You are on page 1of 3

KEPALA SURAT ( LETTERHEAD )

Setiap syarikat mempunyai surat rasmi yang tersendiri. Kepala surat memainkan
peranan dalam menonjolkan identiti sebuah syarikat tersebut. Contohnya seperti kepala surat
yang ditunjukkan di atas. Sebagai seorang pereka grafik, kepala surat Proton ini kurang
memuaskan. Walaupun ianya hanya kepala surat, ini melambangkan bahawa Proton
kekurangan pekerja dari bidang pereka kreatif. Persaingan bukan hanya pada produk yang di
hasilkan, malah inti dalaman syarikat juga turut bersaing. Persaingan ini sejajar dengan
perubahan global yang semakin pesat membangun. Kepala surat Proton ini terlalu ringkas dan
kurang kreatif. Sebagai syarikat yang mengeluarkan automobil canggih, kepala surat perlulah
mengikuti perkembangan luaran syarikat. Jadi, kepala surat Proton akan diubah-suai menjadi
satu kepala surat yang kreatif dan berdaya saing.

KEPALA SURAT ( LETTERHEAD )Kepala surat memainkan peranan penting dalam aspek identiti sesebuah syarikat.
Kepala surat proton yang telah diberi nafas baru ini mampu menaikkan lagi taraf identity
syarikat Proton. Penggunaan warna kuning dan biru kekal kerana warna tersebut merupakan
warna identity di dalam logo Proton itu sendiri. Perubahan ini mampu menarik perhatian sesiapa
sahaja yang melihat. Hal ini demikian kerana penyusunan grafik dan warna menggunakan
konsep eye rest. Penyusunan yang seimbang juga menyifatkan bahawa Proton menyamakan
perubahan keluaran produk dan dalaman syarikat itu. Kepala surat ini mampu berdaya saing
dengan syarikat-syarikat yang lain terutama syarikat di luar negara.


Rujukan
http://suaragamb.blogspot.com/2011/02/sejarah-penubuhan-proton.html
http://www.sabah.edu.my/itma023/broadband/about/identity.htm