TELEKU.

LAK
BEREKETiIJ
Rahmi Koç'un "Hepimiz dinleniyoruz" sözleri
ürkiye'deki tefekulak korkusunu gündeme
etirdi. Diniemey; ön/eyen cihazlaon
ı ş ş ı ş da bunu ğ ...
218 gün
sonra
serbest
..
Ş ı
.u....,.."...
ı ı ..nbu
yano'YIL.JoolanD<oroilSt\<,
ı ı A!l',c.,.


ı ı ı
l<'/\'O,.dO<l»........
Cem ğ
mahkümt!ra$1
s:#hist .... 11.2 milyon
lirabirki$inin,.,.."..".
SORULAR
ı Ş
riiOlis okulu Polis Akademisi Meslek Yüksekokulu
"'-Vi Sm.av!, ı ğ ı
ı ...Ei ı Milliyet, sorufarm bi( d:rshanenm
KPSS deneme ı ı ı ı ı ı ş ı
ı ı ı
ı
ı ı ı ı
.. ı ....... ı ı ı "",f""",nd,
",,,,,,"J,Idi,OSVM ı ı "Krss.J''''"'''''''n>.''sorubnru
ki,i1<,in. PMVO.o"I""'" ;o""" r"nilnd<n 1)"'" ''<lO _n'
ı ı .... ı ı ı
ÖSYl\II ı ı ı ı ı ı ı ğ ş ı ı ı
ı ı ı .. ı
ı ı ı ı
ı ı .. ı
ı ı ı ı ı ı
ı !lu "''''''n ..... ı NolJo,la, ı ı ah""",,,
ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
AiLE DOKTORU SETi
ı ı TAM4KITAP800SAYFA
ı ı ı e;:::: ....
Mustafa Koç: ı ı m ••b "
ı ş ı ı ş veriCI .. ı , d.
IMF Ş ı ı GENÇ:
ı ş ı
hedefi
ı ı
, 1
ZORAFAI..ARIN
Ş
ZEBAAlARI
ÖlOURDO
---
::::.-ra

'-0$0.......
::=="
s;r..:
....
CUMHlIIl8A$KANl'NIN
$IFRaI ı
-"'
ı
......... _ ..... açjono1Lft<ft

"""._.......
ERZURUM vAlIsi
MERKEZE AUNDI

2'?§!
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
r <ln«ki ı ı ı ...'
. ı ı ı
ı ı ı .. ı ı
ı ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı
ı
ı ı ı ı
I'nlf. Ot_1(d:W ı ı ı
ı • ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı "...,.._ .......
....""
,_ ı ı ı ı ı
ı >_..... 'FW
Deniz Seki'nin tahliye karan veren
mahkemeden kelepçeli ı ı ı tepki '
ı Hukukçular "Serbest kalan birini
kelepçelemenin ı ne" diye soruyor
ı ı ı ı ı
•• •
tl} Mi· i;!!. ı
f, -t II At\\.AI<.\N\ •
BASINDA GÜVEN H_ZOOtCU........ ı -' - i: BOZDUM
__.. : ::::;,_...;;;;;;, ..,;.:":.::" _ BEN
OBU NEYIN
KELEPÇESI
Ili -eti
_ BASINDA GUV'N Y t:
ı •
ERDOllAN'IN MOZAilli
Baykal: Gölge
etme yeter
ı ...
ı ı
Bu....•..." ,..nli. Elnik
ı ı ı
ı ı


ı
m.hkcmcl"'G;'"lCJ""
ı
ı ı ı
"K;jb.. mg\ioJt;l:i>i1Jikkobul
odik"",."di\.. ı
ğ
ı ı ..,
ı
ı .... ı
ı ..
... ı
..l"'rs,
i:><>,ol•• ı ... N>n'ol
ı
..t1h1<Jfsi<

I'<)'>o'n....in" ı ..,c

ı ı
ı ..... ,...
ı sivil
ölüm raporu
ı ı ı ı ı
h .. ı ı ....... ı
ı ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı
ı
ı ı ......ot,.
ı ı 6 ...., ı
....... ilk ı ı ı

ı
IMf ı Konp<
ı ı ı ı ı .... ı
ı ı ı .. ı
ı
ı ı ı ı
ı
TI.'yc".2.ST!.)<:I... ı ı ı
r.pl""''''''''''.nn:.;lpho}'cli....n
ı ı ı ı ı
ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
ı ı
ş ğ Ak Parti 3. Kongresi'nde demokratik ı ı savunurken
Said-i Nursi'den ı Hikmet'e uzanan 14 ismi telaffuz edip ş söyledi:
ELITLER
ROTAMIZI
ÇIZEMEZ
,,* 7
_ A ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ..
ı ı ı
TOPLUMDAN KOJl1,lKlAR
ı ı ....


ı
MAÇTA KURAl. Ş
AiIÜ'«ro:\oyiikOmlul,jtlemt",
ı ı

1U.0!Y'<'I ı eIi)LO
ı ı ı ı ı

ı ı ı çeker
vururdum'
SEKlzlNa
ı
ı
s>nyer'doki

n:litriyn<l
.,...-
ı
ı
>i1"hbululHlunl"tunn
ı .. soisey<l'm
ı
ş ı ı
ı
ı ı •• trRa>:im
ı
ı ı
ı ı ı
yo'kilikn:lo;!im<IIi»ll....
Muro öldürüldü
iddialar ş ı
Ahmedinecad
Yahudi kökenli mi?
ı
ı


o1<>l;'ik. ı ı ı ı ı bu
ı ı
k""".hnmQl. Pa"" is<
ı ı
ı ....kl.d,.»"d.
ÖSS'OE SON $ANS
En ğ
tercih için
ı kurallar
ONlvER5IlHE<k
)<lq,inn<l>;of... ı ı
ı ..
... I"
MHP LIDERI DEVLET BAHÇEli:
ş ı ı ğ
heves etme!'


*
*
*
*

=.:ara: ".19ku
8
ı ı ı
TAM4KlTAP800SAYFA ı ı
_ ....... ı ı _:;;,- "".... """':" __
EllF Ş i ı AKAN
ı •
•ı ı
ı ı
'" ı ı

BASINDA GÜVEN
____________
B1
-Z Ş 1- ST ı

ı ı (HP LIDERI DENIz BAYKAL
ğ ı ı
mektupla verecek
_ - - LI. ı
DEGILIZ
1I1'.t
.. Ş
ı 6 .... ı .....
,
Fener'de rekor
Cimbom'da ş
ı
ı ı
...ondl'...OI\XIY,b;d<f.....<boI>-
"",'oiogo/lo'riAJt<(2j"'''9"'''''",n
ı
ı
fOr>frbah«"I"eGOl.l..""O'I.,.......-
d.>I<,_I.... ı ........
Dep""'" Evdeki kolonlar
ı ı kare ı ı
ı
ı

Iki ı D ..e:<;
- 'tiki' 50hbeti ı
:::r:E güvenlik
. itfj ı '5111r'ln ı
........ 1...,,'... ı
ı
ı ı ı
ı ı

ı ı ı
ı ı ı ı
ş ı ı ı
ı ı ı ı
ı
Darbeci apartmanda
sözde 'sivil iktidar'!
ı
ı .. ı ı .....·1:>,

ı ı ...i1I',.. ....'n<b

ı ı
BcBa)'lki"n odI,ilo., koJ",,)VII<Ii.><
ı ı ı rcjinf ı

<IhojdU.».............,...,ASOUOUl;\lM'.,.
ı 3 BÜYÜKLERi Y ı
Fenerbahçe
ı Volkan iyi sezon
ı
ı
ı ı DÜNYAYA 'Biz ş ı VERDi
Sermaye gücünün iki kalesi IMF ile Dünya ı ş
ş ğ ğ bebek ölümlerine, aç çocuklara, okula
gidemeyen kizlara dikkat çekerek, "Bu düzen ğ ş dedi
-
ş Recep Tayylp
Dünyadan yükselen
ı ğ ı ğ ı ı ı
Devlet
memurunu
ş

S<osy>.lli .....l
Emokçil.ri
ı ı ı ı ı So/ldikO>' ı
ı
ı .•ı ı ı ı ı iMiidii,higü'nd<

ı
ğ Holding: Sabah ve
Vakit'in haberleri ı ı
_ ı ı
ı
ı ı ı •. ı ı ı ı ı
o>ldup.b<I;"ik.H, Il<>Idiugoo 'k; IIlOlCt< ı ... ı ı
.. aç,kladc ı M!1>l1 7'O(

ı ı ı
"'..-

-- 1>0_"",,11/. ' »,....
Ergenekon davasmda kilit rof oynayan ve operasj{('fmlar
ı ş TRT olmak üzere birçok televizyon
kanalma ı ş iddialarda bulunan Tuncax
Güney, Kanada adli makamlanna ifade ver.eyi reddetti
.• ı ğ ı cevap geldi
ı ı ı ı
ı ı istedi
ı

ı ı ı .... 'rKK),Mrr ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı
ı ı
ı ı Qc;l>n"'n
).. ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı
DOKTOR GÖRMEDEN SAGLAM
i --eli
v
ı ı ı
'------'---
KIM SUSTURDU
ı


uydurma
. bir haber daha...
iKi DEV ESER YARIN
MILLIYET'LE BEDAVA
ı
ı .... ı ı
..i.;I;kl.

.4....1
"'III'I_ISl>Qan),G...te<ilerln
ı ı

BAYKAL DAVETi
KABULEDECEK
CHP lideri Baykal, ş Kürt ı ı için ğ davet mektubunun
ğ tatmin olmasa da, ş ş talebine olumlu yamt verecek
ı .....
m<)"uooön<ck;giingön<l<rinoc.g<i2krCIIPlidcri
ı
ı
ı ı ı
m.... ı .. ı
ı ı ı
ı ı ı ı
TSK: Asimetrik ş
tahminimizden büyük
GENHXURMAY.Uoo'd<C<)'WlÖOkol'U/l
... ı
ı ı
..." .... ..md",<
ı ı
ı ı ı
ı ı ı ı »n·...
..
BITKiSEL SAGLlK RE
Obulte<len Ahhel"'e"., k."""rOe<'
ı ..ı

o KELEPÇE
ı ı
SIZLAllI

Ünlü tarihçi Ham
mer

BOYOK ı TARIHI
Piyasada
ı 240TL
Mmlyet'le
59kupona
---.J
NEFES KESEN 3SAAT
Türkiye ile Ermenistan arasmdaki tarihi protokol 3 saatlik gecikmeyle
ı Kriz nedeni, bakan/ann ş birer kelimeydi.
Iki bakan da ş vazgeçince kriz ş ı ı ve yeni dönem ş ı
'Ön ş n 'islikrnr'
ı
i><1..... ı ı
i>tikr.u" ....... ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
"""'"".r.""'.. "'....ı ı ı

ı ...ı ı ı
nnkh,N.II"'"l)an"".. <b
ı
ı ı
ı
==-==-====-==
HEIIKESEHAKAJlETElT1
MHP'Ii Ekici'den
çirkin sözler
MHPQ'J'ldllalbn
ı ı
ı
ı ı ı ı
ı ı ı ...
ı
ı ı ı ı
ı ı
ı ı
ı

IOIO'unoL.. ı
... ı
ı
ı
Bon2002'd<ntl<n_ar."....

ı ı
Loornoaldu.9" lr__ ı
8<NfOljmtObit ....""S«I""'''''
ı
ı ı ı
ı ı
ı
ı ı


o;plo<n....... ı ı
UBEAATlON; ol; ""'0\10


U MUNPO:4f'.".m'/'l00)0nde
Bu gece iki önemli film
_0,.'
bl.y.p,,,, ı
SCHINDlER'lN MUSTAFA
LISTESI QoOIIUU.Jl!
CNl/(-fI)),OS >,...................
+
• _···""·······"1 i-i
ı


12 Eklfll lOO9 ı so:,
KKTC""lliY'''l.sn
Buse'nin katili
tacizci ı ı
IZMIRÇilli·d<21)'<ri..... ı
ı ı
ı ..'"o.ki<!>I.... Etg«nO:nu"
ı ı ... ı
O.. ı ı
... ı ı ı ı ı ı
i,lr.l.ui.»_..yraS"..
RAKEL'iN iSY i
•• • ,J , +
TARIHI VIZVON SAHIBI
IKTIDARLAR VAPABILlR
HEM-...·"'....."tnv.,·... MmelO''''
'<>O"1..... .. .".....-
_ ..__ı ı ı ı
..
·yQtl
ı
ı
ı
BARIS KAZANDI
Bu maçmskorunu yazmaya gerek var ı Bursa'da çok güzel görüntü/ere sahne
olan Türkiye-Ermenistan ı ı Ş yolunda büyük bir ı olarak tarihe geçti
K..ı ı ı ı
• w_m"","e_m. t BU DEV ESERI
ı
KKTC .. Ş
SEN MiSiNACILAN!
". ...'"
ş ı ı ş
ı Ata/ay'm
ğ ve ı
gazetecilerin ı ı
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ş ğ
Kürt ı ı ilgili çalistay
ı ı •• ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı için ş ş ı
8A.SaAI(AN ı Ekim'dolo..ü";n <le
k''''I'''")'I' ""ny>'<l>yap,lm." pbnl.n.n
An.<!<>InK:ort.h ••tbii<.au,,,oip1aledil,,,,,,inc
.. ı ı ı • ı ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı ı ı .. ı
""""c.dik.Oncri'"u"I<I"",bb.l<d;ldi.
ı ı • ı ı ••,·...
Eski sevgilisini de
ğ ş
al
l::w-':::'
'''-h

ı ......... ı • ı ı
olld(,<IUo)l""... •. ı
.. ç",,",,y.......
ı ı .. ı

ğ ve 9 bakanm Irak ziyaretinde, tam 48 mutabakat ı ı iki ı ı ı
dah!l ı ğ "Ticaret hacmimizi 5 milyardan 20 mi/'i.ar dolara ı ı dedi
ğ
ş ı ı var'
..",.,.,.
""''''''1IôI>ttilo>o
ı


....
ı usulü' ş
ı askerini ı
INGIlJlT,"'.. ı ı AfllO";oWl''''9O'....
Y"PO"ltoiy........ Ie< ı ı ....... %om n'"
ı ... ı ı
ı bOI<}r,eg_
ı ı ı ı ı ı

ı ... ..,.,.W..
ı
Cem Uzan yorumu
ş
reddedilirse
ı ı ı ş ı
edilecek
FRANSA'NIN/\\"'P"

ş ı ..... ı ı
ı ı
ı
ı ı

ı ••t.",,,
Hrant Dink Ergenekon gibi davalardaki
rolü çok ş ı Emniyet Istihbarat Dairesi
ş ı Ramazan Akyürek görevden ı
Yerine
ı ı ğ edinct', Akyürek çok Ş ı
ItAMAZAN AkyiIrokooo ı ı ı
ı ı ı ı ı
llaboA.. ı
ı ı ı ı ı
isledi. R""""",Al)'il"'k·inbii)'iik .. ı ı
Jet hlZl.l'lade\'ir'teslim ı ı ı ı
ş ı ı ı
ğ ı ı
aA$llAKANlJrOOIool"«1lho/l•• &m<oiotlhml "L
ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı
ı ı
ı ı
<;{I<ümüiçin<li.....ol"l<oij'>pm.yallonroldulll""
ı ı ı ı
28 MiLYON KiSiYE ASI
ı
QO/M$ubtMödI)jlV,$
__

""","""",o<;<ldLV_S:...
ı

ı
ı ı
_ ....ı ı ... 1<l'
ı
CEM UZAN ı .. ı
D1FOZYON KARARI
ğ ı ğ Milliyet'e domuz gr/b/yle mücadelede izlenecek yol
ı ı ı Marta kadar 40 milyon doz ş ı uygulanacak
ı ı ı ı
BBOG'li ı ı 11-·
spor salonu oldu
ı ı ı ı .
ı ı ı
ı
ı ı ı
+
ÜYÜK ı ı
ı ı ı BmisnlURUJlREHBlRI -
3kitap birarada Toplam
sadece 49 KUPONA 722 sayfa
-:::- ı ...
Anamuhalefet
MGK'ya girmeli
Gül, NMGK'ya anamuhalefet lideri katilabi/se çok ı olur.
MGK'lardan sonra kendisiyle ş ğ dedi
GDL, ı ı ı ı
ı ı ğ ı
ı ... ğ ı
ı ı ı ı ı ı
ı ı ı .... ı ı .. ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı
,;,Jo,k'j'*'kl""-"'''''.... ı .. »Wcr.. """===="-'
W_."""'W·"t
YB"."w"
...;;m';;;<';.';:;"';:;iY';;'''';;..';;n .....til
SINIRDAKRiTiKGUN
Kuzey frak'taki Mahrnur ka;'pmdim 4'ü çocuk 26 ş Kandirdeki
kamplardan 8 ş ş Grubu" olarak bugün Türkiye'ye ş yapacak Bu sahne de
ı 4 ı ş ı ş
ı ı ı .....k
ı ı ı
ı ı
ı ı ı ...
ı ı ı ı ı ı ş ı
ı
Kom·oylarlaAnlmra'yu...
ı ı ı ı ı ı

ı
ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı

ünin'rsilelilerdemr
'Türk ş için
vergi ı ı balonu
. ı
ı ı ...
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı ı ı ı ı .. ı .. ı ı ı ı
ı ... ı ı ...
ı Askerleri
. Iran' i kana ı
ı ı
ı film
teklifi ğ ı
+
ğ bile
ş
ş
Türkiye'de -
iktida
Türkiye'ye gelen 34 ı ı ı serbest ı
HAKiMiN ZOR ı
ş ş
ı
ı ı ..
.....ron l1<nl'.. ı ı ı
ı ı
ı

lIoHoCoMolll·...
Türkiye'ye gelen 5 ı mahkemede ı Öcalan"
dedikçe, hakim "Böyle söylemeyin" diye ı
Yasaya göre suç olan bu ifade, ğ da girmedi
ı

ı
ı ı
ı ı ı

ı ı
Kandil'deki liderlere
üçüncü ülke formülü
ı ı
ı ı ı ı ı ..
ı ı
ı ı ...... ı ı ı
ı ı ı .•O"l.>rI>:a

ş ı ı ı ';::.
izlcnim,,,,nli. ellA .....
TELEKULAKTA
Domuz,
gri bi
ocakta
patlar
ı ı ı ı
ı ğ ı ı
0.",,1 MUdolnlS<I"'<'"" ı
ı ı ... ı ı ı
ğ
ı ı ı ı ı


ı ı
i --et

UTC""IIIY'''l.STL
Ş iSiMLERI
........,,-;;;:, w an'. b\\e Milliyet'in ş gündeme gelen telekulak ş kim ı ı ı
ı . ı liste ş ı ı dergisinde ı ı ı
:;.,.., bulunan CD'lerde, ş bakanlar olmak üzere ı ı
== ı birçok önemli ismin ş kay/rlan yer aIJyor .
..., ı ı ı ı ı ı ı ı
ı .....'I.,..·
MWlUj>l<diOli&iiscbiliomiyor.»'Tdo
Olçü ı
K. Irak'tan gelen PKK'lIiann ş ı ve ı ş ş görüntülere
ş ğ tepki gösterdi: "Huzur isteyenler böyle bir ş ş nasil ş
'AKP bedel ı ı ı ...
ödeyecek'
ı ı ı ı ı
ı ı
Ş ...

umu'.. ı ı ...i
ı ı
ı
ı ı
ı ı ...
ı ı
... ı

O$; .... ı ı ı

ı ı
nlO<bkir>o!yo-,cyp.E!«tri.r.,.....
ı
ı
ı
ı
Yine TRT ı
· ı
çuk<J-.... )\IL«LU.."..".. ı ı ı 1
..,I ı ı ı """li"I_
<>''Y b<1<njQf\.II(,u I"'"""ld.16.lwld.
• ı ı ı __
· NTV ile Taraf"n aras' gerildi
ı
"n"nnN'TV"'""'I.. ı ı ...... ı
b .. ı h>l><"8I"9"lkJ"'"l" ı
ı ı ı ... ı
mvil<"l"'pol..... ı ı "A",..,.brbnh'''""",duwlma..nd>.
"",,,,..pd<! ı ı ..' ...rxa"'·<k"lJ. »,,<10
• •
\1
J,
ı ı
,.. ı ı ı
<;ul'o-.o9_""90_"""'''
ı ı
ı .......""" ......
ı ..
ı ..,l"i•. " ................ .-,...
ğ ş
ingiliz siyasetinde

l$IMaIP"';'
ı
ı


ı ı

..
...
ı
SOVA IZIN YOK
DTP, 28 Ekim'de Avrupa'dan gelecek ı ş ş ğ ı ve ş
ı ğ ı ı ı istanbul Valisi Güler "Böyle bir tabloya asla izin vermeyiz" dedi
i ı ı ı ı
NTV: Taraf'çdar
saatte ı ı ş
ı
ı ı

ı ı ı
ı ı
ı


...'1. 1.1 ...' ı ı ı
ı Bud>.

T.. ı ı ı
ı ı ı ı ı ı ı

ACILIMASOKAKFRENI
BURSA'DA""""....
..",
ı ı ı ı
ı
'.......tipteKUbir
ı
ı
ı
ı ı

dioiiplin""""nml>\!
ı
Bozcaada Ege'nin
en iyi ikinci ı
ı
T.... ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı

"""'•..-.0.. 1"""'......' ..........
ı GIDA VL ILAÇ OAIRESI
ı


d""'"""'.....
ı
....... ı ı ı
ı lo1<jdu ı
.aslON GlOft(.............. "-..
ı ı Ol'S'oI""
ı
6Il)'Od<' ı ı
O<..jlcli.Eod.............
ı
ı ı ı ı ı
ı ı
ı
ı
IAllAac OIAMA ı .."m .... 1yI
k"",,-,u,>omJ:G"po:;.. -.m.<l<>mUl
ll'o.""kln ....... ı ı " ...,,'"
ı
önemli ziyaret
-"--, i


Korkmayt'!
ı olu
Kuzey Irak'tan sonra Avrupa'dan beklenen ı ş
durdurma karan ş ğ ile Genelkurmay ş ı
Org. ş ğ arasmdaki kritik te/efa mda a/md .
Az ı uzman ş yaklassa da, ş Dünya ğ ı
Örgütü olmak üzere bütün önemli otorite/erin ı ı ğ ı
gibi, domuz gribiyle mücadelede tek etkin önlem ş ı o/mak
ı
ı diye
susuyorum'

ı ı

ı Ş

ı
ı .... ı
ı
ORTAKKARAR
'HiÇBiR
TOPARLANMA

ı
r ,SAPlGI
'""",.
_ Erkekç..
ğ ı tecavuz eden ı
.... ihbar uzerine ı ı
'" " ı
(35'inci madde
bahane ğ
BRAva
Gündemi sarsan belgeler TSK/ya "rejimi koruma" görevini
veren iç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini ı ş ı
Vaii Bey Hukukçular "o maddeyle böyle belge haztrlanamaz" diyor
U
(,';i
Çiçek'in ı ı

ı ı ı ı
ı ı .. ı ı ı
ı .. ı ı
Öcalan'a televizyon
ı ı
IMRAU'DAF
ı
+ e ı

ı ı ı ....'·ni>imkr<
ı ı
ı ı ı ı ı
ı .. ı ı
niif..""'<bn,do",,;w;,""r""'"
Nüfus ı
ismi 'Kürdistan'
ı

ş
ğ
ğ ı
ı
ı ş
ı ı
ı ı ı

Ankara'nm ı ş ı dünya ı böldü. Kimine göre Türkiye
yüzünü ğ dönüyor, kimine göre ş için önemli roloynuyor
ı

"'\O",,"',," ı .. -Bul>o'
ı ı
ı ı ı ı
ı ı ı
ı ı
ı
FlNANClAt.TI.'1I!5=%i::i:e

ı .... ı ı
ı ı ı

-yOmol""''''''-
ı ....... ı


, .
DUNYA BiZi
TARTISIYOR
Bayka/'m erken seçimi ima ederek "Sizin ne
ğ ı belli olmaz" sözlerine ğ
"Evet her an her ş yamtlnl verdi
ğ
jilli
t
yg.m.."
KKTC""lfiy'''1,5ll .
SA9AIl y..:on ı
ı ll",.". UIu<;',,",,",nk<" fuGô,,,d'i
ı .."... ı ı
ı ı ı
bo.;l, ..hlo,I"""iy<'<><nciMildIi"'O!",-
""10" Köbal·m!O"'lI""".yt>

ı ı ı ı ı
GilnGk'inE«:GiI,,",l'Icbirtik'cbô,
ı
'"Talhm,""&ilim"."tom'".S'lcn
....e<,""."·' ..... ı ".'d.
Ş BiLDiRisi
Erdoganve&sbugdOn"7rticayfa
ş
ı ı ı ı
ı
kurumlarhedefabnnl.lsm"denildi
Emniyette
Isweetheartl
ş ı
ERKEN SECiM
SOHBETi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful