You are on page 1of 2

>gi|32187342|gb|AAP73417.

1| spike glycoprotein [SARS coronavirus ZJ01]
MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFH
TINHTFGNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRGWVFGSTMNNKSQSVIIINNSTNVVIRACNFELCDNPFFAV
SKPMGTQTHTMIFDNAFNCTFEYISDAFSLDVSEKSGNFKHLREFVFKNKDGFLYVYKGYQPIDVVRDLP
SGFNTLKPIFKLPLGINITNFRAILTAFSPAQDIWGTSAAAYFVGYLKPTTFMLKYDENGTITDAVDCSQ
NPLAELKCSVKSFEIDKGIYQTSNFRVVPSGDVVRFPNITNLCPFGEVFNATKFPSVYAWERKKISNCVA
DYSVLYNSTFFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCV
LAWNTRNIDATSTGNYNYKYRYLRHGKLRPFERDISNVPFSPDGKPCTPPALNCYWPLNDYGFYTTTGIG
YQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKLSTDLIKNQCVNFNFNGLTGTGVLTPSSKRFQPFQQFGRDVSDFTD
SVRDPKTSEILDISPCSFGGVSVITPGTNASSEVAVLYQDVNCTDVSTAIHADQLTPAWRIYSTGNNVFQ
TQAGCLIGAEHVDTSYECDIPIGAGICASYHTVSLLRSTSQKSIVAYTMSLGADSSIAYSNNTIAIPTNF
SISITTEVMPVSMAKTSVDCNMYICGDSTECANLLLQYGSFCTQLNRALSGIAAEQDRNTREVFAQVKQM
YKTPTLKYFGGFNFSQILPDPLKPTKRSFIEDLLFNKVTLADAGFMKQYGECLGDINARDLICAQKFNGL
TVLPPLLTDDMIAAYTAALVSGTATAGWTFGAGAALQIPFAMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKQIANQFN
KAISQIQESLTTTSTALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLIT
GRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKGYHLMSFPQAAPHGVVFLHVTYV
PSQERNFTTAPAICHEGKAYFPREGVFVFNGTSWFITQRNFFSPQIITTDNTFVSGNCDVVIGIINNTVY
DPLQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQ
YIKWPWYVWLGFIAGLIAIVMVTILLCCMTSCCSCLKGACSCGSCCKFDEDDSEPVLKGVKLHYT
>gi|38016595|gb|AAR07631.1| spike glycoprotein [SARS coronavirus BJ302]
MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFH
TINHTFGNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRGWVFGSTMNNKSQSVIIINNSTNVVIRACIFELCDNPFFAV
SKPMGTQTHTMIFDNAFNCTFEYISDAFSLDVSEKSGNFKHLREFVFKNKDGFLYVYKGYQPIDVVRDLP
SGFNTLKPIFKLPLGINITNFRAILTAFSPAQDTWGTSAAAYFVGYLKPTTFMLKYDENGTITDAVDCSQ
NPLAELKCSVKSFEIDKGIYQTSNFRVVPSGDVVRFPNITNLCPFGEVFNATKFPSVYAWERKKISNCVA
DYSVLYNSTFFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCV
LAWNTRNIDATSTGNYNYKYRYLRHGKLRPFERDISNVPFSPDGKPCTPPALNCYWPLSDYGFYTTTGIG
YQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKLSTDLIKNQCVNFNFNGLTGTGVLTPSSKRFQPFQQFGRDVSDFTD
SVRDPKTSEILDISPRSFGGVSVITPGTNASSEVAVLYQDVNCTDVSTAIHADQLTPAWRIYSTGNNVFQ
TQAGCLIGAEHVDTSYECDIPIGAGICASYHTVSLLRSTSQKSIVAYTMSLGADSSIAYSNNTIAIPTNF
SISITTEVMPVSMAKTSVDCNMYICGDSTECANLLLQYGSFCTQLNRALSGIAAEQDRNTREVFAQVKQM
YKTPTLKYFGGFNFSQILPDPLKPTKRSFIEDLLFNKVTLADAGFMKQYGECLGDINARDLICAQKFNGL
TVLPPLLTVDMIAAYTAALVSGTATAGWTFGAGAALQIPFAMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKQIANQFN
KAISQIQESLTTTSTALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLIT
GRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVGFCGKGYHLMSFPQAAPHGVVFLHVTYV
PSQERNFTTAPAICHEGKAYFPREGVFVFNGTSWFITQRNFFSPQIITTDNTFVSGNCDVVIGIINNTVY
DPLQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQ
YIKWPWYVWLGFIAGLIAIVIVTILLCCMTSCCSCLKGACSCGSCCKFDEDDSEPVLKGVKLHYT
>gi|55275769|gb|AAV49723.1| spike glycoprotein [SARS coronavirus PC4-241]
MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFH
TINHTFDNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRGWVFGSTMNNKSQSVIIINNSTNVVIRACNFELCDNPFFVV
SKPMGTRTHTMIFDNAFNCTFEYISDAFSLDVSEKSGNFKHLREFVFKNKDGFLYVYKGYQPIDVVRDLP
SGFNTLKPIFKLPLGINITNFRAILTAFSPAQDTWGTSAAAYFVGYLKPTTFMLKYDENGTITDAVDCSQ
NPLAELKCSVKSFEIDKGIYQTSNFRVVPSGDVVRFPNITNLCPFGEVFNATKFPSVYAWERKRISNCVA
DYSVLYNSTSFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCV
LAWNTRNIDATSTGNYNYKYRYLRHGKLRPFERDISNVPFSPDGKPCTPPAPNCYWPLNGYGFYTTSGIG
YQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKLSTDLIKNQCVNFNFNGLTGTGVLTPSSKRFQPFQQFGRDVSDFTD
SVRDPKTSEILDISPCSFGGVSVITPGTNASSEVAVLYQDVNCTDVSTLIHAEQLTPAWRIYSTGNNVFQ
TQAGCLIGAEHVDTSYECDIPIGAGICASYHTVSSLRSTSQKSIVAYTMSLGADSSIAYSNNTIAIPTNF
SISITTEVMPVSMAKTSVDCNMYICGDSTECANLLLQYGSFCTQLNRALSGIAAEQDRNTREVFVQVKQM
YKTPTLKDFGGFNFSQILPDPLKPTKRSFIEDLLFNKVTLADAGFMKQYGECLGDINARDLICAQKFNGL
TVLPPLLTDDMIAAYTAALVSGTATAGWTFGAGAALQIPFAMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKQIANQFN
KAISQIQESLTTTSTALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLIT
GRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKGYHLMSFPQAAPHGVVFLHVTYV
PSQERNFTTAPAICHEGKAYFPREGVFVFNGTSWFITQRNFFSPQIITTDNTFVSGNCDVVIGIINNTVY
DPLQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQEEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQ
YIKWPWYVWLGFIAGLIAIVMVTILLCCMTSCCSCLKGACSCGSCCKFDEDDSEPVLKGVKLHYT
>gi|55275767|gb|AAV49722.1| spike glycoprotein [SARS coronavirus PC4-199]
MFIFLLFLTLTSGSDLDRCTTFDDVQAPNYTQHTSSMRGVYYPDEIFRSDTLYLTQDLFLPFYSNVTGFH
TINHTFDNPVIPFKDGIYFAATEKSNVVRGWVFGSTMNNKSQSVIIINNSTNVVIRACNFELCDNPFFVV
SKPMGTRTHTMIFDNAFNCTFEYISDAFSLDVSEKSGNFKHLREFVFKNKDGFLYVYKGYQPIDVVRDLP
SGFNTLKPIFKLPLGINITNFRAILTAFSPAQDTWGTSAAAYFVGYLKPTTFMLKYDENGTITDAVDCSQ
NPLAELKCSVKSFEIDKGIYQTSNFRVVPSGDVVRFPNITNLCPFGEVFNATKFPSVYAWERKRISNCVA
DYSVLYNSTSFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCV
LAWNTRNIDATSTGNYNYKYRYLRHGKLRPFERDISNVPFSPDGKPCTPPAPNCYWPLRGYGFYTTSGIG
YQPYRVVVLSFELLNAPATVCGPKLSTDLIKNQCVNFNFNGLTGTGVLTPSSKRFQPFQQFGRDVSDFTD
SVRDPKTSEILDISPCSFGGVSVITPGTNASSEVAVLYQDVNCTDVSTLIHAEQLTPAWRIYSTGNNVFQ
TQAGCLIGAEHVDTSYECDIPIGAGICASYHTVSSLRSTSQKSIVAYTMSLGADSSIAYSNNTIAIPTNF
SISITTEVMPVSMAKTSVDCNMYICGDSTECANLLLQYGSFCRQLNRALSGIAAEQDRNTREVFAQVKQM
YKTPTLKDFGGFNFSQILPDPLKPTKRSFIEDLLFNKVTLADAGFMKQYGECLGDINARDLICAQKFNGL
TVLPPLLTDDMIAAYTAALVSGTATAGWTFGAGAALQIPFAMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKQIANQFN
KAISQIQESLTTTSTALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLIT
GRLQSLQTYVTQQLIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKGYHLMSFPQAAPHGVVFLHVTYV
PSQERNFTTAPAICHEGKAYFPREGVFVFNGTSWFITQRNFFSPQIITTDNTFVSGNCDVVIGIINNTVY
DPLQPELDSFKEELDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQEEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQ
YIKWPWYVWLGFIAGLIAIVMVTILLCCMTSCCSCLKGACSCGSCCKFDEDDSEPVLKGVKLHYT
>gi|292660235|gb|ADE34812.1| spike glycoprotein [Bat SARS coronavirus HKU3-12]
MKILIFAFLANLAKAQEGCGIISRKPQPKMAQVSSSRRGVYYNDDIFRSDVLHLTQDYFLPFDSNLTQYF
SLNVDSDRYTYFDNPILDFGDGVYFAATEKSNVIRGWIFGSSFDNTTQSAVIVNNSTHIIIRVCNFNLCK
EPMYTVSRGTQQNAWVYQSAFNCTYDRVEKSFQLDTTPKTGNFKDLREYVFKNRDGFLSVYQTYTAVNLP
RGLPTGFSVLKPILKLPFGINITSYRVVMAMFSQTTSNFLPESAAYYVGNLKYSTFMLRFNENGTITDAV
DCSQNPLAELKCTIKNFNVDKGIYQTSNFRVSPTQEVIRFPNITNRCPFDKVFNATRFPNVYAWERTKIS
DCVADYTVLYNSTSFSTFKCYGVSPSKLIDLCFTSVYADTFLIRSSEVRQVAPGETGVIADYNYKLPDDF
TGCVIAWNTAKHDTGNYYYRSHRKTKLKPFERDLSSDDGNGVYTLSTYDFNPNVPVAYQATRVVVLSFEL
LNAPATVCGPKLSTELVKNQCVNFNFNGLKGTGVLTSSSKRFQSFQQFGRDTSDFTDSVRDPQTLEILDI
SPCSFGGVSVITPGTNASSEVAVLYQDVNCTDVPTAIRADQLTPAWRVYSTGVNVFQTQAGCLIGAEHVN
ASYECDIPIGAGICASYHTASVLRSTGQKSIVAYTMSLGAENSIAYANNSIAIPTNFSISVTTEVMPVSM
AKTSVDCTMYICGDSLECSNLLLQYGSFCTQLNRALTGIAIEQDKNTQEVFAQVKQMYKTPAIKDFGGFN
FSQILPDPSKPTKRSFIEDLLFNKVTLADAGFMKQYGECLGDVSARDLICAQKFNGLTVLPPLLTDEMIA
AYTAALVSGTATAGWTFGAGAALQIPFAMQMAYRFNGIGVTQNVLYENQKLIANQFNSAIGKIQESLSST
ASALGKLQDVVNQNAQALNTLVKQLSSNFGAISSVLNDILSRLDKVEAEVQIDRLITGRLQSLQTYVTQQ
LIRAAEIRASANLAATKMSECVLGQSKRVDFCGKGYHLMSFPQSAPHGVVFLHVTYVPSQEKNFTTAPAI
CHEGKAYFPREGVFVSNGTSWFITQRNFYSPQLITTDNTFVSGNCDVVIGIINNTVYDPLQPELDSFKEE
LDKYFKNHTSPDVDLGDISGINASVVNIQKEIDRLNEVAKNLNESLIDLQELGKYEQYIKWPWYVWLGFI
AGLIAIVMVTILLCCMTSCCSCLKGACSCGSCCKFDEDDSEPVLKGVKLHYT