You are on page 1of 2

SK TAMAN JOHOR J AYA 1

,
JALAN BAKAWALI 13,
TAMAN JOHOR JAYA, Tel: 07-3534215/Faks: 07-3552153
81100 JOHOR BAHRU Email: jba1067@yahoo.com.my

Ruj. Kami: JBA1067/KK/SKTJJ1/( )
Tarikh : 4 September 2014

Kepada:

Ibu Bapa/Penjaga
SK Taman Johor Jaya 1
81100 Johor Bahru, Johor

Tuan/Puan

PERTANDINGAN REKA BENTUK SEKOLAH RENDAH DAERAH PASIR GUDANG

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan menyertai pertandingan seperti ketetapan
berikut:-
2.1 Tarikh : 6 September 2014
2.2 Hari : Sabtu
2.3 Masa : 7.00 pagi – 1.00 petang
2.4 Tempat : SK Taman Megah Ria

3. Sehubungan itu, pihak sekolah mengharapkan sokongan daripada ibubapa/penjaga untuk
memberi kebenaran kepada anak tuan untuk menyertai pertandingan tersebut

Sekian, terima kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KREATIVITI PENCETUS INOVASI”

Saya yang menurut perintah,
---------------------------------------


Sk :
1. Fail Induk
2. Fail Kokurikulum
3. Fail Reka Bentuk & Teknologi

BORANG KEBENARAN MENGIKUTI
AKTIVITI KOKURIKULUM

Saya/kami (nama ibu bapa atau penjaga) ________________________________________________
Dengan ini kebenaran kepada __________________________________________ dari SK Taman
Johor Jaya 1, Daerah Pasir Gudang untuk menyertai aktiviti PERTANDINGAN REKA BENTUK
SEKOLAH RENDAH DAERAH PASIR GUDANG TAHUN 2014 pada 6 SEPTEMBER 2014 bertempat di SK
TAMAN MEGAH RIA dengan ini **membenarkan / tidak membenarkan anak/jagaan saya mewakili
sekolah untuk menyertai kejohanan tersebut.
Sesungguhnya saya /kami faham bahawa segala langkah keselamatan sepenuhnya akan
diambil oleh pihak penganjur / pengelola bagi mengelakkan dari berlakunya perkara yang tidak
diingini dan akan melakukan tindakan segera bagi pihak ibu bapa / penjaga di atas apa-apa juga
insiden dalam tempoh tarikh dan tempat yang dinyatakan di atas.
Nombor telefon saya untuk dihubungi ialah

(HP) : ..............................................
(R) : ..............................................
(P) : ..............................................
Sekian, terima kasih.

Adalah saya yang benar;
..................................................................
(Nama : ) Tarikh: ....................
(No. KP : ..................................................)

Sk:
1. Fail kokurikulum
** Potong yang tidak berkenaan