You are on page 1of 4

TARPTAUTINĖ LOGISTIKA: teorija ir praktika

TURINYS
PRATARMĖ ……………………………………………………………......
1. ŠIUOLAIKINĖS TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS ESMĖ ……….…
1.1. Tarptautinės logistikos sąvoka …………………...…………………..
1.2. Tarptautinės logistikos sfera, subjektai ir objektai ……………...........
1.3. Tarptautinės logistikos sistemos funkcionavimo principai …......……
1.4. Tarptautinės logistikos operacijų sąnaudos ….………………......…...
1.5. Tarptautinės logistikos rūšys …………………………………....……
1.6. Kokybės veiksnio vaidmuo tarptautinėje logistikoje ………….....…..
1.7. Kontroliniai klausimai ir užduotys ……………………………....…...
2. TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS PASLAUGŲ SISTEMA IR JOS
VALDYMAS ………………………………………………………….....
2.1. Tarptautinės logistikos paslaugų sistemos ekonominė samprata ........
2.2.Tarptautinės logistikos paslaugų sistemos formavimo principai .........
2.3. Tarptautinės logistikos paslaugų savikainos samprata ……..…..........
2.4. Logistikos paslaugų išlaidų optimizavimo problema ……………........
2.5. Tarptautinės logistikos paslaugų technologinės sistemos ……......….
2.6. Tarptautinės logistikos paslaugų efektyvumo samprata ...…….......…
2.7. Logistikos paslaugų teikimo užsieniui galimybių įvertinimas ........…
2.8. Logistikos paslaugų teikimo užsieniui sprendimo priėmimas ….........
2.9. Tarptautinės logistikos paslaugų planavimo esmė ir tikslai ......……..
2.10. Tarptautinės logistikos paslaugų marketingo planas .........…………
2.11. Kontroliniai klausimai ir užduotys ....................................................
3. TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS KANALAS ………………………...
3.1. Tarptautinės logistikos kanalo esmė ……………………..……....….
3.2. Tarptautinio aprūpinimo logistikos kanalo samprata ir struktūra …....
3.2.1. Tarptautinio aprūpinimo vaidmens didėjimo priežastys ....…....
3.2.2. Tarptautinio aprūpinimo logistikos kanalo struktūra ....…....….
3.3. Tarptautinio tiekimo logistikos kanalo samprata ir struktūra ..............
3.4. Tarptautinio logistikos kanalo lygiai ………………………....………
3.5. Tarptautinio logistikos kanalo tarpininkai ………..…………….........
3.6. Kontroliniai klausimai ir užduotys …………...………………............

3

7
10
11
14
20
22
23
31
33
34
36
40
46
50
53
57
59
61
63
64
67
69
70
75
75
78
81
84
87
89

..... 8.......... 5... 8...1.... 6.. 4... 6...........….. Krovinių gabenimo automobilių keliais tarifai ……………….... Tarptautinė transporto krovinių klasifikacija …………………..…….. 6..........3..3.... 5.....……….4........1...... 4 90 92 94 96 100 105 106 108 111 118 125 134 140 145 148 150 152 153 156 160 162 164 165 168 170 175 177 178 179 182 .…. Muitinės funkcijos ……………………………. Kontroliniai klausimai ir užduotys ……………………. Krovinio gabenimo į tarptautines rinkas vežėjo pasirinkimo principai ........ 6...... 4...2...... 4.3. 7..…... Krovinio vežimo į tarptautines rinkas transporto rūšies pasirinkimo principai ………………………......... Ekspedicijos agentūros paslaugos ir tarpininkai ……………. Tarptautinių krovinių vežimo operacijų turinys ……………….7...2..…...1.. 5........ Transporto kontrakto sudarymo pagrindai ………........1.. Kontroliniai klausimai ir užduotys …………………….. 5..... 6.....5. 5......5.... TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ GABENIMO AUTOMOBILIŲ KELIŲ TRANSPORTU OPERACIJOS ……………………………...TARPTAUTINĖ LOGISTIKA: teorija ir praktika 4..5..... Prekių gabenimo muitinės procedūros ………………………........4... Tarptautinių transporto paslaugų techninė materialinė bazė ….. 5.............. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMAS EKSPEDICIJOS SISTEMOJE ……………………………………......…… 7..... Kontroliniai klausimai ir užduotys …………. 5.….…. 5.... Lietuvos integravimasis į Europos Sąjungos transporto tinklą ... TARPTAUTINIO KROVINIO VEŽĖJO IR MUITINĖS SĄVEIKA .………..........1. Tarptautinės ekspedicijos įmonės paslaugos …………. Muitinės sandėliai ………………………………………………. 4.2..... 7.....2..8................ Tarptautinių krovinių gabenimas su TIR knygelėmis …………... 5..... 8.. 7.. Tarptautinio ekspedicinio transporto logistikos paslaugos …...3.... Tarptautinių krovinių ekspedicijos samprata …………………... Tarptautinių krovinių vežimo automobilių keliais sutartis …......……………………..........…………..4.… 6...…... 4.... TARPTAUTINIO TRANSPORTO FUNKCIJA KROVINIŲ EKSPEDICIJOS SISTEMOJE ... Konteinerių naudojimo tarptautiniame krovinių gabenime ypatumai ..... Kontroliniai klausimai ir užduotys ……………………………….......2... Krovinių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis ypatumai …....... 7....... 7....... EKSPEDICIJA – PAGRINDINIS TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS KANALO TARPININKAS ……………………………………………....………………........4. Ekspedicijos paslaugų įtaka tarptautinei prekių rinkai ……….5.....6.....…..... Tarptautinio transporto vaidmuo krovinių ekspedicijos sistemoje ......

... 9.6.. Kontroliniai klausimai ir užduotys …….. 10.….… 11.....….2... Kontroliniai klausimai ir užduotys …………...... Geležinkelio talpyklų charakteristika ………………..……………… 11.….…………...…………….5.….…….… 5 186 188 189 190 192 193 196 199 200 201 203 204 208 215 218 220 222 223 224 226 229 230 231 233 236 237 239 243 ...1.…. Oro transporto tarifai …………………. Prekių atsargų sandėliuose optimizavimo pagrindimas ... Tarptautinių krovinių gabenimo oro transportu ypatumai .. Tarptautinių multimodalinių (mišriųjų) krovinių vežimų organizavimas ………………. Tarptautinių krovinių gabenimo jūra organizavimas ......……………….………… 9.. KROVINIŲ SANDĖLIAVIMO VAIDMUO TARPTAUTINĖJE LOGISTIKOJE IR SANDĖLIAVIMO ORGANIZAVIMAS ……...4.4...………………. Oro transporto ekspedicijos organizavimas ………….....…..1..............………....... Kontroliniai klausimai ir užduotys ………..…......TARPTAUTINĖ LOGISTIKA: teorija ir praktika 8.……...........2...2. 9.. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO ORO TRANSPORTU OPERACIJOS ……………………………………… 11....3...…… 10.4......….. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO JŪRŲ TRANSPORTU OPERACIJOS ……………………………………… 10.... Krovinių ekspedicijos geležinkeliu organizavimas ……………. TARPTAUTINIAI KOMBINUOTIEJI IR MULTIMODALINIAI (MIŠRIEJI) KROVINIŲ VEŽIMAI ………………………………… 12. 11... 10...1. 10.... Europos Sąjungos geležinkelių reforma ………………………... 9.......... Kontroliniai klausimai ir užduotys ………………………….…….……..4...…………..3... 8... Čarterinė krovinių pervežimo jūra sutartis ..3. Krovinių gabenimo geležinkeliu ypatumai …………….....1....2............... 10.. Tarptautinių krovinių gabenimo geležinkeliu tarifai ……....... TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO GELEŽINKELIU OPERACIJOS ……………………………………... 9............. 11.....1............. Krovinių linijinė jūrų frachto sutartis …………...….. Kontroliniai klausimai ir užduotys ……………………....…………....5.. 13...…… 12.......……………………......…..…. 12....6... 13......… 13.……………………………..……… 9..... 9...3... Tarptautinių kombinuotojų krovinių vežimų organizavimas ... Jūrų frachto tarifai ........ Maršrutinė ir trampinė laivininkystė ….. Krovinių vežimo tarptautinių kelių transportu leidimai …...2..……… 10.....3. 12.. Tarptautinės logistikos sistemos sandėlių ūkio funkcija ...….

.....1....5. 14.. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO ANALIZĖ …………………………………………...…... Kontroliniai klausimai ir užduotys …..5. 15.....4.............................3.......... Tarptautinių vežimų draudimo dokumentai …………………...…… 15............……………...4.…………….4.………………………….... LITERATŪRA …………………………………………………………….. pakavimo lapas …………………………………………... 6 250 255 258 261 263 265 268 279 284 286 288 292 293 296 300 303 305 307 309 .6.........3. Sandėliavimo išlaidų priklausomybė nuo sandėlių išdėstymo ir ploto ………...... įrangos ir sandėlio darbo organizavimo įtaka logistikos išlaidoms ………………...… 13.....…...7...6... 15....TARPTAUTINĖ LOGISTIKA: teorija ir praktika 13...…………………………………………………… 13.. Prekybiniai tarptautinių vežimų dokumentai – sąskaita. 15.. 15..8... 15.. 13.... Sandėlių tipų.... TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS PASLAUGŲ INFORMACINIS APRŪPINIMAS ………………………………………………………......…………………… 15...…. Tarptautinių gabenimų bazinės sąlygos kaip ekspedijavimo išlaidų paskirstymo kriterijus ………….…... 14........2...1...… 14..…....…………………………...……………….... Prekių pristatymo išlaidų paskirstymas tarp pardavėjo ir pirkėjo pagal konkrečias INCOTERMS sąlygas …………...2.....………...... Tarptautinio krovinio gabenimo transporto dokumentai ..... Informacijos srauto funkcija tarptautinėje logistikoje …….............. 14... Tarptautinio prekių pristatymo paslaugų kainos pagal bazines sąlygas .…..3..…............ Tarptautinio krovinio prekių sertifikatai ………………….. Tarptautinių krovinių sandėlio dokumentai ……....... Tarptautinio krovinio vežimo muitinės dokumentai ………. Kontroliniai klausimai ir užduotys ... Kontroliniai klausimai ir užduotys ………............................ 14. 15......... 15..... Krovinių sandėliavimo techniniai ekonominiai pagrindai ….........….