You are on page 1of 93
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN
FASILATATOR
FASILATATOR

KAMARUDIN B RASIP

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

PENOLONG KETUA

PUAN ARSITAH
PUAN ARSITAH
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

SETIAUSAHA PUAN NORBAIZURA

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN
EN R. EN ARSAD CINATHAMBY
EN R.
EN ARSAD
CINATHAMBY
FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

EN HAMDAN

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

EN AZNAN

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

PUAN

THEVAGI

FASILATATOR KAMARUDIN B RASIP KETUA KUMPULAN NORLAILA ABU SAMAH PENOLONG KETUA PUAN ARSITAH PUAN NORBAIZURA EN

NURUL

FAIZAH

PUAN HALIPAHBILA
PUAN
HALIPAHBILA
TUGAS YANG DIBERI TANGGUNGJAWAB Kenalpasti dan memilih masalah Semua Ahli Tentukan objektif projek Penjadualan Projek Semua
 

TUGAS YANG DIBERI

TANGGUNGJAWAB

Kenalpasti dan memilih masalah

Semua Ahli

Tentukan objektif projek Penjadualan Projek

Semua Ahli Semua Ahli

Menganalisis Masalah

SemuaAhli

       
 

Mengumpul Data Menganalisis Punca Cadangan Penyelesaian Persembahan Pengurusan Kelulusan Projek

Semua Ahli Semua Ahli Semua Ahli Semua Ahli En Kamarudin/ Ketua Jabatan

Persediaan Projek

Semua Ahli

Perlaksanaan Ujicuba Dan Pungutan Data

Semua Ahli

Tindakan Pembetulan

Semua Ahli

Perlaksanaan Dan Pungutan Data Akhir

Semua Ahli

Mengawasi Pembetulan

Semua Ahli

Penyeragaman Projek

Semua Ahli

Ahli Yang Mengendalikan Mesyuarat

Pn Sanisah

& Menyediakan Minit Mesyuarat

/ Pn Robiah

/En Hamdan

TUGAS YANG DIBERI TANGGUNGJAWAB Kenalpasti dan memilih masalah Semua Ahli Tentukan objektif projek Penjadualan Projek Semua
TUGAS YANG DIBERI TANGGUNGJAWAB Kenalpasti dan memilih masalah Semua Ahli Tentukan objektif projek Penjadualan Projek Semua
2 Mac 2009 - 15 Mac 2009 1. Kenalpasti dan memilih masalah 2. Tentukan objektif projek

2 Mac 2009 - 15 Mac 2009

  • 1. Kenalpasti dan memilih masalah

  • 2. Tentukan objektif projek

26 Okt 2009 06 Dis 2009

1. Penyeragaman / Pemantauan 3. Penjadualan projek 05 Okt 2009 – 25 Okt 2009 16 Mac
1.
Penyeragaman / Pemantauan
3.
Penjadualan projek
05 Okt 2009 – 25 Okt 2009
16 Mac 2009 – 04 Okt 2009
1.
Penilaian projek
1.
Menganalisa dan memilih masalah
2.
Persembahan pengurusan
2.
Pengumpulan data
3.

Membentuk dan memilih cadangan penyelesaian

2 Mac 2009 - 15 Mac 2009 1. Kenalpasti dan memilih masalah 2. Tentukan objektif projek

4.

5.

6.

Persembahan Pengurusan

Perlaksanaan ujicuba dan pungutan data

Tindakan pembetulan

7.

Perlaksanaan dan pungutan data akhir

 
BIL MASALAH YANG DIKENALPASTI PENCADANG 1. Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur Aznan 2. Bakul
BIL MASALAH YANG DIKENALPASTI PENCADANG 1. Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur Aznan 2. Bakul
 

BIL

MASALAH YANG DIKENALPASTI

PENCADANG

1.

Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur

Aznan

     
2. Bakul mengangkat dan mengambil barang-barang dari stor ubat tidak sesuai Puan Robiah
 

2.

Bakul mengangkat dan mengambil barang-barang dari stor ubat tidak sesuai

Puan Robiah

 
       

3.

Kurang perlibatan dalam perawatan pesakit di wad

En R. Cinathamby

4.

Tiada tempat khas untuk mengampai dan menyimpan tuala kecil di unit OT

En Arsad

5.

Kelewatan menyuapkan makanan kepada pesakit tanpa waris

Nurul Faizah

6.

Memandikan pesakit tidak dapat dilakukan pada masa yang ditetapkan

Puan Sanisah

7.

Keadaan wad yang panas menyebabkan pesakit, pelawat dan anggota wad sering merungut

Puan Thevagi

8.

Kesukaran menghantar dispaj ke makmal dan unit-unit menggunakan buku.

Puan Halipahbila

9.

Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin

Vasandra Devi

10.

Masalah pelawat tidak dapat dikawal

En Hamdan

DIAGRAM AFINITI Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur Kelewatan menyuapkan makanan kepada pesakit tanpa waris
DIAGRAM AFINITI
Kaedah penyimpanan poster
di wad tidak teratur
Kelewatan menyuapkan
makanan kepada pesakit tanpa
waris
DIAGRAM AFINITI Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur Kelewatan menyuapkan makanan kepada pesakit tanpa waris
Bakul mengangkat dan mengambil barang-barang dari stor ubat tidak sesuai
Bakul mengangkat dan
mengambil barang-barang dari
stor ubat tidak sesuai
Tiada tempat khas untuk mengampai dan menyimpan tuala kecil di unit OT
Tiada tempat khas untuk
mengampai dan menyimpan
tuala kecil di unit OT
DIAGRAM AFINITI Kaedah penyimpanan poster di wad tidak teratur Kelewatan menyuapkan makanan kepada pesakit tanpa waris
Kurang perlibatan dalam perawatan pesakit di wad
Kurang perlibatan dalam
perawatan pesakit di wad

Keadaan wad yang panas menyebabkan pesakit, pelawat dan anggota wad sering merungut

Memandikan pesakit tidak dapat dilakukan pada masa yang ditetapkan
Memandikan pesakit tidak
dapat dilakukan pada masa
yang ditetapkan
Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin
Kelewatan memberi oksigen
kepada pesakit di Hospital
Tampin
Kesukaran menghantar dispaj ke makmal dan unit-unit menggunakan buku
Kesukaran menghantar dispaj
ke makmal dan unit-unit
menggunakan buku
Masalah pelawat tidak dapat dikawal
Masalah pelawat tidak dapat
dikawal
KEKERAPAN BERLAKU BIL MASALAH METRIK Kekerapan Jumlah Peratus Tahap serius berlaku keseluruhan kekerapan 1. Kaedah penyimpanan
KEKERAPAN BERLAKU
BIL
MASALAH
METRIK
Kekerapan
Jumlah
Peratus
Tahap serius
berlaku
keseluruhan
kekerapan
1.
Kaedah penyimpanan poster
di wad tidak teratur dan
4
28
14.3 %
Rendah
Sistematik
2.
Kelewatan menyuapkan
makanan kepada pesakit
tanpa waris
17
56
30.4 %
Sederhana
3.
Memandikan pesakit tidak
dapat dilakukan pada masa
yang ditetapkan
9
28
32.1 %
Sederhana
4.
Keadaan wad yang panas
menyebabkan pesakit, pelawat
dan anggota wad sering
merungut
25
92
27.2 %
Tinggi
5.
Kesukaran menghantar
dispaj ke makmal dan unit-
unit menggunakan buku.
15
50 30
%
Sederhana
6.
Kelewatan memberi oksigen
kepada pesakit di Hospital
13
23
56.5 %
Rendah
Tampin
7.
Masalah pelawat tidak dapat
dikawal
34 108
31.5 %
Sederhana
Sakala Metrik
5 MASALAH SANGAT PENTING UNTUK DIATASI
5 MASALAH SANGAT PENTING UNTUK DIATASI
5 MASALAH
SANGAT
PENTING
UNTUK
DIATASI
S : Mudah diselesaikan M : A : Boleh diukur keberkesananya Mampu diselesaikan R : Realistik
S : Mudah diselesaikan M : A : Boleh diukur keberkesananya Mampu diselesaikan R : Realistik
S
:
Mudah diselesaikan
M
:
A
:
Boleh diukur keberkesananya
Mampu diselesaikan
R
:
Realistik
T
:
Dapat diselesaikan dalam masa
yang ditetapkan
BIL KRITERIA SERIUS PENTING TREND PERTUMBUHAN ( X 4 ) JUMLAH ( X 3 ) (
BIL KRITERIA SERIUS PENTING TREND PERTUMBUHAN ( X 4 ) JUMLAH ( X 3 ) (
BIL
KRITERIA
SERIUS
PENTING
TREND
PERTUMBUHAN
( X 4 )
JUMLAH
( X 3 )
( X 3 )
MASALAH
1
Kelewatan memberi oksigen
kepada pesakit di Hospital
Tampin
5
(15)
5 (15)
5
(20)
50
2
Memandikan pesakit tidak dapat
dilakukan pada masa yang
ditetapkan
3
(9)
2
(6)
5
(20)
35
3
Masalah pelawat tidak dapat
dikawal
4
(12)
1
(3)
3
(12)
27
4
Kelewatan menyuapkan makanan
kepada pesakit tanpa waris
2
(6)
3
(9)
2
(8)
23
5
Kesukaran menghantar dispaj ke
1
(3)
3
(9)
2
(8)
20
makmal dan unit-unit
menggunakan buku.
7000 6047 6000 J 6000 5422 U 4874 M 5000 4480 L A H 4000 P
7000 6047 6000 J 6000 5422 U 4874 M 5000 4480 L A H 4000 P
7000 6047 6000 J 6000 5422 U 4874 M 5000 4480 L A H 4000 P
7000 6047 6000 J 6000 5422 U 4874 M 5000 4480 L A H 4000 P
7000
6047
6000
J
6000
5422
U
4874
M
5000
4480
L
A
H
4000
P
E
3000
S
A
2000
K
I
T
1000
0
2005
2006
2007
2008
2009

TAHUN

DEFINASI MASALAH KELEWATAN MEMBERI: Lambat memberi OKSIGEN : Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang
DEFINASI MASALAH
DEFINASI MASALAH

KELEWATAN MEMBERI:

Lambat memberi

DEFINASI MASALAH KELEWATAN MEMBERI: Lambat memberi OKSIGEN : Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang
DEFINASI MASALAH KELEWATAN MEMBERI: Lambat memberi OKSIGEN : Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang

OKSIGEN :

Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang diperlukan bagi pernafasan sebahagian besar benda hidup.

PESAKIT:

Orang yang diberi perubatan semasa berada di wad.

HOSPITAL TAMPIN :

Sebuah hospital kerajaan yang telah didirikan sebagai tempat rawtan

bagi masyarakat yang berada di sekitar Daerah Tampin, Alor Gajah,

Pedas dan Kawasan yang berdekatan.

Keadaan wad di Hospital Tampin Anggota terpaksa menggunakan kayu untuk membuka kepala oksigen Anggota cuba untuk

Keadaan wad di Hospital Tampin

Keadaan wad di Hospital Tampin Anggota terpaksa menggunakan kayu untuk membuka kepala oksigen Anggota cuba untuk

Anggota terpaksa menggunakan kayu untuk membuka kepala oksigen

Anggota cuba untuk membuka kepala

Keadaan wad di Hospital Tampin Anggota terpaksa menggunakan kayu untuk membuka kepala oksigen Anggota cuba untuk
oksigen
oksigen
Keadaan wad di Hospital Tampin Anggota terpaksa menggunakan kayu untuk membuka kepala oksigen Anggota cuba untuk
PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin

PERSEKITARAN

RAJAH SEBAB AKIBAT 1
RAJAH SEBAB AKIBAT 1
MANUSIA
MANUSIA
Bosan Sibuk Merungut
Bosan
Sibuk
Merungut

Ramai

Waris

Public Internal unit
Public
Internal unit

Kerja rutin

tergendala

Petugas

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin

Gangguan

merungut telefon Pesakit
merungut
telefon
Pesakit

Berbagai

penyakit

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin

Sukar

kendalikan

peralatn

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin
PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin
Jauh dari katil pesakit Ketat Tidak boleh diubahsuai
Jauh dari katil
pesakit
Ketat
Tidak boleh
diubahsuai

Berbeza-beza

Peralatan perubatan
Peralatan
perubatan

banyak

Guna tangan

Kepala

pembuka

oksigen ketat

Manual

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 1 MANUSIA Bosan Sibuk Merungut Ramai Waris Public Internal unit Kerja rutin

Kepala pembuka oksigen

Kedudukan tidak

setempat

Tempat

berasingan

Prosedur

Berulang

Tempat sempit

BAHAN
BAHAN
KAEDAH
KAEDAH

Kelewatan memberi Oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin

Tempat Berbeza- sempit beza Kepala pembuka Manual Peralatan oksigen perubatan Ketat banyak Tidak boleh diubahsuai Kepala
Tempat Berbeza- sempit beza Kepala pembuka Manual Peralatan oksigen perubatan Ketat banyak Tidak boleh diubahsuai Kepala
Tempat
Berbeza-
sempit
beza
Kepala pembuka
Manual
Peralatan
oksigen
perubatan
Ketat
banyak
Tidak boleh
diubahsuai
Kepala
Oksigen jauh
pembuka
dari katil
Prosedur
oksigen ketat
pesakit
Berulang
Kedudukan tidak
setempat
Kelewatan memberi
Oksigen kepada pesakit
di Hospital Tampin
Internal
unit
Tempat
Public
Petugas
berasingan
merungut
Ramai
Bosan
Berbagai
Gangguan
penyakit
telefon
Kerja rutin
Pesakit
tergendala
PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 2 MANUSIA Public Internal unit Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar

PERSEKITARAN

RAJAH SEBAB AKIBAT 2
RAJAH SEBAB AKIBAT 2
MANUSIA
MANUSIA
Public Internal unit
Public
Internal unit
Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar Sibuk kendalikan peralatn Merungut
Kerja rutin
Bosan
tergendala
Petugas
merungut
Sukar
Sibuk
kendalikan
peralatn
Merungut
PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 2 MANUSIA Public Internal unit Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar

Gangguan

telefon Pesakit
telefon
Pesakit

Berbagai

penyakit

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 2 MANUSIA Public Internal unit Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar

Ramai

Waris

PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 2 MANUSIA Public Internal unit Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar
Jauh dari katil Guna tangan pesakit Kedudukan tidak setempat Berbeza-beza Tempat berasingan Kepala pembuka oksigen Ketat
Jauh dari katil
Guna tangan
pesakit
Kedudukan tidak
setempat
Berbeza-beza
Tempat
berasingan
Kepala pembuka
oksigen
Ketat
Tidak boleh
diubahsuai
PERSEKITARAN RAJAH SEBAB AKIBAT 2 MANUSIA Public Internal unit Kerja rutin Bosan tergendala Petugas merungut Sukar
Peralatan perubatan
Peralatan
perubatan

Kepala

Manual
Manual

pembuka

oksigen ketat

Prosedur

Berulang

Tempat sempit

banyak

BAHAN
BAHAN
KAEDAH
KAEDAH

Kelewatan memberi Oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin

RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3
RAJAH SEBAB AKIBAT 3
MANUSIA
MANUSIA
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi

Petugas

merungut
merungut
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi
RAJAH SEBAB AKIBAT 3 MANUSIA Petugas merungut Manual Kepala pembuka oksigen Kedudukan tidak setempat Kelewatan memberi

Manual

Kepala pembuka oksigen

Kedudukan tidak

setempat

Kelewatan memberi Oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin

BAHAN
BAHAN
KAEDAH
KAEDAH
Lembaran Semakan 1 (Sebelum Cadangan Penyelesaian) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. Bil
Lembaran Semakan 1 (Sebelum Cadangan Penyelesaian) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. Bil

Lembaran Semakan 1 (Sebelum Cadangan Penyelesaian)

Tempoh : Dari 30 Mac 26 April 2009.

Bil

       

Jumlah

Sebab-sebab paling

 

Tempoh

   
 

mungkin

   

kekerapan

   

Dari 30 Mac 26 April 2009.

   

30/3-05/4

6/4-12/4

13/4-19/4

20/4-26/4

1.

Petugas merungut

I

I

I

I

 

4

2.

Kedudukan tidak setempat

IIII
IIII

III

II

IIII

 

13

3.

Kepala pembuka oksigen

IIII

III

I11I

III

 

15

4.

Manual

I

I

I

-

 

3

 

Jumlah

11

8

8

8

 

35

Lembaran Semakan 1 (Sebelum Cadangan Penyelesaian) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. Bil
Petunjuk Lokasi : Di wad 2 Cara : Soalselidik Disediakan : Kumpulan MESRA
Petunjuk
Lokasi
:
Di wad
2
Cara
:
Soalselidik
Disediakan
:
Kumpulan MESRA
Ringkasan Lembaran Semakan 1 (Sebelum Cadangan Peenyelesaian) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009.

Ringkasan Lembaran Semakan 1

(Sebelum Cadangan Peenyelesaian)

Tempoh : Dari 30 Mac 26 April 2009.

Bil Sebab-sebab paling mungkin Tempoh Dari 30 Mac – 26 April 2009. Jumlah kekerapan 30/3-05/4 6/4-12/4
Bil
Sebab-sebab paling
mungkin
Tempoh
Dari 30 Mac – 26 April 2009.
Jumlah
kekerapan
30/3-05/4
6/4-12/4
13/4-19/4
20/4-26/4
1.
Petugas merungut
Kedudukan tidak
setempat
Kepala pembuka
oksigen
Manual
1
1
1
1
4
2.
4
3
2
4
13
3.
5
3
4
3
15
4.
1
1
1
-
3
Jumlah
11 8
8
8
35
Petunjuk
Lokasi
:
Di wad
Soalselidik
Kumpulan MESRA
2
Cara
:
Disediakan
:
Jadual Peratus dan Kekerapan Terkumpul 1 ( Sebelum Cadangan Penyelesaian ) Tempoh : Dari 30 Mac

Jadual Peratus dan Kekerapan Terkumpul 1 ( Sebelum Cadangan Penyelesaian )

Tempoh : Dari 30 Mac 26 April 2009.

 

Bil

Sebab-sebab

Jumlah

Peratus

Jumlah

 

Peratus

paling Kekerapan Kekerapan Terkumpul
   

paling

Kekerapan

 

Kekerapan

 

Terkumpul

   

mungkin

   

Terkumpul

 

1.

Petugas merungut

4

11.4

4

 

11.4

2.

Kedudukan tidak setempat

13

37.1

17

 

48.6

3.

Kepala pembuka oksigen

15

42.9

32

 

91.4

4.

Manual

3

8.6

35

 

100

 

Jumlah

35

100

   
Petunjuk Lokasi : Cara : Disediakan : Di wad 2 Soalselidik Kumpulan MESRA
Petunjuk
Lokasi
:
Cara
:
Disediakan
:
Di wad 2
Soalselidik
Kumpulan MESRA
( Sebelum Projek ) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. PETUNJUK Sebab A
( Sebelum Projek ) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. PETUNJUK Sebab A

( Sebelum Projek ) Tempoh : Dari 30 Mac 26 April 2009.

PETUNJUK
PETUNJUK

Sebab A

Sebab B

Sebab C

Sebab D

- Kepala pembuka oksigen - Kedudukan tidak setempat - Petugas merungut - Manual

( Sebelum Projek ) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009. PETUNJUK Sebab A

78

CARTA PIE 1 : ( Sebelum Projek ) Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April
CARTA PIE
1
:
( Sebelum Projek )
Tempoh : Dari 30 Mac – 26 April 2009.
8.6 % 11.4 % 42.9 % D 3 C 4 A 15 37.1 % B 13
8.6 %
11.4 %
42.9 %
D 3
C 4
A 15
37.1 %
B 13
PETUNJUK

Sebab A

- Kepala pembuka oksigen

Sebab B

- Kedudukan tidak setempat

Sebab C

- Petugas merungut

Sebab D

- Manual

Dalam mencari penyelesaian kepada masalah, beberapa cadangan penyelesaian telah dirumuskan oleh kumpulan dengan menitik beratkan beberapa

Dalam mencari penyelesaian kepada masalah, beberapa cadangan penyelesaian telah dirumuskan oleh kumpulan dengan menitik beratkan beberapa faktor.

Dalam mencari penyelesaian kepada masalah, beberapa cadangan penyelesaian telah dirumuskan oleh kumpulan dengan menitik beratkan beberapa
  • 1. Matlamat.

Dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan berkesan.

  • 2. Kos

Tidak menggunakan kos terlalu tinggi dalam mencari penyelesaian masalah.

  • 3. Masa cadangan yang dipilih memberi kepuasan kepada pesakit, pelawat dan mereka dapat menerima perubahan yang cuba diterapkan.

  • 4. Kepuasan staff

cadangan yang dipilih memberi kepuasan kepada staff dan mereka dapat bekerja dengan gembira.

Dengan menggunakan faktor faktor diatas kita boleh menyenaraikan alternatif alternatif penyelesaian dengan menggunakan kaedah Rajah Pokok

80

RAJAH POKOK (TREE DIAGRAM) Tajuk Projek : Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin

RAJAH POKOK (TREE DIAGRAM)

Tajuk Projek

:

Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital

Tampin

RAJAH POKOK (TREE DIAGRAM) Tajuk Projek : Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin
RAJAH POKOK (TREE DIAGRAM) Tajuk Projek : Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin
RAJAH POKOK (TREE DIAGRAM) Tajuk Projek : Kelewatan memberi oksigen kepada pesakit di Hospital Tampin
Kumpulan kami telah membuat beberapa sesi percambahan fikiran untuk menyelesaikan masalah. Beberapa alternatif penyelesaian telah di

Kumpulan kami telah membuat beberapa sesi percambahan fikiran untuk menyelesaikan masalah.

Beberapa alternatif penyelesaian telah di buat. Kumpulan telah menggunakan kaedah S.W.O.T.

Kumpulan kami telah membuat beberapa sesi percambahan fikiran untuk menyelesaikan masalah. Beberapa alternatif penyelesaian telah di
Kumpulan kami telah membuat beberapa sesi percambahan fikiran untuk menyelesaikan masalah. Beberapa alternatif penyelesaian telah di
MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN 84

MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN

MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN 84
MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN 84
MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN 84
MENCIPTA ALAT YANG MEMUDAHKAN MEMBUKA KEPALA OKSIGEN 84
P
P

Keadaan wad di Hospital Tampin

Pembuka kepala Oksigen yang berbeza-beza

P Keadaan wad di Hospital Tampin Pembuka kepala Oksigen yang berbeza-beza Kayu yang digunakan untuk membuka
P Keadaan wad di Hospital Tampin Pembuka kepala Oksigen yang berbeza-beza Kayu yang digunakan untuk membuka

Kayu yang digunakan untuk membuka kepala oksigen

50

Modus Operandi ( Plan Of Action ) Kumpulan telah menggunakan kaedah 5W + 1H untuk menterjemahkan
Modus Operandi ( Plan Of Action )
Kumpulan telah menggunakan kaedah 5W + 1H untuk menterjemahkan idea :-
1.
WHAT
( Apa ideanya)
Cipta alat baru Pembuka kepala oksigen “MESRA OPENER
RAPID”
2.
WHY
( Kenapa cipta )
Untuk membantu dalam mempercepatkan proses membuka
kepala oksigen
3.
Ahli Kumpulan MESRA
WHO
( Siapa yang terlibat )
4.
Mei – Jun 2009
WHEN
( Bila mula buat )
5.
Wad 2 Hospital Tampin
WHERE
( Dimana ia hendak dibuat )
6.
HOW
( Bagaimana )
Membuat acuan mengikut kepala pembuka oksigen dengan
berbagai bunga yang perlu dan di lekatkan setempat bagi
memudahkan membuka . (Lihat Lakaran)
CIRI-CIRI “MESRA OPENER RAPID”
CIRI-CIRI “MESRA OPENER RAPID”
CIRI-CIRI “MESRA OPENER RAPID” “MESRA OPENER RAPID” Menggunakan besi tebal dan nipis   Besi tebal
CIRI-CIRI “MESRA OPENER RAPID” “MESRA OPENER RAPID” Menggunakan besi tebal dan nipis   Besi tebal
“MESRA OPENER RAPID” Menggunakan besi tebal dan nipis   Besi tebal berperanan sebagai pemegang 
“MESRA OPENER RAPID”
Menggunakan besi tebal dan nipis
Besi tebal berperanan sebagai pemegang
Besinipis dibentuk menjadi bunga pembuka
kepala oksigen
Mudah digunakan
boleh digunakan bila-bila masa
Tempoh : 8 Jun 2009 – 5 Julai 2009 Lembaran Semakan 2 ( Selepas Cadangan Penyelesaian

Tempoh : 8 Jun 2009 5 Julai 2009

Lembaran Semakan 2 ( Selepas Cadangan Penyelesaian )

Tempoh : 8 Jun 2009 – 5 Julai 2009 Lembaran Semakan 2 ( Selepas Cadangan Penyelesaian
Tempoh : 8 Jun 2009 – 5 Julai 2009 Lembaran Semakan 2 ( Selepas Cadangan Penyelesaian
Tempoh : 8 Jun 2009 – 5 Julai 2009 Lembaran Semakan 2 ( Selepas Cadangan Penyelesaian

Petunjuk

Lokasi

:

Wad 2, Hospital Tampin

Cara

:

Soalselidik

Disediakan

:

Kumpulan MESRA

107
107
107
107
107
107
107

107

118
118
118
118
118
118
118

118

137
137
137

137

KUMPULAN MESRA TELAH MENCIPTA “MESRA OPENER RAPID UTK MENYELESAIKAN MASALAH KELEWATAN MEMBERI OKSIGEN KEPADA PESAKIT DI
KUMPULAN MESRA TELAH MENCIPTA “MESRA OPENER RAPID UTK MENYELESAIKAN MASALAH KELEWATAN MEMBERI OKSIGEN KEPADA PESAKIT DI
KUMPULAN MESRA TELAH MENCIPTA “MESRA OPENER RAPID UTK MENYELESAIKAN MASALAH KELEWATAN MEMBERI OKSIGEN KEPADA PESAKIT DI

KUMPULAN MESRA TELAH MENCIPTA “MESRA

OPENER RAPID UTK MENYELESAIKAN MASALAH KELEWATAN MEMBERI OKSIGEN KEPADA PESAKIT

DI HOSPITAL TAMPIN.KEJAYAAN PROJEK INI

JUGA DAPAT MENINGKATKAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN. PETUGAS MERASA SELESA DAN BERPUASHATI

KERANA “MESRA OPENER RAPID”

MEMPERCEPATKAN PROSES PEMBERIAN OKSIGEN KEPADA PESAKIT.

PENGHARGAAN
PENGHARGAAN
PENGHARGAAN Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memberi Sokongan sepanjang kami menjalankanprojek ini samada Yang
PENGHARGAAN Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memberi Sokongan sepanjang kami menjalankanprojek ini samada Yang

Jutaan terima kasih kepada semua pihak

yang

memberi

Sokongan sepanjang kami menjalankanprojek ini samada Yang terlibat secara langsung sehingga projek ini

dapat

Disempurnakan.

Tidak dilupakan juga kepada Pengarah Hospital

Tampin,

Pihak Pengurusan serta anggota wad 2 yang

telah terlibat Banyak membantu Kumpulan Mesra.