You are on page 1of 2

Cultura Tradicional

E l L l e n g uat g e d e l s S i g n e s d e Jo a n A m a d e s

Pa r a r l ’ O r e l l a
Consciència

Arronsar
Posar banyes
D e i x a r Pa s

Llegir
Jurament

Amplada
Ulleres
Gallejar

Vi g i l a r
Pa g a r

Ce nt re de Prom oció de la Cult ura Popular i Tradicional Cata lana


Passatge de la Banca, 1-3. 08002  Tel 93 316 27 20  Fax 93 567 10 02
cpcptc.cultura@gencat.cat  http://www.gencat.cat/cultura
C

Manifest Any Amades 2009

L’any Amades és la commemoració del 50è aniversari de la mort de


Joan Amades, però també, una crida lliure a tot el país i en especial
al món de la cultura popular per reflexionar sobre el moment ac-
tual. Ja no parlem de folklore sinó de patrimoni, que és el llegat dels
nostres avantpassats que volem transmetre als catalans del futur.

Vivim una època de modes i globalitzacions que disposen, a més de


l’impuls de la novetat, de la força d’agents divulgadors d’altres cul-
tures. Catalunya viu una pretesa època d’or de llibertats. Per això,
quan el que es considera normalitat és la tònica general, hi ha una
tendència a la relaxació. En moments com aquest és quan hi ha el pe-
rill que es perdi la nostra identitat.

Joan Amades va ser un home que va treballar incansablement pel


país i que, sense frases grandiloqüents, dedicà tota una vida a l’estudi
i a la divulgació de les tradicions. Avui, el seu exemple ens ha de re-
moure la consciència, ens ha d’impulsar a lluitar sense vergonya per
la cultura popular catalana, viva i permanentment renovada, que és
la forma més genuïna de la nostra manera de ser.