You are on page 1of 1

NIKKAH Aur JANAZAA.

Teri doli uthi,


Meri mayyat uthi,
Phool tujh par bhi barse,
Phool mujh par bhi barse,
FARQ SIRF ITNA SA THA
Tu saj gayi,
Mujhe sajaya gaya.
.
Tu bhi ghar ko chali,
Main bi ghar ko chala,
FARQ SIRF ITNA SA THA
Tu uth ke gayi,
Mujhe uthaya gaya.
.
Mehfil wahan bhi thi,
Log yahan bhi the,
FARQ SIRF ITNA SA THA
Unka hasna wahan,
Inka rona yahan.
.
Qazi udhar bhi tha, Molvi idhar bhi
tha,
Do bol tere pade, Do bol mere
pade,
Tera NIKKAH pada, Mera JANAAZA
pada,
FARQ SIRF ITNA SA THA
Tujhe APNAYA gaya,
Mujhe DAFNAYA gaya