You are on page 1of 1

9 IU HU CH NN LM MI NGY

1. Nhm mt 1 pht ch ht th v ci...


2. Nghe mt bn nhc du m.
3. Hoi nim qu kh 1 cht thi...
4. i do ph bui ti vi bn thn.
5. Ngng ngay nhng suy ngh tiu cc m hy ngh v bn thn bn.
6. c 10 trang sch.

Sng mai hy:
n sng nh 1 v vua, n tra nh 1 v hong t v n ti nh 1 ngi n my.
Mc nhng b qun o m bn thch.

Cho ngy mai n:
Ung nhiu nc v tr xanh.
Trnh m gi hoc ng hp qu nhiu.
n nhiu tri cy, rau c v thc n t nhin.
5 pht cho Yoga hoc thin.

Hy th:
B i nhng th khng cn thit.

V ...
7. Dng so snh hoc phn xt ngi khc, thay vo , theo ui 1 th g m mnh thc s
thch v mun lm t lu...
8. Nh rng mi c gng hm nay s c bo p trong tng lai.
9. ng bao gi b cuc.

Chc cc bn tun mi thnh cng nh.