SAN LORENZO RUIZ SUBPARISH Rainbow Village 5, Nova.

, Caloocan City

Balang Araw

MUSIC: Silvino Borres, SJ SCOREBOOK: The Best of Bukas Palad, Vol. 1

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------STANZA 1

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina
STANZA 1

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati
KORO

Aleluya, aleluya Narito na'ng Manunubos Luwalhatiin ang Diyos!
CODA

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo Magsasayaw sa kagalakan Iindak sa katuwaan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful