You are on page 1of 5

I.

Vn c bn v ti tr XNK
1.1 Khi nim v XNK , tn dng ti tr XNK
XNK l hot ng kinh doanh bun bn trn phm vi quc t. N khng phil hnh vi
bun bn ring l m l c mt h thng cc quan h mua bn phc tp c t chc c bn trong
v bn ngoi nhm mc tiu li nhun, thc y sn xut hng ho pht trin, chuyn i c cu
kinh t, n nh v tng bc nng cao mc sng ca nhn dn. XNK l hot ng d em li
hiu qu t bin nhng c th gy thit hi ln v n phi i u vi mt h thng kinh t khc
t bn ngoi m cc ch th trong nc tham gia XNK khng d dng khng ch c.
Tn dng ti tr XK: l vic cung cp cho vay gip doanh nghip thc hin vic sn
xut, kinh doanh, ch bin hng xut khu. Mc ch ca tn dng ti tr xut khu l y mnh
sn xut trong nc, khuyn khch xut khu. y cn l mt knh ti to ngoai t phc v
hot ng nhp khu ca ngn hng.
Tn dng ti tr NK: l vic cung cp cc khon vay (ngn, trung, di hn) gip
doanh nghip thc hin vic nhp khu cn thit phc v sn xut kinh doanh. Mc ch ca tn
dng ti tr nhp khu l cho vay gip cc doanh nghip nhp nguyn liu, vt t, hng ho,
my mc thit b, dy chuyn sn xut
1.2 S cn thit ca hot ng XNK
i vi cng ty
Qu trnh nng cao hiu qu sn xut kinh doanh xut nhp khu c ngha rt quan trng
i vi hot ng kinh doanh ca cng ty. Nh ta bit, kinh doanh xut nhp khu to ra li
nhun rt cao, t cng ty c iu kin chi tr cc chi ph cho doanh nghip v hot ng kinh
doanh ca mnh. V th cng ty mun pht trin ngy cng mnh m hn, ngy cng m rng th
trng bun bn hn th cn phi nng cao hiu qu sn xut trong kinh doanh xut nhp khu,
nht l i vi cng ty sn xut kinh doanh v dch v xut nhp khu li cng cn nh vy.
Nng cao hiu qu sn xut kinh doanh xut nhp khu va nng cao c i sng cho cng
nhn vin, va p ng c yu cu v ngha v ca nh nc ra.
i vi vic kinh doanh ca cng ty.
i vi cng ty kinh doanh xut nhp khu, vic y mnh nng cao hiu qu sn xut kinh
doanh xut nhp khu l mt qu trnh lu di. N c ngha n s sinh tn ca c cng ty.
Hiu qu mang li rt ln, n em li cho cng ty thu nhp, em n cho cng ty nhiu khch
hng hn, m rng th trng kinh doanh khng ch trong nc m cn lan rng ra nhiu nc
trn th gii na.Do s i hi ca nn kinh t th trng, nn yu cu cc n v kinh doanh
xut nhp khu phi nng ng hn trong qu trnh m rng kinh doanh.
i vi nh nc.
Trong giai on kinh t th trng nh ngy nay, i vi cc cng ty sn xut kinh doanh
xut nhp khu th vic bn c hng- mua c hng l mt vn quyt nh cho s tn ti
ca cng ty. ng thi n gp phn tng thu nhp cho nn kinh t quc dn, nng cao i sng
ca ngi lao ng, tng cc khon thu, cc khon np ngn sch cho nh nc. T nh nc
c iu kin chi cho cc lnh vc khc: An ninh quc phng trt t an ton x hi, y t gio dc
v tc ng tr li cc cng ty, doanh nghip tng cng hp tc kinh t vi cc nc trn khu
vc v trn th gii.Hin nay vic kinh doanh rt khc lit, em li li nhun cao cho cng ty
th cn phi y mnh hot ng nng cao hiu qu sn xut kinh doanh xut nhp khu.
1.3 Nhu cu ti tr XNK
Trong nn kinh t m cc doanh nghip lun phi i u vi s cnh tranh gay gt. H
khng ch phi cnh tranh vi cc nh sn xut trong nc m cn phi cnh tranh vi cc i
th nc ngoi. chin thng trong cnh tranh, ngoi vic cn thit phi c s h tr ca Nh
nc nh s u i v thu, s iu chnh t gi hi oi ph hp... cc doanh nghip cn cn
phi c mt tim lc ti chnh mnh thc hin cc hot ng nh i mi dy chuyn cng
ngh, mua sm my mc hin i, mua sm nguyn vt liu, ci tin nng cao cht lng sn
phm, h gi thnh... Song trn thc t do kh nng ti chnh c hn nn hu ht cc doanh
nghip u cn c s h tr t bn ngoi.
Nhu cu ti tr cho hot ng XNK ny sinh t nhng i hi v n gn lin vi cc giai
on ca hot ng ny.
Nhu cu ti tr cho xut khu
Vic thc hin hot ng xut khu hng ho my mc thit b thng ko di t nhiu thng
cho ti vi nm, do thng thng nhu cu ti tr thng ny sinh nhiu giai on khc
nhau. C th:
- Giai on phn tch nhu cu, thit k, tm kim khch hng, i din ti cc hi ch,
m phn s b, lp k hoch: y l giai on u tin v c ngha quyt nh i vi vic
thc hin cc bc sau ca c hot ng xut khu. hon thnh tt giai on ny cc chuyn
gia phi thc hin cc chuyn i di ngy v tin hnh nhiu cuc m phn, phi lm ra hng
mu v m hnh trng by, gii thiu. Sau h cn phi hon tt cc ti liu thit k v tnh
ton chnh xc cho m phn hp ng. Chi ph cho nhng hot ng ny khng phi nh, c
bit vi cc c s kinh doanh tim lc ti chnh cn hn hp.
- Giai on a ra ngh cho hng: Cc ngh cho hng trong khun kh u thu
quc t thng c km theo bn bo m u thu ca mt ngn hng c uy tn trong giao
dch quc t. Do vy cc doanh nghip xut khu cng cn c s gip ca ngn hng.
- Giai don k kt hp ng: Trong trng hp nh xut khu cha c uy tn cao nc
ngoi, i tc c th yu cu mt bo m giao hng hoc bo m hon thnh cng trnh. m
bo ny s c hiu lc nu vic giao hng hoc hon thnh cng trnh khng ng nh tho
thun.
Nhu cu ti tr nhp khu
Vi hot ng nhp khu, nu nh nh xut khu c nhu cu ti tr y mnh hot ng
bn hng th cc nh nhp khu cng ny sinh nhu cu ti tr mua hng khi kh nng ti chnh
khng p ng c. V vy v pha nh nhp khu cng hnh thnh nhu cu ti tr trn nhiu
mt.
- Giai on trc khi k kt hp ng: giai on ny cc nh nhp khu cn c nhng
chi ph cho vic thu cc chuyn gia phn tch chnh xc nhu cu ca mnh tin hnh u thu
mt cch ph hp.
- Giai on sau khi k kt hp ng: Sau khi k kt c hp ng, cc nh nhp khu
cn c ti tr t cc hoc tm ng cho nh xut khu. Ngoi ra, nhiu khi nh nhp khu
cn phi nh ngn hng ng ra bo m tm ngun ti tr nc ngoi.
- Giai on sn xut v hon thnh cng trnh: Trong giai on ny nh nhp khu c
th phi thc hin nhng khon thanh ton gia chng cho nh xut khu hay ti tr cho cc
cng vic i phng chun b cho u t.
- Giai on cung ng v vn chuyn hng ho: Tu theo iu kin cung ng hng ho
c th ny sinh nhiu ph tn v vn chuyn v bo him i vi cc nh nhp khu.
- Nhn hng ho: Nu tin hnh thanh ton cung ng hng ho khi xut trnh chng t (c
th tn dng km theo hoc theo iu kin D/P) th thng nh nhp khu ch c th nhn c
hng khi gi tr trn ho n ghi r hoc c th ti tr c.
- X l tip, bn tip, ti tr tiu th: i vi hng ho ch nh bn tip th nh nhp
khu cn c nhu cu ti tr gia chng cho khong thi gian t khi nhp hng v ti khi hng
ho c tiu th. Qua vic xem xt nhu cu ti tr cho xut nhp khu trn ta c th khng
nh rng hot ng kinh doanh xut nhp khu c mt nhu cu ti tr rt ln. Vy th p
ng cho nhu cu c nhng ngun ti tr no. Di y l mt s ngun ti tr thng dng
cho xut nhp khu
1.4 Cc ngun ti tr cho hot ng xut nhp khu.
Hot ng XNK l mt trong nhng hot ng kinh t c bn, do vy n cng c ti tr t
rt nhiu ngun khc nhau. Trong , nhng ngun ti tr thng c s dng l:
Tn dng thng mi (hay tn dng nh cung cp): l ngun ti tr c thc hin
thng qua hnh thc mua bn chu hng ho, dch v vi cc cng c ch y l k phiu v hi
phiu. y l ngun ti tr ngn hn c a dng v d thc hin, kh nng chuyn thnh tin
mt cao (thng qua chit khu ti cc ngn hng), linh hot v thi hn. Tuy nhin, cc cng c
nh hi phiu thng c s dng trn c s c ngn hng ng ra chp nhn hay bo m.
Vn t c: Tu theo loi hnh doanh nghip khc nhau m vn t c c th l vn Ngn
sch cp, vn c phn ca cc sng lp vin cng ty c phn hay vn ca ch doanh nghip t
nhn. Vn t c ch yu bao gm vn khi thnh lp doanh nghip nh ni trn v phn li nhun
li + khu hao. S dng vn t c doanh nghip c th gim c h s n, to s ch ng
trong kinh doanh. Tuy vy, ngun ti tr ny c hn ch l qui m khng ln v nhiu khi chi
ph c hi ca vic gi li li nhun cao.
Pht hnh c phiu: Vi cc doanh nghip trong iu kin hin nay h c th pht hnh
c phiu cng ty huy ng ngun vn trung v di hn. Hnh thc ny c u im l doanh
nghip c c s ch ng trong vic huy ng v s dng vn, gim c nguy c ph sn khi
gp kh khn (v c th khng phi phn chia li tc c phn hoc c th hon tr li tc khi b
l hoc khng c nhiu li) hay lm tng vn ch s hu, gim h s n ca doanh nghip... Tuy
nhin, ch c cc doanh nghip tha mn nhng iu kin nht nh mi c s dng hnh thc
ny. Vi nc ta, do th trng ti chnh cn cha pht trin nn hnh thc ti tr ny cn t c
s dng hoc nu c s dng th hiu qu cha cao.
Pht hnh tri phiu cng ty: y cng l mt hnh thc ti tr kh ph bin trong nn
kinh t th trng gn nh c phiu. Tri phiu l mt giy chng nhn n ca doanh nghip. S
dng pht hnh tri phiu doanh nghip c th huy ng vn cho hot ng kinh doanh m
khng dn n phi chia quyn kim sot doanh nghip nh khi s dng c phiu thng. Tuy
nhin, vi tri phiu doanh nghip thng phi tr li tc c nh cho d hot ng kinh doanh
c li hay khng. iu ny d lm tng kh nng ph sn i vi doanh nghip khi gp kh khn
v ti chnh. Ngoi ra, vi th trng ti chnh cha pht trin nh ni trn th hnh thc ny
cng kh pht huy tt c u th ca n.
Tn dng ngn hng: Ngn hng c th ti tr cho cc doanh nghip thng qua nhiu
hnh thc v vi nhng mc ch s dng khc nhau nh: cho vay ngn hn theo hn mc tn
dng, cho vay theo hp ng, cho vay c m bo... thu mua d tr, sn xut,nhp khu
nguyn vt liu, p ng nhu cu vn lu ng. Hoc cho vay di hn u t d n, mua sm
my mc thit b, dy chuyn cng ngh... Tu vo tng doanh nghip m Ngn hng c th p
dng nhng hnh thc nht nh sao cho thun li vi c hai bn. Mt c im kh ni bt ca
tn dng ngn hng l c kh nng linh hot v li sut cng nh thi hn.
Cc ngun ti tr khc: Ngoi cc ngun ti tr trn cc doanh nghip XNK cn c th
c ti tr bng cc ngun nh u t nc ngoi, vay n vin tr ca nc ngoi, h tr ca
Chnh ph... Hin nay cc ngun ny thng cng c s dng thng qua cc Ngn hng. Nh
vy, ngun ti tr cho XNK rt a dng nhng trong ngun tn dng ngn hng nh c nhng
u th ring nn vn nm gi mt v tr c bit i vi s pht trin ca t nc ni chung v
hot ng XNK ni ring