You are on page 1of 4

SUBSTANTIVE COMPUSE

-COMUNE-
I NTR-UN CUVNT-: substantive compuse sudate, cu articulare i fleiune numai
la ultimul element formate din :
!"abrevieri :
- a#romec, elinvar$
%"cuvinte nele#ate prin vocal& , av'nd structura :
ad(ectiv )numeral cardinal* + substantiv :
-bun&stare , prosperitate , bun&voin,& , primadon& , triplusalt$
adverb )uneori substantivi-at* + substantiv :
-binecuv'ntare , r&uvoitor$
prepo-i,ie+)prepo-i,ie*+ infinitivul lun# sau supin :
-de.mp&r,it , dem'ncare , f&r&dele#e etc "$
substantiv+ad(ectiv :
- bot#ros , pas&re$
substantiv+substantiv ).n nominativ* :
- blocstart , blocnotes, omucidere, valv&rte($
/"cuvinte cu vocal& de le#&tur& : anotimp , aurolac , edin,omanie$
0elemente de compunere savant& )neolo#ice* :
- acvaplanare , neocomunism , teleconferin,&$
1" elemente de compunere vec2i + cuvinte ineistente ca atare :
-babu-uc, protopop"
3" compuse parasintetice :
-#&tle#&u , m'n&ter#ur&
4" tipuri i-olate :
- atotputin,& , sinucidere$

II CU CR5TI6 : cuvinte cu unitatea semantic& i #ramatical& mai mic& ,eventual cu
articulare i fleiune i la primul element , av'nd structura:
! ad(ectiv+substantiv , si anume:
7UN , RU:
-bun&-credin,& 8onestitate9: bun&-cretere i ;bun&-cuviin,& -8polite,e9$ ;bun&-diminea,a 8plant&9$
bun-#ust 8sim, estetic9$ bun-plac$ ;r&mas-bun 8adio9$ rea-credin,&, rea- voin,&$
<U7=U, TRI>=U:
-dublu-casetofon$ triplu-sec $triplu-voal$
>RI6,VIC?>RI6:
- prim-balerin $ prim-ministru $ prim-procuror$ prim-viceprim-ministru $
%"inter(ec,ie+inter(ec,ie:
)un* sc'r,a-sc'r,a ) pe@2'rtie * 8func,ionar9

/"numeral cardinal+substantiv ) +A- ad(ectiv * : unspre-ece-metri + denumiri de specii: ; cinci-de#ete


) plant& *$ nou-oc2i )pete *$
0"prepo-itia <U> + substantiv: dup&-amia-& )mas&*,9a doua parte a -ilei9$

1"substantiv+ad(ectiv)cuvintele i-au pierdut independen,a semantic& i sunt folosite alte no,iuni*:
ar#int-viu 8mercur9$ burt&-verde 8bur#2e-9$ f&t-frumos 8t'n&r
frumos9$ iarb&-deas& 8plant&9$ mam&-mare 8bunic&9$ piatr&-v'n&t&
8sulfat de cupru9$ r&mas+bun 8adio9$ tat&-mare 8bunic9$ s'n#e-rece9calm9$ vorb&-lun#&9 persoan&
care flec&rete9$
3"substantiv+prepo-i,ie+substantiv )ve-i punctul 1*
drum@de-fier 8cale ferat&9$ #ur&@de-lup 8malforma,ie9$ oc2i-de-par'm&9$ piatr&-de-var
8carbonat de calciu9$ vi,&-de-vie 8plant&9$

4"substantiv nearticulat+substantiv .n nominativ :
an-lumin& 8unitate de m&sur&9$ artist-ceta,ean $ bloc-dia#ram&Aturn$ cal-putere 8unitate de
m&sur& $contabil-ef $ cuv'nt-titlu 8intrare de dictionar9$ cuv'nt-c2eie 8termen principal9$
#eneral-colonel$ maina-capcan&$ situa,ie-limit& ; Batt-or&$ -i-lumin&$ -i-munc&$

C"substantiv articulat+substantiv in #enitiv :


piatra-iadului 8a-otat de ar#int$ ro-a-v'nturilor 8repre-entare #eo#rafic&9$ vaca-<omnului
8insect&$

D"i-ol&ri de prepo-i,iiAfra-e )ma(oritatea epitete*:


casc&-#ur& 8persoan& distrat&9$ du-te vino 8micare9$ fie-iertatul 8r&posatul9$ soare-
apuneAr&sare8puncte cardinale9$ spar#e-val 8parapet9$ vino-.ncoace )farmec*$ -#'r'ie- nori$

!E"elemente de compunere vec2i+substantive :


ba-boier$ treti-lo#of&t$ vel-arma$

!!"tipuri i-olate :
Ca-la-7rea-a )dans* $cuv'nt-.nainte 8prefa,&9$ mai-mult-ca-perfectul 8timp verbal9"
N"7 ; Fe #enerali-ea-& scrierea cu cratim& a compuselor nesudate care denumesc
substan,e c2imice distincte i specii distincte de plante sau de animale )cu nume tiin,ifice
diferite*"
-GENUL-
!" Norma actual& a optat pentru un sin#ur #en, i anume:;astru(masculin),!clete(masculin-
plural cleti),!foarfece(feminin)
%" Funt considerate variante literare libere ,cuvintele speciali-ate pentru sensuri sau
domenii diferite:
;basc&!Abasc%)beret*Abasc&/)adaos la o jachet;limb*
;colind!)colindat*$colindAcolind&%)cntec*"
/" >entru limba(ul te2nic ,norma actual& admite i #enul masculin )deci pluralul .n-i*la
unii termeni:
;elment!)de la calorifer * s"m", pl"elemen,i
;element%)fenomen, component&* s"n", pl" elemente$
;robinet-pl"robineteArobine,i
;virus-virui, s"m") program pe calculator)
-virusuri, s"n") agent patogen*
0" =a substantivul .mprumutat 65FF-6?<I5, s-a admis folosirea lui ca feminin
sin#ular );mass-media actual&*, cu #enitiv-dativul articulat ;mass-mediei"
-NG6IN5TIV-5CUH5TIVU=
FINIU=5R-
!" a* Sunt admise noile sin#ulare la unele feminine cu rdcina terminat n-l i pluralul n
@e :!bretea!sanda
<5R:C5R56?=
b* =a substantivele feminine neolo#ice, nume de ocupa,ii, terminate .n
-o#&: filolo#& ,biolo#&, peda#o#& etc"

%" R&m'n ca sin#urele forme corecte: salariu , serviciu NU salar , servici, considerat
regionale i inculte.
-I?NITIV-<5TIVU= FINIU=5R-
!" La substantivele feminine de tipul :apratoare, cas, femeie,gramatic, lipitoare,vulpe,
#enitiv-dativul sin#ular nearticulat este identic cu pluralul nearticulat, iar cel articulat se
formea-& ad&u#'nd articolul 2ot&r't @i la #enitiv-dativul nearticulat, num&rul sin#ular:
?emplu: ap&r&toare
plural nearticulat:-ap&r&toare)persoane*$ I"<"nearticulat-)acestei* ap&r&toare
-ap&r&tori)obiecte* - )acestei* ap&r&tori
$I"<"articulat-ap&r&toarei
-ap&r&torii
casei,femeii, gramaticii , lipitorii, vulpii
I"<"sin#ular articulat JI"<"nearticulat,sin#ular +articol 2ot&r't-i"
%. La substantivele feminine terminate la nominativ-acu-ativ sin#ular nearticulat .n
2iatul i-e)c'mpie, pustie ,vie *, #enitiv-dativul nearticulat este identic cu pluralul, iar cel articulat se
formea-& ad&u#'nd articolul 2ot&r't @i la nominativ-acu-ativ sin#ular nearticulat"
I"<" nearticulatJplural N-5c:)acestei*c'mpiiJ)aceste*c'mpii
N"5c"sin#ular nearticulat@ I"<"sin#ular articulat:c'mpiei,pustiei ,viei
/. Substantivele feminine, terminate la nominativ@acu-ativ sin#ular .n e )substantive abstract*
sau .n 2iatul e-e )care au pluralul tot .n @ee sau nu se folosesc la plural* au aceeai form& i la #enitiv-
dativ sin#ular nearticulat: justee,onomatopee;(acestei)justee,onomatopee, iar cel articulat se formea
adug!nd articolul "otr!t @i la aceast form comun: justeei,onomatopeei.
I"<"sin#ular articulatJI"<"sin#ular nearticulatAN"5c"nearticulat+articol 2ot&r't-i:(uste,ei
)acestei* (uste,e )aceast&* (uste,e+-i
# .Unele substantive feminine omonime, la nominativ-acu-ativ sin#ular au #enitiv-dativul
sin#ular diferit
!maic $clugri%, &.'.articulat maicii
!maic($mam%, &.'.articulat maicei)maicii)maic"ii
sor$grad de rudenie%,&.'.articulat surorii
sor($infirmier%,&.'.articulat sorei
piele*&.'.articulat pielii$feei)
*&.'.articulat pieii $la animale%
1" Funt admise mai multe forme de #enitiv-dativ sin#ular, pentru unele feminine, nume de
rudenie, terminate .n @ic&, precum i la masculinul V=<IC:
mmici)mmicii)mmic"ii+vldici)vldicii)vldic"ii.
3" Korma,iile cu structura:FU7FT5NTIV+5<L?CTIV >GF?FIV)grade de rudenie sau relaii
sociale*, au urmtoarele forme de genitiv*dativ articulate:
La masculin: lui bunicu*meu
La feminin: bunic*mii, nevesti*mii, sor*mii
4.Unele substantive proprii , provenite din substantive comune, au genitiv*dativul singular diferit
de acela $articulat% al substantivelor comune respective: lui ,rdu-, .lorici).loric"ii, .loarei, fa- de
brduului, floricelei,florii.
C .Fe admit, la unele nume proprii ,i variante de fleiune:
.lorici).loricic"ii+!/lenei)/leanei.