You are on page 1of 1

Rumusan

Ada lima nilai murni yang pertama ialah rajin sepertinya sang semut bersungguh sungguh dalam
menjayakan tuga yang diberikan.Yang kedua ialah memberi pertolongan sepertinya sang merbuk yang
melihat kejadian itu segera menjatuhkan sehelai daun agar sang semut dapat berpaut.Nilai murni yang
ke tiga ialah membalas budi seperti sang semut seggera menggigit kaki pemburu itu.Nilai murni yang ke
empat ialah

1. Sang semut bersungguh sungguh dalam menjayakan tugas yang
diberikan.. (rajin)
2. Sang merbuk yang melihat kejadian itu segera menjatuhkan sehelai
daun agar sang semut dapar berpaut.. (memberi pertolongan)
3.Sang semut segera menggigit kaki pemburu itu . ( membalas budi)
4. Sang merbuk mengucapkan terima kasih kepada sang semut..
(mehargai pertolongan )
5. Sang semut dan sang merbuk bersahabat baik ( silatu rahim)