You are on page 1of 1

FISA DE LUCRU

COMPLETIVA INDIRECTA
12.02.2002
NUMELE SI
PRENUMELE ELEVULUI:
1.Transcrie text! "in "rea#ta$ in!%cin" c%&#!e&ente!e in"irecte #rin #r%#%'itii!e c%res#n'at%are:
ci a (act #etitia A tri&is ras#ns #etiti%nar!i.
ca )a )eni #!%aia Ma te& "e )enirea #!%ii.
ca a in"ra'nit atat S*a &irat "e in"ra'nea!a !i.
2.In!%cieste c%&#!e&ente!e in"irecte c #r%#%'itii!e c%res#n'at%are:
Parintii &ei snt &an"ri "e #rtarea n%astra+++++++++++++++++++++++...
Dan se in(%r&ea'a "e n%te!e !ate+++++++++++++++++++++++++++..
,arnic!i t%ti ii a"c !a"e++++++++++++++++++++++++++++++.
-.C%&#!etea'a c #r%#%'itii re.ente:
++++++++++++++++++++++++++++++..sa &ear.a &aine !a teatr.
++++++++++++++++++++++++++++..+..ca n )a s%si !a ti&# !a .ara.
++++++++++++++++++++++++++++++++..ci ti*a i&#r&tat*%.
+++++++++++++++++++++++++.+++..%rici isi res#ecta c)ant! "at.
/.Preci'ea'a (e!! s0%r"%nate!%r:
Ana )rea sa cante !a #ian.
Ea se te&e sa cante !a #ian in #re'enta a!t%r #ers%ane.
Li Ra" ii #!ace sa cante !a )i%ara.
Parerea &ea este sa in)ete &ai intai n%te!e.
A& a'it ca &aine #!ecati.
Se s#ne ca &aine )a #!%a.
Dana se .an"este ca &aine este 'ia ei.
1.Rea!i'ea'a ana!i'a sintactica a (ra'ei:
2Isi "a"ea sea&a ca i0irea aceasta i! "e#artea'a "e t%ate cre"inte!e si na'inte!e !i si t%tsi si&tea ca
(ara "e ea i s*ar ist%)i ini&a si )iata insasi si*ar #ier"e %rice r%st $ iar !&ea ar "e)eni n #sti (ara
&ar.ini.3
4.A!catieste trei (ra'e in care sa existe c%&#!eti)e in"irecte intr%"se #rin: #r%n&e re!ati)$ a")er0
re!ati)$ res#ecti)$ c%n5nctie s0%r"%nat%are.