You are on page 1of 17

ISU-ISU KONTEMPORARI

TAMADUN ISLAM DAN


TAMADUN BARAT
KRISIS ALAM SEKITAR

KESAN
PERKEMBANGAN
KONTEMPORARI
KEPADA MASYARAKAT
DAN NEGARA
Merupakan ciptaan dan anugerah tuhan
yang paling kita perlu hargai
TETAPI KINI.
APAKAH PUNCA
TERHADAP ISU
KRISIS ALAM
SEKITAR ?
KRISIS ALAM SEKITAR
Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh
masyarakat dunia pada waktu kini
berkaitan dengan dua pemikiran
Barat yang penting iaitu :-

a) Penguasaan manusia terhadap dunia
dan alam sekitar
b) Manusia yang terbaik akan terus
kekal
Kedua-dua pemikiran ini muncul
daripada satu tafsiran masyarakat
Barat terhadap kitab Injil.


PEMIKIRAN PERTAMA
Hak-hak individu memainkan peranan
penting dalam krisis alam sekitar yang
dihadapi oleh manusia pada hari ini.

Pemikiran pertamanya ialah manusia
mempunyai kuasa keseluruhan
terhadap dunia.
Permikiran ini berasal daripada
pemikiran sebahagian masyarakat barat
kristian aliran protestan yang
menganggap bahawa dunia ini adalah
anugerah Tuhan kepada manusia di
mana apabila manusia berusaha, dia
akan mengaut hasil daripada usahanya.
Oleh sebab manusia dibenarkan
berusaha ke atas bumi melalui
anugerah, mereka berpendapat
bahawa ini adalah satu hak asasi
manusia yang mana manusia lain
tidak boleh menyekat hak ini tanpa
persetujuan daripada individu
berkenaan.
Rentetan daripada
inilah, masyarakat
Barat enggan
mengurangkan
kegiatan ekonomi
mereka ke atas
bumi yang
membinasakan
alam sekitar atas
dasar mereka
berhak
melakukannya.


PEMIKIRAN KEDUA
Pemikiran kedua masyarakat yang
mempengaruhi krisis alam sekitar
adalah pemikiran terhadap survival of
the fittest.
Dalam pada itu, masyarakat Barat
menganggap bahawa manusia adalah
makhluk yang paling sempurna dan
terbaik di dunia ini.
Dengan ini, mereka menganggap
manusia akan berjaya mengatasi
alam semula jadi .

Susulan daripada kejayaan manusia
mengatasi alam semula jadi, mereka
menganggap bahawa mereka dapat
membentuk sebuah alam yang lebih
sempurna untuk kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, manusia
menganggap alam semula jadi yang
tidak mampu menandingi
pencapaian manusia memang tidak
cukup kuat dan tidak perlu
diselamatkan.

Secara keseluruhannya, kedua-dua pemikiran
masyarakat Barat ini menjurus kepada krisis
alam sekitar.
KESIMPULAN
Kedua-dua pemikiran Barat terhadap alam
sekitar merupakan sebahagian daripada
pemikiran asas yang menonjolkan manusia
sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan
untuk menguasai dunia ini.

Pemikiran masyarakat barat ini tidak
mementingkan alam persekitaran dan
mahkluk-mahkluk lain yang mendiaminya.
Tetapi kita sebagai manusia yang cinta
akan alam sekitar, apa yang kita boleh
lakukan .