You are on page 1of 35

Az Emberi erforrsok felsoktatsi szakkpzs mintatanterve

nappali kpzs

trgy kdja tantrgy neve
tantrgy
tpusa
elfelttel szmonkrs formja
raszm kredit
E GY E GY
AJ EEFFN0101K Emberi erforrs menedzsment ktelez - kollokvium 30 4
AJ EEFFN0102K Gazdasgi jog ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0103K Idegen nyelvi kommunikci ktelez - gyakorlati jegy 45 3
AJ EEFFN0104K Informatika ktelez - gyakorlati jegy 30 3
AJ EEFFN0105K Kommunikcis alapismeretek ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0106K Kzgazdasgtan ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0107K Munkaer-piaci ismeretek ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0108K Pnzgytan ktelez - kollokvium 30 4
Annak a trgynak a kdja,
ahol ktelezknt szerepel!
szabadon vlaszthat 1. trgy
szabadon
vlaszthat
- beszmol 30 2
Annak a trgynak a kdja,
ahol ktelezknt szerepel!
szabadon vlaszthat 2. trgy
szabadon
vlaszthat
- beszmol 30 2
1. flv sszesen 240 75 24 6
AJ EEFFN0201K Gazdasgi szaknyelv ktelez
Idegen nyelvi
kommunikci
gyakorlati jegy 30 4
AJ EEFFN0202K Statisztika ktelez - kollokvium 30 2
AJ EEFFN0203K Statisztika szeminrium ktelez Trsfelvtel: Statisztika gyakorlati jegy 30 2
AJ EEFFN0204K Szmvitel alapjai ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0205K Szmvitel alapjai szeminrium ktelez
Trsfelvtel:
Szmvitel alapjai
gyakorlati jegy 30 2
AJ EEFFN0206K Szemlygyi informatika ktelez Informatika gyakorlati jegy 30 5
AJ EEFFN0207K Vllalatgazdasgtan ktelez - kollokvium 30 4
AJ EEFFN0208K Vllalati pnzgyi ismeretek ktelez Pnzgytan kollokvium 30 3
AJ EEFFN0209K Vezetsi ismeretek ktelez - kollokvium 30 3
AJ EEFFN0210K Munkajogi alapismeretek ktelez
Munkaer-piaci
ismeretek
kollokvium 30 3
2. flv sszesen 180 120 18 13
AJ EEFFN0301K
Kompetencia- s
sztnzsmenedzsment
ktelez - gyakorlati jegy 30 4
AJ EEFFN0302K Munkagazdasgtan ktelez Kzgazdasgtan kollokvium 15 2
AJ EEFFN0303K Munkagazdasgtan szeminrium ktelez
Trsfelvtel:
Munkagazdasgtan
gyakorlati jegy 30 2
AJ EEFFN0304K Szervezeti etika ktelez - kollokvium 30 4
Annak a trgynak a kdja,
ahol ktelezknt szerepel!
szabadon vlaszthat 3. trgy
szabadon
vlaszthat
- beszmol 45 3
Szemlygyi szakirny
AJ EEFFN0301MK
A munkagyi kapcsolatok rendszere s
a kollektv munkajog
ktelez kollokvium 30 3
AJ EEFFN0302MK Adzsi ismeretek ktelez Kzgazdasgtan gyakorlati jegy 30 3
AJ EEFFN0303MK Szemlygyi kontrolling ktelez kollokvium 30 3
AJ EEFFN0304MK Szemlygyi kontrolling szeminrium ktelez
Trsfelvtel:
Szemlygyi kontrolling
gyakorlati jegy 30 2
AJ EEFFN0305MK Szemlygyi tevkenysg ktelez
Emberi erforrs
menedzsment
kollokvium 30 3

Humnpolitikai szakirny
AJ EEFFN0301HK
Munkahelyi- s munkaer-piaci
kpzs
ktelez kollokvium 30 3
AJ EEFFN0302HK Munkajogi gyakorlat ktelez Munkajog I. gyakorlati jegy 30 3
AJ EEFFN0303HK Munkapszicholgia ktelez kollokvium 30 3
AJ EEFFN0304HK Vllalati HEM stratgia ktelez
Emberi erforrs
menedzsment
kollokvium 30 3
AJ EEFFN0305HK
Vllalati HEM stratgia
szeminrium
ktelez
Trsfelvtel: Vllalati
HEM stratgia
gyakorlati jegy 30 2
3. flv sszesen 180 120 18 11
AJ EEFFN0401K Szakmai gyakorlat ktelez megfelelt/nem felelt meg 560 30
4. flv sszesen 0 560 0 30
mindsszesen 600 875 60 60


TANTRGYI TEMATIKK

Emberi erforrs menedzsment
A tantrgy megnevezse: Human Resources Management
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 1.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 4 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0101K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Tomka Jnos
Oktat: Dr. Tomka Jnos

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A trgy megismertet az emberierforrs-gazdlkods elmleti krdseivel, szervezeti funkciival s korszer
eljrsaival. A trgy az emberi erforrs menedzsmentet korszer szemlletben, mint a kompetencikkal val
gazdlkods rendszert mutatja be. ttekinti az emberierforrs-gazdlkods szerepnek vltozst a fejlett
piacgazdasgokban s haznkban. Az emberi erforrsok, mint szervezeti stratgiai erforrsok olyan dntseket
ignyelnek az zleti letben s a kzszolglatban, amelyek a befektets megtrls elvn alapulnak. Bemutatjuk
az emberierforrs-gazdlkods f terleteit, funkciit, mdszereit, gyakorlatt kzgazdasgi-zleti s
szociolgiai ismereteken alapul elemzs segtsgvel.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A humn erforrs menedzsment szerepe a szervezetekben
2. Munkaerpiaci ismeretek
3. Atipikus foglalkoztats
4. Humn stratgia, politika s tervezs
5. Munkakrelemzs, -tervezs s rtkels
6. Toborzs s kivlaszts
7. Teljestmnymenedzsment
8. Munkaer fejleszts, kpzs
9. Brezs s sztnzs
10. Munkagyi kapcsolatok s rdekegyeztets
11. Humn kontrolling
12. Zrteszt (jegymegajnls)
vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: rkon val rszvtel

rtkels mdja: kollokvium jegymegajnlsi lehetsggel
Az rtkels mdszere: rsbeli teszt, fakultatv szbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Tomka Jnos: Emberi erforrs menedzsment; Kzirat/jegyzet, Kroli Gspr Reformtus Egyetem, 2013. (a
hallgatk elektronikusan megkapjk)
Gykr Irn Finna Henrietta Krajcsk Zoltn: Emberi erforrs menedzsment; oktatsi segdanyag,
Budapesti Mszaki s Gazdasgtudomnyi Egyetem, 2010. (Letlthet a BME/GTK zleti Tudomnyok Intzet
honlapjrl)

Ajnlott irodalom:
Marc Effron Robert Gandossy Marshall Goldsmith (szerkesztette): HR a 21. szzadban. HVG Kiad,
Budapest, 2004 ISBN: 963 7525 556

Ellenrz krdsek, vizsgakrdsek: nincs
Gazdasgi jog
A tantrgy megnevezse (angolul): Business law
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kereskedelmi Jogi s Pnzgyi Jogi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0102K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Szuchy Rbert
Oktat: Dr. Szuchy Rbert

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja a jog alapvet fogalmainak megismertetse a hallgatkkal, bevezets a
jogdogmatikba s a jogszablytanba majd a gazdasgi s trsasgi jog ismeretanyagnak tadsa.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
Jogtani alapok, az llam szerepe a gazdasgban
A jog fogalma; kzjog s magnjog elhatrolsa; llam s jog kapcsolata; jogszablytan, jogalkots, jogforrsi
hierarchia; az Alkotmny s az llam szerepe a gazdasgi jogi szablyozs kialaktsban; a vllalkozsi
tevkenysg folytatsnak alkotmnyos keretei;
Bevezets a trsasgi jogba
A trsasgi jog helye s szerepe a jogrendszerben; a trsasgok alaptsa s cgnyilvntartsi bejegyzse; a
vagyoni hozzjruls; a trsasgok talakulsa s megsznse; a trsasgi szervek ttekintse;
kisebbsgvdelem, hitelezvdelem a trsasgi jogban; a szemlyegyest trsasgok: a kzkereseti trsasg s a
betti trsasg; a korltolt felelssg trsasg; a rszvnytrsasg s tpusai; fontosabb versenyjogi szablyok;
Bevezets a szerzdsek jogba
A szerzds fogalma s gazdasgi jelentsge; a szerzdskts menete, a szerzds ltrejttnek felttelei;
elszerzds, ltalnos szerzdsi felttelek, versenytrgyals; a szerzdsi jog alapelvei, a szerzdses
szabadsg korltozsa; az rvnytelensg fogalma s gazdasgi-jogi httere; semmissgi s megtmadhatsgi
okok ttekintse; az rvnytelensg jogkvetkezmnyei, a szerzdsszegs fogalma, az egyes szerzdsszegsi
alakzatok ttekintse; hibs teljests, jtlls, szavatossg; a szerzdsmdosts esetei, egyoldal
szerzdsmdosts; a szerzds megszntetse, elvls; a szerzdsek biztostkai;
Egyes fontosabb szerzdstpusok
Az adsvteli szerzds s egyes altpusai; a vllalkozsi s megbzsi szerzds elhatrolsa; bankgyletek s
biztosts

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Aszdi Ilona: A gazdasgi jog alapjai. Perfekt, 2006 ISBN: 9633946271
Vonatkoz jogszablyok


Idegen nyelvi kommunikci
A tantrgy megnevezse - (angolul): Communication in Foreign Language
A tantrgy megnevezse - (nmetl): Kommunikation in Fremdsprache
Oktats nyelve: angol/nmet
Tanszk: Idegen Nyelvi Lektortus
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 3 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0103K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Fischer Andrea
Oktatk: Antal Edit

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
Elsajttand ismeretanyag:
Szbeli s rsbeli kommunikci az alapfok nyelvvizsga kvetelmnyeinek megfelel tmakrkben, alapvet
szkincs elsajttsa. Az Eurpai Unis portlok ltogatshoz szksges alapvet idegen nyelvi kifejezsek
kszsgszint ismerete. Partnerkapcsolatokhoz nlklzhetetlen idegen nyelvi kommunikcis kszsg
elsajttsa. A felsfok szemlygyi kzgazdsz-asszisztens, illetve humnpolitikai-kzgazdsz munkhoz
kapcsold szkincs elsajttsa. A kurzust elvgzett hallgatk kpess vlnak: idegen nyelv olvasott szveg
megrtsre, idegen nyelv szveg rsbeli megfogalmazsra; idegen nyelv hallott szveg megrtse, valamint
alapszint idegen nyelv beszdkszsgk is fejldik.

Kialaktand kompetencik:
idegen nyelvi kommunikci
szaknyelvi kommunikci

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats
rtkels mdja: gyakorlati jegy
Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Angol nyelven:
Side, Richard and Wellman, Guy (2002). Grammar and Vocabulary for CAE and CPE. London: Longman.
ISBN-10: 0582518210
Wellman, Guy (1992). Wordbuilder. London: Heinemann. ISBN-10: 0435285564
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford UP. ISBN 978-0-19-442098-3
Thomas, B. J. (1996). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Longman. ISBN 0-17-557-126-0
Louann Haarman, Patrick Leech, Janet Murray (1998): Reading Skills for the Social Sciences, Oxford Univ Pr
(Sd) edition. ISBN 0194512304
Arline Burgeier, Gerry Eldred, Cherly Boyd Zimmerman (1990): Lexis: Academic Vocabulary Study for ESL
Students, Prentice Hall, ISBN: 0135350220

Nmet nyelven:
Buscha, Annerose Friedrich, Kirsten (2007): bungsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt,. 238 p. ISBN
3468497741
Buscha, Anne - Linthout, Gisela (2005): Das Oberstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert
Verlag. 240 p. ISBN 3929526816.
Dreyer, Hilke Schmitt, Richard (2009): Lehr- und bungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning:
Hueber. 392 p. ISBN 3193072559
Ferenbach, Magda Schler, Ingrid (2008): Wrter zur Wahl. bungen zur Erweiterung des Wortschatzes.
Stuttgart: Klett. 143 p. ISBN 3125582016
Hasenkamp, Gnther (2006): Leselandschaft 12. Ismaning: Hueber. 164 p., 228 p. ISBN 3885327589,
3885327597
Turtur, Ursula (2006): bungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache. Meckenheim: Liebaug-
Dartmann. 140 p. ISBN 3922989624
I nformatika
A tantrgy megnevezse - angolul: Informatics
A tantrgy megnevezse - nmetl: Informatik
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0104K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Bartus Jnos
Oktat: Vajda Pter

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kurzus clja, hogy a hallgatk rendelkezzenek a kvetkez kompetencikkal s kszsgekkel:
- informatikai alapkompetencik egy opercis rendszer alapszolgltatsainak hasznlata, egy
szvegszerkeszt, tblzatkezel, bngsz, prezentcikszt biztonsgos birtoklsa;
- szakmai informatikai programok felhasznli szint ismerete s felhasznli kszsg annak
hasznlatval kapcsolatban;
- infokommunikcis rendszerek hasznlata;
- logikus gondolkods, felelssgtudat a szakmai feladatok megoldsban;
- alapvet pnzgyi s adzsi ismeretek, valamint ezek alkalmazsa konkrt szmtsi feladatokban;
A kurzus sorn a hallgatk elsajttjk:
- ECDL alapkvetelmnyeit;
- problmk/feladatok megoldsban a gazdlkod szervezet adminisztrcis, informcis s
kommunikcis rendszereinek szakszer hasznlatt;
- egyszer, a htkznapi letben elfordul szmtsi feladatok megoldst szmtgp hasznlatval
(pl. szzalkszmts, kamatos kamat, FA- s adszmtsok, szmlzsi alapismeretek stb.);
- a dntsi folyamatokban az informcis rendszer s adatbzisnak aktv hasznlatt;
- szmtgp hlzati szolgltatsok ismerett s alkalmazst adott feladatok megoldshoz;
- adatbzisok kezelst, a meglv adatbzisokbl lekrdezsi feladatok meghatrozst s
megoldst adott szakmai cl szerint.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. Opercis rendszerek. Bevezets az internet hasznlatba. MS Word alapok.
2. MS Word 2.
3. MS Word 3.
4. MS Word 4.
5. Els dolgozat.
6. Excel 1.
7. Excel 2.
8. Excel 3.
9. Power Point 1.
10. Power Point 2.
11. Msodik dolgozat.
12. Javt dolgozat, a flv zrsa.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek:
Az rk ltogatsa ktelez.
A flv sorn kett szmtgpes dolgozatot kell rni. A flv vgn egy javt dolgozattal lehet javtani, illetve a
hinyz dolgozatot ptolni.

rtkels mdja: Gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: Szmtgppel megoldott feladatok.
Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Brtfai Barnabs: Office 2010. BBS-INFO Kiad, 2011.

Ajnlott irodalom:
Az oktat ltal kiosztott segdanyagok PDF formtumban.

Ellenrz krdsek, vizsgakrdsek:
Az aktualizlt krdsek s mintafeladatok a tantrgyi weboldalon elrhetek. A weboldalt az aktulis flv elejn
frisstjk.

Kommunikcis alapismeretek
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Trsadalom- s Kommunikcitudomnyi Intzet
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 1.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0105K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Siba Balzs
Oktat: Tir Erika

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kommunikcis kszsgek fejlesztse klnbz let- s intzmnyi helyzetekben specilis technikkkal,
mdszerekkel segthet.
A tantrgy segt a fenti technikk alkalmazshoz szksges sajtos mdszertani aspektusok megrtsben s
gyakoroltatsban, mely fejleszti a konfliktuskezels, az egyezkeds, a meggyzs s ms egyezkedsi
technikkban fontos kszsgek s kompetencik kialaktst.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:

Tmakrk:
1. Az adott kszsgeket fejleszt technikk sajt lmny megismerse;
2. A technikk alkalmazshoz szksges sajtos mdszertani aspektusok megrtse s gyakoroltatsa: az
asszertivits, a konfliktuskezels, az egyezkeds, a trgyalsi technikk, a meggyzs, az rvels.

Kialaktand kompetencik:
helyzetfelismers s helyzetelemzs, logikus gondolkods, kreativits, tletgazdagsg;
udvariassg, kulturlt s etikus magatarts;
szakmai kommunikci megrtse s szakszer alkalmazsa szban s rsban;
trgyalsok tervezse, szervezse s vezetse, a kommunikcis eszkztr hasznlata a
trgyalstechnika s az zleti szablyok figyelembevtelvel;
a szakmai llspontok meggyz kpviselete; hiteles kommunikci; rvelsi technikk s a szakmai
rvrendszer ismerete, hasznlata, kpviselete;
egyttmkds a munkatrsakkal;
a trsadalmi, tmegkommunikcihoz (mdia) kapcsold alapfogalmak s mkdsi alapelvek
elsajttsa s alkalmazsa a gyakorlatban;
a nonverblis s verblis kommunikcis technikk alkalmazsa az gyflszolglati munka sorn.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: szbeli


Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Birkenbihl, V. F.: Kommunikcis gyakorlatok Budapest, Trivium, 1998.
Roger Fisher-William Ury-Bruse Patton: A sikeres trgyals alapjai Bagolyvr 1997.
Gordon, Th.: brmelyik komm. hatkonysgfejleszt knyve ( P.E.T., T.E.T., V.E.T., stb.)
Pease, A.- Garner, A.: Sz - beszd. A trsalgs mvszete. Park K., Bp. 1991., 2002.
Pease, A. - Garner, A. : Testbeszd. Park K., Bp. 1990., 2002.

Kzgazdasgtan

A tantrgy megnevezse - angolul: Economics
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 1.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0106K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Ludnyi Arnold
Oktat: Bttl Ferenc

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kzgazdasgtan trgynak, alapfogalmainak, mdszereinek a megismerse; a piaci mechanizmus
mkdsnek elemzse; a klnbz piaci szereplk (fogyasztk, vllalatok) magatartst befolysol tnyezk
feltrsa; klnbz piactpusok sszehasonltsa. A makrogazdasg mkdsnek megrtse, a
nemzetgazdasgi kibocsts, mint folyamat s az azt befolysol kormnyzati gazdasgpolitika megismerse.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. alkalom: A piac fogalma, a piaci mechanizmus mkdse. A kereslet s a knlat alapvonalai, a piaci
egyensly kialakulsa. Az llam gazdasgi szerepvllalsa.
2. alkalom: A fogyaszti magatarts elemzse
3. alkalom: Az zleti szervezet elemzse: vllalattpusok, termelsi sszefggsek, kltsgek.
4. alkalom: Piactpusok jellemzi, a tkletesen versenyz piacon tevkenyked vllalat magatartsa
5. alkalom: A monoplium viselkedse, egyb piactpusok
6. alkalom: Piacok s a piaci hatkonysg. A piac szablyozsa. Trsztellenes politika, kls gazdasgi
hatsok, kzjavak problmja
7. alkalom: A gazdasgi teljestmny mrse
8. alkalom: Fogyaszts, megtakarts, beruhzs
9. alkalom: Kltsgvetsi politika hatsa
10. alkalom: Pnzpiac, monetris politika hatsa
11. alkalom: A makrogazdasgi knlat alapjai, nvekeds, versenykpessg
12. alkalom: Munkanlklisg, inflci, gazdasgpolitika

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Az rkon val rszvtel

rtkels mdja: kollokvium
rsbeli vizsga a flv anyagbl a vizsgaidszakban.

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Paul A. Samuelson William D. Nordhaus: Kzgazdasgtan. KJK Kerszv Budapest, 2000 megadott
fejezetek

Ellenrz krdsek, vizsgakrdsek: nincs


Munkaer-piaci ismeretek
A tantrgy megnevezse - (angolul): Introduction to Labour Market
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Munkajogi s Szocilis Jogi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: szi
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0107K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Homicsk rpd
Oktatk: Dr. Kun Attila, Dr. Homicsk rpd, Walter Tams

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kurzus clja, hogy a hallgatk alapvet munkaer-piaci ismeretekkel rendelkezzenek.
Kurzus segt eligazodni a munka vilgban, megismerteti a munkaerpiac, a munkajog, a foglalkoztatspolitika
fbb fogalmait is intzmnyeit, illetve kitr az llskeress gyakorlati krdseire is.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz) kszsgek s (rsz)
kompetencik lersa:
1. Bevezet ismeretek: a munkaerpiac alapkrdsei, flexibilits a munkaerpiacon (Kun A.)
2. Munkavgzsre irnyul jogviszonyok kre, elhatrolsa (Kun A.)
3. A munkajog rendszere (Kun A.)
4. A munkaviszony ltestse, mdostsa, megszntetse (Kun A.)
5. A munkaviszony tartalma (jogok s ktelezettsgek) (Kun A.)
6. A foglalkoztatspolitika rendszere, intzmnyei s passzv eszkzei (Homicsk .)
7. A foglalkoztatspolitika aktv eszkzei (Homicsk .)
8. A szocilis elltsok rendszere, a szocilis igazgats intzmnyrendszere (Homicsk .)
9. A munkavllalk szabad mozgsa az EU-ban s szocilis biztonsgi koordinci alapelvei (Homicsk
.)
10. Karriertervezs s szakmai nletrajz (Walter Tams)
11. Levelezsi protokoll, plyzati levl (Walter Tams)
12. llskeressi technikk, felvteli interj, stressz kezels (Walter Tams)
13. Szemlyes s hivatalos megnyilvnulsok elvi hatrai (Walter Tams)
14. Zr konzultci

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Az eladsokon elhangzottak s kijellt anyagok.

Ajnlott irodalom:
Ferencz Jcint, Gndr va, Gyulavri Tams, Krtys Gbor: Munkajogi alapismeretek, 2013, ELTE Etvs
Kiad
Hajd Jzsef Homicsk rpd (szerk): Szocilis jog II. Foglalkoztatspolitikai rsz. Patrocinium Kiad, 2010.
Homicsk rpd: Jogszablygyjtemny a szocilis jog klns rsz tanulmnyozshoz. Patrocinium Kiad,
2013 (megjelens alatt), az eladson megjellt rszek.
A foglalkoztats elsegtsrl s a munkanlkliek elltsrl szl 1991. vi IV. trvny, valamint az ahhoz
kapcsold tovbbi eladson feldolgozott jogszablyok.
AZ EURPAI PARLAMENT S A TANCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. prilis 29.) a szocilis
biztonsgi rendszerek koordinlsrl
Chickering, A.W. (1969): Education and Identity. Joessey-Bass, San Francisco.
Csirszka J. (1982). Az alkalmassg pszicholgijnak kialakulsa. In: Munka- s plyaalkalmassg
pszicholgija. Tanknyvkiad, Budapest.
Csirszka J. (1985). A szemlyisg munkatevkenysgnek pszicholgija. Akadmiai Kiad, Budapest.
Erikson, E.H. (1959). Idnetity and Lifecycle. Psychological Issues Monograph I. International Unirvesity Press,
New York.
Holland, J.L. (1966) Career Development Work with Individuals. In: Handbook of Coundelling Psychology.
Woolfe, R.-Dryden, W. (eds) SAGE Publications, London.
Szilgyi Klra (1993): Tancsadsi elmletek. GATE GTK, Gdll.
Takcs Ildik (2006) A felsoktatsi tancsads jellemzi a vltoz oktatsi struktrban. Alkalmazott
Pszicholgia, 2006/1, 39-50.
Takcs Ildik-Juhsz Mrta (2000) Plyallektan. In: Munkapszicholgia. Szerk: Mszros Aranka. GATE
Gazdasg- s Trsadalomtudomnyi Kar, Gdll, 51-64.
cs Z. (2010) Leleplezett nagylelksg. Figyel, 2010. augusztus 19.


Pnzgytan
A tantrgy megnevezse - angolul: Economics of Finance
A tantrgy megnevezse - nmetl: Wirtschaftslehre der finanzierung
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: levelez
Tanra szma: 10 ra/flv
Ajnlott flv: 1.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 4
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0108K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy clja, hogy bevezesse a hallgatkat a pnzgyi rendszer mkdsvel kapcsolatos alapfogalmakba s
alapsszefggsekbe, hogy megalapozza a ksbbi pnzgyi s szmviteli jelleg trgyakat, hozzjruljon a
hallgatk rendszerszemllet gondolkodsnak kialakulshoz.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
A tantrgy keretben a hallgatk megismerkednek a pnz fogalmval, funkcival, a pnzgyi rendszer
elemeivel, folyamataival, szerkezetvel s alrendszereivel, ezek f bels sszefggseivel. A trgy foglalkozik a
monetris rendszer felptsvel, a monetris hatsg funkcival, a kereskedelmi bankok szerepvel a fizetsi
rendszerek mkdsvel a pnzgyi kzvetts A trgy keretben a hallgatk megismerkednek a pnzgyi
kzvetts fogalmval, a kzvetlen s kzvetett finanszrozs intzmnyeivel, pnzgyi piacok mkdsnek
megrtshez szksges alapfogalmakkal. A trgy tartalmazza a fisklis rendszernek a pnzgyi rendszerben
betlttt szerept, az llam finanszrozst ignyl funkciit, a kltsgvetsi bevtelek, kiadsok fbb tpusait, a
kltsgvetsi pozci s llamadssg pnzgyi rendszerre gyakorolt hatst. Trgyalja a hatrokon tvel
gazdasgi kapcsolatok pnzgyi vonatkozsait, klns tekintettel az devizarfolyam s a nemzetkzi fizetsi
mrleg krdseire. A trgy keretben megismerik a hallgatk a nemzetkzi pnzgyi rendszer alapvet
sajtossgait, az eur, mint kzs valuta mkdst, a fontosabb nemzetkzi pnzgyi szervezetek (IMF,
Vilgbank, BIS, EKB, EIB) szerept.
1. A pnzgyi rendszer fogalma, felptse, sszetevi
2. A pnzgyi rendszer szerepli, s a velk szemben tmasztott kvetelmnyek
3. A pnz fogalma, a pnzrendszerek fejldse
4. A monetris rendszer mkdse, a monetris hatsg feladatai
5. A kereskedelmi bankok szerepe, a pnzgyi kzvetts, a fizetsi rendszerek mkdse
6. Pnzgyi piacok, a pnzpiac
7. A tkepiac
8. Az llamhztarts rendszere
9. Kltsgvetsi szervek gazdlkodsnak alapjai
10. A pnzgyi kockzatok kezelse
11. A pnzgyi ellenrzsi rendszer
12. A nemzetkzi pnzgyi rendszer
13. A nemzetkzi pnzgyi szervezetek

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: Az eladsok rendszeres ltogatsa
rtkels mdja: kollokvium
Az rtkels mdszere: rsbeli (teszt s kifejtend krdsek)

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Vigvri Andrs: Pnzgy(rendszer)tan Akadmiai Kiad 2010. 1-7. fejezet

Ajnlott irodalom:
Sivk Jzsef Szemlr Tams Vigvri Andrs: A magyar llamhztarts s az Eurpai Uni kzpnzgyei
Complex Kiad 2013.
Bod Pter kos: Bevezets a pnzgyek s a pnzpolitika vilgba. Mundus Kiad, 2008.
Pulay Gyula Mt Jnos Nmeth Ildik Zelei Andrsn: Milyen kockzatokat hordoz a monetris politika
az llamadssg-szably teljeslsre nzve. =Pnzgyi Szemle 2013. 1. szm. 11-34. oldal
Bger Gusztv Pulay Gyula - Vigvri Andrs: A magyar llammkds fbb jellemzi s szksges
vltoztatsnak irnyai =Pnzgyi Szemle 2010. 2. szm. 217-243. oldal

Ellenrz krdsek, vizsgakrdsek:
1. Sorolja fel a pnzgyi rendszer elemeit, szereplit!
2. Milyen folyamatok zajlanak a pnzgyi rendszerben?
3. Mi jellemzi a pnzgyi rendszer szerkezett? Melyek a pnzgyi rendszer alrendszerei?
4. Milyen jellemzi vannak a pnzgyi szervezeteknek?
5. Mi a pnzgyi informcik jelentsge?
6. Ismertesse a pnzgyi rendszer funkciit!
7. Mit rtnk hitelpnz alatt?
8. Ismertesse a pnz kialakulsnak szervetlen s szerves elmlett!
9. Mit rtnk pnzhelyettestk alatt?
10. Melyek a pnz alapvet funkcii?
11. Mi jellemzi a mai pnzrendszert?
12. Sorolja fel a monetris hatsg (jegybank) funkciit! Mit rtnk jegybanki fggetlensg alatt?
13. Mit jelent az, hogy a jegybank az llam/ a bankok bankja?
14. Milyen feladatai vannak a jegybanknak a nemzetkzi tartalkok kezelse kapcsn?
15. Jellemezze a monetris politika clrendszert! Mit rtnk a monetris politika operatv cljai alatt?
16. Ismertesse a monetris politika direkt/indirekt eszkzeit!
17. Milyen felttelek teljeslse esetn tekintnk egy pnzintzetet kereskedelmi banknak?
18. Sorolja fel a kereskedelmi bankok funkciit!
19. Mit rtnk rtkpaprpiac alatt? Milyen szempontok szerint osztlyozhatjuk az rtkpaprokat?
20. Mi a tzsde, melyek a mkdsnek f elnyei s veszlyei?
21. Melyek a pnzgyi piacok funkcii?
22. Mit rtnk a pnzpiac/tkepiac hagyomnyos s j fogalmn?
23. Ismertesse a pnzgyi kzvettk tpusait!
24. Kit tekintnk intzmnyi befektetnek
25. Sorolja fel a kereskedelmi bankok f tevkenysgeit!
26. Mi a feladata a befektetsi alap kezeljnek?
27. Melyek a kormnyzat gazdasgi funkcii?
28. Ismertesse az llamhztarts felptst!
29. Ismertesse a kzponti kltsgvets szerkezett!
30. Milyen trsadalombiztostsi alapok vannak, s mi a feladatuk?
31. Mi az az elklntett llami pnzalap?
32. Ismertesse a kltsgvetsi szerv jellemzit!
33. Melyek az Orszggyls/a Kormny feladatai a kltsgvetsi tervezsben?
34. Mi jellemzi a helyi nkormnyzatok kltsgvetst?
35. Melyek az llami kltsgvets elfogadsnak a legfontosabb lpsei?
36. Melyek a Magyar llamkincstr f feladatai?
37. Milyen eszkzkkel trtnik az llamadssg finanszrozsa?
38. Hogyan pl fel az llampaprok hazai piaca?
39. Miknt trtnik a beszmols a kltsgvets vgrehajtsrl?
40. Melyek a kzponti kltsgvets fbb bevtelei?
41. Sorolja fel az llami fizetsi ktelezettsg formit!
42. Melyek az adpolitika f jellemzi? Sorolja fel az adrendszer clszer alaptulajdonsgait!
43. Melyek a kltsgvetsi gazdlkods alapvet szablyai?
44. Melyek a pnzgyi ellenrzs tpusai? Ismertesse a pnzgyi ellenrzsi rendszer felptst!
45. Melyek az SZ/PSZF alapvet feladatai?
46. Ismertesse a nemzetkzi fizetsi mrleg felptst!
47. Mi az az rfolyamrendszer? Mit rtnk konvertibilits alatt, melyek a fokozatai?
48. Melyek a legfontosabb nemzetkzi pnzgyi szervezetek, mi a szerepk?
49. Sorolja fel a nemzetkzi pnzgyi rendszer fejldsnek f llomsait!
50. Mi az az Eurpai Gazdasgi s Monetris Uni? Melyek a stabil mkdsnek legfontosabb
kritriumai?Gazdasgi szaknyelv I.
Oktats nyelve: angol/nmet
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 4 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0201K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Idegen nyelvi kommunikci
Tantrgyfelels: Dr. Dancsi Katalin
Oktat: Plr Jnosn

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kpzs sorn a hallgatk intermediate vagy magasabb szinten megismerik a gazdasgi tmakrk
szakszkincst, begyakoroljk a legfontosabb nyelvi kommunikcis kszsgeket (szakszveg-rts, nll
rsmvek ksztse, beszdkszsg, angol nyelv szakszvegek hallgatsa).
A tantrgy clja, hogy a korbban megszerzett ltalnos szitucik megoldsra alkalmas nyelvismerettel
rendelkez hallgatk a szakterletkre jellemz szakmai kontextusba kerlve kpess vljanak a nemzetkzi
gazdasg/zleti let klnfle terletein adekvt szbeli s rsos idegennyelv-hasznlatra. Tovbbi cl, hogy a
hallgat kpess vljon nyelvtudst nllan tovbbfejleszteni, valamint a szakmai nyelvvizsgra felkszlni, a
szakmai konzultcikban helytllni, idegen nyelv szakirodalmat rtelmezni.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
Megszerzend ismeretek, elsajttand kszsgek s kompetencik
A hallgatk kpesek lesznek a munka vilgban, szakmai szitucikban jellemz mfaj szvegek helyes
rtelmezsre s ltrehozsra, idegen nyelv szakirodalomban nll tjkozdsra, adekvt szkinccsel
szakmai krnyezetben hatkony kommunikcira, szakmai kzegben az anyanyelv s az idegen nyelv
szvegek kzvettsre, a szvegmfajok kulturlis meghatrozottsgnak tudatostsra, valamint az
interkulturlis ismeretek alkot alkalmazsra az idegen nyelv kommunikciban s szvegkrnyezetben.

Tematika:
Eurpai integrci, az EU jelentsge (trtnelme, intzmnyei)
Globalizci (fogalma, jellemzi, elnyei, htrnyai)
Munkaerpiac (llskeress, munkakrk, training, interview)
Krnyezetvdelem (trsadalmi felelssg, globlis s loklis felelssg, energiaforrsok)
Vllalkozsi formk (zleti kultra, vezeti stlusok, felvsrlsok)
Bankrendszerek (banki szolgltatsok, jegybank, kereskedelmi bankok)
Tzsde, befektetsek, pnzpiacok (grafikonok, trendek, pnzgyi kifejezsek)

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Market Leader Intermediate, (David Cotton, David Falvey, Simon Kent) 2006 Pearson Longman
BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate (Nina ODriscoll, Fiona Scott-Barrett) 2003 Oxford English for
Business and Everyday Use (Radvnyi Tams, Szkcs Gyrgyn) 2004 Akadmiai Kiad

Ajnlott irodalom:
Business Vocabulary in Use Intermediate (Bill Mascull) 2010 Cambridge University Press
Statisztika
A tantrgy megnevezse - (angolul): Statistics
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0202K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Kincses ron
Oktat: Dr. Kincses ron

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy clja a legfontosabb ler statisztikai mdszerek megismertetse a hallgatkkal. A hallgatk
elsajttjk a kvantitatv mdszerekkel vgzett elemzsi lehetsgeit.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A statisztika szerepe a valsg lekpezsben. Bevezet fogalmak.
2. Az orszgos statisztikai szolglat mkdse s kiadvnyai.
3. A statisztika legfontosabb fogalmainak ismertetse. A statisztikai adat jellemzi, mrhetsge.
4. A statisztikai csoportosts s sszehasonlts lnyege. Viszonyszmok s tlagok bemutatsa.
5. A mennyisgi ismrv szerinti elemzs teljes kr bemutatsa. A mennyisgi sorok tpusai, brzolsuk,
helyzetmutatk (mdusz, medin, tlag, kvantilisek), a szrds mutati, az aszimmetria ktfle
mrszma. A koncentrci fogalma s statisztikai mrse.
6. Az idbeli ismrv szerinti elemzs egyszerbb eszkzkkel. (Bzis- s lncviszonyszmok hasznlata,
elemzs tlagokkal, a fejlds tlagos mrtknek s temnek vizsglata.)
7. Az egyszer-, a csoportost s a kombincis tblk megismerse. A tblk elemzse. Kln
hangslyozva az intenzitsi- s a dinamikus viszonyszmok sszefggst, a rsz- s sszetett
viszonyszmok bemutatst, valamint a szerkezet - s a dinamikai vltozsok vizsglatt.
8. A sztochasztikus kapcsolatok fogalmnak bevezetse. Az asszocici fogalma s szorossgnak
mrse. A Yule, a Csuprov- s a Cramer-fle egytthatk.
9. rtk-, r- s volumenindexek. Az indexek formuli: aggregt forma, slyozott szmtani- s
harmonikus tlagforma. Az indexek slyozsa. sszefggsek.
10. A terleti volumen- s rindex. Gyakorlati alkalmazsok. Termeli rak statisztikja.
11. A fogyaszti rindex. Az rindexek alkalmazsai.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Hunyadi Lszl Vita Lszl: Statisztika I, Aula Kiad, 2008 ISBN: 9789639698239
Hunyadi Lszl Vita Lszl: Statisztika II, Aula Kiad, 2008 ISBN: 9789639698246

Ajnlott irodalom:
Balogh Mrta: Statisztikai ismeretek, Perfekt Kiad, Budapest, 2004 ISBN: 9789633943335
Magyar Statisztikai vknyv aktulis ktete.
Magyar Statisztikai Zsebknyv aktulis ktete.

Statisztika szeminrium
A tantrgy megnevezse - (angolul): Statistics I. seminar
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0203K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: trsfelvtel Statisztika
Tantrgyfelels: Dr. Kincses ron
Oktat: Dr. Kincses ron

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy clja a legfontosabb ler statisztikai mdszerek megismertetse a hallgatkkal. A hallgatk
elsajttjk a kvantitatv mdszerekkel vgzett elemzsi lehetsgeit.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A statisztika szerepe a valsg lekpezsben. Bevezet fogalmak.
2. Az orszgos statisztikai szolglat mkdse s kiadvnyai.
3. A statisztika legfontosabb fogalmainak ismertetse. A statisztikai adat jellemzi, mrhetsge.
4. A statisztikai csoportosts s sszehasonlts lnyege. Viszonyszmok s tlagok bemutatsa.
5. A mennyisgi ismrv szerinti elemzs teljes kr bemutatsa. A mennyisgi sorok tpusai, brzolsuk,
helyzetmutatk (mdusz, medin, tlag, kvantilisek), a szrds mutati, az aszimmetria ktfle
mrszma. A koncentrci fogalma s statisztikai mrse.
6. Az idbeli ismrv szerinti elemzs egyszerbb eszkzkkel. (Bzis- s lncviszonyszmok hasznlata,
elemzs tlagokkal, a fejlds tlagos mrtknek s temnek vizsglata.)
7. Az egyszer-, a csoportost s a kombincis tblk megismerse. A tblk elemzse. Kln
hangslyozva az intenzitsi- s a dinamikus viszonyszmok sszefggst, a rsz- s sszetett
viszonyszmok bemutatst, valamint a szerkezet - s a dinamikai vltozsok vizsglatt.
8. A sztochasztikus kapcsolatok fogalmnak bevezetse. Az asszocici fogalma s szorossgnak
mrse. A Yule, a Csuprov- s a Cramer-fle egytthatk.
9. rtk-, r- s volumenindexek. Az indexek formuli: aggregt forma, slyozott szmtani- s
harmonikus tlagforma. Az indexek slyozsa. sszefggsek.
10. A terleti volumen- s rindex. Gyakorlati alkalmazsok. Termeli rak statisztikja.
11. A fogyaszti rindex. Az rindexek alkalmazsai.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Hunyadi Lszl Vita Lszl: Statisztika I, Aula Kiad, 2008 ISBN: 9789639698239
Hunyadi Lszl Vita Lszl: Statisztika II, Aula Kiad, 2008 ISBN: 9789639698246

Ajnlott irodalom:
Balogh Mrta: Statisztikai ismeretek, Perfekt Kiad, Budapest, 2004 ISBN: 9789633943335
Magyar Statisztikai vknyv aktulis ktete.
Magyar Statisztikai Zsebknyv aktulis ktete.

Szmvitel alapjai
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0204K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Menyhrt Szabolcs
Oktat: Dr. Menyhrt Szabolcs

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgatk jrtassgot szerezzenek a vllalati beszmol rtelmezsben, a
gazdlkods sorn keletkezett gazdasgi esemnyek vagyonra, eredmnyre s pnzgyi helyzetre gyakorolt
hatsban, valamint a vagyoni elemek rtkelsben.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A szmvitel szerepe, feladata
2. A pnzgyi kimutatsokhoz tartoz alapvet elmleti krdsek. Vagyonbesorols. Mrleg s leltr
3. A gazdasgi esemnyek. Az esemnyek hatsa a mrlegre. A sajt tke vltozsa.
4. Az eredmny. A gazdasgi esemnyek kezelse a mrlegben s az eredmnykimutatsban.
5. Knyvvezets, sszest-ellenrz kimutatsok. ltalnos forgalmi ad. A szmvitel gpestsnek
alapvet jellemzi.
6. Termel s szolgltat vllalkozsok. A sajt teljestmny.
7. Idbeli elhatrolsok. A finanszrozs.
8. Kvetelsek.
9. Trgyi eszkzk.
10. Kszletek s immaterilis eszkzk.
11. A cltartalkok. Az egyes idszakok elhatrolsa. A devizs rtkels.
12. Cash-flow kimutats.
13. Likvidits.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Becsei - Fily - Lakatos (szerk.) - Mikcz - Mohl - Serfz - Stafira - Veres: Szmvitel alapjai pldatr; Saldo
2011 ISSN 978-963-638-400

Ajnlott irodalom:
Baricz - Rth: Knyvviteltan, Aula 2006 ISBN: 9789639585386
Helgertn Kurcsinka: Szmviteli alapismeretek. Saldo, Budapest, 2008.


Szmvitel alapjai szeminrium
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0205K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: trsfelvtel Szmvitel alapjai
Tantrgyfelels: Dr. Menyhrt Szabolcs
Oktat: Dr. Menyhrt Szabolcs

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgatk jrtassgot szerezzenek a vllalati beszmol rtelmezsben, a
gazdlkods sorn keletkezett gazdasgi esemnyek vagyonra, eredmnyre s pnzgyi helyzetre gyakorolt
hatsban, valamint a vagyoni elemek rtkelsben.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A szmvitel szerepe, feladata
2. A pnzgyi kimutatsokhoz tartoz alapvet elmleti krdsek. Vagyonbesorols. Mrleg s leltr
3. A gazdasgi esemnyek. Az esemnyek hatsa a mrlegre. A sajt tke vltozsa.
4. Az eredmny. A gazdasgi esemnyek kezelse a mrlegben s az eredmnykimutatsban.
5. Knyvvezets, sszest-ellenrz kimutatsok. ltalnos forgalmi ad. A szmvitel gpestsnek
alapvet jellemzi.
6. Termel s szolgltat vllalkozsok. A sajt teljestmny.
7. Idbeli elhatrolsok. A finanszrozs.
8. Kvetelsek.
9. Trgyi eszkzk.
10. Kszletek s immaterilis eszkzk.
11. A cltartalkok. Az egyes idszakok elhatrolsa. A devizs rtkels.
12. Cash-flow kimutats.
13. Likvidits.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Becsei - Fily - Lakatos (szerk.) - Mikcz - Mohl - Serfz - Stafira - Veres: Szmvitel alapjai pldatr; Saldo
2011 ISSN 978-963-638-400

Ajnlott irodalom:
Baricz - Rth: Knyvviteltan, Aula 2006 ISBN: 9789639585386
Helgertn Kurcsinka: Szmviteli alapismeretek. Saldo, Budapest, 2008.


Szemlygyi informatika
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/flv
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 5 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0206K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Informatika
Tantrgyfelels: Dr. Tth Andrs
Oktat: Dr. Tth Andrs

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A szemlygyi informatika dinamikus fejldse kvetkeztben egyre ltalnosabb vlik a korszer szemlygyi
szaktudst tartalmaz szoftvertermkek alkalmazsa. Az informatika fejldse elsegti az emberi erforrs
gazdlkods funkciinak integrlt s hatkony szmtstechnikai tmogatst. A szemlygyi tevkenysg
hagyomnyos s j feladatait nyilvntarts, brgyvitel, szemlygyi funkcik, idgazdlkods, e-learning
korszer szoftverek, szakrti rendszerek tmogatjk. A tantrgy keretben a hallgatk tfog kpet kapnak a
mkd rendszerek tapasztalatairl, a szemlygyi szoftverek alkalmazsnak elnyeirl. Elemezzk azokat a
tnyezket, amelyek alapjn eldnthet, hogy az adott szervezeti krlmnyek ismeretben, melyik termk
alkalmazsa clszer s milyen feltteleket ignyel a vlasztott termk hatkony felhasznlsa. A hallgatk
nemcsak egy j tudomnyterlet fogalom- s eszkzrendszerbe pillanthatnak be, hanem az informatika
szemlygyi funkcikat tmogat lehetsgeit is kszsgszinten sajtthatjk el.

A tantrgy keretben ismertetett szoftverek:
Oracle, People Soft, SAP, Success Factors, Nexon

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Szoftverekhez kiadott ismertetk

Ajnlott irodalom:
Hetyei Jzsef (szerk.): ERP rendszerek Magyarorszgon a 21. szzadban. Computerbooks, Budapest, 2009.
Lvai Zoltn - Bauer Jnos: A szemlygyi tevkenysg gyakorlata, Szokratsz Kft.,
Budapest,1996. ISBN: 9789637163166

Vllalatgazdasgtan

Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 4 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0207K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Ludnyi Arnold
Oktat: Dr. Ludnyi Arnold


A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy clja a hallgatk alapvet vllalati, gazdasgi ismereteinek s gondolkodsi kpessgeinek kialaktsa
a gyakorlat kvetelmnyeinek szem eltt tartsval, megfelel elmleti ismeretanyag elsajttsa mellett. A
tantrgy bemutatja a vllalkozst/vllalatot, mint komplex gazdasgi rendszert, valamint a vllalkozsok
mkdtetsnek alapjait, bemutatja a vllalati lt alapproblmit, alapkonfliktusait s segtsget kvn nyjtani a
hallgatknak abban, hogy a lehet legmegalapozottabb stratgival menedzseljk sajt sorsukat vllalati
munkjuk sorn.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
Vllalkozs indtsa, vllalat alaptsa, vllalkozsi krnyezet, vllalat fogalma. A vllalat helye a trsadalmi
rendszerben (verseny s egyttmkds, gazdasgi mechanizmusok, gazdasgpolitika, felels gazdlkods stb.).
A vllalkozsok kltsggazdlkodsa (kltsg fogalma, csoportostsa, kltsggazdlkods szerepe,
kltsgkalkulcik, fedezeti pont, fedezet fogalma, felhasznlsi terletei). Beruhzsok (beruhzsok fajti,
csoportostsa, pnzgyi forrsai, beruhzs-gazdasgossgi szmtsok, beruhzsok rtkelse, beruhzsi
folyamat elemzse). Stratgiai s zleti terv (vllalati hossz, kzp s rvid tv tervezs, a mesterkltsgvets
rszei, pnzgyi terv, kszpnzforgalmi elrejelzs kszts). Termkmenedzsment, rpolitika, rkpzs (rak
szerepe a gazdlkodsban, vllalati rpolitika, rpolitika f cljai, meghatroz tnyezi, rsznvonal tervezse,
rtervezs, rtaktika) Elosztsi csatornk (elosztsi csatorna szerepli, tpusai). A vllalati innovci fogalma s
termszete (innovci folyamata, innovci termszete, innovcis stratgiai kialaktsa). Az informci, mint
erforrs a vllalati gazdlkodsban (a szmviteli informcis rendszer, a vezeti informcis rendszer). A
vllalati logisztikai rendszer mkdse (a logisztikai rendszer mkdse, a logisztikai stratgia sszetevi)

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Chikn Attila: Vllalatgazdasgtan Aula Kiad, 2008 Budapest p. 616 ISBN: 9789639698604

Ajnlott irodalom:
John Kay: Foundation of Corporate Success (Oxford Paperbacks 2005) ISBN-10: 019828988X
Philip Koetler-Kevin Lane Keller: Marketing-menedzsment (Akadmia Kiad, 2006) ISBN: 9789630583459
Pakucs Jnos, Papanek Gbor (szerk): Innovci menedzsment kziknyv (Magyar Innovcis Szvetsg 2006)

Vllalati pnzgyi ismeretek
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0208K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Pnzgytan
Tantrgyfelels: Dr. Ludnyi Arnold
Oktat: Dr. Ludnyi Arnold

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A kpzs clja: bevezets a pnzgyi termkek razsba, az eszkz- s forrsoldali vllalati pnzgyi
ntsekbe. A jelenrtk-szmts s a cash flow-elrejelzs alapjainak megismertetse. A fontosabb vllalati
mutatszmok s a vllalatok ez alapjn trtn rtkelse.


Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
Alapszmtsok
1, Kamatszmts (egyszer kamatszmts; kamatos kamat; jelenrtk; jvrtk; bels megtrlsi rta;
diszkontlt megtrlsi id; EBKM;THM) 2, Jradkok (rkjradk; egyenletes temben nvekv
rkjradk; annuits; bels megtrlsi rta s megtrlsi id annuitssal)
Rszvnyek
Rszvnytrsasgok adatai (jegyzett tke, nvrtk, rszvnyek szma; adzott eredmny, EPS; rfolyam, P/E;
nvleges osztalkrta, DIV, felosztott eredmny; osztalk kifizetsi rta)
Rszvnyfajtk (trzsrszvnyek s elsbbsgi rszvnyek)
Rszvnyek razsa (fenntarthat nvekedsi tem; Gordon-modell)
Vllalati cashflow elrejelzse
Eredmnykimutatats; befektetett trgyi eszkzk cashflowja; nett forgtke cashflowja;
Vllalat- s projekt-rtkels (beruhzs megvalsthatsga)
Megtrlsi mutatszmok
NPV; Megtrlsi idk; Jvedelmezsgi index; Bels megtrlsi rta
Tervezs (Eredmnyterv; Mrlegterv)

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: raltogats

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Brealy-Mayers: Modern vllalati pnzgyek (Panem Knyvkiad 2011)

Ajnlott irodalom:
Blint Jnos, Ferenczi Tibor, Szcs Istvn: zleti tervezs (DE AMTC AVK 2007)
get Emese, Kiss kos: Bevezets a pnzgyekbe oktatsi segdanyag a pnzgyi rendszer
tanulmnyozshoz (SZTE-GTK Tvoktats, 58/2007)
Copeland, Tom - Koller, Tim - Murrin, Jack: Vllalatrtkels. rtkteremts s rtkmaximl vllalatvezets,
(Budapest, Panem, 1999)
Pucsek Jzsef (szerk): Nemzetkzi pnzgyek finanszrozs s pnzgazdlkods (2007-1-HU-ERASMUS-EVC,
Virtual campus for SME sin a multicultural milieu) elektronikus tananyag
http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/FELNOTTKEPZKOZP/PALYAZATIIRODA/dokumentu
mok/ERASMUS_Virtual_campus/EVC_Materials_1/EVC_WP2_M2/Teaching_Materials/2_TM_HU_FIFT_Pu
csek.pdf

Vezetsi ismeretek
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0209K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Tomka Jnos
Oktat: Dr. Tomka Jnos

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy megismertesse a hallgatkat a szervezetekre vonatkoz legfontosabb elmleti
s gyakorlati krdsekkel, s felhvja a figyelmet a relevns gyakorlati kzsgek elsajttsnak fontossgra.
A hallgatk jelents rsze valamely szervezeten bell fogja munkjt vgezni, s hosszabb tvon vrhatan a
szervezeten bell vezet funkcit fog betlteni. Ezrt is elengedhetetlen a szervezsi s vezetsi ismeretek
elsajttsa mr az egyetemi oktatsban. Termszetesen az adott oktatsi keretek kztt csak az alapok azon
bell is inkbb az ismeretek mint a kszsgek tadsra van lehetsg, amelyet a ksbbiekben a gyakorlati
tapasztalatokbl mertve, valamint tovbbkpzseken, trningeken val rszvtellel mindenkinek magnak kell
tovbbfejlesztenie.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. Bevezets A szervezet lnyege
2. A szervezet erforrsai s krnyezete
3. A menedzsment meghatrozsa s funkcii
4. Kommunikcis alapismeretek
5. A klasszikus menedzsmentirnyzat
6. Emberkzpont irnyzatok
7. Integrcis irnyzatok
8. A tanulmnyozsra kiadott cikk megvitatsa
9. A szervezetek strukturlis jellemzi, alapvet szervezeti formk
10. Motivci s rzelmi intelligencia
11. A bizalom menedzselse
12. sszegzs, zh.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: rkon val rszvtel

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Tomka Jnos: Magnigazgats alapjai; KRE, kzirat/jegyzet, 2012
A tanulmnyozsra kiadott cikk
Dobk Mikls: Szervezeti formk s vezets; KJK-KERSZV, 2000 (relevns fejezetek)
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatarts s vezets; KJK-KERSZV, 2000 (relevns fejezetek

Munkajogi alapismeretek
A tantrgy megnevezse - (angolul): Labour Law
A tantrgy megnevezse - (nmetl): Arbeitsrecht
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Munkajogi s Szocilis Jogi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 2.
Meghirdets flve: tavaszi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0210K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Munkaer-piaci ismeretek
Tantrgyfelels: Dr. Kun Attila
Oktat: Dr. Kun Attila

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A Munkajog alapismeretek tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgat kpes legyen:
- eligazodni a munkavgzsre vonatkoz individulis s kollektv munkajogi szablyokban (versenyszfra,
kzszfra) s a munkagyi igazgats fontosabb szablyai kztt,
- biztosan el tudja hatrolni a munkaviszony s a munkavgzsre irnyul jogviszonyokat,
- megismerje a munkajog rendszert, fbb jogintzmnyeit,
- tudjon alapvet munkajogi iratokat szerkeszteni, illetve alapvet munkajogi jogesetekben llspontot
kialaktani, megoldani,
- ismerje a munkaad s a munkavllal jogait s ktelessgeit s a kapcsold brsgi gyakorlat fbb irnyait,
- kpes legyen eligazodni s klnbsget tenni az individulis s a kollektv munkajog szablyozsa kztt,
- ismerje a trsadalombiztosts rendszert, alapjait stb.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A munkajog fogalma, elhatrolsa, szablyozsi s jogforrsi rendszere
2. Az Mt. bevezet rendelkezsei; Jognyilatkozatok, rvnytelensg; Alapelvek s ltalnos magatartsi
kvetelmnyek
3. A munkaviszony fogalma, elhatrolsa, alanyai, a munkaviszony ltestse, munkaszerzds
4. A munkaszerzds mdostsa; A munkltat szemlyben bekvetkez vltozs; A munkaszerzds
teljestse; A munkltat s a munkavllal alapvet jogai s ktelezettsgei
5. A munkaviszonyhoz kapcsold egyes megllapodsok
6. Munkaid, Pihenid
7. A munka djazsa
8. A munkaviszony megsznse, megszntetse
9. A munkajogi felelssg rendszere
10. Atipikus munkaviszonyok jellemzi: a munkaviszony egyes klns tpusaira vonatkoz alapvet
szablyok
11. A munkagyi kapcsolatok s a kollektv munkajog fogalma, rendszere s alanyai; A kollektv szerzds
12. A munkagyi vitk rendszere s sajtossgai
13. Munkagyi igazgats alapjai, llami munkagyi politika
14. A kzszfra munkajognak alapkrdsei (Kttv., Kjt.);

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Eladson leadott
Munkajog I.-II. (szerk.: Hajd Jzsef-Kun Attila), KRE JK, Patrocnium Kiad, 2011. Bp. (illetve ennek
2012 sorn hatlyostott, j kiadsa), vagy Gyulavri Tams (szerk.): Munkajog, 2012, ELTE Etvs
Kiad, Budapest
Munkajogi Pldatr (szerk.: Hajd Jzsef-Kun Attila), KRE JK, Patrocnium Kiad, 2012. Bp
Kijellt anyagok

Ajnlott irodalom:
Gyulavri Tams (szerk.): Munkajog 2012, ELTE Etvs Kiad, Budapest
Az j Munka Trvnyknyvnek Magyarzata, HVG-Orac, 2012.
HVG 2012 Munkajog klnszm
Lehoczkyn Dr. Kollonay Csilla (szerk.): A magyar munkajog I.-II. Vincze Kiad, Budapest 2001
Radnay Jzsef : Munkajog Szent Istvn Trsulat, Budapest 2008
Gyulavri Tams (szerk.): Az Eurpai Uni szocilis dimenzija SzCsM. Budapest.2004.
Kiss Gyrgy: Munkajog, Osiris Kiad, Budapest 2005
Prugberger Tams: Eurpai s magyar sszehasonlt munka s kzszolglati jog. Kzgazdasgi s Jogi
Knyvkiad, Budapest 2006.
Kiss Gyrgy (szerk.): Eurpai munkajog . Osiris Kiad, Budapest 2001.
Munkajog Nagy Kziknyve, Complex Kiad, Budapest 2008


Kompetencia- s sztnzsmenedzsment
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 4 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0301K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Tomka Jnos
Oktat: Dr. Tomka Jnos

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy keretben a teljestmnyrtkels mdszereit, cljait s lehetsges kvetkezmnyeit ismerhetik meg a
hallgatk.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
A tantrgy a teljestmnyrtkels s karriermenedzsment gyakorlati ismereteit knlja. Tesztek, szerepjtkok s
esettanulmnyok segtsgvel ismerteti meg a hallgatkkal a ktoldal karriermenedzsment rendszert: az egyni
s a szervezeti karriergondozst.
A szervezet hatkony mkdsnek egyik dnt felttele ugyanis a munkatrsak ignyeinek s a szervezet
szksgleteinek az sszehangolsa.
Az egyni karriermenedzsment folyamatban az egynek irnytjk, befolysoljk, szervezik karrierjket teljes
szakmai letplyjuk folyamn s egy adott szervezetben.
Fontos karrierdntsek sorozatt hozzk: szakkpzettsget, foglalkozst, munkahelyet, munkakrt vlasztanak s
vltoztatnak. Az egyni karrierfejleszts nagyfok nismeretet, relis szakmai tervet s kvetkezetes cselekvst
felttelez.
A tantrgy keretben az egyni karrieraspircit, karriermotivcit, karriereslyeket, nismeretet tesztek, karrier
megbeszlsi szimulcik segtsgvel vizsgljuk s fejlesztjk.

A szervezeti karriermenedzsment feladata a szemlyzet munkahelyi letplyjnak (a belpstl a kilpsig tart
folyamat) nyomon kvetse, a szervezeti clokkal val azonosuls feltteleinek a megteremtse s segtse, a
munkaer kpessgeinek s kszsgeinek a fejlesztse. Magban foglalja az ignyes s szakszer felvtelt, a
munkahelyi szocializci megszervezst s lebonyoltst, a szemlyzet kpessgeinek ismerett, a folyamatos
teljestmnyrtkelsi rendszer mkdtetst. Felttelezi a szervezeti cloknak megfelel sztnzsi-rdekeltsgi
rendszer, oktatsi-kpzsi rendszer mkdtetst, az ignyeknek megfelel elmeneteli csatornk kiptst.
A szervezeti karriergondozs folyamatt a hallgatk esettanulmnyok segtsgvel ismerik meg, amely az nll
s konstruktv tevkenysgre kszt fel.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Koncz Katalin (2012): Karriermenedzsment. Aula Kiad, Budapest, 546 l. Bakacsi Gy.Bokor A.Csszr Cs.
Gelei A.Kovcs K.Takcs S. (2006): Stratgiai emberi erforrs menedzsment. Kzgazdasgi s Jogi
Knyvkiad

Ajnlott irodalom:
Nick Boulter, Murray Dalziel -Jackie Hill: People and Competencies, Kogan Page, 1996.
Munkagazdasgtan
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 1 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0302K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Kzgazdasgtan I.
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A trgy a munkaerpiac mkdsnek alapjaival ismertet meg, a gazdasgtan elemi mdszereinek
felhasznlsval. A trgyaland fbb tmakrk: munkaer-kereslet, munkaer-knlat, egyenslyi
brklnbsgek. Az egyes tmakrk elmleti vonatkozsainak megvilgtsa mellett a trgyals kitr az
elmleti kvetkeztetsek empirikus ellenrzsnek mdszereire s eredmnyeire, valamint az elmleti s
empirikus elemzsi eredmnyekbl leszrhet gyakorlati tanulsgokra.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A munkagazdasgtan megkzeltsmdja
2. A munkagazdasgtan alapfogalmai
3. Munkaer-kereslet
4. A munkaer-kereslet brrugalmassga
5. Flig kttt munkaerkltsgek s hatsuk a munkaer-keresletre
6. Munkaer-knlat, a munkavgzsre irnyul dnts
7. Hztartsi termels, a csald s a munkaer-knlat letciklus-vonatkozsai
8. Munkadj s termelkenysg: brmeghatrozs a vllalaton bell
9. Beruhzs az emberi tkbe

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
EHRENBERG, R. G. SMITH, R. S. (2008): Korszer munkagazdasgtan. Elmlet s kzpolitika. Panem
Kiad. 1-11. fejezet ISBN: 9789635454990

Ajnlott irodalom:
A Munkaer-piaci Tkr vknyvsorozat 2000-2011 kztti ktetei (MTA Kzgazdasgtudomnyi Intzet
Orszgos Foglalkoztatsi Kzalaptvny, Budapest) ISSN 1586-460X
Kzelkp cm tematikai blokkjai. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Munkagazdasgtan szeminrium
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0303K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Kzgazdasgtan I.
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A trgy a munkaerpiac mkdsnek alapjaival ismertet meg, a gazdasgtan elemi mdszereinek
felhasznlsval. A trgyaland fbb tmakrk: munkaer-kereslet, munkaer-knlat, egyenslyi
brklnbsgek. Az egyes tmakrk elmleti vonatkozsainak megvilgtsa mellett a trgyals kitr az
elmleti kvetkeztetsek empirikus ellenrzsnek mdszereire s eredmnyeire, valamint az elmleti s
empirikus elemzsi eredmnyekbl leszrhet gyakorlati tanulsgokra.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A munkagazdasgtan megkzeltsmdja
2. A munkagazdasgtan alapfogalmai
3. Munkaer-kereslet
4. A munkaer-kereslet brrugalmassga
5. Flig kttt munkaerkltsgek s hatsuk a munkaer-keresletre
6. Munkaer-knlat, a munkavgzsre irnyul dnts
7. Hztartsi termels, a csald s a munkaer-knlat letciklus-vonatkozsai
8. Munkadj s termelkenysg: brmeghatrozs a vllalaton bell
9. Beruhzs az emberi tkbe

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
EHRENBERG, R. G. SMITH, R. S. (2008): Korszer munkagazdasgtan. Elmlet s kzpolitika. Panem
Kiad. 1-11. fejezet ISBN: 9789635454990

Ajnlott irodalom:
A Munkaer-piaci Tkr vknyvsorozat 2000-2011 kztti ktetei (MTA Kzgazdasgtudomnyi Intzet
Orszgos Foglalkoztatsi Kzalaptvny, Budapest) ISSN 1586-460X
Kzelkp cm tematikai blokkjai. http://econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Szervezeti etika
A tantrgy megnevezse - angolul: Business Ethics
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 4 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0304K
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Tomka Jnos
Oktat: Dr. Tomka Jnos

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
F cl, hogy bemutassa
Az etika fontossgt a munkaszervezetekben
Az erklcss magatarts alapelveit s fejlesztsi mdjait
Az alapvet szervezeti etikai dilemmk kezelsi lehetsgeit
Tovbbi cl a hallgatk szvegelemzsi, rvelsi s erklcsi tletalkotsi kpessgnek fejlesztse
Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. j rdeklds az etika irnt
2. A (szervezeti) etika rtelmezse
3. Erklcs s rtkek
4. Az etikus viselkeds alapja
5. Az imzstl a jellemig
6. Az Aranyszably ellensgei
7. Az ers jellem kifejlesztse
8. Tanuljatok jt tenni!
9. Szervezetek s egynek
10. Kultra s erklcs
11. Az szintesg kultrja
12. E-etika
13. Az etikai kdex

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: rkon val rszvtel

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Tomka Jnos: Szervezeti etika; kzirat/jegyzet, KRE, 2010-2011
Az eladsok sorn kiadott szemelvnyek

Ajnlott irodalom:
Szab Gbor: A szervezeti etika alapvet krdsei. Jura, 2008 (1), 214-220. oldal
Nyri Tams: Alapvet etika. Szent Istvn Trsulat, Budapest, 2003

A munkagyi kapcsolatok rendszere s a kollektv munkajog
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Munkajogi s Szocilis Jogi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0301MK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Kun Attila
Oktat: Dr. Kun Attila

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgat kpes legyen:
- eligazodni a munkavgzsre vonatkoz individulis s kollektv munkajogi szablyokban
(versenyszfra, kzszfra) s a munkagyi igazgats fontosabb szablyai kztt,
- megismerje a munkagyi kapcsolatok rendszert, fbb jogintzmnyeit,
- biztosan el tudja hatrolni a klnbz szereplket (pl. szakszervezet zemi tancs)
- tudjon alapvet kollektv munkajogi iratokat szerkeszteni, illetve alapvet jogesetekben llspontot
kialaktani, megoldani,
- ismerje a humnpolitikai gyakorlat szempontjbl legfontosabb kollektv munkajogi szablyokat, kpes
legyen a kollektv alku jogi tmogatsra, szervezsre, munkagyi vitk rendezsben val fellpsre
- ismerje a munkaad s a munkavllal (illetve rdekkpviseleteik) jogait s ktelessgeit s a
kapcsold brsgi gyakorlat fbb irnyait.


Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
- A munkagyi kapcsolatok s a kollektv munkajog fogalma, rendszere s alanyai;
- Orszgos rdekegyeztets; gazati rdekegyeztets
- Szakszervezetek, koalcis jog; Participci, zemi tancs
- A munkavllali rszvtel egyb formi
- A kollektv szerzds, A kollektv munkagyi vitk rendszere s sajtossgai
- AVR / ADR technikk
- Sztrjkok s ms direkt akcik joga
- Munkagyi igazgats alapjai, llami munkagyi politika
- A kzszfra kollektv munkajognak alapkrdsei (Kttv., Kjt.)

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Munkajog I.-II. (szerk.: Hajd Jzsef-Kun Attila), KRE JK, Patrocnium Kiad, 2011. Bp. (ill. ennek 2012
sorn hatlyostott, j kiadsa), ISBN:978-615-5107-12-2,978-615-51-07-13-9
Munkajogi Pldatr (szerk.:Hajd Jzsef-Kun Attila),KRE JK,Patrocnium Kiad,2012. Bp

Ajnlott irodalom:
Gyulavri Tams (szerk.): Munkajog 2012, ELTE Etvs Kiad, Budapest ISBN 9789633121054
Az j Munka Trvnyknyvnek Magyarzata,
HVG-Orac, 2012., HVG 2012 Munkajog klnszm

Adzsi ismeretek
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0302MK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Kzgazdasgtan
Tantrgyfelels: Dr. Menyhrt Szabolcs
Oktat: Dr. Menyhrt Szabolcs

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a tanulk/hallgatk megismerjk a hazai adrendszerben alkalmazott adk
legfontosabb szablyait, rtelmezni tudjk jogszablyok ltal kzvettett ismeretanyagot, klns tekintettel az
emberi erforrs-menedzsment sorn felmerl gyakorlati krdsekre.


Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. Az adjog elmleti alapjai
2. A magyar adrendszer felptse
3. Adeljrsi jog I.: ltalnos rendelkezsek
4. Adeljrsi jog I.: Az adellenrzs joga
5. Adeljrsi jog I.: Hatsgi eljrs az Art. szerint
6. Szemlyi jvedelemad I.
7. Szemlyi jvedelemad II.
8. A foglalkoztats advonzatai I.: jrulkjog tegnap s ma
9. A foglalkoztats advonzatai II.: kisadk a gyakorlatban
10. Trsasgi ad
11. ltalnos forgalmi ad
12. Jvedki ad
13. A helyi adk rendszere
14. Illetkjog
15. Az adzs jvje, avagy merre tovbb magyar adrendszer

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Simon Istvn: Pnzgyi Jog I., Osiris, BP., 2007. ISBN: 9633899618
Simon Istvn: Pnzgyi Jog II., Osiris, BP., 2012. ISBN: 9789633899496
Dr Herich Gyrgy: Adtan kziknyv 2012, Penta Uni, Pcs, 2012

Szemlygyi kontrolling
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0303MK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgatk elsajttsk a humn kontrolling alapfogalmait, hatkonyan
segthessk az adott szervezet vezetit a megfelel humngyi informcikkal.
Rszletesen trgyalja a vllalati tkeszerkezet talakulst s azon bell az intellektulis tke kialakulst,
slynak nvekedst. Szisztematikusan sorra veszi az egyes intellektulis tke fajtkat a mrhetsg s a
menedzsment feladatok szempontjbl. A humn tke menedzsmentjt beilleszti az ltalnos pnzgyi s
kontrolling rendszerekbe, ebben elemzi a HR tevkenysg helyt s szerept. A trgyaltak fggvnyben
trtelmezi a tradicionlis HR funkcikat.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. Kontrolling funkci kialakulsa. Kontrolling filozfia megkzeltse. A kontrolling fogalma, feladatai.
A kontrolling szervezet helye a vllalatnl. A humn kontrolling alkalmazsnak alapfelttelei.
2. A gazdasgi elemzs. A gazdasgi elemzs mdszerei. Tervezs mdszertana. Mit rtnk kontrolling
alap tervezs alatt. A humn kontrolling tervezsi rendszere
3. A kontrolling funkci az ember erforrs gazdlkodsban. A kontroller szemlygyi specifikcija
4. A stratgiai s az operatv kontrolling
5. A humn controlling mutatszmai (Foglalkoztats hatkonysga, Ltszmsszettel alakulsa,
Szemlyi jelleg kltsgek hatkonysga, Fluktucival kapcsolatos szmtsok)
6. Kltsgtan alapjai. Kltsgtervezs a kontrollingban. Munkaer kltsg elemei. Kltsgmegtrls. HR
Scorecard
7. A ltszmtervezs alapjai, kategrii. A munkakrk s a munkaposztok kontrolling alap munkaer
tervezs. Munkaer mrleg szerepe s felptse. Feladatok ltszmtervezssel kapcsolatban.
8. A javadalmazsi rendszerrel kapcsolatos controlling feladatok. A kereset fogalma elemei kereset
sznvonalra hat tnyezk.
9. Bren kvli juttatsok. A brgazdlkods, brsznvonal s brtmeg gazdlkods jellemzi,
mutatszmai
10. Hatkonysg fogalma a vllalatgazdasgban. Hatkonysg mrsnek mdszerei. Szmolsi gyakorlat.
11. Munka termelkenysge, mutatszm rendszere. Szmolsi gyakorlat
12. A humn controlling jelentsi rendszere
13. Az SAP rendszer elmlete. Balanced Scorcard fogalma, rendszere. A Balanced Scorcard humn
terleten val alkalmazsnak lehetsgei

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Dr. Henkey Istvn-Dihen Lajosn-Dr. Lindner Sndor: Humn Controlling 196 p. Szkratsz Klgazdasgi
Akadmia, Budapest, 2003. ISBN 963 7163 67 0

Szemlygyi kontrolling szeminrium
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0305MK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja, hogy a hallgatk elsajttsk a humn kontrolling alapfogalmait, hatkonyan
segthessk az adott szervezet vezetit a megfelel humngyi informcikkal.
Rszletesen trgyalja a vllalati tkeszerkezet talakulst s azon bell az intellektulis tke kialakulst,
slynak nvekedst. Szisztematikusan sorra veszi az egyes intellektulis tke fajtkat a mrhetsg s a
menedzsment feladatok szempontjbl. A humn tke menedzsmentjt beilleszti az ltalnos pnzgyi s
kontrolling rendszerekbe, ebben elemzi a HR tevkenysg helyt s szerept. A trgyaltak fggvnyben
trtelmezi a tradicionlis HR funkcikat.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. Kontrolling funkci kialakulsa. Kontrolling filozfia megkzeltse. A kontrolling fogalma, feladatai.
A kontrolling szervezet helye a vllalatnl. A humn kontrolling alkalmazsnak alapfelttelei.
2. A gazdasgi elemzs. A gazdasgi elemzs mdszerei. Tervezs mdszertana. Mit rtnk kontrolling
alap tervezs alatt. A humn kontrolling tervezsi rendszere
3. A kontrolling funkci az ember erforrs gazdlkodsban. A kontroller szemlygyi specifikcija
4. A stratgiai s az operatv kontrolling
5. A humn controlling mutatszmai (Foglalkoztats hatkonysga, Ltszmsszettel alakulsa,
Szemlyi jelleg kltsgek hatkonysga, Fluktucival kapcsolatos szmtsok)
6. Kltsgtan alapjai. Kltsgtervezs a kontrollingban. Munkaer kltsg elemei. Kltsgmegtrls. HR
Scorecard
7. A ltszmtervezs alapjai, kategrii. A munkakrk s a munkaposztok kontrolling alap munkaer
tervezs. Munkaer mrleg szerepe s felptse. Feladatok ltszmtervezssel kapcsolatban.
8. A javadalmazsi rendszerrel kapcsolatos controlling feladatok. A kereset fogalma elemei kereset
sznvonalra hat tnyezk.
9. Bren kvli juttatsok. A brgazdlkods, brsznvonal s brtmeg gazdlkods jellemzi,
mutatszmai
10. Hatkonysg fogalma a vllalatgazdasgban. Hatkonysg mrsnek mdszerei. Szmolsi gyakorlat.
11. Munka termelkenysge, mutatszm rendszere. Szmolsi gyakorlat
12. A humn controlling jelentsi rendszere
13. Az SAP rendszer elmlete. Balanced Scorcard fogalma, rendszere. A Balanced Scorcard humn
terleten val alkalmazsnak lehetsgei

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Dr. Henkey Istvn-Dihen Lajosn-Dr. Lindner Sndor: Humn Controlling 196 p. Szkratsz Klgazdasgi
Akadmia, Budapest, 2003. ISBN 963 7163 67 0

Szemlygyi tevkenysg
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0305MK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Emberi erforrs menedzsment
Tantrgyfelels: Dr. Pulay Gyula
Oktat: Dr. Pulay Gyula

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy a vllalatok s ms szerveztek keretei kztt vgzett, az emberierforrs-gazdlkods legfontosabb
funkciival: a munkaer megszerzsvel, megtartsval, fejlesztsvel, sztnzsvel, szelekcijval s
leptsvel kapcsolatos tevkenysgeket, mdszereket ismerteti meg a hallgatkkal. Az egyes tmakrk
trgyalsa a gyakorlatban elfordul problmk megoldsra alkalmas mdszerek elsajttst igyekszik elrni,
ezrt nagyban pt az emberi erforrs menedzsment tantrgy keretben megszerzett ismeretekre. A tantrgy
elvgzse utn a hallgatk kpesek lesznek megfelel dntseket hozni a szemlygyi krdsekben, ismerik az
egyes helyzeteknek leginkbb megfelel megoldsokat.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
A szemlygyi funkci helye a klnbz szervezeti felptsekben
Szemlygyi tevkenysg gyakorlati pldkon keresztl trtn megismertetse (munkaer toborzsnak
hatkony mdjai, kpzs szksgessge, javadalmazsi stratgia s lehetsgek, sztnzs, kommunikci,
szemlygyi kltsggazdlkods).

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -
rtkels mdja: kollokvium
Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Mike Losey - Dave Ulrich - Sue Meisinger: A HR jvje - Az emberi erforrs menedzsment perspektvi, HVG
Knyvek, Budapest 2006. ISBN 9639686069
Szemere Lszl - Vilgi Rudolf: Szemlygyi (szemlyzeti) ismeretek, Mont Kft.,
Budapest,1994.
Lvai Zoltn - Bauer Jnos: A szemlygyi tevkenysg gyakorlata, Szokratsz Kft.,
Budapest,1996. ISBN: 9789637163166
Karoliny Mrtonn s szerztrsai: Emberi erforrs menedzsment kziknyv Budapest KJK Kerszv Jogi s
zleti Kiad Kft., 2003.
Munkahelyi- s munkaer-piaci kpzs
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0301HK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Tolnai gnes
Oktat: Dr. Tolnai gnes

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A hallgatkkal megismertetni a munkahelyi s munkaer-piaci kpzs szerept, az egsz leten t tart tanuls
fontossgt, a magyar kpzsi gyakorlatot s a kpzsek rtkelsnek mdszereit.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
A tantrgy az aktv munkaer-piaci eszkzkn bell a munkahelyi s munkaer-piaci kpzs szerepvel
ismertet meg. A munkahelyi, munkaer-piaci kpzs szerepnek elmleti ttekintst kveten a munkahelyi s
munka kzbeni kpzssel kapcsolatos krdseket az egsz leten t tart tanuls szemszgbl trgyalja. A
tantrgy keretben bemutatsra kerl az EU orszgok s Magyarorszg munkahelyi s munkaer-piaci kpzsi
gyakorlata, a munkahelyi s munkaer-piaci kpzs intzmnyi keretei, finanszrozsa, a vllalati befektetsek s
az llam szerepe a kpzsben, valamint az emberi erforrs fejlesztsben s kpzsben kialakulban lv
nemzetkzi egyttmkdsi gyakorlat. Vgl a kpzsi programok rtkelsi mdszereit mutatja be.

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Varga Jlia-Pongrcz Lszl: Munkaer-piaci kpzs. BKE-KTI 1995.
Galasi Pter Varga Jlia Munkaerpiac s Oktats MTA Kzgazdasgtudomnyi Intzet
Budapest, 2005 ISBN 963 9588 31 8
Learning and training for work in the knowledge society. ILO 2002
Galle, P.: A framework for active labour market policy evaluation. ILO Employment and Training Department
1999.


Munkajogi gyakorlat
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Munkajogi s Szocilis Jogi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0302HK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Kun Attila
Oktat: Dr. Kun Attila

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy oktatsnak clja (ptve a Munkajog I. tantrgyra), hogy a hallgat elmlytse s alkalmazza
munkajogi tudst, ezltal kpes legyen:
- biztosan eligazodni a munkavgzsre vonatkoz individulis s kollektv munkajogi szablyokban
(versenyszfra, kzszfra) s a munkagyi igazgats fontosabb szablyai kztt,
- megismerje a munkajog rendszert, fbb jogintzmnyeit,
- tudjon alapvet munkajogi iratokat szerkeszteni, illetve egyszerbb s sszetettebb jogesetekben
llspontot kialaktani, megoldani,
- ismerje s tudja alkalmazni a humnpolitikai gyakorlat szempontjbl legfontosabb munkajogi
szablyokat, kpes legyen a kollektv alku jogi tmogatsra, szervezsre, munkagyi vitk
rendezsben val fellpsre
- ismerje a munkaad s a munkavllal (illetve rdekkpviseleteik) jogait s ktelessgeit s a
kapcsold brsgi gyakorlat fbb irnyait.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
1. A munkajog fogalma, elhatrolsa, szablyozsi s jogforrsi rendszere
2. Az Mt. bevezet rendelkezsei; Jognyilatkozatok, rvnytelensg; Alapelvek s ltalnos magatartsi
kvetelmnyek
3. A munkaviszony fogalma, elhatrolsa, alanyai, a munkaviszony ltestse, munkaszerzds
4. A munkaszerzds mdostsa; A munkltat szemlyben bekvetkez vltozs; A munkaszerzds
teljestse; A munkltat s a munkavllal alapvet jogai s ktelezettsgei
5. A munkaviszonyhoz kapcsold egyes megllapodsok
6. Munkaid; Pihenid
7. A munka djazsa
8. A munkaviszony megsznse, megszntetse
9. A munkajogi felelssg rendszere
10. Atipikus munkaviszonyok jellemzi: a munkaviszony egyes klns tpusaira vonatkoz alapvet
szablyok
11. A munkagyi kapcsolatok s a kollektv munkajog fogalma, rendszere s alanyai; A kollektv szerzds
12. A munkagyi vitk rendszere s sajtossgai
13. Munkagyi igazgats alapjai, llami munkagyi politika
14. A kzszfra munkajognak alapkrdsei (Kttv., Kjt.)

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Munkajog I.-II. (szerk.: Hajd Jzsef-Kun Attila), KRE JK, Patrocnium Kiad, 2011. Bp. ISBN:978-615-
5107-12-2,978-615-51-07-13-9
Munkajogi Pldatr (szerk.: Hajd Jzsef-Kun Attila), KRE JK, Patrocnium Kiad, 2012. Bp

Ajnlott irodalom:
Gyulavri Tams (szerk.): Munkajog 2012, ELTE Etvs Kiad, Budapest ISBN 9789633121054
Az j Munka Trvnyknyvnek Magyarzata, HVG-Orac, 2012.
HVG 2012 Munkajog klnszm

Munkapszicholgia
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0303HK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: nincs
Tantrgyfelels: Dr. Mirnics Zsuzsanna
Oktat: Dr. Mirnics Zsuzsanna

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy szakmai tartalma elsajttsnak clja, hogy kzvettse a hallgatk fel a munka- s
szervezetpszicholgia elmleti s gyakorlati ismeretanyagt.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
A kurzus fele idejben elmleti, msik felben pedig gyakorlati munkallektani krdskrk megbeszlsre
kerl sor.
A munka- s szervezetpszicholgia trgya s trtnete
Elmleti ismeretanyag:
o Szervezetpszicholgiai alapismeretek
o Szervezeti struktra s kultra
o Vezetselmletek
o Munkamotivci elmletek
o Munkahelyi elgedettsg
o Munkahelyi csoportok s mkdsk
o Szervezeti kommunikci
o Kivlaszts s bevlsvizsglat
o Trning
o Coaching, szupervzi

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Klein S.: Munkapszicholgia, SHL, Budapest ISBN: 9789632120195
Klein S. (2001): Vezets- s szervezetpszicholgia, SHL, Budapest ISBN: 9789639760073

Ajnlott irodalom:
Klein S., Klein B.(2006): A szervezet lelke, SHL, Budapest ISBN: 9789639760226


Vllalati HEM (Humn Erforrs Menedzsment) stratgia
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 3 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0304HK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Emberi erforrs menedzsment
Tantrgyfelels: Dr. Kun Attila
Oktat: Dr. Kun Attila

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy megismertet a human resources management fogalmval, szervezeti funkciival s helyvel a
vllalati stratgiban. A trgy a HR funkciit a vllalaton bell, mint a vezets stratgiai partnert mutatja be
korszer szemlletben, mint a tehetsggel s a tudssal val gazdlkods rendszert mutatja be.
A tantrgy sikeres elvgzse utn a hallgatk kpesek lesznek kpviselni a humn menedzsment fontossgt a
vllalaton bell, valamint a legkorszerbb irnyzatok ismeretben (tudsmenedzsment s tehetsgmenedzsment
kiemelt szerepet kap a trgy oktatsa sorn), kpes lesz egy szervezetben hatkony vltoztatsokat megvalstani
az emberi erforrsok terletn.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
HR Fogalma, funkcii, elhelyezkedse a vllalati stratgiban
1. A vllalati HR funkcionlis modelljei s strukturlis felptse
2. A HR, mint stratgiai partner kldetse, a HR Business Partner modell
3. Emberi erforrs tervezs
4. Toborzs-kivlaszts folyamata, mdszertana
5. Teljestmnyrtkels
6. Tehetsgmenedzsment s utdlstervezs
7. Tudsmenedzsment s annak fontossga
8. Kpzs fejleszts, szervezetfejleszts
9. sztnzs / Kompenzci, brstratgik
10. Vllalati kommunikci: eszkzk s jdonsgok, a kzssgi mdia hatsa a vllalati kultrra
11. Soksznsg a gyakorlatban
12. IT tmogats

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: kollokvium

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Farkas Ferenc-Karoliny Mrtonn-Lszl gyula-Por Jzsef: Emberi erforrs menedzsment kziknyv
Complex Kiad 2009 ISBN: 9789632247243
Bakacsi-Bokor-Csszr-Gelei-Kovts-Takcs: Stratgiai Emberi Erforrs menedzsment Akadmiai kiad 2006
ISBN: 9630583399
Mike Losey Dave Ulrich Sue Meisinger: A HR jvje, Az emberierforrs-menedzsment perspektvi HVG
Kiad 2006 ISBN: 9789639686069

Vllalati HEM (Humn Erforrs Menedzsment) stratgia szeminrium
Oktats nyelve: magyar
Tanszk: Kzgazdasgi Tanszk
Tantrgy tpusa: ktelez
Kpzsforma: nappali
Tanra szma: 2 ra/ht
Ajnlott flv: 3.
Meghirdets flve: szi
Kreditrtk: 2 kredit
Tantrgy kdja: AJ EEFFN0305HK
A tantrgy felvtelnek elfelttele: Emberi erforrs menedzsment
Tantrgyfelels: Dr. Kun Attila
Oktat: Dr. Kun Attila

A tantrgy szakmai elsajttsnak clja:
A tantrgy megismertet a human resources management fogalmval, szervezeti funkciival s helyvel a
vllalati stratgiban. A trgy a HR funkciit a vllalaton bell, mint a vezets stratgiai partnert mutatja be
korszer szemlletben, mint a tehetsggel s a tudssal val gazdlkods rendszert mutatja be.
A tantrgy sikeres elvgzse utn a hallgatk kpesek lesznek kpviselni a humn menedzsment fontossgt a
vllalaton bell, valamint a legkorszerbb irnyzatok ismeretben (tudsmenedzsment s tehetsgmenedzsment
kiemelt szerepet kap a trgy oktatsa sorn), kpes lesz egy szervezetben hatkony vltoztatsokat megvalstani
az emberi erforrsok terletn.

Rvid tantrgyprogram, a megszerezhet ismeretek, elsajttand alkalmazsi (rsz)kszsgek s
(rsz)kompetencik lersa:
HR Fogalma, funkcii, elhelyezkedse a vllalati stratgiban
1. A vllalati HR funkcionlis modelljei s strukturlis felptse
2. A HR, mint stratgiai partner kldetse, a HR Business Partner modell
3. Emberi erforrs tervezs
4. Toborzs-kivlaszts folyamata, mdszertana
5. Teljestmnyrtkels
6. Tehetsgmenedzsment s utdlstervezs
7. Tudsmenedzsment s annak fontossga
8. Kpzs fejleszts, szervezetfejleszts
9. sztnzs / Kompenzci, brstratgik
10. Vllalati kommunikci: eszkzk s jdonsgok, a kzssgi mdia hatsa a vllalati kultrra
11. Soksznsg a gyakorlatban
12. IT tmogats

vkzi tanulmnyi kvetelmnyek: -

rtkels mdja: gyakorlati jegy

Az rtkels mdszere: rsbeli

Az ismeretek, kszsgek s kompetencik elsajttshoz rendelkezsre ll tanulmnyi segdanyagok:
Farkas Ferenc-Karoliny Mrtonn-Lszl gyula-Por Jzsef: Emberi erforrs menedzsment kziknyv
Complex Kiad 2009 ISBN: 9789632247243
Bakacsi-Bokor-Csszr-Gelei-Kovts-Takcs: Stratgiai Emberi Erforrs menedzsment Akadmiai kiad 2006
ISBN: 9630583399
Mike Losey Dave Ulrich Sue Meisinger: A HR jvje, Az emberierforrs-menedzsment perspektvi HVG
Kiad 2006 ISBN: 9789639686069