You are on page 1of 4

Nhng Li Chc Mng Ngy Ph N Vit Nam

Nhng Li Chc Mng Ngy Ph N Vit Nam. Nhng li chc 20/10 hay nht
dnh tng phi p. Nh mt cch th hin tnh cm ti nhng ngi ph n
mnh knh trng, yu thng hy dnh tng h li chc trn thnh v ngha
nht.

Nhng li chc 20/10 hay dnh tng m

Ngy 20/10 con knh chc m mnh khe, vui v v iu c bit nht l lc no
con cng nh v m. Con knh chc M khng ring ngy 20/10, m 365 ngy m
lun mm ci, c nh vui ti. B con con yu M.

Cm n M, sinh ra con v nui dng con cho n ngy trng thnh. Cm n
M, v nhng thng ngy nhc nhn lm lng M cng xung, i mt m thm
qung v nhng m khng ng, v nhng ni bun lo m M tng m thm chu
ng sut hn 20 nm qua.Con chc M ca con mi ngy u vui v v sng
khe, con yu M nhiu!

M yu! Nhn ngy Ph N Vit Nam 20/10 con knh chc m vn s nh , sng
lu trm tui v cng hnh phc vi chng con mi nh. Con bit m c th khng
c c li chc yu thng ny. Nhng...d sao v d sao i na, con cng mun
ni vi m rng: "Con lun t ho v c sinh ra l con ca m.

To ha ny cho con c mt gia nh tuyt vi, mt ngi m hon ho. M lun yu
con hn bn thn mnh, nhng g c th lm c m lun hy sinh cho con, m mt
ngi m mu mc, ngi duy nht trong i lc no cng yu thng, quan tm, lo
lng cho con .T y lng ny khng c t no din t ht s knh trng, lng bit
n v tnh cm ca con vi m c... Con ch bit ni 1 iu n gin v quen thuc
"M i, con yu m, yu m nhiu lm!

M! cm n m rt nhiu v m sinh ra con v nui con khn ln. Con lun cu
mong m mnh kho v hnh phc khng ch ring Ngy 20/10. Lc no m cng
trong tri tim con. Con yu m nhiu, m knh yu ca con.

Li chc dnh cho c gio trong ngy ph n Vit Nam 20/10

Nhn ngy Ph n Vit Nam 20-10, vi tt c lng bit n, knh trng v b bn, em
xin gi n c knh yu nhng li chc tt p nht, tnh cm chn thnh ca em thay
cho ngn bng hoa ti thm, triu mn qu qu gi dnh tng n c. Chc c lun
vui v, mnh khe v tr mi khng gi.

C gio knh yu, ^^ Chc c lun lun vui v, xinh ti v tr mi khng gi. Chc
c sm sm hon thin "chin lc" cng nh "mc tiu" ca i mnh c nh! C l
m la nhen nhm ln ngn la tm hn ca chng em. C l nhng bc thm
chng em bc tng bc tin ln pha trc. Cm n c nhiu! Chng em chc
c sc kho, nim vui v hnh phc!

Cm n cc C gio, dy d em nn ngi, truyn cho em bit bao kin thc
em tr thnh mt ngi hu dng cho t nc, x hi....Chc cc c gio lun vui
ti v ngp trn hnh phc.

Xin chc cc c gio li chc tt p nht. Chc cc c lun trn y nhit huyt vi
s nghip cao c ca mnh. Chc cc c tht nhiu sc khe vng bc cho li
con thuyn "trng ngi" n b bn thnh cng.

Xin gi n C li cm n chn thnh du dt chng em n gn hn vi chn tri
kin thc. Knh chc C lun lun mnh khe v hnh phc lun mang n cho
chng em ngy cng nhiu bi hc hay v b ch.

Li chc dnh tng v ngy 20/10

Nhn ngy Ph n Vit Nam 20/10, anh mun gi ti em v cc con tnh cm yu
thng nht t su thm trong tri tim Anh. Vi Anh, em v cc con l tt c, ti sn
v gi ca cuc i Anh. Anh lun cu nguyn v hng mong cho em v cc con c
sc khe c bn Anh trn cuc i ny. Anh lun chc Em thnh cng trong s
nghip, nhng vi Anh sc khe ca em l quan trng nht Anh lun c em bn
cnh. Anh yu Em nhiu v nht, ch mt mnh Em thi!

Nhn ngy ph n Vit Nam, anh v con chc em lun lun mnh khe, vui v v...
n khe. V i! C gng n nhiu vo nh! Yu v nhiu lm. Cm n v vt v v
b con anh!

Hm nay ngy 20/10 anh chc v yu ca anh lun vui v, tr trung v quyn r nh.
Love you!

Li chc dnh cho ngi yu ngy 20/10

"Chc em mt ngy tht nhiu ti vui v hnh phc hn nhng ngy khc. bn em
365 ngy trong nm u l nhng ngy tht ngt ngo vi anh. Mi mi yu em."

"Trn thin ng c 10 thin thn: 5 thin thn ang chi a, 4 thin thn ang ni
chuyn v 1 thin thn ang c tin nhn ny. Chc thin thn ca anh vui v, hnh
phc v ngha trong ngy 20/10 nh."

Chc em lun vui v n nhng n ci p nht trong ngy hm nay. Anh s c
gng l ngi mang ti nhng n ci y cho em khng ch hm nay m cho ti ht
c cuc i."

Nhng li chc 20/10 tng bn b, ng nghip

Chc bn s c mt tnh yu p v sng hnh phc bn gia nh v ngi thn yu
ca mnh. Mt li chc bn vn s nh .

Ngy 20-10 chc mt na Th Gii lun thnh cng trong cuc sng! Chc bn lun
duyn dng v xinh p trong mt mt na th gii cn li.

Chc bn mt ngy 20/10 tht l ngha,vui ti trn ngp hnh phc.

Web Hc Tp - Blog Ma ng - Website Kim Tin Online