You are on page 1of 14

ARNAB DAN BUAYA

Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim yang
arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Tajuk
cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah Arnab Dengan Buaya.
Di dalam sebuah hutan terdapat sekawan arnab. Salah seekor daripada
arnab-arnab itu sungguh cantik. Bulunya lebat, lembut dan putih melepak. iginya
pula tersusun rapi dan putih berseri. Sahabat handai dan binatang-binatang lain
di dalam hutan itu selalu memuji kecantikan gigi arnab ini.
Akibat pujian dan perhatian ini, semakin hari arnab itu menjadi semakin
sombong. !a mula berlagak seolah-olah ialah yang tercantik di dunia ini. "ama-
kelamaan, haiwan-haiwan lain mula menjauhkan diri daripadanya. #leh kerana
tiada sesiapa lagi yang suka berbual dengannya, arnab itu selalu berjalan
sendirian.
$ada suatu hari, arnab itu berjalan di tepi sungai. !a ternampak seekor
buaya sedang berjemur di tebing. Arnab berasa takut dan tidak berani mendekati
buaya itu.
%&ai Arnab, cantik sungguh gigi ' (alau gigi aku juga begitu cantik, sudah
pasti aku boleh menjadi raja di laut.) (ata buaya itu kepada arnab. Arnab berasa
sungguh gembira kerana sudah lama dia tidak mendengar pujian begitu.
%Bagaimana engkau menjaga kecantikan gigi kau tu*) Tanya buaya itu lagi. Arnab
berasa bangga dengan pujian itu. Sambil tersenyum, arnab berkata, %+ngkau
mesti banyak makan sayur-sayuran dan jangan makan daging.)
(emudian, buaya pun mengangakan mulutnya. %Bolehkah engkau tolong
periksa gigiku. igiku sudah banyak yang rosak,) kata buaya lagi. Tanpa berfikir
panjang, arnab pun menghampiri buaya lalu memeriksa gigi buaya satu demi satu.
Tanpa berlengah-lengah lagi, buaya terus menutup mulutnya dan menelan arnab
itu. ,aka tamatlah riwayat arnab yang mempunyai gigi yang cantik tetapi pendek
akal itu. Demikianlah kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian,
terima kasih.
PENEBANG KAYU DENGAN ANAKNYA.
Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim
yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian.
Tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah $enebang (ayu Dengan
Anaknya.
Di dalam sebuah kampung, tinggal seorang penebang kayu yang miskin .
$enebang kayu itu mempunyai seorang bapa yang telah tua lagi u-ur dan seorang
anak. $ada suatu hari, penebang kayu itu bercadang untuk menghantar bapanya ke
dalam hutan dan membiarkannya tinggal di situ.
%Bagaimana nanti kalau jiran .tetangga kita menanya tentang ayah*) tanya
isteri penebang kayu.
%(amu beritahulah mereka yang dia tinggal di tokong untuk menghabiskan
sisa-sisa hidupnya,) kata penebang kayu itu. $enebang kayu dan isterinya tidak
sedar bahawa percakapan mereka telah didengari oleh anak mereka.
(eesokan harinya, penebang kayu pergi ke pecan untuk membeli sebuah
bakul yang besar. Sebaik sahaja waktu senja, penebang kayu itu pun memasukkan
bapanya ke dalam bakul tersebut.
%Apa yang kamu cuba lakukan*) tanya bapanya.
%Ayah, kami tidak terdaya menjaga ayah kerana kami miskin dan sentiasa
sibuk.(ami ingin membawa ayah ke tempat yang selamat. Di sana, ayah akan dijaga
dengan baik,) kata penebang kayu itu sambil memikul bakul tersebut. #rang tua
itu berasa sedih dan mengerti maksud anaknya. $enebang kayu itu pun memikul
ayahnya berjalan kearah hutan.
Sebelum bayang penebang kayu itu hilang daripada pandangan, anak
penebang kayu itu menjerit, % Ayah, jangan lupa bawa balik bakul itu semula')
%,engapa*) tanya penebang kayu itu kehairanan.
%Ayah,) kata anak penebang kayu itu dengan lembut, %Apabila ayah tua
kelak, saya akan gunakan bakul itu untuk memikul ayah pula.)
(aki penebang kayu itu menggigil dan tidak boleh bergerak. Dia tunduk
sambil berfikir. Selepas beberapa ketika, dia pun berkata kepada anaknya.
%,arilah kita pulang ke rumah.)
Demikianlah kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian,
terima kasih.
Puteri Sulung Dan Puteri Bongsu.
Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim
yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian.
Tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah $uteri Sulung Dan
$uteri Bongsu.
$ada suatu ketika dahulu, /aja Ambun mempunyai puteri kembar yang amat
cantik. $uteri Bongsu yang begitu cantik dikatakan berdarah putih dan amat
disayangi oleh raja.
(ecantikan $uteri Bongsu yang berdarah putih telah sampai kepengetahuan
/aja Tinggi. /aja Tinggi pun menghantar rombongan untuk meminang $uteri
Bongsu. /aja Ambun menjadi serba salah. (alau pinangan itu ditolak, tentu akan
berlaku peperangan. Tetapi, kalau pinangan itu diterima, baginda akan dukacita
sepanjang hayat kerana baginda amat kasih kepada $uteri Bongsu.
Akhirnya, /aja Ambon telah menukarkan $uteri Bongsu dengan $uteri
Sulung. %/ancangan ini tentu berjaya,) kata seorang pembesar. %/aja Tinggi tidak
pernah melihat $uteri Bongsu. (ita suruhlah $uteri Sulung mengaku yang dia
bernama $uteri Bongsu,) Akhirnya pinangan /aja Tinggi itu pun di terima.
/aja Tinggi pun berkahwin lah dengan $uteri Sulung yang disangkanya
$uteri Bongsu itu. $ada suatu hari, jari $uteri Sulung telah terluka akibat terkena
pisau. "uka itu berdarah dan darahnya berwarna merah. /aja Tinggi berasa
terkejut kerana darah itu tidak berwarna putih.
%Dinda mesti berkata benar, siapakah dinda sebenarnya*) tanya /aja
Tinggi sambil menghunus kerisnya. $uteri Sulung menggeletar. % Adinda ialah
kakak kepada $uteri Bongsu,)
/aja Tinggi amat murka. %/upa-rupanya beta telah ditipu' (ita akan serang
negeri Ambun,) kata /aja Tinggi dengan garangnya.
Akhirnya, /aja Tinggi pun menghantar tentera untuk menundukkan negeri
Ambun.
Demikianlah kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian,
terima kasih.
Ampai-ampai Dan Puteri Laut.
Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim yang
arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Tajuk
cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah Ampai-ampai Dan $uteri "aut.
$ada -aman dahulu, ada seorang hamba /aja "aut yang sangat setia kepada
rajanya. 0amanya Ampai-ampai. Ampai-ampai telah ditugaskan oleh raja untuk
menjaga puteri baginda yang sangat cantik.
$ada suatu hari, puteri itu pergi bermain-main di tepi pantai bersama
beberapa orang dayang. $ada ketika itu sebuah kapal besar yang dimiliki oleh
seorang putera raja yang kacak telah berlabuh di tepi pantai itu. $utera raja
terpesona melihat kecantikan puteri /aja "aut. $uteri /aja "aut pun demikian
juga apabila terlihat putera raja yang gagah perkasa dan kacak itu.
$utera raja telah memujuk puteri /aja "aut supaya menaiki kapalnya yang
sedang berlabuh itu. Setelah memberi isyarat kepada dayang-dayangnya, puteri
itu pun naik ke kapal putera raja. $utera raja mengerahkan kelasi-kelasinya
supaya menaikkan layar dan segera belayar meninggalkan pantai itu.
$ada waktu itu, Ampai-ampai baru tersedar. Dia berlari menuju ke pantai
tetapi kapal itu sudah pun meninggalkan pantai. Ampai-ampai pun pulang ke istana
lalu menceritakan kejadian itu kepada /aja "aut.
/aja "aut sangat murka. Baginda mengambil sebatang kayu lalu
memukul tubuh Ampai-ampai sehingga remuk dan hancur tulangnya. Setelah itu
/aja "aut membuangkan Ampai-ampai ke tepi laut.
%+ngkau jangan naik ke darat sebelum puteri beta pulang kepada beta,)
titah baginda.
Ampai-ampai dilanda ombak ke sana sini dan akhirnya tersangkut pada
ranting-ranting kayu di tepi pantai. !tulah sebabnya Ampai-ampai tidak bertulang
hingga sekarang ini dan sepanjang masa tersidai pada ranting-ranting kayu di gigi
air. (ononnya, dia akan menunggu di tempat begitu sehingga $uteri /aja "aut itu
lalu di situ dan pulang kepada ayahandanya.
Demikianlah kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian, terima
kasih.

Perempuan Muda Yang Berani
Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim yang
arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Tajuk
cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah $erempuan ,uda 1ang Berani.
$ada suatu masa dahulu, negeri Tiku diperintah oleh /aja Tua. Baginda
telah menyuruh rakyatnya membuat sebuah perahu yang besar. Setelah perahu
itu siap, baginda pun telah mengadakan upacara untuk melancarkan perahu itu ke
laut. /akyat negeri itu telah dikerahkan untuk menolak perahu ke laut tetapi
anehnya perahu itu sedikit pun tidak bergerak dari tempatnya. /aja Tua sangat
hairan lalu memanggil anak angkatnya Balun yang tahu akan bermacam-macam
ilmu.
Balun pun mengambil dupa dan mengasap kemenyan. Setelah jampi dibaca
dan seluruh perahu diasapnya, Balun pun berkata % $erahu ini tidak akan dapat
diturunkan jika tidak digalang dengan tubuh manusia. Tetapi yang menjadi
galangan itu mestilah anak atau saudara tuanku. #rang lain tidak boleh')
,endengar kata-kata Balun itu, semua orang menjadi gempar. Tidak ada
seorang pun anak kerabat raja yang hendak mengorbankan nyawanya untuk
pelancaran perahu tersebut.
Dalam keadaan hiruk pikuk itu, seorang perempuan muda yang sedang
mengandung tampil ke hadapan perahu. Dia ialah anak saudara kepada /aja Tua.
$erempuan muda itu berbaring di atas tilam dan bantal yang dibentangkan di
haluan perahu. Semua rakyat dan kerabat diraja menangis melihatkan perempuan
muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya demi kepentingan /aja Tua.
Apabila semua sudah sedia, Balun pun mengambil tujuh batang lidi
dan rapat ke perahu itu. Setelah membaca jampi, perahu itu pun ditolak ke laut.
Sekali lagi telah berlaku keanehan. Dengan mudah, perahu itu dapat ditolak ke
dalam air.
Semua orang yang berkumpul bersorak kegembiraan. /aja Tua berlari-lari
mendapatkan anak saudaranya dan mendapati anak saudaranya itu tidak mendapat
apa-apa kecederaan. #leh kerana keberaniannya, /aja Tua telah menurunkan
semua harta pusaka kepada anak saudara perempuannya itu.
Demikianlah kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian, terima
kasih.

Harimau Yang ama!
Terima kasih dan salam sejahtera kepada tuan pengerusi majlis, para hakim
yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian.
Tajuk cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah &arimau 1ang Tamak.
$ada suatu hari, ,aharaja Singa telah mengisytiharkan kepada penghuni
rimba bahawa mereka boleh menyembahkan satu kehendak mereka kepada
baginda. Binatang-binatang dalam hutan itu pun mengadap ,aharaja Singa.
,asing-masing membawa permintaan. Tiap-tiap permintaan itu dikabulkan oleh
baginda.
Setelah mendengar cerita kemurahan hati /aja Singa itu, timbullah rasa
tamak di hati harimau. %Aku mesti minta supaya re-eki aku lebih murah daripada
sekarang. Aku tidak mahu makan tiga kali sehari. Sebaliknya aku mahu makan
tujuh kali sehari. (alau aku dapat makan tujuh kali sehari, tentulah aku akan lebih
kuat daripada Singa.)
Setelah berfikir demikian, Sang &arimau pun pergi mengadap ,aharaja
Singa.
%&ah' +ngkau datang juga, &arimau*) tegur Singa. %Apakah kehendak
engkau*) &arimau terkejut mendengar suara Singa yang bengis itu. &atinya
berdebar-debar.
%$atik2 $atik mahu makan tujuh2 tujuh 2) kata &arimau tergagap-gagap.
%Tujuh apa*) sergah ,aharaja Singa lebih keras.
%Tujuh hari sekali') jelas &arimauu terketar-ketar.
%Baik. Dengan ini, aku sebagai ,aharaja di hutan ini akan kabulkan
permintaan engkau. ,ulai hari ini, engkau akan dapat re-eki tujuh haru sekali,)
kata Singa.
Sang &arimau tersedar yang dia telah tersalah cakap. Dia hendak
mengatakan tujuh kali sehari tetapi dia telah tersebutkan tujuh hari sekali. %
Tuanku2$atik2$atik2)
%Sudah') potong ,aharaja Singa. %Tiap-tiap binatang hanya boleh
mengemukakan satu permohonan sahaja. $ermohonan engkau tadi telah pun beta
kabulkan.
Sejak hari itu, &arimau hanya dapat makan tujuh hari sekali. !tulah
sebabnya perut &arimau selalu kempis dan badannya tidak bermaya. Demikianlah
kawan-kawan berakhirnya cerita saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.
PETANI DAN MATA AIR AJAIB...
Alkisah, seorang petani menemui sebuah mata air ajaib. Mata air itu boleh
mengeluarkan kepingan wang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata
air itu boleh membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang
diinginkannya, sebab mata air wang emas itu hanya akan berhenti bila si
petani mengucapkan perkataan cukup. Seketika si petani terpana
melihat kepingan wang emas berjatuhan di depan matanya.
Diambilnya beberapa baldi untuk menampung wang percuma itu. Setelah
semuanya penuh, dibawanya ke pondok kecilnyanya untuk disimpan
disana. Pancuran wang terus mengalir sementara si petani terus mengisi
semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh
rumahnya.
Masih kurang Dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun
emasnya. !elum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalirkan
wang emas hingga akhirnya petani itu mati tertimbus bersama
ketamakannya kerana dia tak pernah boleh berkata cukup.
Perkataan yang paling sukar diucapkan oleh manusia kemungkinan adalah
perkataan cukup. !ilakah kita boleh berkata cukup" #ampir semua
pegawai merasakan gajinya belum boleh dikatakan sepadan dengan kerja
kerasnya.
Peniaga hampir selalu merasakan keuntungan perniagaanya masih di
bawah target. $steri mengeluh suaminya kurang beri perhatian padanya.
Suami berpendapat isterinya kurang mengerti kehendaknya. Anak%anak
menganggap orang tuanya kurang murah hati.
Semua merasa kurang dan kurang. !ilakah kita boleh berkata cukup"
&ukup bukanlah pasal berapa jumlahnya. &ukup adalah persoalan
kepuasan hati. &ukup hanya boleh diucapkan oleh orang yang boleh
bersyukur. 'ak perlu takut berkata cukup.
Mengucapkan perkataan cukup bukan bererti kita berhenti berusaha dan
berkerja. &ukup jangan diertikan sebagai keadaan berpuas hati.
Mengucapkan perkataan cukup membuat kita melihat apa yang telah kita
terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. (angan biarkan kerakusan
manusia membuat kita sukar berperkataan cukup. !elajarlah
mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini, maka kita
akan menjadi manusia yang berbahagia.
!elajarlah untuk mengucapkan perkataan &ukup .
Kisah Perangkap Tikus
Sepasang suami dan isteri petani pulang kerumah setelah berbelanja. Ketika mereka membuka
barang belanjaan, seekor tikus memperhatikan gelagat sambil menggumam, hmmm
makanan apa lagi yang dibawa mereka dari pasar agaknya?
Ternyata, yang dibeli oleh petani hari itu adalah perangkap tikus. Sang tikus naik panik bukan
kepalang.
Ia bergegas lari ke sarang dan bertempik, da perangkap tikus di rumah! "i rumah sekarang
ada perangkap tikus!!
Ia pun mengadu kepada ayam dan berteriak, da perangkat tikus! Sang yam berkata,
Tuan Tikus, ku turut bersedih tapi ia tak ada kena#mengena dengan aku.
Sang Tikus lalu pergi menemui seekor kambing sambil berteriak seperti tadi. Sang Kambing
pun jawab selamba, aku pun turut bersimpati, tapi tidak ada yang boleh aku buat. $agi pun
tak tak ada kena#mengena dengan aku.
Tikus lalu menemui lembu. Ia mendapat jawapan sama. %aa&kan aku. Tapi perangkap tikus
tidak berbahaya buat aku sama sekali. Takkanlah sebesar aku ni boleh masuk perangkap
tikus?
"engan rasa ke'ewa ia pun berlari ke hutan menemui ular. Sang ular berkata, (leh engkau
ni. )erangkap tikus yang seke'il itu takkanlah nak membahayakan aku.
khirnya Sang Tikus kembali ke rumah dengan pasrah kerana mengetahui ia akan
menghadapi bahaya seorang diri. Suatu malam, pemilik rumah terbangun mendengar suara
berdetak perangkap tikusnya berbunyi menandakan umpan dah mengena. Ketika melihat
perangkap tikusnya, ternyata seekor ular berbisa yang jadi mangsa. *untut ular yang
terperangkap membuatkan ular itu semakin ganas dan menyerang isteri pemilik rumah.
+alaupun si Suami sempat membunuh ular berbisa tersebut, isterinya tidak sempat
diselamatkan. Si suami pun membawa isterinya ke klinik berhampiran. *eberapa hari
kemudian isterinya sudah boleh pulang namun tetap sahaja demam.
Isterinya lalu minta dibuatkan sup kaki ayam oleh suaminya kerana per'aya sup kaki ayam
boleh mengurangkan demam. Tanpa ber&ikir panjang si Suami pun dengan segera
menyembelih ayamnya untuk dapatkan kaki buat sup.
*eberapa hari kemudian sakitnya tidak kunjung reda. Seorang teman menyarankan untuk
makan hati kambing. Ia lalu menyembelih kambingnya untuk mengambil hatinya. %asih juga
isterinya tidak sembuh#sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji,un.
*anyak sungguh orang datang melawat jena-ahnya. Kerana rasa sayang suami pada isterinya,
tak sampai hati pula dia melihat orang ramai tak dijamu apa#apa. Tanpa ber&ikir panjang dia
pun menyembelih lembunya untuk memberi makan orang#orang yang ber-iarah.
"ari kejauhan, Sang Tikus menatap dengan penuh kesedihan. *eberapa hari kemudian ia
melihat perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi.
*egitulah kisahnya. .adi pengajarannya, jika suatu hari, anda mendengar seseorang dalam
kesusahan dan anda pula mengira itu bukan urusan anda, &ikirkanlah sekali lagi.
)osted by i-awani at /012 )% 3o 'omments0
Pada suatu hari, anak katak puru pergi bersiar%siar di tepi sawah.
Anak katak terjumpa seekor lembu. Anak katak belum pernah melihat
lembu. Anak katak berasa sangat takut.
)*ah, besar sungguh haiwan ini) kata anak katak puru di dalam hatinya.
Anak katak puru terus melarikan diri. Anak katak puru segera pulang.
Anak katak puru memberitahu ibunya,
)$bu, tadi saya terjumpa seekor haiwan yang sangat besar)
+amun, ibunya berkata dengan perasaan sombong, )Dalam dunia ini,
ibulah haiwan yang paling besar.)
)'etapi haiwan itu lebih besar daripada ibu,) kata anak katak puru itu.
$bunya segera menggembungkan badannya.

)Adakah haiwan itu sebesar ini") tanya ibunya.
)'idak #aiwan itu lebih besar lagi,) jawab anak katak puru.
$bunya mengembungkan lagi badannya.
)Adakah haiwan itu sebesar ini") tanya ibunya lagi.
)'idak #aiwan itu lebih besar lagi,) ujar anak katak puru.
$bunya terus menggembungkan lagi badannya.
)Adakah haiwan itu sebesar ini") ibunya bertanya lagi.
Anak katak puru menjawab, )'idak #aiwan itu lebih besar lagi.)
)Sekarang tengok Adakah haiwan itu sebesar ini") tanya ibunya lagi.
$bu katak puru itu pun cuba menggembungkan badannya supaya menjadi
lebih besar lagi.
Pop
Anak katak puru terkejut mendengar bunyi letupan itu.
,A'A, P-.- DA+ /0M!-
$bu katak puru itu mati kerana cuba menggembungkan badannya supaya
menjadi lebih besar. Akhirnya, badannya pecah.
$tulah akibatnya kerana sombong dan ingin membangga%banggakan diri.
+$/A$ M-.+$
(angan sekali%kali bersikap sombong dan ingin membangga%banggakan
diri. Perbuatan ini merupakan akhlak yang buruk. Perbuatan ini akan
mendatangkan akibat buruk terhadap diri sendiri.
S(/!$ 3+/!TA TA&A$ 4
"S# ANGGANG ANAK DE$HAKA"
%&ei2 $erempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku'
!buku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. "ebih baik kau berambus dari
sini2.)
) $engawal, halau perempuan tua ini, hamba benci melihatnya')
$ara hadirin sekelian,
Begitulah kesombongan dan keangkuhan Si Tanggang terhadap ibunya dalam kisah
) Si Tanggang Anak Derhaka) yang akan saya ceritakan pada pagi yang berbahagia
ini.
$ada -aman dahulu kala, di sebuah kampung yang terpencil terdapat
sebuah keluarga yang miskin. Di dalam keluarga tersebut tinggal ,ak 5mpit dan
anak tunggalnya yang bernama Si Tanggang. (ehidupan mereka sehari-harian, bak
kata pepetah kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang.
$ada suatu hari, Si Tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu
di halaman rumah...
) !bu, kehidupan kita ini sangat miskin. Tanggang rasa eloklah Tangggang
pergi merantau di negeri orang mencari kekayaan. 0anti... Tanggang akan dirikan
mahligai yang indah dan akan Tanggang kalungkan intan permata pada tubuh ibu...)
Alangkah terkejutnya ,ak 5mpit apabila mendengar hasrat anak kesayangannya
itu.

)Apa*** (au nak tinggalkan ibu...* !bu sudah tua Tanggang... kasihanilah
ibu... jangan tinggalkan ibu, Tanggang...)
Segala rintihan dan rayuan ,ak 5mpit tidak diendahkan oleh anaknya Si
Tanggang.. (eesokan harinya, keluarlah Si Tanggang meningggalkan ibunya yang
tua di kampung sendirian.
Setelah sekian lama berada di negeri orang, dengan berkat kerajinan Si
Tanggang, beliau telah berjaya menjadi Datuk 0akhoda. (ini, Si Tanggang sudah
menjadi kaya raya dan telah berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik
jelita. Akibat daripada kemewahan dunia yang dimiliki Si Tanggang, kini ... beliau
telah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung.
$ada suatu hari, isteri Si Tanggang telah ikut serta bersam Si Tanggang
dan anak-anak kapal belayar berniaga. Dalam pelayaran tersebut akhirnya kapal
Si Tanggang telah berlabuh di pantai berhampiran kampung kelahirannya. Berita
kedatangan kapal Si Tanggang telah diketahui oleh orang-orang kampung... !bu Si
Tanggang sangat gembira dengan berita kepulangan anaknya kesayangannya itu.
Tanpa berlengah lagi ,ak 5mpit terus pergi berjumpa Si Tanggang dengan
mendayung sampan menuju ke kapal Si Tanggang untuk berjumpa anak
kesayangannya itu.
) #h, Tanggang anakku' Tidakkah engkau kenal lagi ibumu ini* /indunya
rasa hati ibu semenjak kepemergianmu nak...)
Si Tanggang terkejut dengan kedatangan perempuan tua itu. Dia berasa malu
kepada isterinya untuk mengaku perempuan yang tua dan hodoh itu ibu
kandungnya. "alu Si Tanggang pun menghalau perempuan tua itu dari kapalnya.
%&ei2 $erempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku'
!buku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. "ebih baik kau berambus dari
sini2.)
) $engawal, halau perempuan tua ini, hamba benci melihatnya')
(erana terlalu ced6, ,ak 5mpit menagis teresak-esak apabila dimaki dan dihalau
oleh anak kandungnya sendiri. "alu dia pun mendayung semula sampannya ke
pantai. Setibanya ,ak 5mpit di pantai, dia terus menadah tangan ke langit dan
berseru lepada Tuhan7
%#h, Tuhanku' (alau benar Si Tanggang itu adalah anakku yang kususui
dari sususku ini dan yang ku didik dari sebesar dua tapak jari ini, tujukkanlah
balasan ,u ke atas anak yang durhaka''')
Tidak semena-mena satu ribut yang Amat kyat telah Tur6n. (ilat dan guruh
memecah langit telah datang dengan tiba-tiba. Terdengarlah suara anak kapal
riuh rendah di dalam bahtera. Dalam riuh rendah itu, terdengarlah suara Si
Tanggang melaung.....

) !bu.... ibu.... ibu...ampunkan dosa Tanggang bu....
Tanggang ini anak ibu........ ibu ampunkan Tanggang bu.....
Ampunkan Tanggang bu.... ampunkan Tanggang bu.....)
Bahtera Si Tanggang semakin karam, pekik dan lolong orang-orang di dalamnya
semakin hilang...... akhirnya..... Tanggang, isteri dan anak-anak kapalnya menjadi
batu akibat daripada penghinaan dan penderhakaan Si Tanggang terhadap
ibunya....
$ara hadirin sekelian7
!tulah balasannya kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan dan
menderhaka kepada kedua orang tuanya yang telah bersusah payah mendidik dan
membesar dari kecil hingga ke dewasa.
Terang bulan di malam sepi,
3ahaya memancar ke pohon kelapa,
&idup di dunia buatlah bakti,
(epada kedua ibu dan bapa.
Sekian, terima kasih.