You are on page 1of 2

„MinisterulEducaţieiNaţionale

„UNIVERSITATEADEŞTIINŢEAGRICOLEŞIMEDICINĂVETERINARĂ
„IONIONESCUDELABRAD”DINIAŞI
“UniversityofAppliedLifeSciencesandEnvironment”

ȘCOALA DOCTORALĂ DE AGRONOMIE, HORTICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE
DIRECTOR CSUD,
Prof.univ.dr. Neculai MUNTEANULista candidaţiilor admiși la doctorat în sesiunea
septembrie 2014 - cu finanțare de la buget, cu bursă


Nr. crt.
Numele şi prenumele
candidatului
Specializarea Conducătorul ştiinţific
Media de
admitere
1. SIMION OANA ANDREEA
(ALISTAR)
Protecția plantelor
Prof. dr.
Eugen Ulea
9,92
2. TELIBAN IULIAN CONSTANTIN Viticultură și oenologie
Prof. dr.
Valeriu V. Cotea
9,78
3. NISTOR ANDREEA CĂTĂLINA
Creșt. păsărilor și anim. de
blană
Prof. dr.
Marius Usturoi
9,75
4. GALEA FLORINA MARIA
(DELEANU)
Legumicultură
Prof. dr.
Nicolae Munteanu
9,74
5. RĂILEANU TIBERIU Fiziologia animalelor
Prof. dr. Paul – Corneliu
Boișteanu
9,67
6.
MĂRCULEȚ ALEXANDRA
PAULA
Alimentația animalelor
Prof. dr.
Ioan Mircea Pop
9,67
7.
SAVA – PAVĂL SIMONA Legumicultură
Prof. dr.
Nicolae Munteanu
9,57
8. STRUGARIU ALEXANDRU
Exploat. sist. de imbunătățiri
funciare
Prof.dr.
Daniel Bucur
9,51
9.
PROBOTEANU ALEXANDRU
ADRIAN
Tehnologia exploatării
bovinelor şi cabalinelor
Prof. dr.
Ioan Gîlcă
9,38
10. ARVA SIMONA (PAVEL)
Exploat. sist. de imbunătățiri
funciare
Prof.dr.
Daniel Bucur
9,32
11. CLINCIU – RADU ROXANA –
ALEXANDRINA
(ROȘCĂNEANU)
Fitotehnie
Prof. dr.
Teodor Robu
9,31
12. CORDUNEANU OANA RALUCA Mecanizarea agriculturii
Prof. dr
Ioan Țenu
9,25
13. MOCANU IONELA ECATERINA
(DIACONICĂ)
Protecția plantelor
Prof. dr.
Mihai Talmaciu
9,02
14. CIORAN MIHAI CEZAR Tehnică piscicolă
Prof. dr.
Benone Păsărin
8,81

DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ,
Prof. univ. dr. Ioan – Mircea POP