You are on page 1of 3

Nama : _______________________

Tahun : ________________

Lengkapkan ayat berikut dengan kata tanya dan tukarkan kepada Ayat
Tanta Tanpa Kata Tanya. (ATTKT)
1. ______________________ dua orang budak perempuan itu
menangis di kantin ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. _______________________ jumlah gula-gula dalam botol itu ?


_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. _______________________ Roxanne boleh terjatuh ke dalam


longkang ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Lagu itu ditujukan kepada _____________?


_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Jelapang padi banyak terdapat di negeri ________________ ?


_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. Selepas mencuci sayur ini, _______________ langkah seterusnya?


_____________________________________________________
_____________________________________________________

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Nama : _______________________

Tahun : ________________

7. ___________________________ kamu akan memulangkan buku


rujukan saya yang kamu pinjam ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

8. Cikgu kamu siapa?


_____________________________________________________
9. Siapakah cikgu itu?
_____________________________________________________
10. Saudari tinggal di mana?
____________________________________________________
11. Di manakah saudari tinggal?
____________________________________________________
12. Cikgu kamu siapa?
____________________________________________________
13. Siapakah cikgu itu?
____________________________________________________
14. Saudari tingal di mana?
____________________________________________________
15. Di manakah saudari tinggal?
____________________________________________________
16. Berapakah harga kasut itu?
____________________________________________________
17. Sudahkah adik minum susu?
____________________________________________________
18. Bagaimanakah laying - layang itu dibuat?
____________________________________________________
19. Berapakah jumlah buku itu?
____________________________________________________
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Nama : _______________________

Tahun : ________________

Ayat Penyata:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________
Ayat Perintah:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

Ayat Tanya:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

Ayat Seruan:

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3