You are on page 1of 2

I.E.

“EL AMAUTA”
Urb. El Álamo – UGEL 04

ÁREA: MATEMÁTICA
5to. Grado de Secundaria

NIVEL: SECUNDARIA

SEMANA Nº 4

QUINTO AÑO

PRODUCTOS
PRODUCTOSNOTABLES
NOTABLESII
TALLER MATEMÁTICO N° 04

2x  y

E

2x  y

NIVEL I

2
2
1. Si: ab = 4 y a + b= 3, calcular: a + b
a) 1
d) 2

b) 1
e) 6

c) 2

2. Sabiendo que: x1 + y1 = a, además: xy = b,
2
2
entonces: x + y es equivalente a:
2
a) a  2ab
2 2
c) a b  2a
2
e) a b + 2

2 2
b) a b  2b
2 2
d) a b  2

3. Efectuar:

 
 a b a b  

 
a) a
d) 1

a2  b   b
2

; a > b a > 0; b > 0
2
b) a
c) a/2
e) 0

a) 1
d) 4

E  ( x  1)( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)  1
8
a) x
64
d) x

 m


 n

a) 1
d) 2

b) 1
e) 2

c) 0

5. Si: m - n = 8
2
Calcular el valor de: (m  3n)  4n(2n  m) + 8
a) 32
d) 64

b) 40
e) 90

c) 72

6. Reducir:

2b2  2ab  ( a2  b2 ) 2  (2ab) 2
2
a) (a  b)
2
2
c) a  b
2
2
e) a + 3b
7. Si:

x y
  2;  xy  0
y x
Hallar:

TALLER MATEMÁTICO N° 4

2
b) (a + b)
2
2
d) a + b

32
c) x

2006

a) 1

b) 2

d) 2006

e) 2006

m

c) 3

10. Si:
b

; siendo : a  0

16
b) x
128
e) x

2
2
9. Si: m + n = 2mn ; n  0
Hallar:

a

a2

c) 3

8. Efectuar:

4. Simplificar:

(a  1)2  (a  1)2  2

b) 2
e) 5

b
a

2

; ab  0

Hallar:

a2
b
a) a
d) b/a

b) b
c)
e) Hay 2 correctas

11. Efectuar: Q = [(a + b)
2
b) ]

2

2
2
+ (a - b) ] [(a + b) - (a -

2
2
b) 2(a + b )
2
2
2
2
d) 8ab (a + b ) e) a + b
a) 8ab

c) ab

12. Si:
 kp5

 kp  2

Indicar ‘‘k  p’’ donde: k > p
a)

b)

d)

e)

c)

13. Reducir:
2
2
2
2
P = (x + 1)  (x + 2)  (x + 3) + (x + 4)

Prof. Juan Araoz Portella

Calcular: b) 2 e) 2x c) 3x E  ( x  4)( x  2)  ( x  6)( x  4)  2x2 a) 16 d) 32 b) 16 e) 30 c) 24 8.I. Efectuar: a) 1 d) -2 2. Calcular: T  ( x 2  x  7) 2  ( x  1)( x  2)( x  3)( x  4) 2 b) z + 27 2 d) z 6z 27 Si: x  3 2 b) 3  2 e) 5 a) 1 d) 3 2 b) b + 35 2 d) b  2b  35 (5a + 8)(5a + 10) b) 5a + 80 2 d) 5a + 90a + 80 5.(x+4)(x+1) 1. Juan Araoz Portella . Efectuar: M  ( x  1)( x  3)  ( x  2)( x  2)  2x 2  7  5x a) 4x d) 2x 7. Si: a + b = ab = 3. Efectuar: 2 a) 25a + 70 2 c) 25a + 90a + 80 2 e) 25a + 10a + 80 c) 2 3 11. El Álamo – UGEL 04 a) 0 b) 1 d) 3 e) 4 c) 2 NIVEL II (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) . Grado de Secundaria c) 18 2 b) 6x + 24 2 d) 9x + 30x + 24 1 x3 a) 49 b) 52 d) 64 e) 100 c) 61 12. Efectuar: a) 28 d) 14 b) 24 e) 20 10.1 b) -1 e) 0 3. xy 0 c) 3 3 3 13. Efectuar: (3x + 4)(3x + 6) 2 a) 9x + 24 2 c) 9x + 10x + 24 2 e) 6x + 30x + 24 x 1 x 4 hallar: E  x3  4. “EL AMAUTA” Urb. Efectuar: a) 14 d) 28 ÁREA: MATEMÁTICA 5to. obtener el valor de "a + b ". Calcular: E = (x+3)(x+2) . Si: (b + 5)(b  7) 2 a) b  35 2 c) b + 2b  35 2 e) b  12b  35 c) 54 c) 2 (z + 9)(z  3) 2 a) z  27 2 c) z + 6z  27 2 e) z  12z  27 b) 28 e) 18 9. Si: A = (z + 1) ^ B = (z  1) Entonces ‘‘B  A’’ es igual a: a) 0 2 d) 6z  2 2 b) 3z  1 2 e) 3z + 1 c) 2 6. a) 0 b) 3 d) 27 e) 81 c) 9 Prof.(x2 + 5x + 5)2 . Reducir: ( x  y) 3  ( x  y) 3 x( x2  3y2 ) a) 1 b) 2 d) 4 e) 5 .(x+7)(x-2) + (x+9)(x-4) . Reducir: M  ( x  1)( x  2)  ( x  2)( x  3)  2( x  5)( x  2)  2x TALLER MATEMÁTICO N° 4 14. Reducir: 3 3 (x  1)  x + 1 a) x b) x + 1 d) 3x (1  x) e) 0 c) 2x 3 3 15.E.