You are on page 1of 2

TEST SCRIS LA CULTURĂ CIVICA

1. Realizaţi corespondenţa corectă dintre elementele coloanei
A(termeni specifici culturii civice) şi elementele coloanei
A B
Autoritate a o putere legitimă
putere b stratificare a persoanelor din puctul de vedere al
autorităţii, prestigiului, influenţei, etc.
ierarhie socială c sistem de conducere de tip „piramidal”
ierarhie
organizaţională
d un reprezentant al puterii de stat
e capacitatea de a controla sau de a conduce pe
cineva
2 . Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii cu A
sau F
1. ___ Autoritatea implică puterea, dar şi dreptul de a folosi puterea.
2. ___ Autoritatea este puterea bazată pe prestigiu şi respect, exercitată în mod legitim de către cei
care au dreptul să o folosească .
. ___ !n spaţiul pri"at autoritatea este exercitată de autorităţile publice şi de persoanele pe care le
reprezintă.
#. ___ $unoaşterea sursei autorităţii este importantă pentru a determina dacă există dreptul de
exercitare a puterii.
3 . .Completeaza frazele cu termenii potriviti%
In Romania autoritatile publice sunt reprezentate de..............................................................
Intr-un reim totalitar statul controleaza.................................................................................................

1. Realizaţi corespondenţa corectă dintre elementele coloanei
A(termeni specifici culturii civice) şi elementele coloanei B
A B
Autoritate a o putere legitimă
putere b stratificare a persoanelor din puctul de vedere al
autorităţii, prestigiului, influenţei, etc.
ierarhie socială c sistem de conducere de tip „piramidal”
ierarhie
organizaţională
d un reprezentant al puterii de stat
e capacitatea de a controla sau de a conduce pe
cineva
. Apreciaţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii cu A
sau F
1. ___ Autoritatea implică puterea, dar şi dreptul de a folosi puterea.
2. ___ Autoritatea este puterea bazată pe prestigiu şi respect, exercitată în mod legitim de către cei
care au dreptul să o folosească .
. ___ !n spaţiul pri"at autoritatea este exercitată de autorităţile publice şi de persoanele pe care le
reprezintă.
#. ___ $unoaşterea sursei autorităţii este importantă pentru a determina dacă există dreptul de
exercitare a puterii.
3 ..Completeaza frazele cu termenii potriviti%
In Romania autoritatile publice sunt reprezentate de..............................................................
Intr-un reim totalitar statul controleaza.................................................................................................