You are on page 1of 1

Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului

Cerere de înregistrare
la Concursul de Preselecţie pentru reprezentarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision
Song Contest 2015, Viena, Austria.
Bazați pe informaţia primită (Anexa1), prin completarea prezentei Cereri, confirmăm înregistrarea la
Concursul de Preselecţie Eurovision Song Contest 2015 (Republica Moldova), suntem familiarizați cu
Regulamentul privind condiţiile Concursului de Preselecţie şi suntem de acord cu stipulările acestuia.
Titlul piesei:

__________________________________________

Interpret (nume, semnătură):

_____________________________/____________

Compozitor (nume, semnătură):

_____________________________/____________

Autor text (nume, semnătură):

_____________________________/____________

Aranjament (nume, semnătură):

_____________________________/____________

Data depunerii cererii

__________________________________________

Date biografice interpret:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Date biografice, compozitor:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Date biografice, autor text:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Date biografice, aranjor:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Telefon:__________________________________
Email:____________________________________

Contacte TRM:
MD2028, Chişinău, şos. Hînceşti 64
Tel.:/Fax: /+373/ 73 94 70
Email: eurovision@trm.md
www.trm.md