You are on page 1of 22

Cauciucul

natural şi sintetic
Realizat de: Macari Vasile
Ghimp Sergiu
Prof. coordonator: Zvâncă Ada
Liceul de Informatică „Gr.Moisil” Iaşi 2014
Cuprins:
1. Introducere
2. Cauciucul natural
a. Istoric
b. Obţinerea
c. Compoziţie
d. Proprietaţi
e. Vulcanizarea cauciucului
3. Cauciucul sintetic
a. Istoric (trecerea de la cauciucul natural la cel sintetic)
b. Vulcanizarea cauciucului sintetic
c. Tipuri de cauciucuri
4. Utilizări

1. Introducere

Cauciucul este un termen
general care defineşte
polimere elastice din
gumă, poate fi de origine
naturală produs de
arborele de cauciuc
(Hevea brasiliensis), sau
cauciucul sintetic obţinut
din izopren.

2.Cauciucul natural

Cauciucul natural este
un produs de origine
vegetală conţinut în
latexul (suspensia
apoasă) secretat sau sub
forma unor incluziuni în
celulele cojii sau
frunzelor plantelor
producătoare de cauciuc.a. Istoric

Ca prim moment menţionat, al utilizării cauciucului,
se cunoaşte anul 1500 când aborigenii au observat ca
pot face mingi săritoare din sucul coagulat extras din
anumiţi arbori şi plante. Ei numeau acest material
"cauciuc", ceea ce în limba lor înseamnă "copacul
care plânge" (cau - copac şi uciu - curge, plange).
Mai târziu, în 1770, chimistul englez Joseph
Priestley, îi dă cauciucului una din primele sale
întrebuinţări: guma de şters.

b. Obţinerea

Cauciucul natural se extrage din sucul lãptos al unor
arbori tropicali de genul Hevea brasiliensis, Ficus
elastica, ori din sucul unor plante care cresc în zona
temperatã, cum sunt: tau-sacâzul, coc-sacâzul, si
crâm-sacâzul, în care latexul este depus în rãdãcini.
Țări importante producătoare de
cauciuc natural:
Rang Stat

Productie
(in mii.t)
1 Thailanda 3030
2 Indonezia 1792
3 Malaysia 1000
4 India 694
5 China 550
6 Vietnam 391
Opt state produc peste 88 % din
producţia mondilală
c. Compozitie
Cauciucul natural conţine 93-94%
hidrocarbură de cauciuc (poliizopren)
şi alte componenete. În extractul
acetonic, care este 1,50-3,50%, se găsesc
acid oleic, acid linoleic, acid
stearic,sterine,glucide,carotinoide.
Substanţele cu conţinut de azot
prezente în cauciucul natural sunt în
principal albuminele şi aminoacizii
rezultaţi din descompunerea acestora,
influenţând viteza de vulcanizare şi
conferind o anumita protectie
antidegradantă, mărind absobţia de
apă.
d.Proprietati
• Este stabil la apa (absorbtia in 24h la 20°C este 1%; la 70°C
– 3,5%).
• Nu se dizolva in alcool, acetona.
• Putin solubil in esteri, cetone superioare.
• Se dizolva in toluen, xilen, benzina, tetraclorura de carbon,
cloroform, sulfura de carbon.
• Este amorf la temperaturi peste 10°C.
• Cauciucul natural vulcanizat cristalizeaza la temperatura
camerei la intinderi peste 200%. Datorita nesaturarii mari,
cauciucul natural reactioneaza cu oxigenul, ozonul,
halogenii, acizii halogenati, anhidrida maleica, tioacizii,
mercaptanii.
e.Vulcanizarea cauciucului
Dintre toate transformările
chimice ale cauciucului, cea
mai importantă din punct de
vedere tehnic este reacţia cu
sulful, numită vulcanizare.
Reacţia se realizează încalzind
un amestec de cauciuc si sulf,
la o temperatura superioara
punctului de topire a sulfului
(115,50), de obicei la 130-
1450. sulful se combină chimic,
ireversibil.
3. Cauciucul sintetic
Cauciucul sintetic este un compus
macromolecular cu proprietati
asemanatoare celor ale cauciucului
natural, care se obtine prin polimerizarea
izoprenului sau prin polimerizarea
butadienei ori prin copolimerizarea lor
cu stiren sau cu nitril-acrilic etc.
a. Istoric
In anul 1860 Greville Williams reuseste sa obtina si sa stabileasca
formula chimica a izoprenului (C5H8) prin distilarea cauciucului
natural. Aceasta descoperire face posibila etapa urmatoare de
sintetizare a cauciucului artificial din izopren si acid clorhidric, in
anul 1879 de catre „Gustave Bouchardat”. Prin anul 1900 J.
Kondakow reuseste sintetizarea din dimetilbutadiena, patentul de
obtinere a cauciucului artificial a fost acordat în anul 1909 lui
„Fritz Hofmann
b.Vulcanizarea cauciucului sintetic
Vulcanizarea cauciucului sintetic se face analog cu a
cauciucului natural. Fabricarea cauciucului sintetic comportã
douã operatii:
1. Prepararea monomerului; ca monomeri se pot folosi:
izoprenul, butadiena, stirenul metil-stirenul, acrilonitrilul,
cloroprenul etc.
2. Polimerizarea sau copolimerizarea monomerilor
enumerati.

c.Tipuri de cauciucuri

 Cauciucul butadien-nitrilic este un produs de
copolimerizare a butadienei cu acronitriliu. Prezinta
importanta industriala copolimerii sub forma solida,
oligomerii (cauciuc butadiene-nitrilic lichid) precum
si latexurile. Copolimerii pot contine un al treilea
comonomer, cu grupa carbonil.

 Cauciucul butadiene-stirenic este un produs de
copolimerizare a butadienei cu stiren sau
α-metilstiren.Prezinta importanta industriala
copolimerii sub forma solida precum si latexurile.
Copolimerii pot contine un al treilea comonomer cu
grupa carboxil.

4.Utilizari
Proprietatile valoroase ale cauciucului natural vulcanizat
asociate cu buna comportare in variate moduri de prelucrare
deschid posibilitati mari de utilizare. Principalul domeniu este
industria pneurilor.
4.Utilizari
De asemenea este utilizat in fabricarea de benzi trensportoare,
curele de transmisie, furtunuri, amortizoare, garnituri etc.
In industria cablurilor se utilizeaza in realizarea unei game largi
de acoperiri protectoare antierozive si anticorozive, in realizarea
de valturi cauciucate, in fabricarea de produse expandate,
ebonite, precum si numeroase compozitii adezive.

4.Utilizari
Un domeniu larg de aplicare pentru cauciucul natural se afla in
productia bunurilor de consum (incaltamine, jucarii, mingi), in
produse sanitare si farmaceutice

Bibliografie:
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Cauciuc
 http://biblioteca.regielive.ro/referate/chimie-
organica/cauciucul-natural-306985.html
 http://draganceadaniela.wordpress.com/2012/11/1
6/importanta-cauciucului/
 http://www.garnituri-cauciuc.ro/istoria-
cauciucului.php

Şfârşit