TrÇm h-¬ng secoin Giíi thiÖu chung

Nguồn gốc (provenance): Việt nam Các loài chính (key species): Dó Bầu: Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, Dó Mã lai: Aquilaria malaccensis Lam. (Aquilaria agallocha Roxb. ), Dó Trung quốc: Aquilaria sinensis Merr. (xem www.scribd.com/doc/23311420) Các sản phẩm chính (main products): Trầm mảnh (Agarwood chips), Trầm khối kể cả Kỳ nam (Agarwood pieces & Kynam), Tinh dầu Trầm (Agarwood esential oils), Nhang Trầm (Agarwood incenses & agarbattis), Dầu phục tráng trên nền Trầm (Agarwood based Revitalizing oils), Vòng Trầm (Agarwood bead strings). Xem www.scribd.com/doc/23311557. Cơ sở sản xuất (production facilities): SECOIN đã trồng 10.000 cây Dó Bầu tại các trang trại và vườn ở Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hòa Bình (xem video clip 1, 2 và 3), đã liên doanh trồng 6000 cây Dó Bầu và một xưởng chưng cất tinh dầu Trầm với công suất 2 lít /tháng tại Ba Vì (xem www.scribd.com/doc/23916581, xem video clip 4 và 5). SECOIN có một cơ sở thí nghiệm và chưng cất định hướng (pilot study) tại nhà máy SECOIN Hưng Yên. Khách hàng chính (major customers): USA, Japan, Taiwan, Korea, Singapore, Malaysia, Australia, France, Italy, Greece, Spain, Jordan, UAE, Russia, Brunei,…(xem slideshow 1 và www.scribd.com/doc/23312020) Bảo trợ quốc tế (international supports): SECOIN đã nhận được sự bảo trợ của UNCTAD và SIPPO (chính phủ Thụy sĩ) trong chương trình BIOTRADE nhằm thương mại hóa các sản phẩm Trầm hương Việt nam. Ngoài ra còn được ASEAN-JAPAN CENTRE và BIOFACH JAPAN hỗ trợ một tháng triển lãm hàng Trầm hương tại Tokyo. Xem slideshow 1. Triển lãm (exhibitions): Trầm hương SECOIN đã tham gia các triển lãm tại Geneva (Thụy sĩ), Tokyo (Nhật bản), Paris (Pháp), Hanoi (Việt nam), Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), Sydney, Melbourne (Australia), Aucland (New Zealand) Cơ sở khoa học (scientific fundamentals): SECOIN đã đọc 3 báo cáo học thuật về Trầm hương tại Geneva và Hanoi (xem nội dung 3 báo cáo này trong đĩa VCD kèm theo), tham dự hội nghị bàn tròn về Biotrade tại trụ sở của UNCTAD tại Thụy sĩ (xem ảnh kèm theo). Chủ tịch SECOIN đã đọc 7 bài giảng về cơ sở khoa học của Trầm hương cho khách nước ngoài (7 bài giảng này đã được phát trên internet, xem video clip 6 ), một bài báo về chưng cất tinh dầu
1

Trầm bằng công nghệ CO2 siêu tới hạn (xem www.scribd.com/doc/24369609) , hướng dẫn 2 sinh viên ĐHBK Hà nội làm luận án tốt nghiệp Đại học về tinh dầu Trầm.

TRA CỨU
Slideshow 1: Customers & Partners in Agarwood business (slide show): http://fbnitprowbn.ning.com/photo/photo/slideshow?albumId=2264352:Album:36882 Video clip 1: SECOIN farm in HaTinh province, Vietnam http://www.youtube.com/watch?v=zwlc_XGcaPY Video clip 2: SECOIN-CAMVAN Agarwood gardens in HaTinh, Vietnam http://www.youtube.com/watch?v=k5iCn-A5zZs Video clip 3: Thanh Long Agarwood farm in Ha Tinh province, Vietnam http://www.youtube.com/watch?v=7YJN6sRBxOg Video clip 4: Agarwood farm in Ba Vi – Hanoi, Vietnam http://www.youtube.com/watch?v=xAGDAMpO83c Video clip 5: Agarwood Oil Distillery in Hanoi - Opening Day http://www.secoin.vn/Desktop.aspx/Industrial-Wood-Page/Agarwoodproducts/Agarwood_Oil_Distillery_in_Hanoi-Opening_Day-video_clip/ or http://www.youtube.com/watch?v=f51TdewDqOw Video clip 6: How to identify Agarwood-producing trees (7 video clips) http://www.secoin.vn/Desktop.aspx/Industrial-Wood-Page/Agarwoodproducts/How_to_identify_Agarwood-producing_trees/

SECOIN CO., LTD. 59 Hang Chuoi street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam Tel: 84-4-39718899, Fax: 84-4-39718898, E-mail: dxb@secoin.vn URL: www.secoin.vn; http://www.getamarket.com/secoinbio

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful