C

Cultura Tradicional

E l L l e n g uat g e d e l s S i g n e s d e Jo a n A m a d e s

Pa r a r l ’ O r e l l a

Consciència

D e i x a r Pa s

Jurament

Gallejar

Ce nt re de Prom oció de la Cult ura Popular i Tradicional Cata lana
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 cpcptc.cultura@gencat.cat Tel 93 316 27 20 Fax 93 567 10 02 http://www.gencat.cat/cultura

Pa g a r

Vi g i l a r

Amplada

Ulleres

Posar banyes

Llegir

Arronsar

C

Manifest Any Amades 2009 L’any Amades és la commemoració del 50è aniversari de la mort de Joan Amades, però també, una crida lliure a tot el país i en especial al món de la cultura popular per reflexionar sobre el moment actual. Ja no parlem de folklore sinó de patrimoni, que és el llegat dels nostres avantpassats que volem transmetre als catalans del futur. Vivim una època de modes i globalitzacions que disposen, a més de l’impuls de la novetat, de la força d’agents divulgadors d’altres cultures. Catalunya viu una pretesa època d’or de llibertats. Per això, quan el que es considera normalitat és la tònica general, hi ha una tendència a la relaxació. En moments com aquest és quan hi ha el perill que es perdi la nostra identitat. Joan Amades va ser un home que va treballar incansablement pel país i que, sense frases grandiloqüents, dedicà tota una vida a l’estudi i a la divulgació de les tradicions. Avui, el seu exemple ens ha de remoure la consciència, ens ha d’impulsar a lluitar sense vergonya per la cultura popular catalana, viva i permanentment renovada, que és la forma més genuïna de la nostra manera de ser.