You are on page 1of 12

2

J T
68.
pp'''
l<-,
cotr fudala
l. A-
3. A-
3. A.
. vo M&-ri -
-
w Ma-ri
.
- vo !{-
.
dzteytico ?
lio
Wrio'n*
0
te-
o ryncl" opb

b lr-W
2d4' si uaz&1
I
I
/
l
t
,0
l6
r'
=-t-
rTrt
do c1,- bie
unna b&zv
_- ':s
A
tw u?iLu,
&rr
b"i 1

,-i
t
'\t
e
{
r?T
q.
.++
**o
Sau
,rr'-
qd1 *isu
P.' ,'b#;
o !+o
,v\o "
o
d
-
fii
To-
- sLi
8 t8
)
bLo
-
sWyouw-
ru?
-
v
grc
Co,
-tu
t-{'t - vt"p
(r
-
bia
l l'rr;.'
e bTih;
.bE
'
w oo3o"
1"t\ iLb
0
w
--r---J p-*
_
A'-
A.
w Ma_ _
vo Ma._ -
n Ma-ri -
j.\
206
)'
j
|4D
trO.
Ave nfiaria.
Arrs \\'alter Scott's ,,Fr:iulein lom Seo."
.r!
Fr. Scbubert,0p.52. f? a.
Sehr langsam.
-lb
-t
t.
C
R
e
J ung
-
t
E
fi'au
-
re einer J ilngfi'au Fle
-
hen, aus die
\
'.
I
/ ,
scln Felsr.n.s lrir' und
.1.
i/tl,i
mild.
?y"r\
-+-r r-
di--- {c-.8
? ."n n l.\I ,'
-
g!'r:'-?I'-=-=.
}'
! -:i7
-
-f\/ilgl]'
l''
rar 'u :
l1
,=
z
r\
u
L"
l,'
wlfJ
st'la
-
fl'rl i_elrer.bis zlrlTilir
-
qr'rr.
,it' li',:n_i,.tr[ii l,].,, , In
rrrLuslurr yqg.
cd
3,''bt'
Q
b\o ,"' ,&k
194
rl
\\
lr- -.,=-'-.i
e <f

J rrng
-
frau,sieh' dler J ungfrau Sorgcn, l
)Ittt
-
te hiir'ein bittend KindJ
A-
7'--|
n z.rull Sr;llla-[, unrl uns dcins
J
,'-S\
t--rt . h: .
-
r'e )ta-ri
-
g
t
auf diesem:F'els hin-
-.+
-f--a---'.=:
E-; =3=
-3
#
-
T
e
T
I
-
r irdlteichrler har-te l.'els uns
l'
t6
,0
99 2o
AVE MARTA
Trarnkrgpcja
Tadeusza Machla
Organg
Bardzo powoli
FBANCISZEK SCHUBERT
p
==::- --
,nlr --'----
t
Bejestraturu.:
IM
-agodng
flel 6'
AM - Solo stroik ?'rttlikwot It/s'
IIIM
-
Bardzociche fl 8',4'
Ped.- Subbas l6',1{op. Ill/Ped., I/Ped.
Fletg w ItI
(je Ii
s agodne) mona iu! S'i 4'.Leu rk4 tule g uuc:s gra o okuw niej.
Uwaga: Przg powtrce no na gra melotli o oltaw ni ej na .stroiku 8',luh pruncgpab 8'(IIn.
PWM
so
G , 1}&
-
,np
atemDo
\'*

b..s
V
t1
{
l
af
bo
n!
d.'
!ins'i n
F,l:
tlg*
{ti\
yu.

' s
-,ta
* ic
+
rrr.orlugru'
.#
-6-
ffi
ffi
aLI o:
w e'iiii
'irr
,---.
PWTT
s0a
=
'
', '
'l
,?,':!-39
'"'7
A\rE MARI
FRNCISniri
S0HIEBRT
Opracorlali
Z' Feliriski i S.Lachoruslt
.Skrzr;pce
Ilrl'to assai
?p
C
For'fepian
3
cal Petl.
\___)/
YnB
-
.iir;-:
PllvM
at2
t ----
PVYM
La8
ii
i
Shrrgpce
opnacoua
Zenon Feliski
AVE MARIA
tn?
Lento assai FRANCISZE a SCHUBEn.T
\t--
F*a
J
f
=ll
ee
-'---'
i{-rrl-{_+
i3>
:t
+---. -E
5';o\ ,:
v
):) .<_t
3--;
-Qg
=?
-.
-_
-2
-
1_ I
_2_2
1
2
A
D
PilM
uE