl, hogy ezekhez az alap
elvekhez lehessen alkalmazni a kiviteli mdozatokat is.
1. Mivel minden rendnek a politikai testletben, melynek
legkivlbb tagja pen a klrus egy s ugyanazon kzj
elrsre kell trekednie, azrt rendkvl nagy rdek van abban,
1 4379/1783. Canc. Orsz. Levtr.
54
hogy az (f. i. a klrus) egyforma tanulmnyok s azonos gondol-
kozsi elvek szerint kpeztessk ki, amit a hzi iskolkban elrni
biztos sikerrel nem lehetett, amint a tapasztalat bizonytja. pen azrt:
d) Be kell szntetni az sszes privt jelleg szeminriumot,
tovbb b) minden szerzetesi hzi magniskolt nov. 1.-ejvel;
c) az egsz vilgi- s szerzetes papsg egyetemes s nyilvnos
jelleg lceumokban nyeri azonos elvek szerint - kikpezte-
tst; amirt is d) az egyetemek s lceumok mellett mindentt
egyetemes papnevel intzetet kell fellltani.
2. Hogy a szerzetesrendek jelltjeiket illetleg biztosak lehes
senek a fell, eleget fognak-e tenni hivatsuknak s birnak-e kivl
erklcsi jelemmel, azrt a) a szerzetesrendek elljri elbb felveszik
ket; b) hivatsukrl gy szereznek meggyzdst, hogy azon
rendszablyai szerint ktelesek lni, mely ket felvette; c) br ugyan
csakis a tanulmnyok elvgzse utn tehetik le a fogalmakat, addig
azonban mindig hivatsuk szellemben lnek s neveltetnek.
3. Hogy azonban a szerzetes jelltek a kzjnak is hasznos
tagjai lehessenek s a lelkipsztorkods teendinek elvgzsre is
elkszttessenek, a vgbl a) a szeminriumok kormnyzsa a
pspkk feladata, b) az intzet vezetje a vilgi papsg krbl
val egyn legyen; c) a szerzetes jelltek nem bocsthatk elbb
a fogalom letevsre, csak miutn tanulmnyaikat bevgeztk s
a neveltets ideje alatt kifogstalanul viselkedtek.
4. Hogy mindezt nagyobb pnzbeli megterhels nlkl meg
lehessen csinlni, azrt a) a szerzetesrendek maguk tartoznak
jelltjeikrt vi tartsdjat fizetem* az egyetemes szeminriumnak;
b) ezeket az egyetemes szeminriumokat a lehet knyelem miatt
tbb vrosban (ahol egyetem vagy nyilvnos liceum van) szt
kell osztani.
Eddig tart a kancellria irata, mely pontokra bontja szt az
eredeti csszri rendelkezst.
A csszr ezen eredeti rendelkezse azonban csakhamar
mdosult. Valsznleg a prms a csszrtl neki megkldtt
eredeti rendelkezsre tbb szrevtelt tett, mert a csszr a prms
vlaszt Kresel brnak kldte egy rdekes levl ksretben, mely
az eredeti terv mdosulst mr kiltsba helyezi.
. . . Itt mellkelten kldm nnek a bboros levelt, melyet
az egyetemes szeminrium gyben hozzm intzett. Tntort-
1 A levl msolata 4379/1783. kancell. Orsz. Levtr.
55
hatatlanul el vagyok hatrozva, hogy megvalststl nem tgtk.
A kivitel mdjban azonban lehet vltztatni amire nzve
klnben elbb mg bekrem az egyhzi bizottsg vlemnyt.
Els rendeletem azt tartalmazta, hogy a szerzetesrendek nven
dkeiket egy-egy lektor ksretben kldjk az egyetemes szemi
nriumba. Azonban egszen bizonyosra lehet venni, hogy az sszes
szerzetesrendeknek ilyen mdon val sszegyjtse egy hzban,
azoknak egymstl eltr letmdja, elltsa stb. ilyenfle sok
kellemetlensget idzhet el. Taln sokkal egyszerbb s clra
vezetbb volna: ha ezentl senkit sem szerzetesrendbe, sem a
petrinusok (vilgi papok = Petrinerstand) kz sem vehetnnek fel,
csak miutn bevgezte a 6 vi theolgiai tanulmnyait az egyetemes
szeminriumban valamelyik belfldi egyetemen vagy lceumon.
Elzetesen jelentkezhetnk ugyan kiki a rendfnknl, aki meg
grhetn neki a rendben val s a jvben trtn flvtelt, de
ugyan gy kell jelentkeznie pspknl is, mert annak tudtn kvl
senkit az egyetemes szeminriumba felvenni nem lehet.
Itt (a szeminriumban) mint egyforma klerikusok egyenl
ellts s letrend mellett ugyanazon oktatsban rszeslnek s
felkapjk a kisebb rendeket. gy az egsz papsg mint egyhziak
egyntet kikpzsben rszeslnek, mert n egyhzi jellegre nzve
(qua talem, kzbeszrt latin kifejezs) vilgi pap s szerzetes
(Mnch) kztt klnbsget nem teszek; mindamellett a szemin
riumbl val kibocsts utn mindegyiknek teljes szabadsgban
ll abban a rendben flvtelt krni, melyet tkletesebbnek gondol
vagy ahol lelke dvssgt biztosabban vli elrhetnek.
gy lehetne elejt venni annak a nehzsgnek is, hogy igen
soknak a szerzetespapok kzl tbb ven t kell vrakozni a
novicitus elvgzse utn a fogadalom letevsre elrt 25. let
koruk elrsre, a szerzetesrendjknek is, de az illetknek ma
guknak is nem csekly terhre. Lehet, hogy a szerzetespapsg
ltszma, kivlt a szigorbb fegyelmek, apadni fog. Mivel azon
ban a papsg ltszma a szksghez kpest csak megmarad, tovbb
akik ilyen viszonyok kztt lpnek be valamelyik szerzetesrendbe,
csak annl buzgbbak s tkletesebbek lesznek, azrt az n
vlemnyem szerint egyltalban nem letbevg rdeke sem a
vallsnak, sem az llamnak, ha tbb vagy kevesebb mezitlbjr,
inget nem visel vagy hst nem ev pap van, csak legyen az
egsz papitestlet egyenl alapelvek szerint nevelve, a valdi er
klcsi ernyekben s a felebarti szeretetben kikpezve".
56
A Kreselnek szl levlben lert tervet a csszr csakugyan
kzlte a megfelel bizottsgokkal, melyek megtettk terjedelmes
jelentsket. A csszr a kancellria jegyzknyvnek vghez
szokta megjegyzseit csatolni. Jelen esetben is gy jrt el. de egy
ttal mg egy nevezetes mdostst, helyesebben a jelen viszonyok
s a jv szmra llandstott rendelkezs kztt klnbsget tett.
Klnbsget kell tenni1 gy szl az utasts a jelenlegi
helyzet s a jvre vonatkoz vgrvnyes viszonyok kztt; ami
az elst illeti, megengedem, hogy az egyes szerzetesrendek a mr
tnyleg beltztt nvendkeiket olyan vrosokban gyjthessk
ssze, ahol egyetem vagy lceum van s ott fejezzk be theol-
giai tanulmnyaikat, mg rendjk hzban is, vagy brbevehetnek
ms hzakat, vagy kln kln is elhelyezhetik a rendek nven
dkeiket. A jvre nzve azonban a kibocstott rendeletemet minden
rszletben rvnybe kell lptetni . .
Ez az utbbi utasts teht annyit jelenteit, hogy az 1783. vi
nov. l.-tl minden mr beltztt szerzetes nvendknek vagya
budai egyetemen vagy a fennll hrom lceum valamelyikn kellett
tanulmnyait elvgeznie, de nem kellett okvetlenl az ott lev
egyetemes szeminriumban laknia, hanem lehetett sajt rendhz
ban, ha ilyen helyen volt rendhza az illet rendnek, vagy brel
hettek az egyes rendek nvendkeik szmra kln hzat, ahonnan
az egyetemre vagy lceumra jrhattak.
Az egyetemes szeminriumok gynek kapcsolatval nem
tartom flslegesnek rviden arra is kitrni, hogy milyen szellem
uralkodott a tants s a nevels tern ezekben az intzetekben s
a mellettk lev egyetemeken.
Brunner foglalta ssze igen megkapan, hogy mikpen rtel
meztk a felvilgosultsg szellemt.1 2 . . . Most igazn olyan frfiak
szolglnak tmutatul az ifj lvitknak, idzi Pelzl szavait
akiknek vilgos gondolkodsmdjban s megtisztult alapelveiben
az llam megbizhatik. Most mr nem azt mondjk az egyik terem
ben : ad mentem Divi Thomae, a msikban ad mentem Scoti,
Augustini, Bonaventurae etc . . . A laxistk, probbilistk, tutioristk,
rigoristk s mindenfle ms istk eltntek. A tanknyv mind
egyformn a jzan sz, erklcsssg, a polgri trsadalom s az
llm java szerint kszlt . .
14379/1783. Kancell. Orsz. Levtr.
2 Theol. Dienerschaft. 370. skk. 1.
57
Hogy pedig kik voltak azok a felvilgosult tiszta alapelv
frfiak, megmondja Wolfsgruber,1 aki szerint az egyetemes szemi
nriumok lre igen sokszor egyhzi fenytk, st bntets alatt
ll egyneket helyeztek. Egyetemi kathedrra igen szvesen alkal
maztak olyan egyneket, kiknek egyhzias rzletk nagyon gyans
vagy ppen ellensges indulat volt. Hogy mit tantottak, arrl
rdekes kpet tr fel egy osztrk pspk, aki egy belga pspk
nek rt levelben lefesti a szomor viszonyokat.1 2 Bizonyos, hogy
szeminriumainkban a vallsossgot s erklcsssget teljesen al
ssk, hogy a krosnl-krosabb hamis tantsokat itt nemcsak
megtrik, de nyilvnosan tantjk. Ezt vilgosan ltjuk Bcsben,
Pozsonyban, Lemberg-, Grtz-, Prga-, Freiburg- s Insbruckban.
Csak nehnyat akarok felsorolni azokbl a ttelekbl, melyeket a
legtbb helyen nyilvnosan eladnak... 1. Az egyhz tvmentes-
sgt csak nehny hgvelej egyn tantja. 2. A tridenti zsinaton
hozott dogmk kzl soknak semmi nyoma az korban. 3. A
gyns isteni eredett nehz bizonytani. 4. Az egyhznak nincs
trvnyhozi hatalma, tteleinek magukban vve nincs ktelez
trvnyerejk, csak ha az llam szentesti azokat. 5. Az egyhz
nak nincs joga hzassgi akadlyokat fellltani. 6. A coelibatus
nem tkletesebb llapot mint a hzassg. 7. Az embernek fclja
nem Isten dicstse, hanem sajt boldogsgnak keresse. 8. A
szentsgek a valls klssghez tartoznak. 9. A bojt a termszet-
trvnye ellen vt, mihelyt a mrtkletessg ltalnosan megszabott
elrst tllpi. 10. A pokol bntetse nem rk. 11. Az egyhz
sok tisztn csak skolasztikus agyafrtsgot dogmaknt tant. 12.
Az nszeretet az egyedli erny, mely minden egyebet magban
foglal. 13. Az rdg nem kisrti meg az embereket.
Igaza van Brunnernek, mikor azt mondja,3 hogy az a neve
lsi rendszer s szellem, mely akkor dvott, nem vezethetett ms
eredmnyre, mint a katholikus egyhz teljes meggyllsre, st
a pozitv keresztnysg kiirtsra.4
1Migazzi 506. 1.
2 Brunner f. i. m. 37172.
3 I. m. 363. skk. 1.
4Igen tanulsgos dolgokat kzl ez gyben dr. Mihlyi kos. (A pap
nevels trtnete s elmlete. Bpest, 1896. I. k. 27075. 1.)
58
3. . Kegyesrendi klerikusok az egyetemes papnevel
intzetben.
II. Jzsefnek azon intzkedse, mellyel az egyetemes szemi
nriumokat fellltotta, a kegyesrendet igen slyosan rintette. Nem
annyira magnak a szeminriumi intzmnynek ltestse az, ami
a rendet knos helyzet el lltotta, mert az eredeti tervet a kegyes
rendet illetleg, t. i. hogy tagjait teljesen az j szellem szerint
nevelje, nem rte el, mert tny, hogy a kegyesrend tagjai kz
egyetlen egy ifj sem lpett be gy, hogy egyenesen az egyete
mes szeminriumba kerlt volna. Sokkal vlsgosabb volt ez az
intzkeds a rendre nzve anyagilag, szinte vgs erfesztse rn
sem tudta tagjai szmra az elltst megfizetni. De ez a krlmny
is mellkes azon mr vgzetes csapsnak minsthet intzkeds
mellett, mely a novicitas beszntetst rendelte el.
Elrebocstom azt, amit szksgesnek tartok elmondani a
kegyesrendi klerikusoknak az egyetemes szeminriumban val tar
tzkodsrl.
A csszri intzkeds kihirdetse utn a pspkk s a rend
fnkk Pozsonyban rtekezletet tartottak, melyen megllaptottk,
hogy a pap- s szerzetesnvendkek melyik lceumra mennek
filozfiai, esetleg theolgiai tanulmnyaik elvgzsre. gy lla
podlak meg, hogy a piarista klerikusok a filozfit Pesten vgzik,
theolgira Egerbe kerlnek, ahol a minoritknl lesznek szllson
s elltson. Azonban a helytarttancs gy a filozfusokat mint
a theolgusokat Egerbe rendelte.1 Nem sokig tartott ez az lla
pot sem. Ugyanis a csszr a theolgusokat Egerbl Pestre ren
delte a plosszerzetesek pletbe, mely a teljes szeminriumot
magba foglalja.1 2
Az egri szeminriumba t piarista theolgust kldtt a
kegyesrend, akik mindnyjan mr felszentelt ldozpapok voltak.
Azonban a rendben kzben ijeszten ntt a tanrhiny, ami a
rendfnkt arra knyszertette, hogy a helytarttancs tjn krjen
a csszrtl engedlyt ezen t rendtagnak a tants tern val alkal
mazsra, br mg nem vgeztk el teljesen tanulmnyaikat, de a
tanrhimt mskp ptolni nem lehet. A helytarttancs a rend
fnk folyamodvnyt prtollag terjesztette fel a csszrhoz, st
16806/1784. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
2 1180/1785. Helyt. t. Orsz. Levtr.
59
kln krte a rendfnk krsnek teljestst. Megjegyzem, hogy
a helytarttancs csaknem minden rendfnki felterjesztst vagy
krst prtfogolt, a kancellria s a csszr csaknem minden krst
elutastott vagy megtagadott.
rdemesnek tartom a rendfnki folyamodvny tartalmt
ismertetni.1 Az iratot Knigsacker, mint mg vikrius provincilis
terjeszti fel (Conrdi elhallozsa utn mg nem vlaszthattk meg
rendfnknek), melyben kifejti a provincia slyos helyzett a roha
mosan nvekv tanrhiny miatt s arra kr engedlyt, hogy a
jelenleg az egri egyetemes szeminriumban lev t rendtagot, kik
mr felvannak szentelve s IV. ves theolgusok, onnan kivehesse
s a tantsra alkalmazhassa, helykbe pedig kldhessen az egye
temes szeminriumba t ms rendtagot, akik mr mindnyjan elr
tk a 29. vet, st egyik-msik mr azt is tllpte s nagyon
vgyakoznak az ldozpapi mltsgra.
Ami azokat a nvendkeket illeti, akiket kivenni hajt, azok
a pasztorlis trgyak kivtelvel a ngy v alatt a theolginak
minden egyb trgyait elvgeztk, mg a pasztorlis trgyakat pri-
vtim is knnyen ptolhatjk annl is inkbb, mert a hitoktatsi
mdszertanban mr kaptak oktatst; viszont, ha a msik t klerikus,
akik eddig a tants tern mkdtek, mg sokig volnnak kny
telenek itt mkdni, mltn attl lehet tartani, hogy tekintettel
elrehaladott korukra, ha csaldnnak azon remnysgk teljese
dsben, hogy nemsokra ldozpapok lesznek, nemtrdmsgbe
esve teljesen elkedvetlenednek.
A prtollag felterjesztett krvnyre azonban eltast vlasz
rkezett, egyszeren azzal az indokolssal, hogy a provincilis
krse az ltalnosan elrt szablyba tkzik; mr pedig fzi
hozz a kancellria nem lehetne soha keresztlvinni rendele
teket, ha magnrdekek miatt azoktl eltrsnek helyet adnnk.
Mikor pedig a theolgusokat Pestre, a plosok kolostorban
elhelyezett egyetemes szeminriumba helyeztk t, minduntalan az
eltartsi dj fizetse krl merlt fel nehzsg. (A blcseleti tanul
mnyaikat vgz klerikusok ezutn is Egerben voltak elhelyezve).
Az anyagi viszonyokat albb adom el.
A szeminriumban lev klerikusok elmenetelnek gyt is
szablyozta a csszr egy erre kiadott rendeletben.1 2 Hogy azt a
1 14080/1785. kancell. Orsz. Levtr.
2 7336/526. kancell. Orsz. Levtr.
60
clt, gy kezddik a rendelet amely miatt a szerzetesrendek
tanulmnyaikat vgz klerikusainak a nyilvnos iskolk ltogatsa
el lett rendelve, el lehessen rni, tovbb mivel az llam semmi
kpen nem engedheti meg, hogy hanyag s tehetsgtelen egynek
lpjenek a papi plyra, vagy esetleg olyanok, akik mr letettk
a szerzetesi fogadalmakat vagy flvettk a magasabb rendeket
(tehetsgtelen ltkre) a npnek tanti s az dvssg tjn veze
ti lehessenek, azrt azt parancsolja a csszr, hogy az olyan
szerzetesnvendket, aki az elrt szi vagy hsvti vizsgkon
nem jelenik meg, vagy ezeken harmadrend (tertia) eredmnyt
vagy mg ennyit sem mutat fel, ha mg nem tette le a fogadalmat,
sem nagyobb rendet nem vett mg fel, el kell a rendbl bocs
tani, hacsak egyes esetben, valami elfogadhat ok miatt kivtelt
nem lehetne tenni, melyet azonban az illetkes rendfnknek jelen
teni s kellleg megindokolni kell a helytarttancsnl.
Az olyan fogadalmas szerzetes azonban, akinek vagy nincsen
tehetsge, vagy a fiatal korban meg nem kapott szksges kp
zettsget ptolni mr nem tudja, ha a nagyobb rendeket mg
nem kapta fel, vagy folyamodhatik a pspkhz fogadalma alul
val felolds s a rendbl val elbocsts vgett, vagy mint laikus
testvr a hzi teendk elvgzsre alkalmazhat.
Ha pedig egy ilyen fogadalmas rendtag flvette mr a nagyobb
rendeket, szigor megintssel s bntetssel val fenyegetssel
kell nagyobb szorgalom kifejtsre rszortani; amennyiben pedig
ez netaln eredmnytelen, vagy esetleg a tanulmnyban val rossz
eredmnynek kzzelfoghat tehetsgtelensg az oka, az ilyen egynt
lelkipsztori teendkre alkalmazni nem szabad.
Egybirnt a theolgiai s filozfiai intzetek igazgati s
azok helyettesei megbzst kapnak a helvtarttancstl, hogy min
den nyilvnos vizsga utn terjesszk fel azon szerzetesek neveit,
akik vagy msodrend (secunda) osztlyzatnl rosszabb eredmny
nyel vgeztek, vagy akik egyltalban vizsgra sem mentek, hogy
a helytarttancs s a neki alrendelt kzegek is ellenrizhessk,
hogy vjjon teljestik-e a rendfnkk a legfelsbb rendelkezse
ket? A pspkket is rtesteni kell errl, nehogy ilyen szerzete
seknek a lelkipsztorsgban val alkalmazst megengedjk.
4. . A kegyesrend vlsgos helyzete a novicitus
megszntetse miatt.
Mint fentebb emltettem, a csszri intzkeds azrt mrt a
rendre slyos csapst, mert bekellet szntetni a novicitust. Vl
sgos helyzetet jelentett ez a rendre nemcsak azrt, mert ezltal
a szksges egynek ltszma rohamosan megfogyatkozott s gy
a tanrhiny ktszeresen megntt, de volt ennek az intzkedsnek
egyb, nem kevsbb slyos kra, hogy t. i. a mr beltztt
de mg fogadalmat nem tett klerikusok knos bizonytalansgban
ltek a rend jvjt illetleg, a rendhez val ragaszkods s a
hivats sokban meggyenglt vagy egszen el is veszett, ami el
gedetlensget, st erklcsi slyedst vont maga utn, de msrszt
azt is, hogy tmegesen kilptek a rendbl.
A kegyesrend provincilisa is gy, mint a tbbi tartomny
fnk a csszri rendelet tvtele utn vlaszt kldtt a helytart-
tancshoz, melyet ez felterjesztett a kancellrihoz. Azt rja a
helytarttancs felterjesztsben,1 hogy a kegyesrend fnke a
provincia nagy szegnysgre hivatkozva, mint amely magnak a
provincinak szerzetes hzaiban is alig tudja eltartani nvendkeit,
kijelenti, hogy az egyetemes szeminriumban a nvendkek elltsi
kltsgeit kptelen fedezni, azrt azt kri, hogy a) a nyilvnos
iskolk elltsra kpestend rendtagok szmra rszesttessk a
provincia nmi seglyben; b) mivel azon rendtagokat, akik az el
rt idn t egyetemi tanulmnyaikat vgzik, iskolai mkdsre
(tantsra) alkalmazni nem lehet, mr pedig megeshetik, hogy
nmelyek meghalnak, msok betegsg miatt nem kpesek tantani,
vagy a mg nem fogadalmasok kzl egyik-msik a rendbl ki
is lp, azrt arra kr engedlyt, hogy a mr a rendbe flvett
noviciusok legalbb mg ebben az vben a novicitusban kpez-
tessenek ki a nemzeti fiskolk s a grammatiklis iskolk tanr
hinynak ptlsra, c) Mivel azok, akik az egyetemes szemin
riumban nevelkednek, a vi theolgiai tanulmnyok sikeres
elvgzse utn alighanem nagyobb kiltssal kecsegtet letplyt
vlasztanak, mint az ifjsg nevelsnek szerny foglalkozst, teht
intzmnynk szellemtl t nem hatva elrelthatlag elbocstta-
sukat fogjk krni, pen azrt, nehogy a rendtartomnyra bzott
igen sok nemzeti fiskola hinyt szenvedjen, azt kri a rendfnk,
61
1 10219/1783. kancell. Orsz. Levtr.
62
hogy mentessenek fel a 6 vi theolgiai tanulsnak ktelezettsge
alul azok, akik gyengbb tehetsggel ugyan, de kifogstalan letk
kel s a zsenge ifjsg oktatsban tanstott buzgsguk ltal
tnnek ki.
A rendfnk krvnyt a helytarttancs prtolja, mert a rend
fnktl emltett krlmny csakugyan a valsgnak megfelel. St
a helytarttancs egyenesen kri is a csszrt, hogy az 1781. mj.
l n kiadott rendeletet fggessze fel a kegyesrendre nzve, illetleg
halassza el keresztlvitelt.
A csszrtl kapott vlasz nem sok jval biztathatta a rendet,
mert az 1784. vtl kezdve a krvnyek, folyamodvnyok, szinte
knyrgsek egsz sora indul meg a rendfnk rszrl, melyek
ben mindig ugyanazt kri a rendfnk,, engedlyt a noviciusfl-
vtelre s anyagi seglyt; mindig ugyanazon indokolssal, mert a
tanrhinyon s a rend anyagi vgs szksgletein mskp segteni
nem lehet.
Az a levl, melyet Conrdi rendfnk 1784. vi jul. 14.-ri
keltezve1 a csszrhoz kld, igen vilgos kpet fest a rend akkori
helyzetrl. A nmet nyelven rt levl szszerinti fordtsban gy
hangzik:
. . . Alulrott legalzatosabban borulok Flsged lbaihoz
s krem legkegyelmesebb engedlyt arra, hogy nehny alkalmas
egynt a rendbe flvehessek s beltztethessek, hogy Flsgedtl
kegyesen a rendemre bzott nmet s latin iskolk szmra szk
sges tantkat kpeztethessek a novicitusban a jv iskolai tan
vre. Mert:
Elszr: A nagyszmban lev klerikusokat, kiknek szma kzel
jr a szzhoz, s akikre a sok iskola elltsa miatt szksg van,
miutn tbb ven t tantottak s a 24. vet elrtk, felsbb tanul
mnyaik elvgzsre az egyetemes papnevel-intzetbe kell kldeni,
s gy az iskolkban eddig betlttt llsuk megresedik.
Msodszor: Miutn legkegyelmesebb parancsot kaptunk arra,
hogy nehny olyan rendhz mellett is vegynk t nemzeti fiskolt,
ahol eddig mg nem volt, teht gy mg tbb tanerre van
szksgnk.
Harmadszor: Mivel az idn is tbben kilptek rendnkbl,
msok pedig ingadoznak hivatsukban, mert a provincia szegny
sgnl fogva csak alig nehny klerikus szmra tudja fedezni az
1 7984/1784. kancell. Orsz. Levtr.
63
egyetemes szeminriumban az ellts kltsgeit, s gy sok vnek
kell mg elmlnia, mg mindnyjan befejezhetik tanulmnyaikat,
emiatt sokan visszariadnak. Ebbl kifolylag egy msodik krs
sel is jrulok Flsged szne el, kegyeskedjk rendemet egy vi
seglysszegben rszesteni, hogy venkint tbb klerikust tarthas
sunk az egyetemes szeminriumban, mint eddig . .
Eddig a levl, melyet azzal az utastssal kldtek Bcsbl a
helytarttancshoz, hogy ez gyben krlmnyesebben trgyaljon
a krelmez rendfnkkel s hogy terjessze el sajt vlemnyt
is, mikp lehetne az iskolai hinyokat megszntetni.
Minden trgyals s krelmezs hiba val, mert a helytart
tancs minden prtol ajnlata hajtrst szenved a kancellria
egyoldal s mindig mereven visszautast llsfoglalsa miatt.
A helytarttancs nem tehet egyebet, mint felszltja a rend
fnkt, hogy krelmt indokolja meg rszletesebben. A rend
fnk jabb krvnyt terjeszt fel.1 Alig hozhat fel jabb okokat
krse tmogatsra, de azokat rszletesebben kifejti. Tbben meg
haltak, mg a fiatalabb rendtrsak kzl is (a tdvsz nagyon
puszttott abban az idben a kegyesrendben, amit a rossz ellts
s silny laks viszonyok nagyon elsegtettek). Az iskolk (nem
zeti fiskola = Natzional Hauptschule) is megszaporodtak. A rend
tagok kzl sokan inognak hivatsukban, mert beleuntak a tanul
mnyaik befejezse miatti hossz vrakozsba amirt knytelen
(a rendfnk) segtsgrt folyamodni, hogy minl elbb s minl
tbben mehessenek tanulmnyaik bevgzse miatt az egyetemes
szeminriumba.
A krvny harmadik pontja igen figyelemre mlt adatokat
tr fel. 101 klerikus van a rendben rja a rendfnk ,
kzlk 86-nak nincs fogadalma; ezek kzl t vgzi blcseleti
tanulmnyait, t pedig ismtl kurzust (repetentes). Nmelyek mr
nyolcadik, st kilencedik vben tantanak a grammatiklis osztlyok
ban vagy a nemzeti fiskolkban s kivl hivatsszellemrl tans
kodnak. 24 nvendk van, akiknek mindegyike legalbb is mr
ht vet tlttt el a rendben s akik mindnyjan mr betltttk
24. letvket, teht theolgiai tanulmnyaik vgzsre kellene ket
kldeni. Ha azonban mindnyjukat elkldm a theolgira, msokat
pedig blcsszeti tanulmnyaik elvgzsre, akkor az iskolban
bell hiny ptlsrl gondoskodni egyltalban kptelen vagyok,
14697/1785. kancell. Orsz. Levtr.
64
amirt is a jv tanvre csak 12 klerikust akarok a theolgira
kldeni, kiknek eltartsi kltsgeinek fedezsre a legsrgetbben
s legalzatosabban krek segtsget. . .
A rendfnk az 1786. v elejn jra megismtli krst,1de
mr hatrozott nyltsggal kijelenti, hogy az resedsben lev ll
sokat egyszeren lehetetlen mskp betlteni, mint csakgy, ha a
novicitusban kpez ki rendtagokat s azokat kikldi tantani.
A rendfnknek erre a hatrozott krsre a kancellria
engedkenyebb lett s azt tancsolja a csszrnak, hogy csakugyan
meg kell adni a rendnek az engedlyt a novicius flvtelre, illetleg
annyi egyn beltztetsre, amennyire szksg van a klerikusok
ltszmnak kiegsztsre s amennyi okvetlenl kell a nmet s
latin iskolk elltsra.
Azonban a rendfnknek tbb zben elterjesztett msik
krelmre, melyben a tanulmnyalapbl vi seglysszeg kiutalst
krte, hatrozottan elutast vlasz rkezett.1 2
A kancellrinak egyik bizottsga, az udvari szmvevszk
(Hofbuchhalterey) azzal indokolja a rendfnk ezen krelmnek
visszautastst, mert a rendtartomny a latin iskolk elltsra
venkint gyis 6000 frtot meghalad sszeget kap a tanulmnyi
alapbl; tovbb mivel a plbniknak tervbe vett kzeli rendezse
gy is nagyon megterheli mr s kimerni a vallsalapot; vgl a
rendnek a jvedelem s kiadsok felterjesztett jegyzkbl (fassio)
azt llaptja meg az udvari szmvevszk, hogy a rend a szks
gesekben nem szenved hinyt, teht jobb gazdlkods mellett az
egyes szerzeteshzakban ki lehet szortani akkora sszeget, amennyi
a szeminristk eltartsra szksges. St mi tbb, az udvari szm
vevszk azt mondja, hogy fejenkint 200 frtot vve alapul, a
mennyibl fedezni lehet egy-egy rendtagnak sszes vi szksg
leteit, a meglev tagokon kvl mg 43 tagot lehetne eltartani.
Amint fentebb mondtam, a kancellria tancsolja a csszr
nak a noviciusok flvtelre val engedly megadst. A csszr
csakugyan hajland ezt megengedni, de gy, hogy nem kell fix
szmot megllaptani, hanem meg kell krdezni a rendfnkt,
mennyi noviciusra van szksge. A kancellria ugyanis egy elz
lsben a felveend noviciusok szmt 20*ban llaptotta meg,
melynl tbbet ne lehessen felvenni, mert az amgy is bekvet
kezend rendi reform miatt nem is tancsos sokat felvenni.
1 192/1786. kancell. Orsz. Levtr.
2 16048/1785. kancell. Orsz, Levtr.
65
A csszr felszltsra a rendfnk vlaszol,1 melyben egy
igen rdekes dolgot tr fel, hogy t. i. eldje mikpen iparkodott
segteni a nagy rendtaghinyon. A rend gondjra bzott sok
gimnzium elltsn kvl a csszri rendelet folytn tbb elemi iskolt
is kellett a rendnek felvllalni; mivel a rendfnk senkit a rend
tagok kzl akarata ellenre nem akart arra knyszerteni, hogy
az elemi iskolkban tantson, kivlt ha mr tbb ven keresztl
szp sikerrel tantott a latin iskolkban, ppen azrt alkalmas ifjakat
vett fel, azokat az elemi iskolban val tantsra kioktatta s a
tantsra alkalmazta, a minek fejben az elltson s ruhzaton
kvl semmit mst jutalmul nem kaptak, csak azt az gretet s
biztatst, hogy a rendbe flvtelt nyernek.
Ezeken kvl folytatja a rendfnk az elemi s a
grammatikai osztlyokban 43 rethorikai osztlyokat vgzett klerikus
van s 6 blcseleti tanulmnyait bevgzett, akik tbbnyire mr tbb
ven t tantottak, teht nagyon hajtjk tanulmnyaik folytatst.
Annyi nvendkre lesz teht szksg, amennyien tanulmnyaik
folytatsra engedlyt kapnak. Lesz nehny olyan is, aki az iskolav
vgvel a rendet elhagyva visszatr a vilgba, mint minden vben
megszokott trtnni. Teht nem lehet hatrozott szmban meg
llapodni, hogy mennyi noviciust lehessen felvenni, de mr igenis
knnyen meglehet llaptani, hogy ha a legkegyelmesebb kirlyi
rendelet intzmnynk j v sorst illetleg tudomsunkra jut".
Ez utbbi nehny szban a rendfnk clzott a kszlii
ben lev, hallomsbl flig-meddig a rend tudomsra jutott refor
mcira, mely ersen foglalkoztatta a csszrt.
Nem is kellett a rendfnknek erre sokig vrni, mert a
csszr csakhamar lekldte a helytarttancs tjn a rendi reform
tervezetet vlemnyezs vgett. Ugyanez alkalommal arrl is rte
stette a csszr a rendfnkt, hogy mindaddig, mg a rend jj
szervezsnek vgrvnyesen megllaptott hatrozata meg nem
rkezik, noviciust flvenni nem szabad.
Mindamellett a rendfnk csak megprblkozik egy jabb s
sok keser panasszal megrt folyamodvnyban engedlyt krni a
novicius flvtelre mg a zrvgzs eltt, mert egyenesen
kptelen az iskolkat tantkkal elltni. Azt rja ebben a krvnyben :
a) 3 v ta nem kapott engedlyt novicius flvtelre, b) Sokan
a klerikusok kzl, mivel jv sorsuk bizonytalan s nem tudjk, 5
5
1 363/3990. 1786. jan. 31. kancell. Orsz. Levtr.
66
hogy mi vr rjuk, elhagyk a rendet, c) A fiatalabb flszentelt
rendtagok kzl tbben ppen ezen bizonytalansg miatt a lelki-
psztorsgban keresnek alkalmaztatst vagy magn csaldokhoz
mennek privt nevelnek, hzi tantnak.
A rendfnk itt rintette elszr azt a krlmnyt, mely miatt
a rendre sok baj s sok kellemetlensg kvetkezett, hogy t. i. a
rendtrsak kzl sokan kls csaldoknl vllaltak neveli llst,
vagy oda kltzkdve mint hzi tantk (Hofmeister) ltek s
mkdtek. (Errl al bb!)
Azonban a csszr jra csak visszautastja a rendfnk kr
st, a rend jjszervezsnek befejezse lit megtiltja a novicius
flvtelt. Egyttal a helytarttancs tjn figyelmezteti a rendfnkt
(amit ksbb szmtalanszor megismtel), hogy a rendbl senkit
nem szabad hzi tantnak elengedni, csak ha a nyilvnos iskolk
ban be lesz minden lls tltve, st a rendfnk hvja vissza a
hzi tantkat, hogy a nyilvnos iskolai szksgletet el lehessen ltni.
A kzben flvetett reformtrekvs csak jabb vlsgot jelen
tett a rendre nzve. Errl a msodik rszben szmolok be.
V. Fejezet.
A kegyesrend tangyi viszonyai.
1. . A kegyesrend tangyi viszonyainak rvid ssze
foglalsa az 1784. vig.
Mria Terzia uralkodsa korszakalkot volt a tangy tern.
risi vltozst jelentett a tangyre a kirlyn azon intzkedse,
melynl fogva az iskolagyet, ltalban az egsz kzoktatst llami
felgyelet al rendelte.
Az 1715. v eltt kirlyaink csak a protestns iskolk fltt
gyakoroltak felgyeletet, de gyszlvn csak a vallsi gyek miatt.
Az 1715. vi 74., majd az 1723. vi 70. trvnycikk hangslyozza
ugyan a kirly legfbb felgyeleti jogt az sszes szeminriumok,
konviktusok s kollgiumok fltt, de ez a felgyeleti jog leginkbb
csak a vagyoni viszonyokra terjedt ki. Az oktats szellemi rszre
val felgyelet tern gyszlvn semmi intzkeds sem trtnt az
llam rszrl, mg Mria Terzia uralkodsnak els kt vtized
ben sem. A katholikus iskolk vezetse egszen az egyhz kezben
volt annak kivtelvel, ami a vagyoni gyekhez tartozott.
67
Mivel azonban ebben az idben a klfldn az llami hata
lom kiterjesztette felgyelett az iskolkra is, az idegen fldn
termett eszmt Mria Terzia is tveszi s az 1760 as vekben kiala
kult a meggyzds Ausztriban is, hogy a kzoktats gynek
vezetse az llam feladatai kz tartozik. Ennek megvalstsra
Mria Terzia egy kln bizottsgot szervez, ez az udvari tanul
mnyi bizottsg.
A kirlyn Magyarorszgra is kiakarta ezt az intzkedst ter
jeszteni s 1762-ben kzlte tervt Tapolcsnyi piarista rendf
nkkel, melyben nyltan megrja, hogy clja az llami felgyeletnek
rvnyestse a kzoktatsgy tern. Flszltja a rendfnkt,
hogy ksztsen javaslatot a tangy talaktsra. Tapolcsnyi el is
ksztette a javaslatot, melyet kormnysegdeivel a vczi konzisz-
triumban meg is trgyalt. Azonban a kirlyn a bcsi piaristnak,
Marx Gratin, a savoyai lovagakadmia igazgatjnak tervt fogadta
el, kit klnben egyenesen flszltott erre, mikor a sok terv
kztt nem tudott vlasztani. Az 1777. vben letbelptetett Ratio
educationis a kzoktats gyt egszen az llamnak rendeli al.
A ratio megjelense eltt a piarista-iskolk szervezete nem
sokban trt el a jezsuita iskolk szervezettl; de hovatovbb
mindig tbb nll gondolatot vittek a tantsi eljrsukba. Mindig
tbb teret nyitottak a relis tantrgyaknak s a hazai vonatkozs
trgyaknak; a magyar nyelv s magyar trtnelem meleg prtfo
gsra tall. Kivl gondot fordtanak a zene- s nektantsra;
minden rendhzban van erre tanr. A relis trgyak kzl a mate
matika rdemel kivl emltst, de nemklnben az ptszet,
melyet ott tantanak, ahol nemesi konviktus van. Tbb helyen
klns gonddal tantjk a szprst. A blcselet jabb irnynak
(Leibnitz, Wolf) nmileg szintn sorompt nyitottak; bizonyos
eklektikus irny mvelse ennek hatsa alatt a jezsuitknl is szo
kss volt.1
Mikor II. Jzsef lpett trnra, a kegyesrend 28 intzet ell
tsval van megbzva, melyekhez csakhamar 29.-nek csatlakozik a
podolini hz. Ezek kzl 8 kisgimnzium volt (3 grammatiklis
osztly, paedagogicumnak is neveztk): Breznbanya-, Debrecen-,
Sztgyrgy-, Korpona-, Rzsahegy-, Tokaj-, Magyarvr- s Med-
gyesen. Humanira trgyakat is tantottak (ma nagygimnziumnak
szoktuk nevezni): Privigye-, Nyitra-, Pest-, Vcz- (rgi kollgium),
1 Finczy Kzokt. M. T. kor. I. 146163. 1.
5*
68
Nagykroly-, Kecskemt-, Szeged-, Veszprm-, Trencsn-, Szt.
Anna-, M.-Sziget-, Tata-, Kszeg-, Kalocsa-, Selmecbnya-, (Kis)
Szeben-, Kanizsa- s Besztercn. Blcseletet is tantottak hrom
intzetben (jrszt rendi nvendkek szmra) Nyitrn, Pesten s
Nagykrolyban. A felsorolt intzetekben hozz kell venni a vczi
s kolozsvri Terzinum Akadmit is, ahol blcseletn kvl
ms trgyakat is tantottak.
A rendi gimnziumok kzl a trencsni, selmeci s kszegi
kirlyi gimnzium volt, mert ezeket az intzeteket a jezsuitktl
vette t a rend (1776). Ugyancsak a jezsuitk vezetsbl kerlt
a kegyesrend gondjaira a kolozsvri Terzinum Akadmia is (1775.)
A tants tern mkd rendtagok a kvetkezkpen voltak
sztosztva (1782. Famlia Domus alapjn): A humanista oszt
lyokban tantott 40 felszentelt rendtag tanr s 2 klerikus tanr.
Egy-egy osztlynak termszetesen csak egy tanra volt. A gram-
matiklis osztlyokban tantott 13 flszentelt tanr, 61 klerikus
tanr s 6 novicius (5 msodves s 1 elsves). A mr akkor
mutatkoz tanrhiny miatt (s bizonyra a kevs szm tanul-
ifjsg miatt is) Besztercn az I. humanista s a III. grammatiklis
osztlynak, valamint az 1. s 11. gramm, osztlynak is csak egy egy
tanra volt. Ez utbbi eset Medgyesen is elfordult.
Az iskola vezetje az igazgat, kisgimnziumban: praefectus,
nagygimnziumban director, helyettese prodirector. Az intzetekben
a hitlet poli a hitsznok (exhortator) s hitelemz (catecheta);
azonkvl kivtel nlkl minden gimnziumban volt egy vallsos
(Mria) trsulat, melynek Oratrium volt a neve. A humanistk
trsulata mindig kln van vlasztva (oratrium mjus) a gram
matiklis osztlyok trsulattl (oratrium minus), mindig kln
vezet ll a trsulatok ln s csak a tanri testletbl val a
trsulat vezetje (praeses). Kolozsvron a Terzinumban van mg
kln oratrium philosophorum et juristarum.
A kegyesrend kezben tbb elemi iskola is vol t; eredetileg
csak elemi iskolban tantottak. Az elemi iskolban, a nemzeti
fiskolban (vagy mintaiskola, Natzional Hauptschule) tbb rendtag
mkdtt rszint mint tant (Professor Classium Elementarium),
rszint mint hitoktat. Csak hitoktatst vgeztek Debreczenben
s Kolozsvron; mint tantk mkdtek Nyitrn, Sz.-Annn s
Tatn (mindentt egy-egy klerikus); Szegeden s Korponn a IV.
elemi iskolban tant egy-egy klerikus, Pesten a 111. osztlynak
kln tantja van s kln a IV. osztlynak; Selmeczen a nemzeti
69
fiskola IV. osztlyl, Szebenben valamennyit 1 1 klerikus tantja;
a vczi Terzianumban egy klerikus elkszt osztlyt vezet a
grammatiklis osztlyokhoz.
2. A II. Jzsef els hrom vi uralkodsnak idejre es tan
gyi intzkedsek trgyalst azzal kezdem, hogy anyjnak, Mria
Terzinak tantervt, melyet II. J zsef Systema litterarium, vagy
Systema rei litterariae et educationis (ltalban szisztma nven
szoktuk nevezni) nvvel jelzett, az 1781. v mjus 7.- ri kelt
rendeletben 1 megerstette. Az errl szl iratban arra szltotta
fel a rendfnkt, hogy ezt a rendelkezst a vezetse alatt ll
intzetekkel tudassa, mert intzkedsnek gyors s pontos vgre
hajtst megkvnja.
Ugyancsak megjtja a csszr eldje idejbl szrmaz azon
rendelkezst is,1 2 mely azt parancsolja, hogy a rendfnk a tanrokat
csak a figazgatnak megtett elzetes bejelentse s beleegyezse
utn helyezze t, tovbb, hogy a grammatiklis osztlyt egy tanr
vezesse vgig (felmen rendszer) mind a hrom ven t. Mivel
pedig eme rendelkezs ellen a rendfnk a tanrok thelyezse
ltal ismtelten vtett, azrt a csszr a helytarttancs tjn figyel
mezteti a rendfnkt, hogy idkzben (vagyis 3 ven bell)
csak komoly s klnleges okbl, a tankerleti figazgatnak el
zetes beleegyezse utn helyezhet t egy tanrt egyik iskolbl
vagy hzbl a msikba. Ez az ltalnos intzkeds egyes esetek
ben is srn megismtldik.3
Egy tovbbi kifogsa a csszrnak mely valsznleg
szintn visszanylik az elz idre, hogy olyan egyneket
alkalmaznak a piaristk a tants tern, akik kzl tbben nem
rendelkeznek elg arra val kpessggel, nem gy oktatjk a
tanul ifjsgot, amint azt a szisztmban foglalt elrs megkvnja.
Ezt a kifogst is a helytarttancs utjn adja tudtra a rendfnk
nek4 s abbl kifolylag arra figyelmezteti a rendfnkt, hogy
csak olyan egyneket alkalmazzon a tantsra, illetleg terjesszen
fel a figazgatknak megerstsre, a kikrl tudja, hogy minden
tekintetben alkalmasak a tantsra. (A budai egyetemen tartott
ismtl kurzus is ezen a hinyon akart segteni.)
12751. sz. Int. Reg. Kegyr. levtr.
2 1781. jun. 5. 2909. sz. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
3 6424. dec. 10. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
44554/1782. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
70
Ilyenek maradtak a tangyi viszonyok az 1784. v elejig,
mikor j rendelkezs ltott napvilgot.
* * *
2. . II. J zsef tangyi intzkedsei.
II. Jzsef megerstette ugyan Mria Terzia tantervt, de
nemsokra egszen j intzkedst adott ki, mely az addigi lla
potokat elgg flforgatta s ms irnyba terelte.
A nevezetes rendelet: Ordo divinorutn et studiorum in
scholis&z 1784. vi jun. 14.-ri van keltezve.1 A rendelet trgyun
kat rdekl rszeit kzlm.
1. Ezen iskola v kezdetvel gy Bcsben, mint az sszes
cs. s kir. rks tartomnyokban, (Magyarorszgra is kiterjeszti)
mindentt, ahol tantanak, minden nven nevezend Mria trsulat
vagy gylekezet (congregatio) megsznik s a gimnziumi ifjsg
vallserklcsi gyeire nzve (ad Divina) a kvetkez szablyokat
kell szem eltt tartani:
a) Vasr- s nnepnapon a tanulifjsgot sszekell gyjteni
s tanraik s az igazgat elvezetik a plbniai vagy esetleg ms
templomba, ahol az ifjsg elljrsgnak felgyelete alatt jelen
van a miseldozaton. Ennek elvgeztvel kt terembe vagy kt
tgasabb osztlyba kell (az ifjsgot) visszavezetni s gy szt
osztani, hogy az egyik teremben az I. s II. osztly, a msikban
a tbbi hrom osztly helyezkedjk el.
b) Az egybegylt ifjsgnak a hitelemz elssorban is fel
olvassa az egyhztl az illet vasrnapra rendelt evangliumot,
nmet nyelven, rtelmes hangslyozssal s tagoltan; ezt a fel
olvasst nyomban kveti az evangliumi szvegnek megfelel
hitelemzi oktats ; azutn flkeltik magukban a hrom isteni ernyt,
mg pedig gy, hogy a hitelemz hangosan elre mondja, az
ifjsg Ugyangy utnna mondja. A dlutni istentiszteletre vonat
kozlag azt a tancsot kell az ifjsgnak adni, hogy arra szleik
kel egytt menjenek el a plbniai templomba.
c) A hitelemzs trgyait az alsbb kt osztly szmra a
nagyobb katekizmus els kt fejezetbl kell venni sorrendben s
megszakts nlkl az v elejtl az v vgig oly mdon, hogy
a vallsi igazsgok gyakorlati alkalmazsa s azok hatsa llttassk
i 14127/1784. helyt.-tan. Orsz. Levtr.
71
az ifjsg szeme el s gy mlyebben szvkbe vsdjk. Ugyan
gy kell megtartani de mindig figyelembe vve az rettebb
rtelmet a hrom felsbb osztlyban is, a katekizmus hrom
msik fbb fejezetbl. gy kell beosztani mind a kt helyen,
hogy a bevezetssel s befejezssel egytt az egsz hitelemzs
soha ne tartson tovbb 2530 percnl.
d) A kt hitelemzi llsra erre alkalmas kt ldozpapot kell
kiszemelni, elssorban a tanrok kzl, vagy esetleg a vilgi papok
kzl; mindegyikk ezen minden vasr- s nnepnapi fradozsrt
jutalmul kap a tanulmnyalapbl venkint 6 aranyat.
e) ... f) Minden egyb, eddig a gimnziumban szoksban
volt vallsi jtatossg egyszer s mindenkorra megsznik. Neve
zetesen pedig a lelki gyakorlat (eXercitia spiritualia), melyre az
ifjsgot a nagy ht els napjaira gyjtttk ssze; ezek helyett
a jvben az ifjsg htfn, kedden s szerdn iskolba megy,
csak az utols napon, szerdn, a dlutni eladsra elrt katekiz
mus magyarzatot tartsk meg a tanrok dleltt. Ez alkalommal
egyttal arra is kell figyelmeztetni az ifjsgot, hogy az r felt
madsnak nnept mltn nnepeljk meg.
Megsznik a jvben az az eddigi szoks is, hogy a gim
nziumi tanul ifjsgot havonkint sszehvtk s gynsra s ldo
zsra vezettk; ezentl a szlknek s a plbnosoknak lesz a
ktelessge azzal trdni, hogy a tanul ifjsg katholikus hitnek
lnyeges ktelessgeit teljestse. Mindazonltal azonban a fent-
emltettek ismerjk ktelessgknek adand alkalommal, kell mr
sklssel, tbbszr, de legalbb is vnegyedenkint egyszer az
ifjsgot buzgn s hathatsan figyelmeztetni azon ktelessgkre,
hogy gyakrabban s a szentsgekhez val mlt jruls ltal
engeszteljk ki elkvetett vtkeiket s ne kslekedjenek Istennel
kibklni.
Eddig tart a rendelkezs azon rsze, mely az ifjsg valls
erklcsi viszonyaira vonatkozik. A csszr elrendeli, hogy az 1784.
vi iskolai vtl kezdve Magyarorszgra is kiterjesszk azzal a
klnbsggel, hogy a kvetkez hrom ven t az evanglium s
a katekizmus magyarzata mg latin nyelven trtnhetik.
Magyarorszgon is meg kellett teht sznnie minden Mria-
trsulatnak, kongregcinak; de mg azonfell a felsbb osztlyok
(blcsszeti tanfolyamokat kell itt rteni) hitsznokaira sincsen tbb
szksg, kiket eddig az illetkes megyspspk alkalmazott, mivel
az emltett osztlyok ifjsga a lelki gyek gondozsban sajt
72
lelkiismeretk szavt kvessk. A tbbi gimnziumi hitelemz az
elrt szablyrendelet szerint teljestse ktelessgt. ..
A rendelkezsnek tbbi trgyunkhoz tartoz pontjai a kvet
kez intzkedseket tartalmazzk.
2. A tanul ifjsgnak, tekintet nlkl arra, hogy melyik osz
tlyba jrnak, meg kell engedni a nyilvnos mulatsgokban val
rszvtelt. A helyi hatsgok az e clra kirendelend biztosok
segtsgvel majd felgyelnek arra, hogy az ilyen eladsok, szn
jtkok (blok) alkalmval semmi botrnyos vagy veszlyes dolog
el ne forduljon.
3. .. . 4. E pontban elrja a csszr, hogy minden akad
min s gimnziumban termszetrajzi gyjtemnyeket (mzeumo
kat) szerezzenek s a trgyakat szedjk rendszerbe. A dupla
pldnyokat adjk oda ms intzeteknek; a gyjtemny haladsrl
pedig tegyenek idnkint jelentst.
5. A papsg krbe tartoz tanrok sok vi kivl tantsuk
jutalmazsra kanonoki stallumot remlhetnek. A civil tanrok fize
tsjavtssal vagy olykor ms ellptetsekkel is megjutalmaztatnak.
Vgl azon szerzetestanrok, akik a tanulmny-alapbl semmi fize
tst nem kapnak, hanem annak a szerzetnek kltsgn, melyre
gimnziumuk vezetse bzva van, kapnak elltst, 10 vi tants
utn 25 frt, 15 v utn 50 frt, 20 vi tants utn 100 rt vi fize
tst kapnak letk vgig.
6. Ez a pont az egyetemi tanrok idegen nyelvekben val
jrtassg szksgessgt hangslyozza.
7. Szigoran elrja, hogy csakis a szisztmban elrt napo
kon szabad sznetnapokat tartani s az igazgatk engedkenysge
folytn becsszott visszlseket meg kell szntetni.
8. Aki alaptvnyt kap, az illetnek mindig jeles eredmny
nyel kell tanulmnyait elvgeznie annak brnia kell a nmet
nyelvet, vagy ha nem, ktelezni tartozik magt arra, hogy annak
megtanulshoz azonnal hozzfog s minden flvben nyilvnosan
beszmol a nmet nyelv megtanulsban elrt eredmnyrl.
Eddig tart a rendelet, mely elssorban az ausztriai tartom
nyok szmra kszlt. A kancellria ezt a rendeletet alkalmazza
Magyarorszg viszonyaira, amennyiben az . n. nmet nyelv hasz
nlatt elr rendeletet csatolja hozz. A rendelet gy folytatsul
a kvetkezket tartalmazza:
9. .. . 10. Hogy ezentl elemi iskolban csak olyan tantt
szabad flvenni, aki tud nmetl.
73
11. Gimnziumokban az engedlyezett hrom vi hatrid
lefolysa utn a latin nyelvet csak a nmet nyelv segtsgvel
szabad tantani.
12. Minden szabad kirlyi vros utastst kap a csszrtl,
hogy 8 nap alatt jelentsk a nemzeti fiskola tanfelgyelinek, a)
hny tant mkdik ezen iskolkban s nvszerint kik azok; b)
tudnak-e kzepesen vagy legalbb keveset nmetl ; tantvnyaik
tanuljk-e a nmet nyelvet s milyen eredmnnyel stb.
A rendelet vgre azt csatolja a csszr, hogy a szegny
sors gyermekeknek meg kell nehezteni a gimnziumba val
flvtelt, mivel rendszerint nem mutatnak fel kell eredmnyt.
(Ezrt hozta be a csszr ksbb a tandjat, melyet a viszonyokhoz
kpest igen magas sszegben llaptott meg.)
Ezeknek a rendelkezseknek hatsa gy az ifjsg, mint a
tanri kar krben igen hamar mutatkozott. Az ifjsg krben
az erklcsi lazuls s szomor visszalsek egsz sorozata kvet
kezett be, mint ksbb ltni fogjuk; a tanrok krben pedig a
nmet nyelvi rendelet igen nagy elkeseredst okozott. Mindezen
jelensgekre mg visszatrnk.
3. . Rendfnki krlevl a rendi tanrokhoz.
A rendfnk az iskolav elejn mindig krlevelet intzett a
rendtagokhoz, mely a rendi hivatssal kapcsolatban mindig kitrt
a tangyi dolgokra is. Az 1784. vi nov. 14.-iki krlevl tartalma
klns figyelmet rdemel, mert szpen bevilgt a rend tangyi
helyzetbe.1 A rendfnk a tanrokhoz fordul, atyai buzdtsval
kitartsra s ldozatok meghozatalra serkenti ket, de a csszri
rendeletek folytn elllott viszonyok szablyozsra is kitr.
a) Mivel alig remlhet rja a rendfnki krlevl hogy
a jv veken bell megnvekedjk a tanrok ltszma a novi-
citusbl, azrt a fogadalmas rendtagok mindnyjan szvleljk meg,
hogy ha gy hozza magval a szksgszersg, az alsbb osz
tlyokban val tantsra is ksz llekkel kell vl lalkoztok, mivel
gy fogadtuk meg, hogy alapelemeitl kezdve tantjuk az ifjsgot.
b) A csszri rendeletek megkvnjk, hogy az elemi isko
lkban mindentt az elrt tanmenet szerint tantsanak, teht ez alul
1Kecsk. hztrt. I. 226. 1,
74
a fogadalmasok sincsenek felmentve, s mg erejk s koruk engedi,
remlhetleg az gybuzgsg sem fog hinyozni.
c) pen azrt, ha az egyes hzakban akad valaki, aki ebben
a methodusban jrtas, oktassa erre a fiatalabbakat, klnsen vasr
nap, vagy az szi sznet alkalmval. Ha pedig valamely hzban
nem volna senki, aki erre oktatst adhatna, alkalmas idben gon
doskodni fog olyan valakirl, aki ebben jrtas; gy ltszik ugyanis,
hogy intzmnynk (rendnk) sorsa egyenesen az elrt tantsmd
szablyszer kiviteltl van fggv tve.
d) A fogadalmas rendtagok legyenek rajta, hogy az alza
tossg szellemben s az ifjsg irnt val odaad szeretetben a
mg nem fogadalmasok fell ne mljk ket, mert azoknak, akik
fogadalmat tettek, l trvny s pldakp gyannt kell a tbbi eltt
lebegnik. Ltogatsom alkalmval nagy lelki megnyugvssal
tapasztaltam, hogy a nem fogadalmasok szinte mindnyjan tbb
ven t tantottak a nemzeti s a grammatiklis iskolkban dics
retes kivlsggal s trelemmel, nmely hzban a nagy anyagiak
ban val nyomorsgot is a legnagyobb egykedvsggel eltrtk,
st mg az sem esik nagyon nehezkre, hogy a provincia mos
tani szorult helyzetben tanlmnyaik folytatstl elzrva vagy
legalbb ksleltetve vannak, csak jrhassanak Krisztus nyomain
hivatsuknak az ifjsg kzlt val teljestsben.
) Mivel azok, akikre fogadalmuknl vagy hivatsuknl fogva
az iskolai munka teljestse van bzva, az ifjsgnak a szisztma
elrsa szerint val tantsban nagy fradozssal sok rdemet
szereznek a nyilvnos oktats krl, az elljrk is ismerjk kte
lessgknek, hogy a szksges dolgokkal gondosan ellssk ket,
hogy rmmel rezzk a jindulatot azrt a szeretetrt, amelyet a
rend s az ifjsg irnt tanstanak.
/ ) Klnsen kiemelem a szegny ifjsgot s a legkisebb
iskolkat, miutn sajt pldjval tantott minket az dvzt arra,
hogy alzatos szvek legynk, elbizakodottsggal el ne tasztsuk
magunktl az ernyek s rdemek legtgasabb tert, mely az alsbb
iskolkban nylik szmunkra, mltn tartva attl, amit a Szent
llek mond: A kevly hzt az r elpuszttja I
g) Mivel vgi a kirlyi rendeletek rtelmben az, aki a
fogadalmasok kzl felsbb tanlmnyaiban, klnsen theolgiai
tanulmnyaiban nem tud kielgt eredmnyt felmutatni, a laikus
frterek kz helyezend, a nem fogadalmas pedig a rendbl
elbocstand, fiatal klerikusainknak szolgljon ez buzdtsul, hogy
75
nagy szorgalommal vgezzk tanulmnyaikat. Ha azonban egy
klnben kivl erklcs egyn erejnek minden megfesztsvel
sem tudta ezt elrni, a nemzeti iskolai tantsban kifejtett buzg-
sgval trekedjk arra, hogy legalbb a tants ezen fokozatn
szerezhessen intzetnkben rdemeket az ifjsg krben".
Eddig tart a rendfnki krlevl trgyunkat rint rsze. Br
vonz kpet nyjt ez a krlevl, a reformci elszele hamar
bevonta igen stt fellegekkel a derengeni kezd eget a rend
letben.
VI. Fejezet.
A piarista konviktusok eltrlse.
Kln fejezetet rdemel a konviktusok gynek rvid tr
gyalsa. 11. Jzsef uralkodsa a szp szmban lev s olyan ldsos
konviktusokra vg pusztulst jelentett, mert a csszr a konviktu-
sokat egyszeren feloszlatta.
Abban az idben tbb konviktus llott a piaristk vezetse
alatt. Nevezetes volt a nyitrai, trencsni, szt.-annai konviktus,
(ezeket kln convictus nobilium nven is elneveztk) tovbb a
debreczeni, tatai s (kis)-szebeni konviktus. De tbb rendhzban
voltak . n. fizet konviktorok, rendszerint elkelbb csaldok
fiai, kik mellett tbbnyire egy-kt rendtag (nha tbb is), mint
prefektus mkdtt. (Ilyen volt Pesten, Szent Gyrgyn, Tatn s
a vczi kollgiumban.)
A rend vezetsre bzott konviktusok kzl azonban kiemel
kedik kt igen nevezetes intzet, a vczi s a kolozsvri Terzinum,
mint amelyek nemcsak konviktusok voltak, de egyttal akadmik is.
A vczi Terzinum eredetileg a Migazzi bborostl alaptott
nemesi kollgium volt (Collegium Nobilium Pauperum), melyben
a nvendkek nemcsak lakst s elltst, de tantst is kaptak az
intzet kebelben mkd tanrok vezetse mellett. Ez a Migazzi-
fle kollgium nehny vi mkdse utn beleolvadt a M. Terzia-
fle akadmiba, melyet a kirlyn a piaristk vezetsre bzott
s meghagyta, hogy mindenben a bcsi Terzinum szerint ren
dezzk be. A grammatiklis s humanira trgyakon kvl bl
cseletet, trtnelmet, matematikt, kronolgit, fldrajzot, cmertant,
esetleg jogot, rendkvli trgyul pedig francia s nmet nyelvet
76
hajtott a kirlyn eladatni. Az 1782. vi Familia Domus adatai
szerint a blcseleti osztlyok szokott trgyain kvl ptszetet is
tantottak, mg pedig kln trgyknt a gazdasgi ptszetet.
Mreteiben a vczinl nagyobb volt a kolozsvri Terzinum.
Az akadmival kapcsolatban volt a Szt. Jzsef szeminrium s az
ifjsgi konviktus. Ebben az intzetben klnsen a nyelvszet s
a matematika s fizika rszesltek klnsebb gondozsban. Ngy
tanr tantott francia nyelvet, hrom nmet nyelvet s egy grg
nyelvet. A matematikn s fizikn kvl tantottak trtnelmet, logikt
s metafizikt, ptszetet s szprst. Az intzetben a jogszok
nak s blcseletettanulknak kln trsulatuk is volt.
Mikor II. Jzsef trnra lpett, hamar valra vlt, amitl sokan
mr elzleg fltek, hogy t. i. a csszr eltrli a konviktusokat.
Ezzel az intzkedssel sok tanulnak lehetetlenn tette a tanulst.
A nevezetes s terjedelmes rendeletet a helytarttancs kldte le
a rendfnkhz,1igaz ugyan, hogy mr a rszletes rendelet meg
rkezse eltt tudtra adtk a rendfnknek, hogy minden kon
viktus megsznik s az alaptvnyokat sztndjakra vltoztatjk t.
Az intzkedst tartalmilag a kvetkezkben foglalom ssze.
Az sztndjas ifjsg hrom csoportra oszlik. Az els cso
porthoz tartozk kapnak vi 260 frtot, a msodik csoportbeliek
200 frtot, a harmadik rszint 160 frtot, rszint 153 frt 9 krajcrt.
Az sztndjas ifjsgnak teljesen szabadsgban ll, akr kirlyi,
akr magnalaptvnyt lveznek, azon az egyetemen vagy akad
min vagy gimnziumban folytatni tanulmnyait, nemcsak Magyar-
orszgon, de a csszri rks tartomnyokban lev nyilvnos
iskolkban is ahol tbb haszonnal vagy knyelmesebben vgez
hetik tanulmnyaikat.
Hogy pedig- a helytarttancs, melynek feladathoz tartozik
vezetni az orszgban a tanulmnyi gyeket, tudhassa, hogy melyik
sztndjas hol van s hol vgzi tanulmnyait, a szlknek vagy
rokonoknak, azok elhallozsa esetben a gymoknak ktelessge,
minden iskolav elejn jelenteni, hogy az illetkes sztndjas melyik
tartomnyban, hol s milyen iskolt ltogat.
Abban is teljes szabadsgot lveznek, hogy milyen ruhban
jrjon valaki, csak a tisztessgre kell gyelni. Hogy azonban mgis
Megklnbztethetk legyenek a tbbi tanulktl, egy annak ide
jn kiosztand rmet viseljenek a mellkn, azt soha se tegyk
ha valahol nyilvnosan megjelennek.
1 22157/1784. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
77
A kijellt sztndj sszegt flvenkint vehetik fel a szlk,
rokonok, esetleg gymok a helytarttancsi fpnztrnl nyugta
ellenben.
Ez a rendeletnek az ifjsgra vonatkoz rsze, melyrl a
rendnknek, illetleg a konviktusi vezetsgnek az alaptvnyos
ifjsg szleit fel kellett vilgostani, hogy annak idejn gyermekeik
fell sajt beltsuk szerint rendelkezzenek.
A helytarttancs astst ad tovbb a rendfnknek arra
nzve, hogy a konviktusok vezetsgtl s a gondja al tartoz
szt.*gyrgyi, debreceni, szebeni s szigethi regensektl bizonylat
ellenben kvetelje be az sszes ktelezvnyeket a betblzsi
bizonytvnyokkal egytt, tovbb az alaptvnyi leveleket s min
den ms az intzet termszetnek megismershez tartoz dolgo
kat, melyek a konviktus levltrban riztetnek s mindezeket
kldje be a rendfnk a helytarttancshoz.
Figyelmeztetni kell a konviktusok vezetit, hogy haladk
nlkl vilgostsk fel mindazokat az adsokat, akiknl klcsnben
vannak alaptvnyi tkk, hogy a megegyezs szerinti kamatokat ezen
tl a helytarttancs fpnztrnak tartoznak lefizetni; jelentst kld
jenek fel, hogy a tkk mennyi hatridre voltak kiklcsnzve.
A konviktusok hzait s a hozzjuk tartoz mellkpleteit
illetleg az a csszr elhatrozsa, hogy azokat nyilvnos rversen
el kell adni s az ebbl befoly pnzt rszint az sztndjak
sszegnek nvelsre, rszint az sztndjak szmnak szapor
tsra kell fordtani. Ebbl kifolylag teht arra tastja a helytart-
tancs a rendfnkt, hogy a tankerleti kir. figazgatval egyet
rti g a konviktusok hzait a hozzjuk tartoz mellkpletekkel
egytt a dologban jratos iparosok ignybevtelvel az illetkes
hatsgi szemlyek kpviseletnek jelenltben mielbb becsl
tesse meg; a becsls rtkt egy hnapon bell terjessze fel,
hogy az rvers szablyszer lefolysa gyben a tovbbi intzke
dseket meglehessen tenni. i
Ami pedig a konviktusok tbbi javait s ingatlan birtokait
illeti, mindaddig, mg vgrvnyes intzkeds nem trtnik, gy
ezeknek, mint a fentemltett pleteknek gondozsa a tankerleti
figazgathoz tartozik, olyan mdon, hogy a konviktus pletei
nek idkzi gondozsban az ottlev gimnziumi igazgat s egy
kt alkalmas hatsgi szemly kzremkdik.
Magtl rtetdik, hogy a konviktusi felgyelk llsa meg
sznik, akik teht a tbbi szerzetes szemlyzethez oszandk be.
78
A konviktusok regensei ktelesek a szmadsok beterjesz
tsre, melyeket mivel azonnal lezrni nem lehet s szksgk
van mg nmi idre, azrt az iskolav vgtl szmtott negyed
vi idkz rendelkezskre ll a szmadsok beterjesztsre, mely
idre ellts cmn kapnak havi 15 irtot.
Megindult ezutn az . n. liquidls, mely mint mindenben,
gy itt is sok zavart okozott. Ebben a zavarban gy a figaz
gatk, mint a helytarttancs rszrl nem egy gorombasgot
kellett a rendnek elviselnie.
A debreceni konviktus ingsgait eladtk s nehny hatsgi
szemly jelenltben elrvereztk, a befolyt pnzt a shivatalba
szolgltattk be. A szt.-gyrgyi konviktus ingsgait s btorait a
rendhz kapta meg.1
A mrmarosszigeti hzban ngy alaptvnyos helyet szervez
tek alig nehny vvel a konviktusokat eltrl rendelet megjelense
eltt. A szigeti, rnaszki s bocski plbnik adminisztrlsa
1780. vi szept. 1-n a piaristk kezbl a vilgi papsg kezbe
ment t, mely vi 600 frt jvedelemmel jrt. Miutn ez az sszeg
a shivatal rszrl volt megllaptva, nem akartk a piaristktl
elvonni, hanem szerveztek az sszegbl alaptvnyt ngy tanul
ifj szmra, (rdemes sbnya-tisztek fiai szmra), akik a rend
hzban kaptak teljes elltst. 11. J zsef gy intzkedett, hogy ezen
tl ngy fi kapjon 8585 frtot sztndjul, a fennmaradt sszeg
(260 frt) a gimnziumi igazgat s a tanrok kztt elosztand.1 2
A vczi Terzinum liquidcija alkalmval sok kellemetlensg
merlt fel a konviktus birtokban lev kert miatt, melyet a brezn-
bnyai hztl klcsn vett sszegen vettek, mert a kollgium
visszakvetelte az sszeget. A konviktus trgyainak s btorainak
eladsa alkalmval sok zrzavarra adott okot egy ott tallt term
szetrajzi s svnygyjtemny, mely tvesen a konviktus kny
veibe volt bevezetve, pedig P. Huber magngyjtemnye volt. A
helytarttancs sehogyan sem volt hajland elismerni Huber tulajdon
jogt a gyjtemny fltt, st a csszr felrendeli a gyjtemnyt
Budra. Vgl sok huza-vona utn Huber megkapja a gyjtemnyt.3
A nyitrai konviktus gyeinek lebonyoltsnl joghatsgi
sszetkzs keletkezett, mert tisztzni kellett, hogy mennyire ter-
16555/1785, Int. Reg. Kegyesr. levtr.
223502/1785. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
3 31636/1785. Int. Reg. Kegyesr. levtr.
79
jeszkedik ki a pspk felgyelete a konviktus fl, mert az ala
ptvnyi tkt kiklcsnzk egy rsze eltagadtk a klcsnt.
A szt.-annai konviktus ingsgainak eladsa alkalmval ki
tnt, hogy a kollgium tkinek egy rsze a hznl van klcsnbe,
melyet visszafizetni akkor kptelen volt; a helytarttancs a vissza
fizetst brsgi perrel val fenyegetssel akarta behajtani. Ugyan
csak ennek a konviktusnak tkibl pcskai halszok is klcs
nztek, amirt kamatul szlltottak bizonyos megllaptott mennyi
sg haiat a konviktusnak s a hznak, emiatt visszatrtsre akartk
ktelezni a hzat.
* * *
A konviktusok gyt 11. Jzsef utdjnak II. Liptnak 1790.
vi pr. 20-n kelt1 rendeletnek ismertetsvel akarom rviden
befejezni. II. Lipt ezzel a rendelettel jra visszalltotta a kon-
viktusokat. A helytarttancs tjn felszltotta a rendfnkt, hogy
jelljn ki a rendtrsak krbl a konviktusok vezetsre alkalmas
s gyesen nevel egyneket, tovbb a mg meglev s elzleg
arra hasznlt pleteket jra a konviktusok cljra kell lefoglalni.
A rendfnk terjessze fl a kijellt alkalmas egynek nvsort,
akik esetleg mr elzleg is vezettek konviktusokat; ha az pletek
taln nincsenek jkarban, a rendfnk tegyen erre nzve fl-
terjesztst.
Azonban rgi virgz korukat a konviktusok nemcsak hogy
nem nyertk vissza, de a legtbb nem is kelt letre, mert csak
csekly rszben sikerlt a visszalltsi ksrlet.
VII. Fejezet.
Rendtagoknak mkdse a renden kvl.
Ebben a fejezetben csak rviden kiegszt kpet akarok
nyjtani a rendtagok azon mkdsrl, melyet a szorosan vett
hzitisztsgek s a rend gondjaira bzott gimnziumi tants krn
kvl kifejtettek.
1. Mr maga a konviktusok vezetse sem tartozik szorosan
vve a rendi hivatshoz, br termszetnl fogva igen kzel ll
hozz Konviktusban tbb rendtag volt lektve, de sokan emellett
tantottak is. Az egyszerbb konviktusokban a felgyelet asztalok
1 13026. Int. Reg. Kegyesr. levtr. 1. fgg.
80
szerint oszlott meg. Mshol azonban, ahol elkelbb csaldok fiai
nevelkedtek, (Szt. Gyrgy, Nyitra, Pest, Vcz, Tata), rendszerint
nehny rendtrs csak azzal volt lektve, hogy az illet nemesi ifjak
prefektusa, esetleg tanrja vagy korrepetitorja volt; az iskolban
nem tantottak (ilyen volt 10 rendtag).
2. Tbb rendtag hzon kvl is mkdtt mint hzinevel
vagy tant elkel csaldoknl, vagy valamely ms intzetben
voltak nemesi ifjak prefektusa. Becsben, Pozsonyban, Egerben
voltak ilyen rendtrsak (5 ilyen rendtag volt). Ksbb nagyon meg
ntt a hzinevelk szma, mint albb ltni fogjuk, rszint a rend
nek bizonytalan helyzete, rszint a nmet nyelvi rendelet s egyb
okok miatt is.
3. A rendi iskolkon kvl ms intzetekben, rszint egye
temen, rszint akadmin vagy szeminriumban is mkdtt tbb
rendtag.
A budai egyetemen dr. Perczel Imre tantott a theolgin,
Dugonich Andrs a blcsszeti karon.
Akadmin s szakiskolban (a kolozsvri s vczi akadmit
nem vve ide) mkdtt hat tanr. Veisz Lipt a pozsonyi nem
zeti mintaiskolban (in Regiis Capitalibus Nationalibus Scholis) az
ptszet tanra. Dr. Peer Jakab a nagyszombati kir. akadmin
tant; a kassai akadmin Simi Kristf s Rizinger zsb; a pcsi
akadmin Schwarzl Zsigmond tant; rvi Jzsef rendkvli tanr
a besztercebnyai fgimnziumban.
Mk Sebestyn Plffi grf udvari mrnke (geometra aulicus),
Ettinger Alajos a vczi biboros-pspk (Migazzi) ptsze.
A vczi szeminriumban kt rendtag mkdik; egyik all. ves
blcsszek tanra, a msik prefektus az alumnatusban. Veszprm
ben szintn kt rendtag mkdik a szeminriumban, mint a kett
dogmatikt tant.
4. A kegyesrendnek kiterjedt lelkipsztorsgi mkdse a
XVIII. szzad folyamn az iskolk szmnak szaporodsval mindig
szkebbre szorul, mert a rendtrsakra az iskolai tants tern get
szksg van. Csaknem mindentt, ahol mkdtek piaristk, vgeztek,
ha nem is szorosan vett, de nmi funkcit, legalbb is bizonyos
nnepnapokon prdikltak. Az 1782. vben a rend kezben mg
volt tbb plbnia is. A breznbnyai hz mellett volt plbnia
tbb filival; ugyancsak ebbl a hzbl volt Hronecz s Benyus
plbnikra egy-egy rendtag beosztva. Szegeden a belvrosi, fels
vrosi s a kisteleki plbnia volt a piaristk kezben. Azonkvl
81
plbniai teendket vgeztek mg Nagykrolyban, Szt. Annn,
Besztercn, M.-szigeten (kisegt) s Korponn (kisegt). A lelki-
psztorsgban 16 rendtag volt lektve, aki mssal nem foglalkozott.
Ide csatolom, hogy hat rendtag mkdtt mint tbori misszis
lelksz, hrom pedig hzi kplni teendket vgzett. Azonkvl
mint intzeti lelki vezet a tallsi javtintzetben s a szempci
rvahzban mkdtt egy-egy rendtag.
A lelkipsztori mkdssel kapcsolatban megemltem, hogy
tbb rendhzunkban a rendtagok jmbortrsulatok vezetsvel is
foglalkoztak. Ilyen volt a szt. skapulre trsulat Privigyn s Sze
geden; a Szt.-Hromsg trsulat Szt.-Gyrgyn, Vczon, Debre-
czenben, Nagykrolyban s Kecskemten; az agnia trsulat Tren-
csnben s Kszegen.
6
FGGELK.
I.
Sylloge 1
Statutorum Suae Majestatis Sacratissimae pro Provincia nostra
Scholaruni Piarum Hungarica ex Intimatis Excelsi Consilii Regii
Locumtenentialis ert a.
2010. Sua Majestas decernit, ut omnes Religiosi in ditionibus
Haereditariis Caesareo-Regiis existentes, corumque Domi-
cilia sinc exccptione, omni nexui passivo hactenus habito cum
cxtraneorum Regnorum Religiosis, eorumque Conventibus (Solis ex-
ceptis precibus et Suffragiis) plene renuncient, id ipsum etiam Inti-
mato Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici de dato 21. Maji
1781. sub Nro. 3256 jubet Sua Majestas.
Item. Mandat Sua Majestas per expressum, ut null Domus Reli-
giosae, ipsique Religiosi aliquam dependentiam aP. Generli
(si is inira limites Provinciarum hacreditariarum fixm non haberet
mansionem) quoad Spiritualia, et disciplinaria, tanto Minus quoad
temporalia habeant, sd omni jure a Patre Provinciali dependeant,
sub Archi, et Episcoporum, necnon Regii Consilii Locumtenen
tialis Hungarici, qua Politici Dicasterii super inspectione, quam ins-
pectionem, et Archi, et Episcopi sibi creditam curabunt.
Item. Hinc, quia omnis nexus, ac relatio penes solas Communita*es
intra limites Caesareo Regiarum Provincialium existentes,
admittitur, ideo districte praecipit sua Majestas, ne deinceps ad
Capitula Generalia, aut Congregationes extra Haereditarias Provincias
Religiosi mittantur, sd nec visitatores, aut Commisarii ex extraneis
Provinciis missi acceptantur.
Item. Tm etiam prohibet Sua Majestas, ne pro Superioribus tam
Conventuum quam Provinciarum eligantur, qui non sunt
subditi, vei saltem indigenae Suae Majestatis effecti, adeoque ab hoc
tempore, Capitalia Provinciba, inter hs celebranda limites admit-
tantur, electiones tamen juxta praescriptum uniuscujusque ordinis
fiant, ut autem in Regno Hungri talia Capitula legitim celebrari
possint, debebunt cum Conscientia, et annutu ejusdem Dicasterii
celebrari: observandum nihilominus veniet in hoc actu, ut interna
et disciplinaria a temporalibus et externis sequestrentur, et super
hoc posterioii objecto, separatum habeatur protocollum. Interea enim
visitatorum vices suppleant, ad nvi Superioris electionem intranei
Provinci Patres, vei ad quos vi Instituti spectabit.
1 Int. Reg. Kegyesr. levtr V. ktet.
83
Itcm. Hac facta provisione, nullus Romm, vei ad alias externas
Proviricias Religiosorum iter suscipiat in negotiis ordinis sui,
tanto minus, ut ibi continuo resideat, et interteneatur.
Item. Id etiam in particulari disponit Sua Majestas clementer,
nullus ut ordo deinceps Breviaria, Missalia, Antiphonaria,
libros etiam Chorales, et alios ad Institutum pertinentes, vei chartas
ex exteris Provinciis adferri curare praesumat, utprimum haec
omnia in Haereditariis Provinciis imprimentur, prouti pecuniarum
quoque in parvis summis absque indultu Regis transponi extra limi-
tes prohibentur. Dtum hoc Actum ex Consilio Rgi Locumtenentiali
Hungarico Posonii die 2. prilis 1781.
2191. Intimat Consilium Regium Locumtenentiale, ut omnes, et
singulas ejusmodi sedis Apostolicae ordinationes, seu ill
in forma, Bull, Brevis, Decreti, aut constitutionis emanaverint seu
alia quacunque ratione expeditae fuerint, si et in quantum subjectum
summ fatae suae Majestati fidelem populum Ecclesias item, ac
religiosas, vei laicos communitates, aut personas tam beneficiorum,
pensionum, Honorum, potestatis, aut lurium pro personis singularibus
collationes, vei professi cujusdam religiosi secularizationem contingat,
tam in matria Dogmatica, quam Ecclesiastica, aut disciplinari: sem-
per ante instituendam publicationem Consilio huic Locumtenentiali
Rgi in originali cum adnexa ejusdem authentica copia in finem
exoperandi placiti Regii, aut exequatur exhibere ac submittere, atque
elargiendam dein superinde benignam resolutionem Caesareo-Regiam
abhinc intimandam praestolari, una ver praemissae clementissimae
ordinationis Caesareo-Regiae effectui solicitis studiis intendere, neve
eidem quaqua ratione contraveniatur advigilare, in casum autem,
quo praevaricationes quaepiam hoc in passu observarentur, has in-
dilate, eoque certius isthuc repraesentare noverit, quo alioquin om
nes sine exoperato placito Caesareo Rgi factae concessiones, et
Personales dignitates, quaevis acta, et facta eo ipso pro irritis, cen-
suraeque obnoxiis sint reputanda. Dtum Posonii 9. Apr. 1781.
1892. Intimato Consilii Regii Locumtenentialis ordinat Sua Majes
tas, ut, si quae Lectoribus, aut Sacri verbi Praeconibus in
ordine quopiam religioso sint Constitutae praerogativae, iis, Gym-
nasiorum Directores, Praefecti Scholarum, Proffessores, aut Magistri
aeque fruantur, ac si in publico officio annos consumtos in me-
moratis ordinis muniis collocassent, id quod etiam de immunitate
chori frequentandi intelligendum. Dtum Posonii die 7. prilis 1781.
Hoc ipsum etiam Sua Majestas Regia die 29-a Augusti 1776. sub
Nro. 734 mandat.
2909. Praescribit sua Majestas Sacratissima, ut ad praescriptum
benigni Systematis litterarii Professores Grammaticalium
classium cursum triennalem cum iisdem discipulis absolvant, nec
eos intra triennium mutent, quod si tamen Mutatio facienda esset,
id cum annutu Domini Regii Superioris Directoris studiorum fiat.
Dtum Posonii die 25. Junii 1781.
1152. Consilium Regium Locumtenentiale aitissimo suae Majestatis
6*
84
jussu intimat, et ad repraesentationes per Cardinalcm Primatem Regni
propositas rcspondct, suam Majestatem cdito decreto die 2. prilis
1781. Benique insistere, clementer tamen declarando intentionem
suam non esse conscientiis illorum, qui Benignae voluntati Regiae
obsequi religioni sibi ducercnt, vim inferre, quin integrum iis omnino
relinqui, ut observatis iis, quae in politicis ct Ecclesiasticis rebus
Stabilita habentur, et constitutionibus eo se conferre locorum queant,
ubi citra conscientiae suae laesionem tranquille semet permanere
posse censusrint.
I tem. Jubat sua Majestas Patrem Provincialem ad tenorem prae-
scriptorum eadem Benigna rcsolutione principiorum et sub-
insertae hic declarationis universos Superiores et Monachos, qui
difficultates quaspiam moverunt, accurate instruere, ut eadem reso-
lutio in quibusvis punctis et clausulis suis accurate observetur, omnis
proinde in Ditionibus haereditariis inter religiosos existentes, ac
cxterorum regnorum religiosos, aut communitates, intercedens nexus
pro futuro (ut jam supra dictum) sufferatur, ea cum explanatione,
quod cum nexus hic dupplex sit, passivus nempe et activus, quem-
admodum passivus semper noxius, ita activus nonnunquam inno-
cens est, quin utilis etiam.
Item. Exinde sua Majestas pro Directione in occurentibus talibus
casibus sequentia, quae pro Germanicis, Italicis et Belgicis
haereditariis Provinciis principia stabilivit, eadem pro Regno quoque
Hungri et partibus eidem adnexis, ubi talis casus emergeret, ex-
tendi vult aeque, et quidem quantum ad mendicantes ordines activus
hic nexus rit innocens, quando in extraneis regnis existentium ordi-
num Capitalia fundationalia sunt in ditionibus Haereditariis elocata,
et quorum Ordinum Generales in regnis Caesareis degunt, aut qui
stabilitatem loci voverunt, Superior eorum claustrum incorporandum
in haereditariis Provinciis cum fixa mansione censet, eamdemque in
eodem, quae in extraneis viget monasticam disciplinam observari
curet, unde omni sublato nexu cum Generli eodem jure gau-
dere vult sua Majestas, electos Provinciales, quo Generales gau-
debant.
Item. Sublato omni cum Generli Ordinis nexu, clementer annuit
sua Majestas, ut dehinc in praelaturis quidem, et Canoni-
corum Regularium Coenobiis Abbas, aut Praelatus, apud caeteros
autem religiosos ordines in qualibet Provincia rite electus Provin
cilis omni illa potestate gaudeat, qua ex Instituto ipse ordinis Ge
nerlis fungebatur.
Item. Clementer admittit sua Majestas, ut illi ordines religiosi, qui
plures eius mdi in haereditariis ditionibus aedes religiosas,
vei etiam Provincias censerent, quae vi ordinis sui statutorum mutuo
inter se consociatae sunt, sibi si velint, peculiarem Superiorem, qui
vice, ac munio Visitatoris perpetui, aut Praesidis Congregationis
defungatur, iisdemque praesit, eligere, constituereque possint, ea
tamen lege, ne munium hoc perenne, ast temporaneum sit, et quovis
triennio, aut ad summum sexennio ad novam electionem procedatur.
85
Item. Quosvis ordinarios in Dioecesibus suis, data sibi a Deo ac
publicis etiam regni legum sanctionibus potestate, ac juris-
dictione relate ad ea, quae in Gremio Pastorali curae suae concre-
ditae Dioeccseos, sita sunt monasteria, sive in negotiis convcntuum
quempiam in particulari tangcntibus, sive ver iis, quae integram
ordinis cujuspiam Provincim concernere contingeret immediate
defungi, clementer vult eadem sua Majestas Sacratissima. Quod si
tamen Provinci cujuspiam monasteria diversis in Dioecesibus situ-
entur, attunc, exorta quapiam conlroversia, aut communi quapiam
quaeremonia, quae privatim accomodari nequiret, omnium, quos rs
concernere videbitur Dioecesanorum rit, super negotio talis Pro
vinci mutua consilia conferre, ac in mdium consulere, qui si in
opinionibus coalescere nequirent, rs altissimae decisioni Regiae
rit substernenda.
Item. Ultro etiam ea est voluntas Regia, ut religiosi ordines, quo-
ties consueta ordinis capitula celebrare intenderint, ipsum
prius Consilio huic Locumtenentiali Rgi insinuare teneantur; cum
evenire interim perfacile possit, ut religiosi tales, qui conventus, ac
monasteria diversis in haereditariis, Ditionibus ac Provinciis sita,
disparibusque Politicis jurisdictionibus subjecta numerant, anxii hae-
reant, undenam celebrandi id genus Provincilis capituli veniam
impetrandam habeant, ex eo ad tollendum omne, quod hac in parte
subversari queat dubium, clementer hisce declarandum duxit Sacra
tissima sua Majestas eo in casu illius Politicae jurisdictionis, adquem
Provincilis ordinis, vei Praeses congregationis capitulum indicere
intendit, subjectus est, annutum sollicitandum venire.
Item. Conficienda ver secundum elargitam jam B. resolutionem
occasione servandorum talium ordinis capitulorum protocolla,
ope illius, quem rs concernit, Dioecesani Episcopi Consilio huic
Locumtenentiali Rgi pro congruo notitiae statu, sive ea tempo-
ralia, sive disciplinam attinentia, sive quaecunque alia ordinis negotia
pro objecta habeant, inomisse erunt submittenda, ut sic Regium
hoc Locumtenentiale Consilium non interruptam negotiorum apud
hunc vei illum religiosum ordinem pertractatorum seriem sibi semper
praesentem habere, opportunaque pro re acta disponere valeat.
Item. Quae Protocolla, si rite confecta, accurateque submissa
fuerint, suapte consequitur, Commissarii Regii, qui celeb
randi ejus mdi Provincialibus capitulis intersit, delegationis nullm
fre necessitatem.
Item. Recta in monasteriis et conventibus domestica disciplina,
internaque quies, et tranquillitas, ut plurimum in constitu-
endis aptis et idoneis Superioribus cum dependeat, Sacratissima sua
Majestas singularem Dioecesanis hac in parte curam commendandam
benigne praecipit, qui tamen una eo invientur, omni ut discreti
animi judicio in hoc procedant, neque religiosos ordines in Suffra-
giorum libertate, competentibusque sibi juribus hoc sub obtentu
turbare pergant.
Item. Provincias religiosorum ordinum, quae claustra tam in Hun-
86
gariae regno, quam et nonntillis Germanicis Haereditariis Ditionibus
in sui gremio ccnsent hac occasionc separare, atque peculiarcs pro
Hungri regno partibusve adnexis constituere provincias, minus
necessarium esse Sacratissima sua Majestas existimat; verum hujus
mdi separationis objectum quocunque tempore, ubi peculiaria hanc
in rm occurrerent motiva, sibi proponi vult. Dtum Posonii die
14. Januarii 1782.
3392. Mandat sua Majestas Sacratissima, Directoria, Calendaria et
Ritualia non prius typis mandari, quam ubi Consiiium Lo-
cumtenentiale approbaverit, neque religiosi ordines iis utantur, prouti
dispositum fit juxta Intimatum Anni 1782. die 16. Maji. Cum ver
huic dispositioni huc usque satis factum non e^set, monentur juris-
dictiones, ut hoc impleant, et submittenda quamprimum submittant.
Dtum Posonii die 7. Januarii 1783.
3710. Constitutis cunctis in suo vigore relictis clementer indulsit
sua Majestas, quatenus neoelectus Provincilis de sui elec-
tione praecise pro statu notitiae propter Communionem quoad Suf-
fragia et preces, Generalem ordinis certiorem reddere possit litteris
notificatoriis, ea tamen sub praecautione, ut istiusmodi notificatoriae
litterae per neo. Provincialem electum semper Consilio Locumtenen-
tiali Rgi tradi ac per idem Sacratissimae suae Majestati submitti
debeant, quod si null eatenus subversatae fuerint reflexiones,
tunc sua Majestas Sacratissima disponet, ut per Cancellariam hae
litterae Romm, et danda responsio Viennam mittatur, eademque
via ad patrem Provincialem dirigatur.
3537. Item. Cum notitiam de quibusvis exemptionibus, et privi-
legiis religiosis ordinibus a jurisdictione, et potestate
ordiniariorum Episcoporum elargitis Benigne habere cuperet sua
Majestas Sacratissima, ideo ad implementum benigne hujus voluntatis
Caesareo-Regiae Paternitati Vrae, de altissimo jussu Rgi intimat
Consiiium hoc Locumtenentiale Regium, quatenus litteralia documenta
super ejusmodi exemptionibus, et privilegiis ordinis sui emanata, in
authenticis copiis horsum submittere, et una referre noverit, an, et
sub quibus in spci Placitum Regium, isthuc perinde submittendum,
obtentum fuerit. Dtum Posonii die 31. Maji 1782. item 7. Maji
1782.
7116. Intimato Consilii Locumtenentialis innuitur, esse altissimam
78. voluntatem Regiam, ut offensivae ill, quae in Breviariis
aut proprio Dioecesium lect. noct. II. in Fest Sancti Ben-
nonis comprehenduntur voces incipieudo ab: exorto nimirum diro
Schismate etc. usque Interfuit et subscripsit deleantur, aut alba pa-
pyro tegantur, atque oblineantur, ita fiat etiam conformiter ad Lee-
tiones S. Gregorii Papae VII. Dtum Posonii die. 7. Octobris
1782.
6909. Monentur Superiores Domorum, ut cum Directoribus Loca-
libus conveniant, et correspondenter se habeant, ad evitandos
abusus, qui irrepserant datis juvenibus studentibus litteris testimonia-
libus citra eorum merita per Professores in absentia Directoris Localis,
87
et sigillo domus obsignatis contra . 231 in Systemate litterario,
unde confusiones ct collisiones sunt cxortac. Hinc qui cum subs-
criptione Rectoris vei cliam Professoris solius, et sigillo domus
comparuerint, rejieiantur, donec subseriptionem Directoris exhibuerint,
dtum Posonii die 14. Octobris 1782.
7498. Kseire cupit Sacratissima sua Majestas, an circa interdictas
"7007 ordinibus Religiosorum, et monasteriis ultra dotationem suam
praehabitam, per actus inter vivos et mortis causa, per
successionem ex testamento, vei ab intestato (excepta elemosyna et
piis legatis pro missae sacrificiis) acquisitiones altiss mis ordinatio-
nibus Regiis signanter sub 27. prilis 1775. ab hinc Intimatis ipsa-
rumque legum dispositionibus, conformia acta et ordinata exstiterint ?
idcirco de praemissorum effectu, qualiter pro curato, relatio proxime
submittenda veniet. Posonii die 21. Octobris 1782.
3142. Sua Majestas Sacratissima interdicit universo clero, tain sae-
2377 culari, quam reguln, et tam communitatibus, quam singil-
lativis personis, omnem venditionem permutationem, edic-
tionem, donationem, verbo quamvis abalienationem fundorum,
capitalium, templorum, ac claustrorum, quae pretiosa sunt distra-
ctionem, et quaecunque mobilia etiam ad omnem casum evenibilem;
si quis huic suae Majestatis Interdicto contravenire (sine praevio
obtentu Consilii Regii Locumtenentialis indultu) praesumeret, ille
circumstantiis, et rebus commensuratam animadversionem subibit,
Religiosis ver communitatibus, aut singularibus personis, qui qua-
litercunque, aliquid tale abalienandi refusionem sequestrabuntur, qui
lem taliter abalienatam denunciaverit, hic subticito nomine per 3
annos, quattuor pro centuale interess a re pretiosa obtingens acquirat.
Dtum Posonii die 14. Julii 1783. *
6192. Intimato Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii prohibetur,
4557 ne usque ad ulteriorem Benignam Ordinationem Regiam
non obtentu annutu Consilii Locumtenentialis Regii, quid-
quam ex confraternitatum realitatibus, et pretiosis distrahere, aut
capitalia edicere, vei vicissim passiva contrahere; consensus hic
autem per idem hoc Regium Locumtenentiale Consilium impertiendus
rit, quamsi pro adimplendis necessariis confraternitatum obligatio-
nibus, aut ver non nullorum liquidorum debitorum deductione
indispensabilem distractionis ejusmodi, realitatum, aut pretiosorum,
ac edictionem activorum, vei denique contractionem passivorum de
bitorum adesse necessitatem compererit. Dtum Posonii die 7.
Julii 1783.
8885. Quo Benigna mens, et intentio Regia, qua generalia elri
tam Saecularis, quam Regulris Seminaria, in quibus, morum
et Studiorum vigeat uniformitas, designatis locis constabilienda, Cle-
menter decrevit, propius constet, atque commune, quod exinde
profluet emolumentum amplius pateat, ad induoendam perfectam in
Theologicis, et Moralibus disciplinis uniformitatem, accuratam vigi-
lantiam, procurandamque aspirantis ad Ecclesiasticum statum juven-
tutis morum culturam, vei ex eo Seminariorum hanc conjunctionem
88
summe necessariam esse, quod talis juventus exacto 16. aut 17.
aetatis suae anno, absolutisque Philosophicis studiis morum, ti
sperare licet, adhuc incorruptorum, si se clericali statui, aut sola
addicere, aut inviatione suorum Genitorum consecrare velit, sit tt
periculis, quibus juvenilis aetas nimium exposita est, subducenda,
talibusque imbuenda principiis, quae eam completo sexennalis
studii cursu aliis etiam ex motivis, probos ultro quoque sectari fa-
cient mores.
Item Postquam ver ejusmodi juventus sex Theologici studii
absolverit annos atque 23. vei 24. annorum attigerit aetatem,
e Seminariis egredi, ac illm quidem, quae ad titulum religiosi cu-
juspiam ordinis ad Seminarium admissa est, ordinem ta!em ingredi
ibidemque novitiatum inchoare oportebit.
Item. Licet autem seminariorum horum aedes, pro anno currente
ad consistentiam poni haud quirent, nihilominus tamen eas
mox fieri oportet dispositiones, ut universi religiosorum ordinum
Clerici, vestem religiosam jatn induti usque finem affuturi mensis
Octobris in Tribus, qui pro antelatis Generalibus seminariis, defixi
habentur locis, utpote Bud, Quinque-Ecclesiis, et Cassoviae ad
condiscendum Philosophicum aut Theologicum stdium adsint, ac
praeexistentibus illic claustris illocentur, cum subseque neo-assu-
mendi, talismodi clerici, juxta Benignam normalem determinationem
Regiam, ad ipsa generalia Seminaria recipi, ac ibidem necessariis
imbui debebunt scientiis.
Item. Caeterum universis claustris, iis dumtaxat, ubi juventus penes
generalia Seminaria congregata adest, exceptis, propriorum
Lectorum, et particularium repetitorum tentio a 1. Novembris anni
currentis prohibetur, Episcopis autem ordinum majorum, ut sunt
Diaconatus, Subdiaconatus, Presbyteratus collatio ea ratione inerdi-
citur, ut ejus non alteri, quam qui respective Generlis Seminarii,
ac illic, praeexistentis Universitatis, aut Lycei atestatum super ab-
soluto studiorum cursu produxerit, particeps reddatur. Dtum Po-
sonii die 15. Septembris 1783.
Item. Per suam Majestatem Sacratissimam Benigne dispositis ad
alia loca severioribus disciplinis, jubet Archi-Gymnasium
Bud cum schola normali permanere, Patres porro Scholarum Pi
mul Pestini retinent Scholas, et studia humaniora, pro quot Spatium
in ipsorum aedificio suppetit. Dtum Posonii die 9. Decembris
1783.
9273. Quoniam Sacratissima sua Majestas tenore Benigni sub 9.
currentis mensis emanati Rescripti clementer resolvit, ut
universi, qui ad seminarium Generale Agriense, aut Zagrabiense
transponendi erunt Religiosi Clerici, extra Seminarium in Religio
sorum, aut Saecularium domibus per Superiores suos provideantur,
ac una etiam benigne decernit, ut ad Generalium seminariarorum
loca ransferendi, qui vestitu rcgulari actu jam induti o^nt Philo-
sophiae studentes Religiosi Clerici, pro seminaristis reputari nequeant,
verum terminato stdi Philosophico, adhuc praescriptos sex annos
89
a stdi Theologico incipiendo, in Generalium seminariorum locis
complere debeant. Dtum Posonii die 20. prilis 1784.
15876. Piacit suae Majestati Sacratissimae ordinare nempe ea, quae
intuiiu studentium Religiosorum clcricorum requisitum in
studiis progressum haud facientium, si professionem nondum
elicuissent, nec sccus majores ordines obtinuissent, ex ordine di-
mittendorum, quodsi tamen jam professi, non dum tamen majoribus
ordinibus insigniti orent, pro obtinenda sui a voto dispensatione,
atque dimissione ad concernentes Dioecesanos inviandorum, vei ver
laicis adnumerandorum, atque ad domosticos labores applicandorum,
quod si ver majoribus ordinibus investiti jam haberentur, ad nulls
Pastorales functiones admittendorum, clementer decernere dig-
nata est sua Majestas Sacratissima. Dtum Posonii die 12. Julii
1784.
16827. Serio et efficacissime committitur, quatenus acceptis prae-
sentibus a singulo ordinis sui conventu, Residentia vei domo
Religiosa, praeadvolutae norm contormandam fassionem omnium,
ex actitudine indilate, nullaque interposita mora exigere, exactamque
horsum actutum submittere nullatenus intermittat, ne secus, quem
morae culpam manere compertum fuerit, tamquam accelerandae Be-
nignae voluntatis, et mandatorum obex suae Majestati referri, rep-
raesentarique debent. Dtum Posonii die 15. Julii 1784.
21544. Benigne resolvit sua Majestas Sacratissima, ut ii religiosorum
ordinum viri, qui qua cooperatores cpnstituti, semet inqui-
etos praebuerint, non amplius ad curam animarum applicentur,
verum ad respectiva sua claustra remittantur. Dtum Posonii die 13.
Septembris 1784.
25223. Iubet clementer Sacratissima sua Majestas, ut apud univer-
sorum Religiosorum Superiores, aut Provinciales, eae sua
via dispositiones mox fiant, quo cunctae ill monasticarum Regu-
larium, et constitutionum positiones, atque expressiones, quae quaqua
demum ratione tam jam interventis, quam et in futurum interventuris
ordinationibus Regiis, contrarii quidquam in se complectuntur, actu
tum deleantur, et expungantur, tanto minus igitur nunquam praele-
gantur, cum in obversum operantes, aut conniventes Superiores
exemplari afficiendi sunt poena. Dtum Bud 2. Novembris
1784.
217. Quid nam intuitu electionis Ordinum, et claustrorum, claus-
traliumque Superiorum hactenus usitatae pro futuro consti-
tuere, eatenusque apud universa Haereditariarum Ditionum Caesareo-
Regiarum Germanicarum Dicasteria ordinare clementer dignata sit,
Paternitati Vrae, hisce de altissimo jussu Rgi committi, ut prae-
allatam Benignam ordinationem Regiam, quam exactissime observet,
ita quidem, ut cum praefixus pro praeattacta electione terminus ad
Superiores claustrales in Ditionibus Germanicis jam effluxerit, accepta
praesenti Intimatione, effectuationi Benignae illius Ordinationi Regiae
manum indilate imponere, remque eo inomisse agere non inter
mittat, quo electiones domesticorum Superiorum usque finem futuri
90
Mensis Februarii terminet, et de iis terminlis, factaque Benignae
hujus ordinationis publicatione recognitiones Conventuum horsum
submittat. Dtum Bud die 10. Januarii 1785.
11860. In mert Convocationis Provincilis Capituli, in hocque
tenendi Praesidii, pro ut, et in casum mortis, aut, impedi-
menti electi Provincilis Sacratissima sua Majestas apud universos
ordines religiosos in Ditionibus Caesareo-Regiis Germanicis sequentia
pro futura regula, et observantia clementer ordinare dignata est,
quippe: ut ad tenendam uniformitatem, superandasque, per ordinum
Superiores in mert celebrandi Provincilis Capituli positas diversas
quaestiones Provinciale istiusmodi capitulum antiquus Provincilis
per tempus, quo officium ejus nondum exspiraverit, adeoque ipse
adhuc actualis Provincilis fuerit, convocet, praesidium autem in talis
mdi Provinciali capitulo, cum eotum officium antiqui Provincilis
jam cessaverit, Prior, Rector, Quardianus, verbo ille primus Superior
claustri illius, quod in capituli Civitate, aut si ibi nullum existeret,
in magis conspicua etiam in casum mortis, aut impedimenti actualis
Provincilis, vices illius supplebit, ac ideo in prior nempe mortis
casu, etiam Provinciale Capitulum convocandum habebit. Pro Capituli
ver, sive magis conspicua in Provincia ordinis sui Civitate alioquin
intellecta nominanter Pestana. dtum Bud die 28. prilis 1785.
8279. Siquidem clementer resolvere decreverit Sacratissima sua
Majestas, ut, sic dicti Magistri Theologiae, Magistri ordinis
praesentati, et Praedicatores Generales, non modo apud Dominicanos,
sd apud universos alios ordines, ubi tales in usu erant, prout apud
Augustinianos, Minorits, etc, eo modo, quemadmodum ante hac
existentes Difinitores, et Discreti pro futuro in omnibus Haereditariis
Ditionibus Caesareo-Regiis in utiiversum sufferantur, et aboleantur.
dtum Bud 29. Mrtii 1785.
11584. Consilium Locumtenentiale Regium altissimo jussu intimandum
esse duxit, ut Priori, Concionatori, recens autem electo
Rectori Paternitas Vestra imponere noverit, ut cum Parochiam, qua
Administrator providere debeat, porro ad munus Parochi praecipue
pertinet Verbum Dei praedicare, munere quoque Concionatoris
defungatur. dtum Bud die 2. Maji. 1785.
4275. Sacratissima sua Majestas clementer ordinare dignata est,
ne ullus Religiosorum in posterum neglectis Superioribus
suis, et Dioecesano recursus faciendi gratia politica Dicasteria adeat,
cum idem ad Religionem disciplinam labefactandam non parum
conferat; ac tm solum medio hoc utaur, cum a Superioribus suis
non auditur, aut Dioecesano, vei ver, cum contra omnem Spem
judicia ei denegatur. dtum Bud die 14. Februarii 1785.
13177. Relate ad illm Paternitatis vestrae sub 13. Mrtii a. c.
positam quaestionem, an sublatis Assistentibus, quorum primus
mortuo Provinciali in moderanda Provincia successit, occasione
celebrandi Provincilis Capituli altr etiam Vicarii Provincilis nomine
deligendus sit ? qui in casum mortis reliquum, quod benigne stattum,
Ministerii sexennium superat, tempus, sine novo Provinci concursu
91
et sumptibus explere possit ? eidem Paternitati vestrae ex benigno
Mandato Rgi rescribendum habt Consilium hoc Locumtenentiale
Regium, nullm quidem subesse difficultatem, quominus post mortem
Provincilis, non expectato fine clementer constituti Sexennii nvum
electivum Provinciale Capitulum celebretur, desideratam tamen Vicarii
Provincilis electionem admitti haud posse. Dtum Bud die 17.
Maji 1785.
14551. Quaestione in eo mota existente, quinam, si du in tertio
scrutinio, etiam aequalibus votis et Suffragiis in Superiorem
simul et semel eligantur, ex his pro tali considerandus, sit? Sacratis-
sima sua Majestas clementer resolvere dignata est, ut in casu ejus-
modi denominatio Superioris e binis electis Individuis, concernenti
Dioecesano relinquatur. Dtum Bud die 24. Maji 1785.
II.
Familiae Domorum Provinci Hungri et Tran-
silvaniae Scholarum Piarum Pro Anno MDCCLXXXII.
A. R. P. Sigismundus Orosz ab Angelo Custodc Praepositus
Provincilis.
P. Ambrosius Latzk a Sancto Michaele : Secretarius Provincilis.
Domus Prividlenss.
R. P. Simon Tarnotzi a S. Aloysio, Rcctor.
P. Aloysios Mlinkai a S. Josepho, Vicerector, Magister Novi-
tiorum, Director Localis Gymnasii.
P. Severinus Nozdroviczky ab Angelo Custode, Spiritulis Domus.
P. Theodorus Vankovics a S. Severino, Consultor Domus, Insti-
tutor Novitiorum in Linqua Graeca et Hebraica.
P. Stanislaus Podolecz a S. Caecilia, Regens Chori, Institutor
Musicae, Deposit., Revisor Rationum.
P. Joh. Bapt. Gubrantzky a S. Josepho, Capellanus Domesticus
IH. Domini Comitis Francisci Bernyi in Latzkr.
P. Augustinus Karaba a S. Js. Cal. Pro-Magister Novitiorum,
et in Humanioribus conformiter ad Benignum Litterarium Systema
eorum Correpetitor.
P. Paulus Lihan a S. Paulino, Adjunctus Regentis Chori, et
Institutoris Musicae.
P. Tbis Fabri a S. Susanna, Concionator, Praeses Confrat.
Sacri Scapularis.
P. Henricus Pales a S. Cunegunde, Professor Humanistarum
I. Anni.
Cl. Ludovicus Koch a Passione Domini, Professor Humanistarum
II. Anni, Pro-Director Gymnasii, Exhortator, Praeses Oratorii Majoris.
Cl. Josephus Jzsay a S. Eleonra, Prof. II. Grammaticae,
Nov. 11. Anni.
Cl. Ludovicus Kichter a S. Magdalna, Prof. I. Grammaticae.
Nov. II. Anni.
Cl. Franc. Xav. Grigel ab Assumt. B. V. M. Prof. III. Gram.
Nov. II, Anni.
Cl. Nicolaus Stankovics a S. Franc. Xav. Prof. Ciassium Ele-
mentarium. Nov. II. Anni.
Fr. Alexius Vogl a Matre Dei, Op. Prof. Sartor.
Fr. Mathias Gly a S. Js. Cal. Op. Prof. Coquus.
Fr. Josephus Hizso a S. Joan. Bapt. Prof. Vietor.
93
Novitii I. Anni Studiosi Humaniorum.
Gcorgius Bolt a S. Js. Cal.
Paulus Bieliczky a Nat. B V. M.
Hieronymus Nicsei a Matrc Dei.
Josephus Cal. Kriig a Matre Dei.
Augustinus Litmann a Concept. B. V. M.
Joannes Sax a S. Anna.
Joannes Chrysost. Demeter a S. Catharina.
Alosius Szkely a S. Theresia.
Gregorius Rudnay a S. Cruce.
Glycerius Predanoczy a Jesu Maria.
Fr. Joan-Nep. Reschler a Matre Dei, Nov. Sartor.
Domus Breznensis.
R. P. Ambrosius Jakos a S. Joanne Np. Rector, Paroch. Admin.
Prof. SS. Theologiae Scholastico-Dogmaticae.
P. Leopoldus Lnyi a S. lgn. Vice Rector, Admin. Paroch. in
Hronecz.
P. Antonius Kovcs a S. Andrea, Revisor Rationum, Co-Adjutor
Administratorum Filialium.
P. Martinus Kruzy a S. Urbano, Prof. SS. Theologiae Scholas.
Dogmt. Praef. Scholarum.
P. Georgius Knop a S. Coecilia, Concionator, Justitutor Musicae.
P. Martinus Szedely a S. Antonio, Admin. Parochiae in Benyus.
P. Bernardus Rabenhuber a Pass. Domini, Studens Theologiae.
P. Andreas Gczy a Natv. B. V. M. -Stud. Theolog.
P. Ignatius Egelszky a S. Coecilia Prof. III. Gram.
P. F.rnestus Szolcsnyi a S. Joanne de Deo, Studens Theologiae.
P. Stephanus Fidra a S. Joanne Np. Studens Theol.
Cl. Joannes Bapt. Znamenk a S. Js. Cal. Prof. II. Gramm.
Cl. Joannes Np. Damai a S. Anna, Prof. I. Gramm.
Cl. Jacobus Porubszky a Jesu Maria Prof. Extra ord.
Fr. Vincentius Hromadka a S. Joan. Bapt. Op. Prof. Oecono-
mus Domus.
Fr. Antonius Jakula a S. Emer. Op. Prof. Sartor.
Fr. Franciscus Xav. Dek a S. Js. Cal. Op. Prof. Sartor.
Domus Georgiensis.
R. P. Engelbertus Hell a Sacra Famlia Nazar. Rector.
P. Joannes Np. Keglevics a S. Theresia, Vice-Rector, Con
cionator, et in Scholis Normalibus suis temporibus Catecheta.
P. Philippus Lng a S. Theresia, Catecheta in Scholis Natio-
nalibus Germanicis.
P. Flieronymus Nagy a S. Paulo, Praef. Herulorum Festetichi-
anorum in Theresiano Viennensi.
P. Mathias Simich a Matre Dei, Admin. Divinorum in Domo
Regia Correctionis Tallosiensi.
94
P. Danid Holli a S. Joan. Np. Praef. Sehol. Revisor Rationum.
P. Sebastianus Mk a S. Anna, Geometra Aulicus, apud Excell.
D. C. Fundatorem Joannem Plffi.
P. Alexander Ege a S. Joan. Bapt. Praef. Herulorum Excell.
D. C. Joannis Illshzy Posonii.
P. Josephus Schmitt a Despon. B. V. M. Praef.^Herulorum
Excell. D. C. Generlis Emerici Eszterhzy.
P. Alexius Horeczky a Transfiguratione Domini, Concionator,
Praeses Confratt. SS. Trinitatis.
P. Leopoldus Veisz a S. Joanne Np. Prof. Architecturae, in
Regiis Capitalibus Nationalibus Scholis Posoniensibus.
P. Albertus Tott a S. Anna, Prof. III. Grammaticae Vice Praef.
Scholarum, Praeses Oratorii.
Cl. Stanislaus Schneider a S. Aloysio, Prof. III. Classis Nationalis.
Cl. Glycerius Aygl a S. Georgis, Prof. II Gramm.
Cl. Adamus Jezsenovszky a S. Catharina, Prof. I. Class. Gramm.
Domus Nitlriensis.
R. P. Paulinus Lihan a Natv. B. V. M. Rector.
R. P. Norbertus CotiracLi a Pass. Domini, Assistens Provin
cilis, Regens Studi. Prof. Linquarum Orientalium.
P. Chrysostomus Dorinyecz a S. Disma, Vice-Rector, Deposit.
Poenint.
P. Anselmus Nagy a S. Stephano Rege, Capell. Dm. Iliust.
B. Francisci Rvay.
P. Marcellus Volako a Natv. B. V. M. Prof. SS. Theologiae
Scholastico-Dogmaticae.
P. Alexander Bucsy a Vist. B. V. M. Regens. Conv. Nobilium.
P. Smuel Hiros a S. Joanne Bapt. Director Localis Gymnasii
Nittriensi.
P. Eduardus Bulla a S. Theresia Prof. SS. Theologiae Scho-
Iast. Dogmt.
P. Joannes Bapt. Papanek ab Angelo Cust. Praef. et lnstitutor
Heruli Szrnyiani.
P. Franciscus Xav. Tomeczy a S. Stephano, Missionarius Ca-
strensis I. Legionis Vurmserianae Equestris Ordinis Flungarici.
P. Adalbertus Rab ab Assumt. B. V. M. Prof. Patrologiae.
P. Basilius Kossik a Jesu Maria, Prof. Theologiae Morlis.
P. Joannes Bapt. Jenovay a S. Anna, Vice-Regens Convict.
Nobilium.
P. Ladislaus Bielek a Pass. Domini, Prof. Physicae, et Philo-
sophiae Doctor in Regia Scientiarum Universitate Budensi.
P. Jacobus Peer a S. Js. Cal. Philosophiae Doctor in Regia
Scientiarum Universitate Budensi, et Historiarum Prof. in Academia
Rege Tyrnaviensi.
P. Hyacinthus Valla a S. Anna, Prof. Humanist. II. Anni, Pro-
Director Gymnasii.
95
P. Sigismundus Verner ab Assumt. B. V. M. Studens S. Theo
logiae in III. Annum.
P. Adolphus Pesti a S. Emerico, Stud. S. Theologiae in I. Annum.
P. Joannes Np. Majer a S. Catharina, Studens S. Theologiae
in 1. Annum.
P. Ludovicus Farkas a S. Joanne Np Studens S. Theologiae
in III. Annum.
P. Ladislaus Neichel a S. Thoma Apostolo, Studens S. Theo
logiae, in I. Annum, Regens Chori.
P. Carolus PooraS. Anna, Studens S. Theologiae, in I. Annum.
P. Gbriel Szalay a S. Georgio, Studens S. Theologiae, in
I. Anuum.
P. Sigismundus Darabos a S. Rocho, Prof. Humn. I. Anni.
P. Franciscus Frey a S. Joanne Np. Studens S. Theologiae,
in II. Annum.
P. Josephus Gerschlager a S. Maria Magd. Studens S. Theo
logiae in I. Annum.
P. Alexander ltes ab Angelo Cust. Studens S. Theologiae
in 1. Annum.
Cl. Ant. Hranky a S. Josepho, Prof. III. Gramm.
Cl. Augustinus Biczo a S. Clara, Philosophus II. Anni.
Cl. Flrian Marhoffer a S. Barthol. Philos. I. Anni.
Cl. Ladislaus Mszros a S. Joseph. Philos. II. Anni.
Cl. Ignatius Hepner a S. Franc. Xav. Philos. II. Anni.
Cl. Joan. Np. Horvathovics a S. Nicolao, Phil. II. Anni.
Cl. Emericus Szemes ab Angelo Cust. Prof. II. Gram.
Cl. Benedictus Megyery a S. Elisabeth, Prof. I. Gram.
Cl. Ignatius Gcz a Vist. B. V. M. Phil. I. Anni.
Cl. Ladislaus Bucsnszky ab Angelo Cust. Phil. I. Anni.
Cl. Franc Borg. Gbor a S. Barbara, Prof. Elementarium Classium.
Fr. Lazarus Jakovics a S. Pefro, Op. Prof. Sartor.
Domus Pestiensis.
R. P. J acobus Valero a Divo Thoma Aquin, Rector, Assistens
Provincilis.
P. Joannes Np. Artman a Matre Dci, Vice-Rector, Deposit.
Revisor Rationum.
P. Laurent Egervry a Joanne Np. Spirit. Domus.
P. Emericus Perczelajesu Maria, Doctor SS. Theologiae Scho-
lastico-Dogmaticae in Universitate Regia Budensi.
P. Leopoldus Schaffrath a S. Joanne Np Director Localis
Gymnasii Regii Pestien. Doctor Philysophiae Collegiatus Regiae
Scientiarum Universit. Bd.
P. Alexius Hornyi a S. Joanne Np. Historiographus Provin
ci, Doctor Phil. in Uni. Bd.
P. Andreas Dugonics ab Angelo Cust. Doctor Philosophiae
in Regia Scientiarum Universitate Budensi, Prof. Matheseos in Eadem
Universit.
96
P. Vincent. Hennyei a S. Ladislao, Prae. in Humanioribus
lllustr. Comitelli Josephi Krolyi de Nagy-Kroly, Doctor Philoso
phiae in Regia Scientiarum Univers. Budens. et Collegiat. Ejusdem.
P. Cajetanus Poor a S. Leopoldo, Prof. Physicae, Doctor Phi
loso p h i a e in Universitate Regia Scient. Bdn.
P. Ferdinandus Nukovics a S. Joseph. Praef. Nepotis Exc. D.
C. Judicis Curiae, in Studiis Phil. Agriae.
P. Stephanus Szabiik a S. Juliana, Prof. Historiarum, Exhor-
tator Gymnasii, Praef. Sacrorum Convent. Doctor Phil. in Univ. Budensi.
P. Bernardus Benyk a Matre Dei, Prof. Phil. I. Anni, Doctor
Philosophiae in Univers. Scient, Budens, et Ejusdem Collegiatus.
P. Josephs Cal. Gothardi a S. Joanne Np. Prof. IV. Classis
Normalium.
P. Franciscus Srvry a S. Joan Np. Prof. Architecturae, et
Matheseos.
P. Sigismundus Schvarzl a S. Jacobo, Prof. Senior Humanitatis
in Academia Quinque-Ecclesiensi.
P. Joann. Np. Alber ab Assumpt. B. V. M. Prof. Hm. I. Anni.
P. Ignat. Magyary a S. Sophia, praef. Illust. Comitum Szapry
in Univers. Regia Budensi.
P. Andres Petyko a Cruce Domini, Praef. Herulorum Kud-
nynszkianorum.
P. Joannes Np. Ksmrky a S. Georgio, Prof. Hm. II. Anni
Pro-Director Scholarum.
Cl. Florianus Hemtner a S. Joanne Np. Studens Philosophiae
in 11. Annum.
Cl. Josephs Cal. Rapff a S. Maria de Victoria, Prof. I. Class.
Gramm.
Cl. Aloysius Satlperger a Vist, B. V. M. Stud. Philosophiae
in II. Annum.
Cl. Georgius Petrovics a S. Gbriel, Prof. III. Gram.
Cl. Raphael Schvaitzer a S. Emerico, Prof. II. Gram.
Cl. Sigismundus Herngger a Purif. B. V. M. Prof. 111. Classis
Normalium.
Fr. Jacobus Kirschner a S. Josepho Cal. Op. Prof. Sartor.
Collegii Regii Theresiani Vaciensis.
R. P. Josephs Cal. Knigsaker a Matre Dei, Rector, Director
Localis Studiorum, et Scholarum.
P. Adrianus Kiss a S. Catharina, Vice-Rector, Pro-Director Stu
diorum, et Scholarum, Deposit.
P. Alexius Nmethi a S. Stephano Rege,, Praef. Spiritus, et
Comitum Sztray.
P. Florianus Dm a S. Josepho, Prof. Architecturae.
P. Marcus Domnyi ab Assumt. B. V. M. Praef. Herulorum
L. B. Orcziani.
P. Raphael Szalai a S. Elisabeth, Prof. Physicae, Praef. Comitis
Korniss, Doct. Phil. in Univ. Bd.
97
P. Aloysius Ettinger a S. Catharina, Architcctus, Eminent. Card.
et Archi-Episcopi.
P. Leonardus Vildt a S. Aloysio, Missionarius Castrensis I.
Legionis Karolianae Ordinis Pedcstris.
P. joanncs Np. Jankovics a Josepho Cal. Praef. Herulorum
Fekete, el Jankovics, Prof. Histor. Pragmaticae.
P. Joachimus Huber a S. Anna, Prof. Humn. II. Anni, Praef.
Com. Keglevics, et Nob. Herul. Kllay.
P. Ludovicus Zimnyi a Cruce Domini, Prof. Logicae, Mathe*
seos, et Architecturae ad Structuras Oeconomicas applicatae, Doct.
Phil. in Univ. Bd.
P. Joannes Np. Klohommer a S. Clara, Prof. Hm. I. Anni,
Praef. Herulorum Almsy.
P. Josephus Ferenczy a S. Antonio, Praef. Herulorum Szent-
Ivnyianorum.
P. Antonius Miller a S. Josepho, Praef. Com. Hrsn, et Heruli
Burian.
P. Michael Precs a S. Pantaleone, Praef. et Correpetitor No-
bilium in Camera S. Theresiae.
P. Hermenegildus Grizl a S. Aloysio, Prof. III. Class. Gram.
Praef. Comitelli Kinszky, et Heruli Erss.
Cl. Franciscus Rosenpacher a Jesu Maria, Prof. 11. Cl. Gramm.
Cl. Carolus Melczer a S. Elisabeth, Prof. I. Cl. Gramm.
Cl. Georgius Sndor ab Assumt. B. V. M. Praef. et Corre
petitor in Camerada S. Christophori.
Cl. Josephus Schmelczer a SS. Trinitate, Prof. Candidatorum
Gram. Praef. Heruli Okolicsnyi.
Fr. Paulus Bhm a S. Josepho, Op. Prof. Oeconomus Collegii.
Oomus Vaciensis Veteris Collegii.
R. P, Michael Podhraczky a S. Augustino, Rector, Promotor
Fabricae Domus.
P. Casimirus Lemoni a S. Ladislao, Vice-Rector, Concionator,
Deposit.
P. Michael Kosztka a S. Johanne Np. Director Localis
Gymnasii.
P. Emericus Hangyhsy a S. Stephano, Concionator, Praeses
Confraternitatis SS. Trinitatis.
P. Gregorius Rakovszky a S. Stanisiao, Prof. Phiios. II. Anni
in Seminario Cardinalitio.
P. Carolus Berczeli a SS. Nomine Jesu, Prof. Huni. II. Anni,
Pro-Director Gymn. Praef. Alumn. Card.
P. Benedictus Vinterhalter a Matre Dei, Praef. Herulorum
Excellentissimi D. C. Generlis Almsy.
P. Casparus Hentaller a S. Susanna, Exhort. Gymn. Praeses
Oratorii Mj. Revisor Rationum.
P. Vincentius Viczigman a Despon. B. V. M. Prof. Hm.
I. Anni.
7
98
Cl. Josephus Hegyi ab Angelo Cust. Prof. III. Class. Gramm.
Catecheta Hung.
Cl. Emericus Vezeknyi a S. Elisabeth, Prof. li. Cl. Gr.
Cl. Joachimus Lng a SS. Nomine Jesu, Prof. I. Cl. Gr.
Fr. Simon Preen a Matre Dei, Inspector, et Curator Cl.
Fr. Josephus Schmitt a S. Francisco, Regens Chori, Institutor
Musicae.
Fr. Godefridus Stoss a S. Anna, Sacrista.
Domus Debrecnensis.
R. P. Remigius Temlnyi a S. Emerico, Rector, Admin. Pa-
rochiae, Director Localis Gymn. Reg. Sem.
P. Jacobus Csavkai a Pass. Domini Vice-Rector, Depos.
P. Andreas Tar a S. Alexio, Spiritulis Domus.
P. Rochus Lukcs a S. Andrea, Deposit. altr, Revisor Rationum.
P. Demetrius Kztnr a S. Emerico, Conc. honorarius.
P. Henricus Thumar a S. Ladislao, Concionator, Regens, Chori,
Praeses Confraternitatis SS Trinitatis.
P. Andreas Menyotzky a Cruce Domini, Concionator, Cate
cheta Gymnasii, et Nationalium Scholarnm.
P. Sebastianus Hoffmann a S. Joanne Np. Prof. III. Cl. Gramm,
Vice-Regens Smin. Praeses Orat. Catech.
Cl. Ladislaus Koptsnyi a Vist. B. V. M. Prof. I. Cl. Gr.
CL Leopoldus Kelle a Concept. B. V. M. Prof. II. Cl. Gr.
Fr. Augustinus Palinoczy a S. Barbara, Op. Prof. Sartor.
Domus Karoliensis.
R. P. Augustinus Vimmer a S. Joanne Np. Rector, Administ.
Parochiae.
P. Ignatius Lelovics a S. Joanne Bapt. Vice-Rector, Director
Localis Gymn.
P. Franciscus Lanczinger a S. Anna, Spiritulis Domus, Deposit.
Praeses Confr. SS. Trinitatis.
P. Dvid Gartner aS. Matthaeo, Concionator ; Revisor Rationum.
P. Jacobus Klampfer a S. Benedicto, Prof. Mathesos, et His
tri Pragmaticae.
P. Eugenius Malocsai a S. Michaele, Institutor, et Promotor
Musicae.
P. Joann. Chrysost. Hannulik a S. Joanne Np. Prof. Logicae,
et Metaphysicae.
P. Augustinus Visky a SS. Trinitate, Concionator.
P. Innocentius Simoncsics a S. Anna, Prof. Hm. II. Anni,
Pro-Director Gymn. Praeses Oratorii Majoris, Exhortator.
P. Antonius Surnyi a SS. Nm. Jesu, Prof. Hm. I. Anni.
Cl. Alexius Lampach ab Assumt. B. V. M. Prof. III. Class.
Gram. Praeses Orat. Min. Catecheta
Cl Emericus Koros a S. Steph. Stud. Phil in I. Ann.
99
Cl. Innocentius Karcsonyi a Concept. B. V. M. Stud. Philo-
sophiac in 1. Annum.
Cl. Ferdinandus Horvth a S. Anna. Stud-Phil. in. i. An.
Cl. Josephus Cal. Pistori ab Omnibus Sanctis, Studens Philo-
sophiae in I. Annum.
Cl. Martinus Kiss a Resurrectione Domini, Prof. 11. Cl. Gramm.
Catecheta.
Cl. Ernestus Erinszt a S. Joanne Np. Studens Philosophiae
in 1. Annum.
Cl. Jns Ujfalusi a S. Josepho Cal. Prof. I. Cl. Gram.
Domus Kecskemtiensis.
R. P. Christianus Kcsor a S. Emerico, Rector, Magister
Novitiorum.
P. Urbnus Korecz ab Assunt. B. V. M. Vice Rector, Director
Localis Gymn.
P. Raymundus Franyo a S. Joanne Eleemos. Spiritual. Domus.
P. Datnascenus Pk a Natv. B. V. M. Concionator, Deposit.
Revisor Rationum.
P. Alexander Zsigr a S. Michaele, Valetud.
P. Antonius Salgho a S. Aloysio, Concionator Extr.
P. Stephanus Gabrich a S. Josapha. Concionator, Praeses
Confraternitatis SS. Trinitatis:
P. Hieronymus Geraltovics a S. Anna, Pro-Mag. Nov.
P. Alexius Rudics a S. Michaele, Exhortator Gymn. Praeses
Orat. Mj.
P. Thomas Kiss a Resurrectione Domini, Prof. Hm. I. Anni.
P. Clemens Skulteti a S. Catharina, Prof. Humn. II. Anni,
Pro Director Gymn.
P. Michael Domby ab Assumt. B. V. M. Prof. III. Cl. Gramm.
Praeses Orat-Min. Catecheta.
Cl. Josephus Cal. Adamovics ab Assunt B. V. M. Prof. II. Cl. Gram.
Fr. Marcus Czeperik a S. Laurentio, Cur. Valet.
Fr. Matthcus Domnszky a Matre Dei, Op. Arcularius, Oeco-
nomus Domus.
Novitii Primi Anni Studiosi Humaniorum.
Alexius Kszegi a Matre Dei, Nov. 1. Anni.
Emericus Boros a S Stephano, Nov. I. Anni.
Glycerius Stautinger ab Angelo Cust. Nov. 1. Anni.
Cajetanus Loosz a Pass. Domini, Nov. I. Anni.
Aloysius Hegeds a Nat. B. V. M. Nov. I. Anni.
Stephanus Flalmgyi a Concept. B. V. M. Nov. 1. Anni.
Fr. Paulus Kitkai a S. Maria, Op. Nov. Coquus.
Domus Szegediensis.
R. P. Arky a S. Joanne Evang. Rector, Administrator Parochiae,
Promotor Fabricae Domus.
100
P. Alcxius Simich a S. Josepho Cal. Vice-Rector, Concionator,
Deposit. Praeses Confraternit. Sacri Scapul.
P. Antonius Linkis a S. Apollnia, Spiritulis Domus, Rcvisor
Rationum.
P. Emericus Hollo a D. Thoma Aquin. Administrator Pa*
rochiae Kistelekiensis.
P. Franciscus Xav. Szluha a S. Joanne Np. Director-Localis Gymn.
P. Stephanus Kiss ab Angelo Cust. Administ. Parochiae Su-
perioris Civitatis.
P. Antonius Szeitz a S. Nicolao, Concionator, Vicar. Paroch.
Administ.
P. Martinus Vajda a S. Stephano, Adjunct. Administrat. in
Parochia Superioris Civitatis.
P. Valentinus Klotz a Pass. Domini, Concionator Nat-Germ.
P. Benedictus Romich a S. Josepho, Adjunct. PP. Concionator.
P. Nicolaus Szalai a S. Rosalia, Adjunct. Administrat. in Pa
rochia Superioris Civitatis.
P. Ladislaus Utlacsai ab Angelo Cust. Prof. Humn. II. Anni,
Pro-Director Gymnasii, Praeses Orat. Mj. Exhort.
P. Gbriel Subnyi ab Assumt. B. V. M. Prof. Hm. I.
Anni Exhort.
Cl. Franciscus Sales. Presburger a D. Thoma Aquin. Prof. N
dorai. Scholar. IV. Classis.
Cl. Gbriel Fischer ab Annun. B. V. M. Prof. II. Gram. Prae
ses Orat. Min. Catecheta.
Cl. Josephus Cal. Kasznyicz a S. Ignatio, Prof. 111. Cl. Gramm.
Catecheta.
Cl. Franciscus Czoma a Purif. B. V. M. Prof. I. Cl. Gr.
Domus Veszprimiensis.
R. P. Constantinus Mulai a S. Joanne Np. Rector, Director
Localis Gymn.
P. Alexander Czabai a Natv. B. V. M. Vice-Rector, Prof. SS.
Theologiae Scholast. Dogmt, in Seminario Junioris Cleri.
P. Franciscus Xav. Peresz a S. Paulo Erem. Administ. Capellae
S Ann, Deposit.
P. Alexius Majer a Matre Dei, Prof. SS. Theologiae Scholast.
Dogmt in Smin. Junioris Cleri.
P. Augustinus Lelkes a Con. S. Pauii Prof. Hm. II. Anni,
Pro-Director Gymn. Exhort. Praeses Orat. Mj.
P. Leopoldus Cski a Natv. B. V. M. Prof. Hm. I. Anni Exhort.
Pl. Stephanus Kovcsics a S. Theresia, Prof. III. Class. Gram.
Praeses Orat. Min. Catech.
Cl. Sigismundus Dani a Despon. B. V. M. Prof. II. Class. Gram.
Cl. Antonius Nagy a S. Elisabetha, Prof. I. Cl. Gram.
Domus Carponensis.
R. P. Vincentius Bencsath ab Assumt. B. V. M. Rector.
101
P. Glyccrius Schintal a S. Alexio, Vice-Rector, Dcposit. Revi-
sor Rationum.
P. Dniel Bei ke a S. Simon, Curat. Valet.
P. Casparus Farkas a S. Ambrosio, Capellanus A. R. D. Szszn.
P. Edmundus Terstyennszky a Matre Dei, Praef. Sch.
P. Augustinus Horkai a SS. Nomine Jesu, Concion. Ecclesiae
Paroch. L. R. Civitatis Carponensis.
P. Josephus rvi a Jesu Maria, Prof. Extraord. in Gymn. Ca-
pitali Neosol.
Cl. Emericus Vgh a Matre Dei, Prof. III. Cl. Gram. Praeses
Orat. Catecheta.
Cl. Leonardus Maros a S. Josepho Cal. Prof. National. Sehol.
IV. Classis.
Cl. Antonius Gatterer a S. Elisabetha, Prof. II. Class. Gramm.
Cl. Nicolaus Stankovics a S. Francisco Xav. Professor I. Class.
Gram.
Fr. Josephus Biziak a S. Ferdinando, Arcularius, Oeconomus
Domus.
Domus Trenchiniensis.
R. P. Gbriel Szlesy ab Annun. B. V. M. Rector.
P. Theophilus Koroda a S. Andrea, Vice-Rector, Director Lo-
calis Gymnasii.
P. Hilarius Csenigei a S. Joanne Np. Concion. Praeses Con-
fraternitatis Agni, Deposit.
P. Georgius Vietoris a S. Anna, Regens Conv. Nob.
P. Adamus Kuriss a S. Christophoro, Concionator, Revisor
Rationum
P. Bartholomaeus Francz a S. Josepho Cal. Magist. Novit. et
eorum in Linqua Graeca, Histria, et Methodo Scholas docendi
Institutor.
P. Thomas Kovalcsik a S. Alexio, Exhort. Gymnasii, Praeses
Orat. Mj.
P. Franciscus Gyorgyovnszky a S. Ambrosio, Pro-Magister
Novit. et eorum in Humanioribus Studiis conformiter ad Benignum
Systema Litterarium Correp.
P. Cyprianus Brandeisz a S. Coecilia, Concion. Germ. Ca
techeta, Regens Chori.
P. Dionysius Kubik a SS. Trinitate, Prof. II. Anni Huni. Pro-
Director Gymn.
P. Christophorus Szent Ivnyi a S. Catharina, Vice-Regens, De
posit.
P. Josephus Szichulszky a S. Anna, Prof. I. Anni Hm.
Repet. Humaniorum:
Carolus Ottmajer a S. Theresia, Nov. II. Anni, Prof. II. Gramm.
Aloysius Veisz a S. Ignatio, Nov. II. Anni, Prof. I. Class. Gramm.
Andreas Dettelbach a S. Dvid, Nov. I. Anni.
102
Josephus Novk a S. Theresia, Nov. I. Anni.
Joannes Chrysosto. Srosy a Matre Dei, Nov. . A.
Bartholomaeus Schmitt a S. Maria, Nov. I. Anni.
Sebastianus Tibolth a S. Rocho, Nov. I. Anni.
Bernardus Schneider a Virgine Fideli, Nov. 1. Anni.
Fr. Emericus Bossnyi a Concept. B. V. M. Q. Prof. Sartor,
Oeconomus Domus.
Fr. Gcorgius Skulteti a S. Josepho, Op. Prof. Sartor.
Fr. Damianus Madkovics a S. Cosma, Op. Nov. I. Anni, Chi-
rurgus.
Domus Caudiopolitana sen Academia Regia Theresiana.
R. P. Stephanus Pllya ab Assumt. B. V. M. Rector Collegii
Academici Regio-Theresiani, Director Localis Scholarum, ct Stu-
diorum, neonon Academiae Nobilium, Censor, et Revisor Propo-
sitionum Philosophicarum, et quorumvis Foliorum Re-et Imprimen-
dorum.
P. Philippus Lankovics a S. Dvid, Vice-Rector, Deposit. Re
visor Rationum.
P. Bernardinus Belnyi a SS. Sacram. Regens Seminarii S.
Josephi.
P. Carolus Koppi a Passione Domini, Doctor Philosophiae in
Regia Scientiarum Universitate Budensi, Professor Historiarum, Pro-
motor Linguae Germanicae, et Gallicae.
P. Ignatius Murnyi a Matre Dei, Prof. Physicae, Decanus
Philosophorum.
P; Adolphus Geg a J. Josepho, Doctor Philosophiae in Regia
Scientiarum Univers. Budensi, Prof. Mathes.
P. Ladislaus Kovcs a Patrona Hung. Concionator Hung. Cu-
rator Templi, et S. Supellectilis Custos, Promotor Cultus, et Vene-
rationis erga Iconem Gratiosam Templi Academici.
P. Christianus Berents a S. Joanne Np. Conc. Hung.
P. Severinus Kaluss a Matre Dei, Vice-Regens Seminarii, De
posit. Magister Calligraph.
P. Ignatius Malinovics a S. Joanne Np. Prof. Architecturae,
Institutor Linguae Gallicae.
P. Basilius Luczmajer a S. Coecilia, Concio. Germ. Regens Chori.
P. Ignatius Blaho a Pass. Domini, Decanus Scholarum Hm.
Institutor Linguae Gallicae, et Germ. Adjunct. Regentis Chori.
P. Dominicus Lengyel a S. Juliana, Prof. 111. Class. Gram.
Praeses Orat. Min. Praef. in Seminario.
P. Josephus Jager a S. Maria Magd. Director Nationaliutn
Scholar. Promotor Linguae Gallicae et Germ.
P. Norbertus Schreyer a S. Bernardo, Prof. Logicae, et Meta-
physicae. Praeses Orat. Philosophorum et Juristarum.
P. Joannes Np. Rohcs ab Assumt. B. V. M. Prof. Humn.
II. Anni, Exhort.
P. Joannes Bapt. Vajgart a S. Barbara, Praef. in. Seminario.
103
P. Alexius Kzmr a Matre Dei, Prof. II. Class. Gram. Praef.
iu Seminario.
P. Martinus Bolla a Conc. B. V. M. Prof. Humn. I. Anni,
Praeses Orat. Humanistarum.
P. Josephus Cal. Dominkovics a Matre Dei, Prof. I. Clas. Gram.
P. Franciscus Xav. Mszros a S. Josepho Calas. Catecheta
Nationalium Scholarum, Praefectus Conv.
Cl- Joannes Bapt. Gull a Natv. Domini, Prof. Extraordinarius
Humanior. Scholarum.
Cl. Franciscus Xav. Schrautt a S. Josepho Cal. Institutor Lin-
guae Graecae, Praef. Conv.
Domus S. Annensis.
R. P. Lucas Promperger a S. Josepho, Rector, Administr.
Parocbiae.
R. P. Benedictus Cetto a SS. Sacram. Regens Convictus No-
bilium, Consul t . Prov.
P. Fridericus Kocsis a S. Placido, Pro-Decanus Prov. Spiri
tulis Domus.
P. Casparus Hajs ab Assumt. B. V. M. Elucubrator Opu-
sculorum Historicorum, ac imprimis Monumenti Literaturae Scythicae.
P. Christophorus Konya a SS. Nomine Jesu, Vice-Regens Conv.
Nob. Deposit.
P. Basilius Krolig a S. Francisco, Director Localis Gymn. Prof.
Architecturae in Conv.
P. Gbriel Csanky a S. Josepho Cal. Concion. Vicarius Pa-
rochiae Adm. Deposit.
P. Tbis Kiparszky a SS. Nomine Jesu, Concionator, Vicarius
Parochiae Administr. Revisor Rationum.
P. Emericus Hagymsy a S. Maria Magd. Praefectus Convi-
ctorum.
P. Joannes Chrysostomus Gubanoczy a S. Catharina, Prof.
Humn. II. Anni, Pro-Director Gymn. Praeses Orat. Mj. Exhort.
P. Joannes Np. Jeszenovszky ab Angelo Cust. Prof. Humn.
I. Anni, Magister elegantioris Scriptur.
Cl. Joannes Hannulik a S. Andrea, Prof. III. Classis Gram.
Praeses Orat. Min. Catecheta.
Cl. Rochus Radlinger a S. Joanne Np. Prof. II. Class. Gramm.
Cl. Josephus Csabi a Matre Dei, Prof. I. Class. Gram.
Cl. Josephus Lipai a S. Joanne Np. Prof. Elementarium
Classium.
Domus Szigethiensis.
R. P. Josephus Fugger a Cruce Domini, Rector, Promotor
Fabricae Templi, et Domus.
P. Hyacinthus Virgh a S. Joanne Np. Vice-Rector, Director
Localis Gymnasii, Concionator Hungaric. Deposit.
104
P. Franciscus Jaeger a S. Carolo Borom. Concionator Gcrm.
Vicarius Administr. Parochiae, Rcvisor Rationum.
P. Valcntinus Thoma a S. Michaele, Missionarius Castrensis
in Inclyta Lgion Ndasdiana, Equestris Ord. Hung. in Galitia.
P. Goegorius Zolcher a S. Francisco Xav. Missionarius Castren.
Militiae Caesaro-Regiae Confiniariae in Czernevicz, et Partibus Bu-
kovin.
P. Dvid Marsovszky a S. Josepho, Prof. Fluman. II. Anni,
Pro-Director Gymn. Praeses Orat. Mj. Exhort. Promotor Calli-
graphiae.
P. Antonius Fodor a S. Stephano, Prof. Hm. I. Anni. Exhort.
Cl. Georgius Strbl a S. Antonio, Prof. III. Classis Gram.
Praeses Orat. Min. Promotor Linquae et Scripturae Germ. Cate-
cheta Germ.
Cl. Ladislaus Danics a S. Emerico, Prof. II. Class. Gramm.
Cl. Andreas Hlavcs a S. Augustino. Prof. I. Classis Gram.
Catechet. Hung.
Domus Tatensis.
R. P. Alexander Tomejan a S. Josepho Cal. Rector, Promotor
Fabricae Domus.
P. Eugenius Szllsy a Servatore Mundi, Vice Rector. Spiritu
lis Juniorum.
P. Josephus Schindler a Virgine Fid. Director Localis Gymn.
Prof. Architecturae in Conv. Depositarius.
P. Franciscus Xav. Koch ab Assurnt. B. V. M. Missionarius
Castrensis in Lgion Serenissimi Ducis Meklenburgici Equestris
Ordinis Germ.
P. Aloysuis Naller a Matre Dei, Praef. Heruli Illust. Domini
Refer. Gyri Viennae.
P. Mathias Kotszka a Matre Dei, Prof. Hm. II. Anni, Pro-
Director Gymn.
P. Petrus Diks a S. Josepho Cal. Exhort. Gymn. Praeses Orat.
Mj. Revisor Rationum.
P. Joannes Np. Naller a S. Clara, Prof. Hm. I. Anni, Ex-
hortator.
Cl. Joannes Np. Galauner a Matre Dei, Prof. III. Class. Gramm.
Praeses Orat. Min. Catecheta.
Cl. Michael Karpinszky a S. Anna, Prof. II. Gram.
Cl. Antonius Szaller a Matre Dei, Prof. I. Class. Gram.
Cl. Georgius Publa a Matre Dei, Prof. Elementarium Classium.
Fr. Godefridus Uliich a Matre Dei, Op. Prof. Oeconomus
Domus.
Domus Ginsiensis.
R. P. Ludovicus Szrni a Concept B. V. M. Rector.
P. Coelestius Pillr a S. Ignatio, Vice-Rector, Director Localis
Gymn. Regii.
105
P. Josephus Cal. Kibling a S. Antonio, Capellanus Inclyt. Le-
gionis Krolyianae Pedest. Ord. Hung.
P. Petrus Szulman a S. Emerico, Concionator, Praescs Con-
fraternitatis Agni, Revisor Rationum.
P. Carolus Besznk a SS. Nomine Jesu, Prof. Humn. II. Anni,
Pro-Director Gymn.
P. Vicentius Horvth a S. Joseph. Exhort. Praeses Orat. Mj.
P. Paulinus Megyeri a S. Mathia, Prof. Hm. I. Anni, Exhort.
P. Joannes Np. Endrdi a Matre Dei, Prof. I. Class. Gramm.
Cl. Stephanus Szcs a S. Emerico, Prof. III. Classis. Gramm.
Praeses Orat. Min. Catecheta.
Cl. Alexius Szeghi ab Angelo Cust. Prof. II. Classis Gramm.
Domus Colocensis.
R. P. Josephus Belloth a S. Georgio, Rector, Director Localis
Gymn.
P. Hyppolitus Liedl a S. Ambrosio, Vice Rector, Deposit.
P. Ladislaus Gaal a Patrona Hung. Prof. Hm. II. Anni, Pro-
Director Gymn. Praeses Orat. Mj. Exhort.
P. Emericus Nemes a Concept B. V. M. Prof. Hm. I. Anni.
Exhort.
Cl. Constantinus Grigel a Jesu Maria, Prof. III. Class. Gram.
Praeses Orat. Min. Catecheta.
Cl. Stephanus Schuszter a S. Maria, Prof. II. Classis Gramm.
Cl. Joannes Bapt. Brny a S. Elisbetha, Prof. I. Cl. Gram.
Fr. Fridericus Neiner a S. Anna, Op. Typographus, Oecono-
mus Domus.
Domus Schemniczlensis.
R P. Tbis Mohoricz a S. Raphaele, Rector, Director Localis
Gymn. Regii.
P. Eustachius Kotsela a Matre Dei, Vice-Rector, Exhort. Gymn.
Praeses Orat. Mj. Deposit.
P. Augustinus rvi a S. Anna, Prof. Hm. 11. Anni, Pro-
Director Gymn.
P. Ambrosius Sauer a S. Andrea, Prof. Hm. 1. Anni, Revisor
Rationum.
Cl. Ferdinandus Sperk a S. Anna, Prof. 111. Classis Gram.
Praeses Orat. Min. Catech.
Cl. Andreas Greschner a Matre Dei, Prof. II. Classics Gramm.
Cl. Eusebius Kebzai a S. Aloysio, Prof. I. Cl. Gramm.
Cl. Joannes Np. Egrieder ab Assumt. B. V. M. Prof. IV. Class.
Nation. Scholarum.
Cl. Emericus Adamkovics a S. Catharina, Prof. I. Class. Nat. Sehol.
Domus Cibfniensis.
R. P. Josephus Pllya a S. Francisco Seraph. Rector, Director
Localis Gymn.
106
P. Ludovicus Demeter a S. Emerico, Vice-Rector, Praef. Con-
victorum 1. Mensae.
P. Arsenius Manyina a Matre Dei, Spiritulis Domus, Deposit.
Revisor Rationum.
P. Eusebius Rizinger a S. Aloysio, Prof. Studii Politicos-Came-
ralis in Academia Regia Cassoviensi.
P. Nicolaus Beraxa a S. Josepho, Prof. et Decanus Hm. II.
Anni, Pro-Director Oymn. Praef. Orat. Mj. Exhort.
P. Christophorus Sitnai a Salv. Mundi, Prof. Nationalium Sehol,
in Academia Regia Cassov.
P. Antonius Baranyai a S. Clara, Prof. Hm. I. Anni.
Cl. Georgius Subnyi a S. Clara, Prof. III, Classis Gram. Praes.
Orat. Min. Catecheta.
Cl. Hieronymus Fabri a S. Joanne Bapt. Prof. II. Cl. Gramm.
Cl. Severinus Szombat a S. Anna, Prof. 1. Cl. Gram.
Cl. Alexius Szenczy a S. Georgio, Prof. Nation. Sehol.
Residentia Rosenbergensis.
R. P. Ladislaus Jaros a S. Ignatio, Superior, Contin. Hist. Domus.
P. Athanasius Neogrdi a S. Edmundo, Decanus Provinci.
P. Aloysius Kszeghy a Sanctis Tribus Regibus, Vice-Superior,
Concionator Honorarius.
P. Edmundus Vavrik a Patrona Hung. Praef. Scholar. Deposit.
Revisor Rationum.
P. Adamus Berzaczi a Salv. Mundi, Prof. III. Class. Gram.
Praes. Orat. Catech.
Cl. Joannes Np. Zivelhoffer a S. Michaele, Regens Chori,
Institutor Musicae.
CL Antonius Veszerle a S. Catharina, Prof. II. Classis Gramm.
Cl. Andreas Volni a Natv B. V. M. Prof. 1. Classis Gramm.
Fr. Fraticiscus Kadoch a Matre Dei, Op. Sartor, Oeconomus
Domus.
Residentia Kanischensis.
R. P. Ladislaus Keszthelyi a S. Gbriel, Superior, Director
Localis Gymn.
P. Ignatius Egervri, a S. Josepho, Prof. Hm. II. Anni, Pro-
Director Gymn. Praes. Orat. Mj. Exhort.
P. Glycerius Matyasovics a S. Josepho Cal. Prof. Hm. I. Anni.
Cl. Joannes Np. Loosz a S. Maria, Prof. III. Class. Gram.
Praef. Orat. Min. Catech.
Cl. Ludovicus Neichel a Matre Dei, Prof. II. Classis Gramm.
Cl. Carolus Mager a S. Theresia, Prof. I. Class. Gram.
Fr. Josephus Marikovszky a S. Andrea, Op. Sartor, Oecono
mus Domus.
Residentia Tokaiensis.
R. P. Venceslaus Bukovai a Conc. B. V. M. Superior.
107
P. Thaddaeus Homolai a S. Emerico, Praef. Scholar. Deposit.
P. Alphonsus Lenesei a S. Carolo Borom. Prof. III. Cl. Gramm.
Praes. Orat. Catech. Promotor Elegantioris Scripturare.
Cl. Josephus Cal. Fridikovszky a Matre Dei, Prof. II. Class.
Gramm.
Cl. Aloysius jvri a S. Rosalia, Prof. I. Cl. Gramm.
Residentia Bisztriciensis.
R. P. Flix Lengyel a S. Michaele, Superior, Admin. Parochiae.
P. Jacobus Cosa a S. Margaritha, Vice-Super, Direct. Local.
Gymn. Deposit.
P. Joannes Np. Szivi a Jesu Maria, Concionator, Vicar.
Paroch. Admin.
P. Stanislaus Izikutz a S. Joanne Bapt. Prof. Hm. 11. Anni,
Praes. Orat. Mj. Exhort.
P. Georgius Balko a S. Josepho, Prof. Hm. 1. Anni et III.
Class. Gram.
Cl. Ignatius Rogell a S. Josepho, Prof. II. et I. Class. Gramm.
Residentia Ovariensls.
R. P. Stephanus Tuschleitner a S. Emerico, Superior.
P. Emmanuel Peresz a Despons. B. V. M. Vice-Super. Praef.
Scholarum, Deposit.
P. Innocentius Schrk a S. Antonio, Beneficiatus in Orphano-
tropbio Rgi Szemptziensi.
P. Aegidius Kurcz a Nat. Domini, Prof. III. Cl. Gram. Praef.
Orat. Catecheta.
Cl. Antonius Greber a S. Maria Magd. Prof. II. Classis Gramm.
Cl. Franciscus Gailing a S. Elisabeth. Prof. I. Classis Gramm.
Residentia Megyessiensis.
R. P. Adabertus Vadsz a S. Georgio, Superior.
P. Benediclus Dniel a SS. Trinitate, Vice-Superior, Deposit.
P. Gregorius Bldi a S. Joanne Bapt. Director Localis Gymn,
Praef. Convictorum I. Mensae.
P. Augustinus Pk a SS. Trinitate, Prof. Hm. II. Anni,
Pro-Director Gymn. Praes. Orat. Mj. Exhort.
P. Alexander Radics a Natv. B. V. M. Prof. Humn. 1. Anni,
Praef. Conv.
P. Andreas Gara a S. Nicolao, Prof. 111. Class. Gram. Praef.
Orat. Min. Catecheta.
Cl. Josephus Nagy ab Angelo Cust. Prof. II. et I. Clas.
Grammaticae.
Summa 418.