You are on page 1of 5

MASA

:
KELAS : 1 HIKMAH / 1 HIDAYAH / 1 HASANAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 1 HIKMAH / 1 HIDAYAH / 1 HASANAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 1 HIKMAH / 1 HIDAYAH / 1 HASANAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :

MASA :
KELAS : 2 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 2 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 2 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :

MASA :
KELAS : 2 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 2 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 2 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :

MASA :
KELAS : 3 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 3 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 3 HIKMAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :MASA :
KELAS : 3 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 3 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :
MASA :
KELAS : 3 HIDAYAH
SUBJEK : SAINS
TOPIK :

OBJEKTIF P&P : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
1.

2.

AKTIVITI : 1. 2.
REFLEKSI :